Kodėl teisėjai, nagrinėję G.Kiesaus nužudymo bylą, nepaskaitė laikraščių?

Kiesus

Kiesus

Kas nužudė Gedeminą Kiesų?

II DALIS

Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 29 d. paskelbė nuosprendį, kuriame nurodyta, kad buvęs akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ generalinis direktorius Gedeminas Kiesus buvo nužudytas iš savanaudiškų paskatų, siekiant jį pagrobti ir iš jo išreikalauti pinigus – keletą milijonų litų. Lietuvos apeliacinis teismas ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pirmosios instancijos teismo nuosprendį paliko galioti nepakeistą. Pateikiame savaitraščio „Laisvas laikraštis“ redaktoriaus Aurimo Drižiaus interviu su Gedeminą Kiesų, kai jis dar vadovavo Mažeikių naftos perdirbimo įmonei, gerai pažinojusiu verslininku Vytautu Kabaila antrąją dalį. Pirmoji šio interviu dalis savaitraštyje buvo išspausdinta 2012 m. birželio 23 d. – 2014 m. gegužės 10 d. laikotarpiu.

 

 

  1. 18. LIUDYTOJAS, ŽINOJĘS, KAD

GEDEMINAS KIESUS 2000 M. LIEPOS 6 D. VAŽIUOS Į VILNIŲ

Teisėjai laikraščių neskaito

 

2002 m. birželio 17 d. vykdytos kaltinamojo papildomos apklausos metu Virginijus Baltušis parodė, kad maždaug prieš savaitę žinojo, jog Gedeminas Kiesus liepos 6 d. važiuos į Vilnių. Jie žinojo, jog Gedeminas Kiesus važiuos džipu „Mercedes Benz“. Tai pasakė Algimantas Vertelka. (Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendžio 146 lapas).

Liudytojas A. V. parodė, kad 1994-2003 m. dirbo AB „Mažeikių nafta“ atstovybėje Vilniuje, adresu Goštauto g. 12. Kai Algimantas Vertelka lankėsi atstovybėje, Gedeminas Kiesus buvo jo tiesioginis viršininkas. Tai galėjo būti 1999 m. Matė, kaip Gedeminas Kiesus atstovybės patalpose bendravo su Algimantu Vertelka ir Vasilijumi Gromakovu. Vilniuje Gedeminas Kiesus lankydavosi dažnai, 2-3 kartus per savaitę. Atvažiuodavo su vairuotoju Alfonsu Galminu. Paskutinį kartą Gedeminą Kiesų matė tris dienas prieš jo dingimą, kai šis buvo Vilniuje. Užsiminė, kad po kelių dienų važiuos į oro uostą pasiimti iš Londono grįžusio sūnaus. Tarėsi tą dieną susitikti, tačiau su šeima išvyko į Druskininkus.

Gedemino Kiesaus prašymu jam neteko slaptai filmuoti į susitikimą atstovybėje atvykstantį asmenį. Gedeminas Kiesus jam pasakojo, kad jį seka raudonos spalvos automobilis, markės nežino. Konkrečiai asmenų, kurie gali jį sekti, Gedeminas Kiesus neįvardino. Tik teisme sužinojo, kad Gedeminui Kiesui buvo paskirta papildoma apsauga. 1999-2000 m. su saugos tarnyba „EB“ buvo sudaryta apsaugos sutartis. Kiek jam žinoma, Gedeminas Kiesus šio biuro vadovus tikrai pažinojo, galimai su jais palaikė verslo santykius. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas taip pat parodė ir parodymus patvirtino teisme, kad paskutinį kartą Gedeminą Kiesų matė 2000 m. birželio 29 d. ar 30 d. Jis yra matęs keletą kartų 1998, 1999 m. Gedeminą Kiesų susitinkant su Algimantu Vertelka Vilniuje, Goštauto gatvėje, prie atstovybės. (Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendžio 158 ir 159 lapai).

