Z. Vaišvilos bado akciją palaiko Lenkijos disidentai – antikomunistai iš „Solidarnošč“

Ikert

Ikert

Z. Vaišvilos bado akciją palaiko Lenkijos disidentai – antikomunistai iš „Solidarnošč“

Kristina Sulikienė

Ikert

Tapinoidų kiaulių fiasko vakar Seime vykusioje Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijoje buvo akivaizdi: prie jo kaip vieno iš organizatorių kuruojamos bado akcijos prieš kelias dienas prisijungė  Andrzej Antoni Ikert iš Varšuvos.

Jis yra apdovanotas valstybiniu Lenkijos Nepriklausomybės medalius, kaip „Solidarnošč“ narys, prisidėjęs prie Lenkijos išlaisvinimo iš komunizmo. Laisvindamasi Lenkija, kartu laisvino ir visą Rytų Europą, tas seniai yra pripažinta ir neabejotina.

Svečias iš Lenkijos labai  padėkojo už suteiktą galimybę pasisakyti. Jis nurodė:

Tikslas jūsų akcijos – toks pats kaip mūsų,kur vyko ilgalaikė bado akcija Varšuvoje prie Lenkijos Aukščiausiojo teismo, ir tos akcijos vienas organizatorių buvau aš.

Mūsų protestas vyko nuo 2016 metų rugpjūčio iki šių metų gegužės, ir bado streikas buvo nutrauktas,su pretekstu, jog toje aikštėje reikėjo užtikrinti JAV prezidento Donaldo Trumpo saugumą.

Lenkijos valdžiai būtų buvę gėda, nes JAV prezidentas būtų paklausęs, kodėl žmonės protestuoja,o jie būtų atsakę, jog dėl teismų korupcijos.

Tačiau prezidentas ir taip susitiko su žmonėmis toje pačioje aikštėje.

Aš dėkingas, kad man leidote Lietuvos Respublikos Seime tokioje aplinkoje išreikšti savo požiūrį. Antikomunistinė, pogrindinė opozicija „Solidarnošč“ (Solidarumas), kuriai priklausiau,įpareigoja ir šiandien kautis už tas idėjas, nes niekas nepasikeitė- teismuose sėdi tie patys komunistai, kurie mus 1980-aisiais sodino į kalėjimus.

Taip būti negali, ir taip nėra Vokietijoje: nerasi prokuratūroje ar teisme darbuotojo, kad po sąjungininkų atėjimo, būtų palikę- taigi, po Hitlerio nuvertimo nebeliko ir jo nacistinės valdžios pakalikų teisėsaugoje. Nes nacistiniai teismai su prokuratūra teisė žmones ir siuntė juos į lagerius.

Tik ne mūsų kraštuose: tokiu pačiu požiūriu nesivadovaujama, ir mus toliau teisia tie, kurie mus persekiojo komunizmo laikais.

Teismas tai negali būti 3-4 teisėjai, kurie korupciškai sau patys paima ir išsprendžia bylą, juos galima papirkti. Nors man yra gėda kaip Lenkijos gyventojui dėl korupcijos, klestinčios Lenkijos teismusoe, aš jums tą garsiai pasakau, ir priduriu, jog man yra gėda.

Korupciją sumažintų prisiekusiųjų teismo įvedimas- tas modelis, kuris yra Amerikoje. Ir čia būtų mano patarimas, kaip disidento, antikomunisto, ir lenko – draugiško kaimyno- jums, šios nuostabios šalies gyventojams.

Prisiekusieji yra renkami, iš paprastų žmonių, iš vietinių, tai gali būti ir namų šeimininkė, ir paprastas netgi bedarbis, ir jie neleidžia teisėjams savivaliauti,jie stebi ir tikrina bylą.Jie renkami iš to rajono, tai tokia sistema yra demokratinė.

O jeigu prisiekusysis nepasiteisina, jis blogai dirba- yra numatomos kadencijos, tai 3-5 metai, tada jis išvaromas, ir į jo vietą renkamas kitas.Taip yra Amerikoje, ir manau, čia yra teisingas teismo modelis, ir korupcijos ten mažiau.

