15 metų narkotikais prekiavusi Šiaulių policija nepasikeitė

Policija-nestoja-priekiu-vykio-viet2

Policija-nestoja-priekiu-vykio-viet2


15 metų narkotikais prekiavusi Šiaulių policija nepasikeitė

 

Jeigu įdomu policijos tema – žemiau yra nuoroda apie policijos projektą Vieningos pajėgų valdymo sistemos diegimą, kuris pradžioje kainavo apie 5,6 milijono litų , eurais 1,6 milijono.
Pagal policijos generalinio komisaro įsakymą policijos patruliams yra draudžiama trukdyti vaizdo registratorių ir telemetrinės įrangos darbą.
Šiauliuose egzistuoja sava teisė – policijos patruliai mašinas parkuoja galu į įvykio vietą, kad priekyje esančiu vaizdo registratoriumi nieko nenufilmuotų – kad nenufilmuotų kokių nesąmonių pridaro policija.
O koks teisingumas? teisingumas toks, kad kai nėra vaizdo įrašų, policijos patruliai sakyti ir liudyti gali ką nori!!! reikės teisingai paliudys, jeigu reikės melagingai paliudys, vaizdo įrašų nėra.
Tai va su tokia situacija susidūrėme patys.
Dabar policijos departamento paklausėme kaip situacija pasikeitė, buvo nusiųstos senos nuotraukos parodyti kaip blogai Šiauliuose dirba patruliai, o vadovybė tai toleruoja.
Policijos departamentas persiuntė laišką Šiaulių AVPK, o Šiaulių AVPK apsimetė durniais ir atsakė, kad senų įvykių netiria. Esmė tame, kad niekas jų ir neprašė tirti senų įvykių, buvo prašoma patikrinti kaip dabar yra situacija, 
tai atsakymo negauta. Suprantu, kad negerovės dangstomos ir toliau.

 

Žemiau mano laiškas policijos departamentui, kuriame aiškiai prašiau patikrinti paskutinius iškvietimus, o Šiaulių AVPK viršininkas atsakė, kad senų įvykių netiria.

 

 

ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS

 

Biudžetinė įstaiga, Aušros al. 19, LT-76299 Šiauliai, tel. 8 700  60 000, el. p. info@policija.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190521648

_________________________________________________________________________________________________________

 

 

2019-01-

Nr. 40-S-

Į 2019-01-04

pranešimą

 

 

 

DĖL PATEIKTOS INFORMACIJOS TYRIMO 

 

 

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Imuniteto ir vidaus tyrimų skyriuje atliktas gautos informacijos patikslinimas pagal Jūsų 2019 m. sausio 4 d. pranešimą, el. paštu siųstą Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šiaulių apskrities vyriausiajame policijos komisariate gautą 2019 m. sausio 18 d. (reg. Nr. 40-AP-181-(5.14K)).

Patikslinus aplinkybes, nustatyta, kad Jūsų el. laiške pateikta informacija (pridėtos nuotraukos) yra apie 2017 m. vasario mėn. įvykius. Tarnybinių patikrinimų atlikimo, tarnybinių nuobaudų pareigūnams skyrimo ir panaikinimo, sprendimų dėl pareigūnų, atleistų iš vidaus tarnybos, pripažinimo padariusiais tarnybinį nusižengimą ir dėl tarnybinių nuobaudų, kurios turėtų būti jiems skirtos, priėmimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1V-308 „Dėl Tarnybinių patikrinimų atlikimo, tarnybinių nuobaudų pareigūnams skyrimo ir panaikinimo, sprendimų dėl pareigūnų, atleistų iš vidaus tarnybos, pripažinimo padariusiais tarnybinį nusižengimą ir dėl tarnybinių nuobaudų, kurios turėtų būti jiems skirtos, priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punkte nustatyta, kad tarnybinis patikrinimas taip pat gali būti neatliekamas, o pradėtas –  gali būti nutrauktas, jei nustatoma, kad skundžiami pareigūnų veiksmai atlikti daugiau nei prieš 1 metus. Atsižvelgiant į tai, kad nuo Jūsų pranešime minimų įvykių praėjo beveik 2 metai ir vadovaujantis minėtu teisės aktu, priimtas sprendimas tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūros neinicijuoti.

Pažymime, kad minėtame apraše numatytų procedūrų pagrindu priimti sprendimai gali sukelti teisines pasekmes tik tikrinamiems pareigūnams, o atsakomybės taikymas ar netaikymas tokiems pareigūnams nelaikytinas galbūt pažeistų asmens teisių gynimo būdu. Dėl šios priežasties priimtas sprendimas dėl Jūsų 2019 m. sausio 4 d. pranešimo yra neskundžiamas.

 

 

Viršininkas                                                                                                                  Ramūnas Sarapas                                                                                                           

 

 

 

 

Robertas Verkulevičius, tel. (8 41)  39 75 83, el. p. robertas.verkulevicius@policija.lt  

#842672         2019-01-28

Kaip pavadinti tokius policijos viršininkus, kurie net nesuvokia ko iš jų norima?

 

Policija nestoja priekiu vykio viet2 

 Siunčiu jums dar Šiaulių AVPK Patrulių rinktinės vadovų V.Urbonavičiaus ir A.Koskaus betvarkės toleravimo pavyzdžių.
Atviras klausimas kaip A.Koskus vykdo Šiaulių AVPK viršininko 2016-03-15 įsakymu Nr. 40-V-131 patvirtintos vaizdo ir garso įrašymo tvarkos reikalavimus, Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011-07-19 įsakymu Nr. 5-V-673 patvirtintos policijos patrulių veiklos instrukcijos reikalavimus?

Pargavimas galu 1

 

Situacija tokia, kad Šiaulių AVPK Patrulių rinktinėje tyčia trukdomas vaizdo registratorių darbas – policijos patruliai T.Skikas ir D.Augytė įvykio vietose tyčia tarnybinę mašiną parkuoja galu, kad vaizdo registratoriumi nieko neįrašytų.
Parkuodami galu policijos patruliai šuniui ant uodegos siunčia visas padarytas investicijas į vieningą pajėgų valdymo sistemą ir vaizdo registratorius, kurie netenka jokios prasmės. kai nėra vaizdo įrašų patruliai galiu rašyti ir liudyti kaip nori arba kaip reikia/reikėjo Urbonavičiui ar Koskui – visiškas pasityčiojimas iš teisingumo.
Atviras klausimas – ką darbe veikia Koskus, kodėl jis nevykdo įsakymų ir nežiūri tvarkos?

Jei turite noro ir galimybių, patikrinimas nėra sudėtingas – paimti paskutinių iškvietimų vaizdo įrašus ir pasižiūrėti kaip parkuojamos mašinos vykstant į įvykio vietas, ar nėra tyčia trukdomas vaizdo registratorių darbas.
Jei Patruliai tyčia trukdo vaizdo registratorių darbą, tai reikėtų spręsti Koskaus atsakomybės klausimą.

 

 

aidas

 

apie tai, kad Šiaulių policija kontroliuoja narkotikų prekybą, dar 2001 m.rašė dienraštis „Lietuvos aidas”. Tačiau minėta Šiaulių ONTT įkliuvo tik po penkiolikos metų

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));