Pagal Virginijaus Baltušio parodymus (2002 m. birželio 17 d. kaltinamojo papildoma apklausa) nustatyta, kad nusikaltimas buvo padarytas iš savanaudiškų paskatų, siekiant pagrobti Gedeminą Kiesų ir iš jo išreikalauti pinigus – keletą milijonų litų. Tai, kad nusikaltimu buvo siekiama užgrobti nukentėjusiųjų turtą įrodo ir bendrininkų veiksmai žvalgant Latvijoje bankomatus bei išgryninant pinigus bei Virginijaus Baltušio nurodytos Alfonso Galmino nužudymo aplinkybės, o būtent, kad buvo siekiama iš Gedemino Kiesaus gauti informaciją kur šis laiko pinigus. (Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendžio 189 lapas).

Virginijus Baltušis parodė, kad ėmėsi vykdyti nusikaltimą įkalbėtas Algimanto Vertelkos, nes pastarasis tokį pasiūlymą buvo davęs Virginijui Baltušiui dar 1999 metais, po to jį pakartojo 2000 metais, po ko Virginijus Baltušis su kitais nusikalstamo susivienijimo „Tulpiniai“ nariais nutarė jį realizuoti. (Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendžio 189 lapas).

Liudytojas V. E. patvirtino, kad 2-3 mėnesiai iki Gedemino Kiesaus dingimo Algimantas Vertelka jam skambino ir klausė ar nepasikeitęs Gedemino Kiesaus telefono numeris ir tai parodo, kad Gedemino Kiesaus pagrobimas buvo planuojamas nuo 2000 m. pavasario. (Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendžio 189 lapas).

 

Dienraštis „Lietuvos rytas“ 2001 m. liepos 7 d. išspausdino korespondentų Arvydo Lekavičiaus ir Donato Stravinsko parengtą straipsnį „Dingimo išvakarėse ištarti žodžiai galėjo būti lemtingi“, kuriame rašoma:

„G.Kiesaus vadovaujama „Mažeikių nafta“ bet kelioms ofšorinėms kompanijoms nuolat tiekdavo naftos produktus, nors šios už produkciją neatsiskaitydavo. Iš viso šios firmos „Mažeikių naftai“ liko skolingos apie 100 milijonų litų. Skolas gamykla nurašė į nuostolius ir net nebandė jų susigrąžinti.

Pirmą kartą dėl šios bylos G.Kiesus buvo apklaustas praėjusių metų pradžioje. Bylą tiriantiems pareigūnams buvo labai keista, kodėl „Mažeikių nafta“ nuolat skolingoms ofšorinėms kompanijoms be jokių garantijų didžiuliais kiekiais tiekia naftos produktus.

Jau per pirmąją apklausą G.Kiesus teigė, kad buvo priverstas taip daryti, tačiau smulkiau nepaaiškino, kas ir kodėl jį vertė pardavinėti naftos produktus nemokioms bendrovėms. Tik išeidamas iš tardytojo kabineto, G.Kiesus užsiminė, kad tiesa būtų daug kam labai skaudi.

Po kiek laiko atskira Valstybės kontrolės grupė išvyko į Mažeikius toliau tirti šios bylos detalių.

Dar kartą buvo apklaustas G. Kiesus. Jis atvyko po išvakarėse vykusio pokylio ir atrodė kiek pavargęs. Po kelias valandas trukusios įtemptos apklausos įmonės direktorius dar kartą pažadėjo artimiausiu metu pasakyti visą tiesą.

Tačiau po kelių dienų G.Kiesus dingo kartu su savo sūnumi ir vairuotoju. „Galbūt ši tiesa buvo labai nenaudinga G.Kiesaus pagrobimo organizatoriams“, – sakė nenorėjęs skelbti savo pavardės Valstybės kontrolės pareigūnas.“

vycka

Į LL klausimus atsakė G.Kiesaus draugas ir verslo partneris Vytautas Kabaila:

– „Williams“ žinojo, kad liudytojas A. V. 2000 m. liepos 6 d. turi susitikti Vilniuje su Gedeminu Kiesumi?

– Manau, kad apie tai liudytojas A. V. informavo „Williams“ tuoj po to, kai 2000 m. birželio 29 d. arba 30 d. susitiko su Gedeminu Kiesumi.

– Kada liudytojas A. V. su Gedeminu Kiesumi Vilniuje buvo paskutinį kartą susitikę – 2000 m. birželio 29 d. arba 30 d. ar 2000 m. liepos 3 d.?

