Zigmas Vaišvila, išmetęs bent pusę savo vadovaujamos LVT narių „dėl neteisingos nuomonės“, vėl kviečia „jungtis“

vaisvila

vaisvila

Zigmas Vaišvila, išmetęs bent pusę savo vadovaujamos LVT narių „dėl neteisingos nuomonės“, vėl kviečia „jungtis“ prie jo

Aurimas Drižius

Dabar tokio veikėjo, kaip signataras Zigmas Vaišvila veikla ir pastangos „kovoti su sistema“ man kelia tik juoką, nors dar visai neseniai juo tikėjau ir maniau, kad tai žmogus, kuriam rūpi, kokioje valstybėje gyvename.

Šiandien Z.Vaišvila paskelbė, kad jis atstovauja „tautos susitelkimo iniciatyvinę grupę” ir kurs „naują politinę jėgą”:

Mes, Tautos susitelkimo iniciatyvinės grupės nariai (toliau TSIG), laikome savo valstybę
Tautos savisaugos ir savivaldos viešąja organizacine sistema, kurios pirmaeilė paskirtis –
universaliųjų Tautos vertybių apsauga.
Svarbiausiam Tautos susitelkimo siekiui priskirdami racionalumu ir teisingumu grindžiamą
Lietuvos valstybingumo kultūrą, pilietinės visuomenės darniam bendrabūviui ugdyti ir
teisinės valstybės principams įgyvendinti. Šiuos uždavinius gali spręsti tik naujo tipo politinė
jėga, pasiruošusi konstruktyviai inicijuoti šalies konstitucinius pokyčius.
Pastebėtina, kad esama Lietuvos valstybės vadybos sistema, tarnauja ne pilietinei daugumai,
o interesų grupėms, pasivadinusioms partijomis ar kitokiais viešuosius išteklius tvarkančiais
dariniais, kurie ignoruoja Tautos universaliųju vertybių prioritetą.
TSIG kviečia visų ne sisteminių partijų, visuomeninių organizacijų, socialinių grupių,
profesinių sąjungų ir kitų judėjimų vadovus ir/ar atstovus į naujo tipo politinės jėgos kūrimo
sueigą.
Dienotvarkėje:
1. Organizatorių kreipimasis į Sueigos dalyvius.
2. Partijų ir judėjimų, dalyvaujančių Seimo rinkimuose trumpųjų programų ir siekių
pristatymas (ne daugiau, kaip 15 min vienam pristatymui).
3. Partijų ir judėjimų lyderių svarbos pristatymas išklausant kiekvieno jų nuomonę,
kodėl aš, o ne kitas (iki 10 min vienam pasisakymui).
4. Pertrauka iki 30 min.
5. Lieta – valstybė, valdžia.
6. Naujo tipo politinės jėgos kūrimo galimybių studija ir siūlymai.
7. Atviri debatai, diskusijos (iki 10 min dalyviui).
Sueiga vyks: 2020 m. liepos 10d. 12.00 val., registracija 11.30 val.
Adresas: Santaros gimnazijos aktų salė, Baltų pr.51, Kaunas.
Sueigos dalyvio paramos mokestis 10 eurų/asm. (kavai, vandeniui, užkandžiams).
Išankstinė registracija pageidaujama el.p. juozas@dileksa.lt smulkesnė informacija tel.
+37069946890 Juozas Aleksandravičius.
Tautos susitelkimo iniciatyvinė grupė

 

2019 m. rudenį kartu su kitais žmonėmis, nukentėjusiais nuo lietuviškos mafijos, kuri kažkodėl vadina save „teisėsauga“, įsteigėme visuomeninę tarybą „Lietuvos visuomenės taryba“ (LVT), kuriuos tikslas buvo reformuoti vadinamuosius „teismus“, siūlant Seimui įvairias iniciatyvas.

Pradžia buvo graži, nes visus žmones skaudino ta pati problema – Dalios Grybauskaitės vadovaujamos mafijos siautėjimas ir suvokimas, kad pavieniui nieko nepakeisime, reikia vienytis.

LVT valdyba, į kurią buvau išrinktas ir aš, išsirinko savo pirmininką  Zigmą Vaišvilą – jis, kaip signataras, turėjo garsinti LVT veiklą. Nors iš pradžių buvo manoma, kad jokio pirmininko mums nereikia, nes tai neišvengiamai sukelia kažkieno nepasitenkinimą. Tačiau kadangi visuomeninei organizacijai reikėjo formalaus vadovo, juo tapo Z.Vaišvila.

