100 puolamųjų kovos mašinų „Boxer” Lietuvos gynybai tikrai nereikalingos. Kam tada tos pirktos?

Boxer

Boxer


 

 

Kokiu tikslu pėstininkų kovos mašinos „Boxer” atgabentos į Lietuvą

© Photo: Lietuvos kariuomenė

Aleksandras Chrolenko

 

Nauji šarvuočiai Lietuvoje laukia atvykstančių užsienio ekspedicinių pajėgų, tačiau siekiant užtikrinti nacionalinį saugumą toks ginklų kiekis yra nereikalingas

 

Lietuva gavo pirmąsias iš 88 „ARTEC” konsorciumo-gamintojo „Boxer” kovines mašinas. Jos skirtos motorizuotiesiems sausumos pajėgų pėstininkų vienetams. Užsienio mašinos buvo susietos su Lietuvos istorija ir nacionalinės armijos tradicijomis, pervadinus „Boxer” į „Vilkas”.

 

Pėstininkų kovos mašina Boxer

© PHOTO: LIETUVOS KARIUOMENĖ

Lietuvos kariniame parade bus parodytos pėstininkų kovos mašinos „Boxer”

 

 

Kam Vilnius savo teritorijoje dislokuoja 88 modernias kovines transporto priemones? Juk pėstininkų karinių transporto priemonių skaičius neatitinka nei išorinių grėsmių masto, nei nacionalinės armijos dydžio. Pavyzdžiui, galinga vokiečių armija (5 vieta Europoje, apie 200 tūkstančių karių) po ilgų bandymų (nuo 2003 metų) ir adekvačios šarvuotų automobilių pajėgumų analizės užsakė 272 vienetus. O Lietuva mina Vokietijai ant kulnų, nors pasaulio kariuomenės reitingų skalėje ji užima nežymią 95 vietą, turėdama 16 000 ginkluotųjų pajėgų vienetų.

 

Didžiausias gynybai skirtas pirkinys šalies istorijoje – 88 PKM – Lietuvai kainavo daugiau kaip 440 milijonų dolerių (386 milijonus eurų). Tiesiog „dosnumo atrakcionas” – po penkis milijonus už vienetą, beveik penkis kartus pigiau nei rinkoje.

 

Netinkamos sistemos „Boxer”

Kovo mėnesį Australija įsigijo 211 vienetų  „Boxer” už 5 mlrd. JAV dolerių, tai yra 23,7 milijonų JAV dolerių už vieną kovos mašiną. Apskritai automobilių pirkimas ir aptarnavimas australams kainavo 15,7 mlrd. dolerių.

 

PKM mokomosios versijos kainą galima sumažinti, pašalinus ginklus ir kai kurias kitas kovos sistemas, tačiau Lietuvai tikrai nereikia 88 mokomųjų šarvuotų transporto priemonių. Vairuotojų mokymų metu pakanka dviejų PKM ir kelių treniruoklių.

 

„ARTEC” gamintojų konsorciumo dosnumas Vilniui gali būti paaiškintas tik NATO interesais. Visa partija „Boxer” į Vilnių turėtų būti atgabenta 2021 metais, tačiau Lietuvos gynybos poreikiai čia yra tik priedanga.

 

Iš pradžių (2015 metais) Lietuvos gynybos ministerija pasirinko „Premium” kartu su „Puma-Boxer” PKM su mobiliaisiais bokšteliais, 30 mm automatiniu „Rheinmetall MK 30-2 / ABM” kulkosvaidžiu, Izraelio raketų sistemos „Rafael Spike” paleidimo įrenginiais ir sustiprinta apsauga. Prie svarbių „Boxer” savybių taip pat priskiriamos: aukšta apsauga nuo prieštankinių minų, kulkų ir minų skeveldrų, apsaugos nuo masinio naikinimo sistema ir slaptosios technologijos elementai korpuso struktūroje. Tačiau gerai pagalvojęs, užsakovas pasirinktų ekonomiškesnį variantą – su modifikuotu „Samson Mk 2” kovos moduliu, 30 mm „ATK Orbital Bushmaster Mk 44” automatiniu kulkosvaidžiu ir „Spike ATGM” paleidikliu.

 

 

 

Ką gavo Lietuva – nežinia, nes mašina yra modulinio dizaino, ji gali būti modifikuota per valandą.

 

Konceptualūs neatitikimai

PKM „Boxer” yra su galingu dyzeliniu varikliu (V8 530 kW), 8×8 ratų formule, 8 tonų apkrova, kurios vidinė talpa yra daugiau kaip 14 kubinių metrų (įgulos ir desanto skyriai yra apsaugoti trijų sluoksnių grindimis) ir gali išvystyti didesnį nei 100 km per valandą greitį. Gynybinėms operacijoms apkasuose tokio skyrių tūrio ir judėjimo greičio tikrai nereikia.

 

Atsižvelgiant į skubotą respublikos apsiginklavimą ir vis didėjančią užsienio kariuomenės vienetų koncentraciją Lietuvos teritorijoje, Lietuvos kariuomenės generalinis štabas nesukūrė karinės doktrinos laukiamo didžiojo karo su Rusija atveju. Tuo tarpu Gynybos ministerijoje neseniai pasirašytas susitarimas dėl reikšmingos Lietuvos kariuomenės dalies perkėlimo į Bundesverą. Neaišku, kas pirmas priims sprendimą panaudoti kariuomenę ir ginkluotę, tačiau tai bus ne Vilnius.

 

Nacionalinio suvereniteto perdavimas neprisiimančiai jokios atsakomybės „vyresniųjų partnerių” (NATO) grupei, dvišaliai tarpvalstybiniai santykiai su artimiausiomis kaimynėmis – Rusija ir Baltarusija – per PKM „Boxer” taikiklius objektyviai neatitinka Lietuvos interesų ir, žinoma, mažina taikių Lietuvos piliečių saugumą.

 

Beje, sunkiomis Malio sąlygomis, vykdant taikos palaikymo misiją MINUSMA, tik 70 iš 189 „BTR Boxer” išliko veikiantys.

 

Autoriaus nuomonė gali nesutapti su redakcijos pozicija.

 

Pėstininkų kovinė mašina Boxer

© SPUTNIK /

Pėstininkų kovinė mašina „Boxer”

 

 

Read more: https://sputniknews.lt/columnists/20181120/7568419/kodel-pestininku-kovos-masinos-boxer-atgabentos-i-lithuania.html

Facebook komentarai
});}(jQuery));