– Nei Vilniaus apygardos teismas, nei liudytojas A. V. nenorėjo tikslinti Gedemino Kiesaus ir liudytojo A. V. paskutinio susitikimo Vilniuje dienos. Gal todėl, kad liudytojas A. V. su Gedeminu Kiesumi Vilniuje paskutinį kartą susitikę buvo 2000 m. liepos 6 d., o po šio susitikimo, praėjus tik kelioms valandoms, Gedeminas Kiesus jau buvo pagrobtas. Mano nuomone, paskutinį kartą Vilniuje jie buvo susitikę 2000 m. liepos 6 d.

– Liudytojas A. V. su Gedeminu Kiesumi Vilniuje buvo susitikę 2000 m. birželio 29 d. ar 2000 m. birželio 30 d.?

– Nei liudytojas A. V., nei ikiteisminio tyrimo pareigūnai, nei Vilniaus apygardos teismas šios dienos netikslino.

– Kodėl nei Vilniaus apygardos teismas, nei liudytojas A. V. nenorėjo tikslinti, kada liudytojas A. V. su Gedeminu Kiesumi Vilniuje buvo susitikę – 2000 m. birželio 29 d. ar 2000 m. birželio 30 d.?

– Manau, kad ir liudytojas A. V., ir Vilniaus apygardos teismas nenorėjo šiai datai suteikti didesnės svarbos. Tai viena.

Antra, patikslinus, kada – 2000 m. birželio 29 d. ar 2000 m. birželio 30 d. – liudytojas A. V. iš Gedemino Kiesaus sužinojo, kad Gedeminas Kiesus 2000 m. liepos 6 d. atvyks į Vilnių, lygiai taip pat tektų tikslinti, kurią dieną – 2000 m. birželio 29 d. ar 2000 m. birželio 30 d. – Algimantas Vertelka sužinojo, kad Gedeminas Kiesus 2000 m. liepos 6 d. važiuos į Vilnių.

Juk Virginijaus Baltušio parodymas, kad maždaug prieš savaitę Algimantas Vertelka pasakė, jog 2000 m. liepos 6 d. Gedeminas Kiesus važiuos į Vilnių, teismui taip pat turėjo būti nepakankamai tikslus.

Tačiau nei ikiteisminio tyrimo pareigūnai, nei Vilniaus apygardos teismas, nei pats Algimantas Vertelka teisme netikslino, kada tiksliau Algimantas Vertelka sužinojo, kad Gedeminas Kiesus 2000 m. liepos 6 d. važiuos į Vilnių.

– Asmenį, kuris Algimantą Vertelką 2000 m. pavasarį įkalbino pagrobti ir apiplėšti Gedeminą Kiesų, ar kas nors siejo su 100 mln. Lt tyrimu?

– Manau, kad nesiejo.

– Asmenį, kuris Algimantui Vertelkai 2000 m. birželio 29 d. arba 30 d. pranešė apie tai, kad Gedeminas Kiesus 2000 m. liepos 6 d. vyks į Vilnių, ar kas nors siejo su 100 mln. Lt tyrimu?

– Manau, kad nesiejo.

– Asmenį, kuris 2000 m. liepos 3 d. 13 val. 43 min. 29 sek., 2000 m. liepos 6 d. 9 val. 57 min. ir 2000 m. liepos 6 d. 13 val. 01 min. 56 sek. iš Kėdainiuose įrengtų taksofonų skambino Gedeminui Kiesui į jo mobiliojo ryšio telefoną, ar kas nors siejo su 100 mln. Lt tyrimu?

– Manau, kad nesiejo.

– Panevėžietį Algimantą Vertelką, ar kas nors siejo su 100 mln. Lt tyrimu?

– Manau, kad nesiejo. Jeigu būtų kas nors sieję, tai spauda apie tai pirmoji ir su trenksmu būtų paskelbusi visai Lietuvai.

– Liudytoją V. E., ar kas nors siejo su 100 mln. Lt tyrimu?

– Manau, kad nesiejo.

– Asmenį ar asmenis, kurie užsakė ir inicijavo Gedemino Kiesaus pagrobimą ir nužudymą, ar kas nors siejo su 100 mln. Lt tyrimu?

– Manau, kad siejo.

– Kiek laiko po Gedemino Kiesaus pagrobimo ir nužudymo liudytojas A. V. dar dirbo akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ atstovybėje Vilniuje?