 

Sumanymas buvo padėti gintis žmonėms nuo teismuose sėdinčių nusikaltėlių, pasirūpinti jiems gynyba. Po kelių mėnesių valdybos narys Kęstutis Eiva atsivedė į posėdį genijų teisininką Stanislovą Tomą, daugkartinį profesorių ir šiaip tiesiog žmogų – genijų. S.Tomas pasiūlė paprastą įdėją – per LVT surinkti bent 1000 pensininkų, kurie „susimęstų“ po 50 eurų, ir S.Tomas juos atstovautų Jungtinių tautų Žmogaus teisių komitete, siekiant prisiteisti iš valdžios 600 eurų pensiją, nes dabartinė neva yra žeminanti pensininkų orumo ir neatitinkanti visokių chartijų, kurių pavadinimais lengvai žongliruoja vunderkindas.

 

Idėja labai patiko Z.Vaišvilai – jis pasiūlė balsuoti už tai, kad pritarti S.Tomo projektui ir tam, kad LVT dalyvautų šiame procese.

 

Tiesa, vienas valdybos narys Zenonas Andriulėnas suabejojo, ar tai realu, ir paklausė, ar kokie nors užsienio komitetai gali spręsti Lietuvos pensininkų pensijų dydį. „Svarbiausia pradėti, o paskui, jeigu teismas atmes skundą, tai sakysime, kad teismas korumpuotas, – atsakė genijus, suskaičiavęs, kad tokiu būdu į jo kišenę įplauks 50 tūkst. eurų honoraras, kurį jis pažadėjo dalintis – 10 proc. turėjo atitekti Audiui Nakui ir „ekspertai. Eu“ už „viešinimą“. LVT valdyba balsavo už šį projektą.

 

Kitame posėdyje teliko aptarti tik technines smulkmenas – kaip organizuoti pinigų nusiurbimą iš pensininkų, ir pan. tada kai kuriems valdybos nariams kilo klausimų dėl genijaus sumanymo, ir apskritai – dėl šios idėjos teisėtumo. Triukšmą pakėlusi advokatė Aldona Jankevičienė buvo išvaryta už durų, S.Tomui garsiai šaukiant : „Lauk iš čia“. Visą tai matė ir neprieštaravo garbusis „signataras“.

 

Tada kitas LVT narys Jonas Mažintas, senas Z.Vaišvilos draugas, davė interviu „Laisvam laikraščiui“, kuriame pasidalino savo nuogąstavimais apie tai, kad LVT bus tik įrankis apvogti pensininkus, o Ostaopas benderis vėl prapuls panamose arba Andoroje, kur jis ir reziduoja. Tai sukėlė Zigmo Vaišvilos įniršį – jis išsikvietė mane ir J.Mažintą „pasiaiškinti“.

 

Z.Vaišvila priekaištavo, kad „Laisvas laikraštis“ parašė netiesą – neva VVT niekada nepritarė S.Tomo sumanymams. Nors specialiai suradau to posėdžio garso įrašą, kuriame visa LVT valdyva balsavo ir pritarė S.Tomo sumanymui, gavau Z.Vaišvilos ir LVT nutarimą „dėl „Laisvame laikraštyje“ paskelbtos tikrovės neatitinkančios informacijos“. Nors ta informacija pilnai ir visiškai atitiko tikrovę, galiausiai A.Jankevičienė, Z.Andriulėnas, Jonas Mažintas buvo Vaišvilos išgrūsti iš LVT „už grubų įstatų pažeidimą“. Mane LVT „susprendavo“, nors irgi neaišku, kodėl, niekas nebandė manęs paklausti.

 

Žodžiu, pirmą kartą gyvenime atsidūriau visuomeninėje organizacijoje ir pamačiau, kaip jos pirmininkas Zigmas Vaišvila valo  šią organizaciją nuo žmonių, kurie turi savo nuomonę.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=223&v=Hik7GoyXMHc&feature=emb_logo

 

2019 m. sausio 25 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Kaip aš tapau konservatorių partijos nariu“. Dalyvauja Audrius Nakas ir Stanislovas Tomas.

 

 

 

Zenonas Jurgelevičius : Toks „teisingumas“ būtų juokingas – jeigu nebūtų apgailėtinas. Po pono Vaišvilos ir pono Jakelaičio melo LVT steigiamąjame suvažiavime (žr. paildomai prisegtus failus), kad LVT nebus vienvaldžio pirmininko – toks „karaliaus ir jo kariaunos“ „teisingumas visiškai diskredituoja LVT. Teisėje egzistuoja teisinė nuostata, kad: „Niekas negali būti teisėju savo paties byloje“. Todėl teismų ir teisėjų pakeitimas nusikaltėlių taryba yra labai įdomus reiškinys – tik vargu ar praktiškai įgyvendinamas (nors posovietinėje Lietuvoje viskas įmanoma).

