ŽIURKŠŪDŽIAI Į PREZIDENTŪRĄ

0kornia

0kornia

Alvydas  VEBERIS

ŽIURKŠŪDŽIAI  Į  PREZIDENTŪRĄ

SKĘSTANTIS GRIEBIASI ŠIAUDO

Fondas gavo laišką iš Aleksandro Kornios kalinčio Pravieniškių pataisos namuose.

Šis pilietis šaukėsi pagalbos ir atkreipė visuomenės dėmesį vasario mėnesį.  Į prezidentūrą jis nusiuntė laišką su blakėmis, blusomis ir žiurkių išmatomis. Tai signalas kokiomis sąlygomis laikomi nuteistieji. Visi žinome, kad Prezidentė lankėsi Šiaulių tardymo izoliatoriuje. ,,Tai pasibaisėtinos sąlygos“,- teigė ji.  Kokiomis sąlygomis laikomas nuteistasis A.Kornia ir kiti nuteistieji pranoksta sveiką protą. Ar gali būti išauklėtas dorai nuteistasis, kai su jais elgiamasi blogiau nei su žvėrimi patalpintu į narvą? Ne veltui po psichologinio, fizinio  ir kitokio smurto, nepakeliamų įkalinimo sąlygų į laisvę išeina profesionalūs nusikaltėliai, budeliai. Jie sužvėrėję.

0kornia

        A.Kornia į teismo salę ,,neštuvų“ pagalba

 

 Ne retai pirmą pasitaikiusią minutę laisvėje patirtas nuoskaudas, psichologinį ir fizinį smurtą įkalinimo įstaigose, panaudoja keršydami visam pasauliui. Todėl nereikia stebėtis, kad gatvėse mėtosi nekaltų ir pačių artimiausių žmonių galvos, pjaustomi jų kūnai, o ,,išauklėti“ nusikaltėliai grįžta atgal į savo ,,urvus‘‘ gyventi su graužikais.

 

 

 

 

 

Kameros ,,draugeliai“

 

 Po A.Kornios laiško Jos ekscelencijai LR Prezidentei, su žiurkių, blakių, utėlių ,,kakučiais‘ viešai per žiniasklaidos priemones buvo pažadėta atkreipti dėmesį į nuteistųjų ir įkalintųjų sąlygas, ir jas kiek įmanoma pagerinti. Viskas vyksta atvirkščiai.  Su skundo autoriumi bandoma susidoroti dar griežtesnėmis priemonėmis. Tipo, kad nesiskųstų.  Tai įprasta biurokratų norma ne tik laisvėje. Įkalinime žmogus bejėgis gauti tinkamą gynybą,  parašyti skundus, pasiekti norimų tikslų. Todėl nuteistieji negali  apsaugoti  savo sveikatą, garbę, orumą ar teisę į nešališką teismą. Ne reti atvejai, kai nuteistieji gyvi nebepasiekia laisvės: nusižudo ar nužudomi.

 

Laiške minima daug teisingumo vykdytojų ne tik nusižengimų, bet ir  nusikaltimų.

 

Jeigu tai būtų pavieniai atvejai, tai galima netikėti nuteistuoju A.Kornia. Juk skęstantis griebiasi šiaudo.  Tai masiškai gaunami LR gyventojų skundai, kurie nedaro garbės nei Prezidentei, nei ,,teisingumą“ vykdantiems korumpuotiems pareigūnams. Absoliuti šalyje betvarkė, – teisinis nihilizmas, susidorojimas su teisiaisiais, biurokratų atsirašinėjimai, piktnaudžiavimas jiems pavestų pareigų atlikimu. Daugumoje ,,teisingumą“ vykdantys pareigūnai didesni nusikaltėliai už tuos, kurie įkalinami. Ar tokioje valstybėje gali triumfuoti TIESA?

 

Gautą  A.Kornios laiško kopiją persiunčiu LR Prezidentei. Šį kartą be išmatų, bet su nuotraukomis.  Reikia nepamiršti, kiek reikia be galo daug pastangų, kad nuotraukos ir laiškai pasiektų norimą adresatą. Juk viskas slepiama ir norima, kad nepatektų į viešumą.