– Paskutinieji jo darbo metai akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ atstovybėje Vilniuje buvo 2003-ieji.

Tai pasako, kad visi liudytojo A. V. veiksmai, 2000 m. sausio 1 d. – liepos 6 d. laikotarpiu Vilniuje susitinkant su Gedeminu Kiesumi, buvo suderinti su „Williams“ ir koordinuojami „Williams“.

Tai pasako, kad liudytojas A. V., 2000 m. sausio 1 d. – liepos 6 d. laikotarpiu Vilniuje susitikinėdamas su Gedeminu Kiesumi, neatliko nė vieno veiksmo, kuris nebuvo iš anksto suderintas su „Williams“, neperdavė Gedeminui Kiesui jokios informacijos, kurios perdavimas nebuvo suderintas su „Williams“, nenutylėjo nė vienos svarbios pokalbių su Gedeminu Kiesumi detalės, apie kurią nebūtų buvusi informuota „Williams“.

Jeigu liudytojas A. V. nebūtų sąžiningai ir visiškai bendradarbiavęs su „Williams“, po 2000 m. liepos 6 d. įvykdyto Gedemino Kiesaus pagrobimo ir nužudymo, paaiškėjus apie liudytojo A. V. ir Gedemino Kiesaus susitikimus paskutiniuoju laikotarpiu, ypač paskutinių 7 ar 8 dienų laikotarpiu prieš pagrobiant ir nužudant Gedeminą Kiesų, liudytojas A. V., kaip praradęs pasitikėjimą, tuoj pat būtų buvęs atkleistas iš darbo akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ atstovybėje Vilniuje.

Tačiau to neįvyko – liudytojas A. V. iš darbo akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ atstovybėje Vilniuje pasitraukė 2003 metais, t. y. praėjus trims metams po Gedemino Kiesaus pagrobimo ir nužudymo.

– Gal žinote, kodėl pasitraukė?

– Tai galėjo būti susiję su tuo, jog akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ nuosavybę ir valdymą nuo 2002 metų rudens perėmė Rusijos naftos koncernas „Jukos“.

Nors viešai buvo skelbiama, kad „Williams“ draugiškai Rusijos naftos koncernui perduoda savo teises į akcinę bendrovę „Mažeikių nafta“, tačiau tikrovėje taip nebuvo – po ilgo, nuolatinio ir įnirtingo Rusijos vyriausybės, „Lukoil“, „Jukos“, TNK spaudimo amerikiečiai naftininkai tiesiog buvo priversti trauktis iš Lietuvos.

Visi „Williams“ ir amerikiečių žvalgyboms priklausę, joms ištikimai tarnavę asmenys, akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ nuosavybę ir valdymą perėmus „Jukos“, tapo nebepageidaujamais, jais rusai, net ir tie, kurie simpatizavo Vakarams, nepasitikėjo.

– Vilniaus apygardos teismo 2000 m. gegužės 29 d. nuosprendyje tik apytiksliai minima 2000 m. birželio 29 d. arba 30 d. data yra labai reikšminga Gedemino Kiesaus pagrobimo ir nužudymo byloje?

– Taip, ši data yra labai reikšminga. Gal todėl Vilniaus apygardos teismas šios datos taip ir netikslino, nenorėdamas šiai datai ir su ja susijusiems įvykiams suteikti didesnės reikšmės, nenorėdamas į juos gilintis ar teikti pagrindą į juos gilintis proceso šalims.

Be to, netikslindamas šios datos, Vilniaus apygardos teismas sau pasiliko atsitraukimo galimybę, jeigu vėliau paaiškėtų, jog liudytojas A. V. su Gedeminu Kiesumi Vilniuje tikrai buvo susitikę arba 2000 m. birželio 29 d., arba 2000 m. birželio 30 d., jog panevėžietis Algimantas Vertelka apie tai, kad Gedeminas Kiesus 2000 m. liepos 6 d. važiuos į Vilnių, tikrai sužinojo arba 2000 m. birželio 29 d., arba 2000 m. birželio 30 d., jog sprendimas būtent 2000 m. liepos 6 d. pagrobti ir nužudyti Gedeminą Kiesų buvo priimtas arba 2000 m. birželio 29 d., arba 2000 m. birželio 30 d.