 

 

Buvo dar nemažai kitų, kuriuo Z.Vaišvila išmetė arba „suspendavo“. Atrodo, kad ta LVT  daugiau nieko ir neveiki, tik mėto savo narius. Z.Vaišvilą palaiko būrelis pensininkų, kuriems jis parūpina leidimus į Seime vykstančias savo spaudos konferencijas. „Jeigu balsuosime prieš jį, nebepateksime į Seimą“, – tokia šių žmonių nuomonė. Kia kurie šios LVT tarybos nariai iki šiol bylinėjasi su Z.Vaišvila.

 

Dovilė Karlonaitė <dovile.karlonaite@gmail.com>

Atsakymas į šių metų kovo 22 dienos pranešimą dėl mano pašalinimo iš LVT narių.

Būtų įdomu sužinoti, dėl kokių priežasčių? Jeigu tai dėl komentaro, kad „Zigmuko valdyba“ yra neadekvati, tuomet man didelė garbė būti šalia tokių žmonių, kaip Jonas Mažintas ir Kazys Serbenta. Ir tai dar kartą įrodo, kad reikia imtis ryžtingų žingsnių, kad išsaugoti LVT.
Neabejoju, kad artimiausias LVT narių susirinkimas tinkamai įvertins ankstesniame mano komentare minėtą vorą su voratinkliais.

Lietuvos Visuomenės Tarybos steigėja ir narė

 

Visa tai vainikuoja neseniai išplatintas advokatės  A.Jankevičienės komentaras

Visiems Lietuvos visuomenės tarybos nariams
Dėl valdybos narių pašalinimo neteisėtumo.

Kadangi  Zenonas Andrulėnas, Kazys Serbenta ir Jonas Mažintas visuotiniame LVT susirinkime buvo išrinkti valdybas nariais, taigi juos atšaukti ar pašalinti gali tik visuotinis susirinkimas-LVT įstatų
15.5 str., 41 str. Įstatų 43 str. dėl LVT nario narystės sustabdymo arba pašalinimo gali būti taikomas tik tiems nariams, kurie nėra valdybos nariai..

Taigi, gerbiamieji valdybos nariai, balsavę už kitaminčių, nesutinkančių su Z.Vaišvilos -vienintele teisinga nuomone , ar skaitėte įstatus?  Neteisėtas veikimas teisinių pasekmių nesukuria..
Tokie neteisėti Zigmo Vaišvilos ir jo „apsauginių“ veiksmai patvirtina, kad visuomeninė organizacija buvo užgrobta neteisėtais, nesąžiningais veiksmais ir yra susidorojama su bet kokios kitos nuomonės šalininkais, nesiaiškinant, netaikant jokių kitų priemonių, išskyrus šalinimą.Taigi , visi neišdrįsę kritikuoti vaduku pasiskelbusio Z.Vaišvilos , žinokit, kad galite būti pašalinti už bet kokį žodį , komentarą, kaip kad jau yra pašalinta moteris, parašiusi komentarą, nesutikdama su Z.Vaišvilos nuomone.

O juk organizacija buvo įsteigta kaip visuomeninė organizacija , tai yra kolektyvinis veikimas tarimosi būdu, o  ne partija, kur dažnai įtvirtinama vienvaldystė.
Steigėjo ir LVT iniciatoriaus , įdėjusio daugiausiai darbo į svetainės kūrimą ir kt-Aleksandro Valento įgaliojimų sustabdymas yra ta pati susidorojimo tąsa, kai asmuo, atėjęs į jau sukurtą organizaciją,-Z.Vaišvila ,  ima šalinti tos organizacijos iniciatorius ir kūrėjus .
Tokie veiksmai patvirtina, kad aš buvau visiškai  teisi, atsisakydama tolimesnio dalyvavimo .fašistiniais metodais valdomoje organizacijoje . Dar kartą primenu, kad pagal įstatų  32 punktą valdybos pirmininkas nėra valdymo organas.Pagal 37 str.kolegialus valdymo organas yra valdyba.
Todėl neteisėti Z.Vaišvilos veiksmai turi būti iškelti visuotiniame susirinkime .Taip pat  išspręstas klausimas dėl jo sugebėjimo suvokti savo veiksmus ir toliau eiti valdybos pirmininko pareigas. Priešingu
atveju-ši visuomeninė organizacija  bus visiškai sukompromituota, o nariai neturės aplamai jokių teisių, išskyrus -mokėti mokesčius .

Aldona Birutė Jankevičienė

Facebook komentarai
});}(jQuery));