Žurnalistų etikos prievaizdė pamiršo savo pareigą uždaryti melą skleidžiančią LRT

ramanauskaite kucinskaite 1

ramanauskaite kucinskaite 1

Žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė, dar pavasarį be jokio pagrindo uždariusi dešimtis opozicinių portalų, griežtai atsisako vykdyti savo pareigą ir uždaryti Lietuvos radijo ir televizijos portalą lrt.lt
Prieš kelias dienas LRT paskelbė sąmoningą melą ir dezinformaciją – neva Jungtinių tautų komitetų sprendimai nėra privalomi Lietuvos Respublikai.
Tai tyčinis melas ir dezinformacija, nes Lietuva yra ratifikavusi Jungtinių tautų dokumentus ir įsipareigojusi jų laikytis.
Visus, kurie meluoja, kaip LRT, ir sako, kad tai nėra privaloma, turėtų uždaryti jau minėta Ramanauskaitė.
Mat pavasarį Seimas pakeitė Visuomenės informavimo įstatymą ir ten nurodė : „

52 straipsnis.  Viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų veiklos sustabdymas, nutraukimas ir prieigos prie viešosios informacijos pašalinimas

1. Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo, išskyrus radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojus, retransliuotojus, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjus ir (ar) užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjus, veikla gali būti laikinai sustabdoma arba nutraukiama šiame straipsnyje nustatytais atvejais.

3. Kai inspektorius savo iniciatyva ar gavęs iš nacionalinį saugumą užtikrinančios ar kitos kompetentingos institucijos informaciją nustato, kad viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas skleidžia šio įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punkte nurodytą neskelbtiną informaciją, kuri kenkia ar kelia pavojų visuomenės saugumui, įskaitant nacionalinio saugumo ir gynybos užtikrinimą, inspektorius turi teisę kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo veiklos sustabdymo nesilaikydamas šio straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų.

4. Šio straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytais atvejais kreipdamasis į Vilniaus apygardos administracinį teismą, inspektorius pateikia teismui objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis pagrįstą prašymą dėl viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo veiklos sustabdymo, prašymo faktinį ir juridinį pagrindą patvirtinančių dokumentų kopijas ir kitą būtiną medžiagą. Vilniaus apygardos administracinis teismas turi priimti sprendimą laikinai sustabdyti viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo veiklą…

Jeigu Lietuvos vyriausybė ar Vilniaus miesto meras Šimašius atsisako vykdyti pagrindinius šalies įstatymus ir tarptautinius įsipareigojimus (kaip šiuo atveju JT), tai kyla grėsmė visuomenės saugumui, nes tada valdžiukė gali daryti kokius nori nusikaltimus, kitaip sakant, valstybė tampa plėšikų gauja.

Primenu, kad jau minėta tarnybai yra iškelta byla administraciniame teisme dėl www.laisvaslaikrastis.lt uždarymo. Žeit nurodė jį uždaryti, neva skleidžiame dezinformaciją, tačiau teisme ėmė išvedžioti, kad dezinformacijos nebuvo, buvo tik sarkazmas…

 

 

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos patarėja Jūratė Kučinskaitė (dešinėje) ir tarnybos lyderė Gražina Ramanauskaitė.

Dėl Monikos Garbačiauskaitės-Budrienės vadovaujamo valstybinio transliuotojo skleidžiamos dezinfomacijos, esą Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto (JTŽTK) išvados Lietuvai nėra griežtai teisiškai privalomos, gruodžio 8 d. ekspertai.eu kreipėsi į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos (ŽEIT) vadovę Gražiną Ramanauskaitę.

„Prašome jūsų vadovaujamos tarnybos paprašyti LRT, kad pastaroji pripažintų, jog skelbė melą, atsiprašytų skaitytojų ir žiūrovų, o dezinformacijos paneigimą paskelbtų lrt.lt portale, LRT radijuje ir LRT televizijoje. Jei jūs nematysite pagrindo paprašyti LRT paneigti dezinformaciją, mūsų prašymas – informuokite apie tai netempdama gumos, nors ir šiandien ar ryt“, – buvo prašoma tarnybos vadovės.

Naryste%20LGPOC

Paprastai įvairius skundus nagrinėjanti mėnesių mėnesius, šį kartą G. Ramanauskaitė išgirdo ekspertai.eu prašymą ir nurodė savo patarėjai skubiai, tą pačią dieną surašyti atsakymą.

„Atsakydami į Jūsų laišką informuojame, kad žurnalistų etikos inspektorius neturi teisinio pagrindo prašyti viešosios informacijos rengėją (skleidėją) pripažinti, jog pastarasis skelbė melą, atsiprašyti skaitytojų ir žiūrovų. Kartu pažymėtina, kad nenustatęs visuomenės informavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, žurnalistų etikos inspektorius neturi teisinio pagrindo taikyti jokių poveikio priemonių viešosios informacijos rengėjų (skleidėjų) atžvilgiu. Atsižvelgiant į šiuos argumentus, Jūsų prašymas nebus tenkinamas“, – operatyviai atsakė Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos patarėja Jūratė Kučinskaitė.

zeit%20kucinskaite 30

Facebook komentarai
});}(jQuery));