O dabar išeina,kad teismuose tu matai tuos pačius, kurie tave siuntė į kalėjimus.

Juk Vokietija sukūrė baisią konclagerių sistemą, ir Dachau lageris buvo,ir ten siuntė politinius kalinius, ir žudė mūsų kunigus.

Mes neturime teisės kartoti tos pačios sistemos, kad mes dabar teisiami tos sistemos, prieš kurią kovojom, ir iškovojom, tarnų.“

Zigmas Vaišvila, pasisakius svečiui,pridūrė, jog tai labai garbingas svečias, ir jis tikisi,jog  žurnalistai,tokie kaip 1 metus neleistas į Seimą „Mrazas“, nesityčios.

Užtat „Mrazas“ su savo „šestiorke“ bandė išsityčioti iš paties Zigmo Vaišvilos ir apkaltinti jį, kodėl jis susitarė likviduoti KGB.

Z.Vaišvila demaskavo Kakadu darbuotojus, jog jie iš viso nemoka rusų kalbos, ir aklai, kaip papūgos, išmokę vykdo kažkieno,gali būti,to paties VSD, kuris pernai apšmeižė signatarą ir apkaltino antivalstybine veika, nurodymus. Primintina, jog neįrodomais ryšiais su KGB Zigmas Vaišvila bandytas apkaltintinuo pat  savo veiklos pradžios (KGB sukūrė legendą,ir ją pažodiškai kartoja netgi jaunoji karta, nemokanti rusų kalbos,bet aklai tarnaujanti Landsbergiams): tačiau tik jo dėka buvo šitiek išrinkta Sąjūdžio atstovų, nes jis suregistravo TSRS armijos kariškius ir jų šeimas,ir neleido jiems balsuoti LTSR rinkimuose. Visi, kas tik realiai prisidėjo prie Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo, pagal seną modeliuką ir galimai V.Landsbergio dūdelę- yra bandomi kažkokių net nemokančių skaityti,padaryti „Kremliaus agentais“.

Z. Vaišvila teisingai ir paklausė: „Gal tada pakalbam apie Dalią Grybauskaitę ir jos ryšius su Kremliumi – juk Rusija atmetė Rusijos piliečio Antonovo reikalavimą didelei 500 mln.eurų sumai prieš Lietuvą. Juk tai rodo ryšius, gal mes sulauksime Kakadu piketo Raudonojoje aikštėje, kur jie dėl to piketuos, ir rodys reportažus“. 

Taigi, aiškėja, jog Tapino,Miliūtės, ir to paties Kurlianskio ir Mockaus valdoma LNK (nors Mockus ir Kurlianskis persekiojami prokurorų…) kovoja už korupcinius teismus,ir todėl tokia akcija ir tokios spaudos konferencijos, kur pranešta, jog prisijungia Lenkijos antikomunstinis- disidentinis judėjimas “Solidarumas“- trukdo paskleisti žinią, jog teismus prašo reformuoti kažkokie Kremliaus siųsti vatnykai.

Jeigu Tapinas paskelbtų Lenkijos „Solidarnošč“, po kurio sparnu ir Lietuvos disidentinis judėjimas kovojo prieš Raudonąjį Marą – Kremlinais, tada aišku, jog Dalia Grybauskaitė Lietuvoje sukūrusi neomarksistinę valstybę, ir kaip teisingai spaudos konferencijų pabaigoje pažymėjo signataras Zigmas Vaišvila- Lietuvoje yra pažodiškai įgyvendintas Karlo Markso “Kapitalas“: valdžia susiliejo su stambiuoju kapitalu, ir diktuoja kainas, kurios šiuo metu nebeįkandamos net iš emigracijos bandantiems grįžti lietuviams.

Be kito ko, šioje gausiai aplankytoje spaudos konferencijoje (lankėsi virš 30 žmonių) buvo pažymėta, jog Seimo narys Artūras Skardžius, kuris lankėsi praėjusioje konferencijoje, atkreipė dėmesį į CPK 56,80,3063 str. pakeitimų absurdiškumą, pritarė, jog tai skubotas ir neteisingas nueinančio Seimo reveransas ir taip išstekentai tautai, ir renka kolegų parašus dėl įstatymo atstatymo į vietą.