 

 

 

ŽIURKŠŪDŽIAI Į PREZIDENTŪRĄ

 

Kai nuskriaustieji neranda valstybės institucijose TIESOS, jiems belieka paskutinė viltis,- paviešinti savo problemas visuomenei per žiniasklaidos priemones, kurios dar neužvaldytos valdžios išlaikytinių voratinkliu arba prašyti pagalbos iš nevyriausybinių organizacijų.

 

Fondas, gavęs nuteistojo A.Kornios laišką,   persiuntė Šalies Prezidentei. Ją informacija ne visada pasiekia.  Iš prezidentūros liokajų gavome atsakymą ir padėką už informaciją. Tuo pačiu prezidentūra kreipėsi į LR teisingumo ministeriją, Kalėjimų departamentą prie LR teisingumo m-jos ir Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos m-jos.

 

 

 

Po perduoto laiško LR Prezidentei, Fondas netrukus gavo atsakymą.

 

 

 

Kas įvyksta po to? Reakcija neadekvati. Nuteistajam A.Korniai tuoj pat dar pablogintos sąlygos. Jis,  sveikas permestas į med. dalį. Tikėkimės, kad žiurkės ir kiti kenkėjai po šią palatą nebevaikščios. Tačiau  prieš tai, kameroje nuo žiurkių atsikvėpti nuteistasis po vieną ar dvi valandas buvo išleidžiamas į šviežią orą. Medicinos darbuotojų priežiūroje ši paslauga nebegalioja. Izoliuotas. Auklėjimo įstaigose su nepaklusniaisiais susidorojama juos paveikiant psichologiškai, morališkai ar fiziškai? Jei to neužtenka belieka sveikus jaunuolius paversti ,,daržovėmis“.  Kas spaudimo neatlaiko palieka ,,pragarą“, nebaigę atlikti bausmės, karstuose. Juk kam ten pasiskųsi?  Kas ištirs priežastis už spygliuotos vielos, kai teisingumu laisvėje tiki tik tie, kurie dar į ,,maitvanagių“ nagus nėra pakliuvę?

 

Tokie  metodai plačiai naudojami ne tik įkalintiems  nelaisvėje, bet ir susidorojant laisvėje. ,,Tebegydoma“ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje už narkotikų tinklo atskleidimą buvusi policijos darbuotoja Skaista  Rakauskienė. Kita,  panevėžietė verslininkė Jūratė Kiaunienė,  dėl konflikto su buvusiu generaliniu komisaru Vyt. Grigaravičiumi, ,,gydymuisi“ buvo uždaryta  irgi į Rokiškį. Iš ten išsipirko tik už nemažus pinigus,  kol nepavertė jos ,,daržove“. Tada spruko į užsienį, kaip ir Garliavos įvykių herojė-teisininkė-Seimo narė Neringa Venckienė!!! Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos Utenos ekspertiniame skyriuje teko pabuvoti 42 paras ( net tris kartus!!! ) sveikam pedagogui, disidentui, aktyviam visuomeninkui kauniečiui Vincui Jokimui už pasipriešinimą prookupaciniam rėžimui, paliečiant ,,nepakaltinamųjų“ teisininkų klaną.  Neseniai pagalbos šaukėsi sveika 73 metų panevėžietė Bronislava Kaulinskienė, kuri pasipriešino Biržų policijos pareigūnams. Priverstiniame ,,gydyme“, Utenos, Rokiškio ligoninėse pralaikyta daugiau kaip 5 mėnesius. Su žiniasklaidos, artimųjų ir teisine pagalba šiaip taip  išlaisvinta. Dar ,,daržove“ po ,,gydymosi“ nepaversta, bet susikalbėti jau problematiška. Tebetęsiamas laisvėje priverstinis gydymas.

 

Tokia šiandieninė katastrofiška genocidu paversta LIETUVA. Būkite atsargūs! Nepakliūkite ant išlaikytinių grėblio! Susidorojama sovietiniais metodais. Dirba tie patys buvusios sistemos klapčiukai.

 

Alvydas Veberis nuotrauka.

 

 

 

Žiurkės, – kameros ,,draugeliai“

Facebook komentarai
});}(jQuery));