Tuomet Vilniaus apygardos teismas pasakytų – atsiprašome, mes – teisėjai, prokurorai, advokatai, liudytojai, nukentėjusieji, kaltinamieji, – tirdami ir nagrinėdami bylą, nė vienas šiai datai kažkaip neteikėme didesnės reikšmės.

Na, apsirikome – per klaidą. Juk visi apsirikome, ne tik teismas.

– Vilniaus apygardos teismo 2000 m. gegužės 29 d. nuosprendyje minima ir daugiau svarbių, netgi labai svarbių datų, kurių tikslesnis pateikimas galėjo iš esmės kažką keisti.

– Nuosprendyje iš tiesų minima ir daugiau svarbių datų, kurias būtina buvo tikslinti, siekiant išsamiai, nešališkai ir kaip galima tiksliau ištirti bei išnagrinėti bylą.

Šių datų tikslinimas būtų leidęs kitaip aiškinti kai kurias labai svarbias bylos aplinkybes, kai kuriuos labai svarbius faktus ir įrodymus, būtų atskleidęs visiškai kitokį kai kurių asmenų, taip pat ir liudytojų, vaidmenį pasirengiant nusikaltimui ir jį įvykdant.

Tai būtų iš esmės keitę pagrindinį ir vienintelį nuosprendyje nurodytą nusikaltimo motyvą, kuris sako, kad nusikaltimas buvo padarytas iš savanaudiškų paskatų, siekiant pagrobti Gedeminą Kiesų ir iš jo išreikalauti pinigus – keletą milijonų litų.

Prie tokių datų galima būtų priskirti ir tikslesnę datą, kada Algimantas Vertelka 2000 metais Virginijui Baltušiui pakartotinai pateikė pasiūlymą pagrobti, apiplėšti ir nužudyti Gedeminą Kiesų, ir tikslesnę datą, kada Algimantas Vertelka, likus 2-3 mėnesiams iki Gedemino Kiesaus dingimo, skambino liudytojui V. E. ir klausė jo, ar nepasikeitęs Gedemino Kiesaus telefono numeris.

Nekalbant jau apie tai, jog būtina buvo ištirti ir išsiaiškinti, kas Algimantui Vertelkai 2000 m. birželio 29 d. arba 30 d. pranešė, kad 2000 m. liepos 6 d. Gedeminas Kiesus važiuos į Vilnių.

– Vilniaus apygardos teismas, kaip ir ikiteisminio tyrimo pareigūnai, kaip ir liudytojas A. V., pagal jiems naudingas aplinkybes tiesiog žaidė 2000 m. birželio 29 d., birželio 30 d., liepos 3 d. ir liepos 6 d. datomis.

– Taip, jie visi šiomis datomis žaidė, jomis manipuliavo ir tai matyti skaitant netgi 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendį.

Nutylėti tomis dienomis vykusių įvykių neišdrįsta todėl, kad apie juos žinojo per daug žmonių, netgi per daug tyrimuose dalyvavusių pareigūnų, ir kiekvienas iš jų galėjo bet kada viešai apie tai prabilti.

2009 m. gegužės 29 d. nuosprendyje nutylėtas buvo tik faktas, kad Gedeminas Kiesus 2000 m. liepos 3 d. Mažeikių rajono apylinkės prokuratūros patalpose Valstybės kontrolės pareigūnų buvo apklaustas 100 mln. Lt tyrime.

Ir tai buvo klaida – dienraštis „Lietuvos rytas“ jau 2001 m. liepos 7 d. išspausdintame straipsnyje „Dingimo išvakarėse ištarti žodžiai galėjo būti lemtingi“ buvo pakankamai aiškiai leidęs suprasti, jog Gedeminas Kiesus Mažeikių rajono apylinkės prokuratūroje Valstybės kontrolės pareigūnų buvo apklaustas 100 mln. Lt tyrime būtent 2000 m. liepos 3 d.

Ir ši klaida į Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendį įsivėlė dėl vienos paprastos priežasties – teisėjai, net ir tie, kurie nagrinėja rezonansines bylas, neskaito laikraščių.

Neskaitė laikraščių ir Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija, paskelbusi 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendį Gedemino Kiesaus pagrobimo ir nužudymo byloje.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));