Kreiptasi dėl 3 teisėjų atleidimo, kurie žmogų pasiuntė 12 metų į Pravieniškes pagal įrodymą,gautą per klozeto skylę:nors prokuroras, prikišęs ausį prie smirdinčios skylės, nustatė, jog nieko nesigirdi.

Akcija tęsiama, ir labai įvairių teisėjų ir bylų nuskriausti žmonės toliau siunčia medžiagą,vaizdelis visiškai klaikus: Lietuvos teismų sistema yra visiškai supuvusi, o atnaujinti ją neleidžia būtent kaip gerai pažymėjo disidentas iš Lenkijos – būtent senosios sistemos atstovai, kuriems gerai, kad viskas, dėl ko laisvės kovotojai kovojo ir iškovojo,tarsi tęsiasi toliau. Vakar TV pranešė, jog praėjusios kadencijos Seimo nariai Komskis ir Vasiliauskas teisiami baudžiamąja tvarka dėl piketo, šioje byloje norėta persekioti ir Petrą Gražulį. Visame pasaulyje piketas yra žodžio laisvės išraiška- tik ne Lietuvoje. 

„Ir Lenkijoje,ir Lietuvoje nors ir nugalėtas komunizmas, nebuvo atlikta desovietizacija, Tai yra didžiausia bėda“,- vėliau po konferencijos interviu pažymėjo svečias.

„Vokietija seniai yra sudariusi darbų, kurių nedirbs „tikri vokiečiai“ sąrašą. Buvo diena, kai jūsų tauta balsavo už EU- ateis greitai diena, kai šiose gatvėse jūs deginsite EU vėliavą.Lenkijoje tauta jau suprato, kad lenkai yra paimami juodžiausiems darbams, pasidarėme baltieji vergai. Bet mes ne tokia tauta, juk mes sena, išdidi tauta.Kaip ir jūs.Turite atsibusti, ir nustoti šluostyti vokiečiui, anglui batą.Dėl Brexito pradės grįžti lietuviai, lenkai jau grįžta, ir jie nori savo šalyje gyventi, mes monolitinė tauta, mes geriau susitelkę. Jūs irgi turite susitelkti. Jūsų tautinės mažumos turi apsijungti bendram tikslui.“

„Žinote, kas man pikčiausia? Juk Dalia Grybauskaitė laimėjo būtent Lietuvos lenkų balsais. Ką ji jiems žadėjo? Kad jie galės propaguoti savo gimtąją kalbą.Jie ja patikėjo.Tai prigimtinė teisė. Na ir kokia situacija šiandien? Lietuvos lenkai negali mokytis savo gimtąja kalba, programos uždarinėjamos.“

Teliko pritarti svečiui, nes Vytauto Didžiojo universitete istorijos programos  studentams – o lenkų kalba yra parašyti pagrindiniai LDK šaltiniai- pareikšta, kad „per maža grupė, todėl negalima mokytis lenkų kalbos“. Užtat siūloma visi lygiai anglų, be to, kiniečių,korėjiečių,japonų kalbos. Gal kad kinai ruošiasi čia atkelti savo fabrikus,ir todėl VDU absolventai bus riekalingi kaip baltieji vergai tuose fabrikuose…Palyginimui,VU humanitarinių mokslų specialybių bakalauro studentai turi pilną priėjimą prie lenkų, lotynų kalbų- kurios reikalingos analizuoti senovės raštus. 

Valstybinio požiūrio plačiąja prasme ir visose srityse– jokio. Ir tai vyksta kiekvienoje srityje.

Renginio įkvėpėja ir pradininkė Scholastika Katavičienė pažymėjo, jog jai svarbūs visi piliečiai, taigi, lenkai irgi šiokiu tokiu būdu per užsienio svečią buvo apginti: nes Lietuvoje iškeliamos antraeilės temos- tai lentelės,“w“raidės klausimas, kurstoma tautinė nesantaika, o svarbiausi dalykai,tokie, kaip kad teismuose sėdi užrūgę komunistai, anot sistemos klerkai –nejudinama. Aišku, teisėjų tarpe yra ir lenkų, ir jie „tvarko bylas“ kad ir lenkų rinkimų akcijai, tačiau „Laisvo laikraščio“ apeliacijos prieš šią partijąnepriima ne koks lenkas teisėjas, o lietuvis Žiedelis,manipuliatyviai prisidengdamas būtent LR CPK 306 str. pataisomis – nors redakcijos teisininkė K. Sulikienė tą apeliaciją ne tik surašė, bet ir pasirašė 3 kartus (pateikta apeliacija paštu,EPP, ir dar kartą paštu).. Korupcija, kaip teisingai pažymėjo svečias, neturi tautybės. 

Prie Dalios Grybauskaitės net ministrai buvo „teisingi“- tie, kurie išsaugojo savo TSKP bilietus. Matyt, tampant 2012-2016 kadencijos Vyriausybės nariais, reikėjo tuos bilietus rodyti.

Na o dirbant teisėju Lietuvos ir netgi EŽTT teisme, reikia rodyti raudonus bilietus, ir dar turėti ne menkesnę negu kelių kartų raudoną geneologiją. Juk pagal geneologiją Lietuvai “atstovauja“ Egidijus Kūris tarptautiniame teisme, kuriame jis blokuoja bet kokias bylas, kuriose išryškėja labai grubūs žmogaus teisių pažeidimai.

Toks teisėjas, kuris Europos žmogaus teisingumo teismo teisėjus po 2015 10 20 sprendimo byloje Vasiliauskas prieš Lietuvą išvadino šį teismą „apgailėtinu“ savo tariamai „atskiroje nuomonėje“ (raudonasis šuva bandė ginti partizaninį judėjimą,nors kaip komunisto vaikiui, tai veikiau tam tikraskepurės perkreipimo efektas, o ne jo nuomonė – kai partizano sūnus Juozas Maksimavičius padavėLietuvą į teismą, o pūdomas kalėjime jau 24metus-tada Kūris atskrido iš Strazbūro ir lankėsi Lukiškėse, kalinys abejoja, ar tai teisėtas elgesys.Bylą kalinys laimėjo, iš Prezsidentės pusės – tyla, kaip bus vykdomas 2017 05 23 sprendimas dėl „iki gyvos galvos“ panaikinimo,Raudonoji Magnolija nežino. Reikės paleisti politinius kalinius),turėjo seniai būti atšauktas.

Bet Daliai Grybauskaitei tinka apgailėtini, ir komunistų vaikeliai-ar tai būtų Kūris, ar tai būtų Tapinas. Tiesa,Kūris garsus tuo,jog jis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įžvelgė kažkokias “konstitucines dvasias“, ir tų dvasių pagrindu leido nuversti teisėtai tautos išrinktą Prezidentą Rolandą Paksą, kuris atsisakė leisti steigti Lietuvos slaptus kalėjimus.Nes R.Paksas neturėjo represinio valdymo modelio, be to, šis prezidentas norėjo atleisti visus teisėjus, ir paskirti naujus. Taivienintelis prezidentas, kuris norėjo atlikti Lietuvos teismų desovietizaciją, ir kuris suvokė,jog nuo teismų pūva mūsų valstybė- tačiau tų pačių teismų ir buvo suvalgytas, nors baudžiamojoje byloje, kuri hibridiškai jambuvo keliama, buvo išteisintas dar pirmoje instancijoje-nes VSD be sankcijos jo klausėsi nuo 1997 metų. Jam tapus prezidentu, pamiršo nustoti pasiklausyti.Ta nelegalaus sekimo medžiaga ir buvo grįsta garsioji apkalta. Tai nėra įmanoma demokratinėje valstybėje. Pasiklausymas be sankcijos yra tolygus pasiklausymui per klozetą- tokio paties juridinio svorio yra tokia medžiaga: niekinė.

Kokia valstybė yra Lietuva- rodo ne tik teismų supuvimas, nuosprendžiai,parašomi klozeto skylės pagalba, bet ir Kiaulių balius, kuris atskleidė Dalios Grybauskaitės tikrąjį valdymo modelį- kuo labiau apsiryti, nepakeliant akių į Tautą. 

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));