Z.Vaišvila : „Pradėjo reikštis juodųjų technologijų vykdytojai”

Vaidas Zemaitis stabdomi referendumo parasu rinkimai 1

REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS

KREIPIMASIS

info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt, www.lietuvosvisuomenestaryba.lt

 

TIK NEREIKIA MŪSŲ GĄSDINTI!

 

2021 m. lapkričio 8 d. Vilnius

 

2021 m. spalio 20 d. paaiškėjus, kad referendumo priešininkams nepavyks užspausti referendumo teisme, reikštis pradėjo juodųjų technologijų vykdytojai. Ne tik susireikšminę ar valdomi veikėjai interneto svetainėse. Anonimai telefonu pradėjo gąsdinti parašų rinkėjus, reikalaudami sunaikinti parašų lapus.

Referendumo iniciatyvinė grupė teisiškai gina ir gins visus nukentėjusius, kaip drauge su Lietuvos visuomenės taryba gina ir 2021 m. rugpjūčio 10 d. nukentėjusius asmenis, kuriems be įrodymų ir be jokio pagrindo pareikšti įtarimai dėl nepadarytų nusikaltimų, uždrausta dalyvauti renginiuose.

Svarbiausia yra nesustoti, nes mūsų šalį užvaldžiusieji ir referendumo bijantieji supranta, kad šios įregistruotos referendumo iniciatyvos vykdymo, vietos, laiko ir agitacijos neriboja įstatymai, kad jos metu žmonės telkiasi, diskutuoja ir tampa pilietiškai aktyviais. Ne tik žodžiais, bet ir darbais, veiksmais. To valdantieji negali pakęsti. Nes mes paklūstame ne jiems, o tiesiogiai Konstitucijai ir teismo sprendimams dėl šios referendumo iniciatyvos. Mes parodėme, kad galima veikti ir be įstatymo, remiantis vien Konstitucija.

Todėl valdančiųjų ir jų aptarnautojų pyktis mūsų atžvilgiu – jau nebetramdomas.

Tęsiasi ir mūsų ginčai su VRK, taip pat ir teisme – dėl parašų rinkimo termino, LRT eterio, elektroninio pasirašymo, pasirašymo gyvenantiems užsienyje.

Kaip mus valdantieji gali nepykti, jei nuoširdžiai ir kruopščiai referendumo iniciatyvą remiančių piliečių parašus renkanti vilnietė valytoja surinko ir referendumo iniciatyvinei grupei jau perdavė apie 800 piliečių parašų! Ji dirba be atlygio ir tuo nesigiria, nors pagal mums pateiktus parašus ji surinko keturis kartus daugiau nei viešai besireklamuojantis ir žiūrovų atlygio vis prašantis Vaidas Lekstutis.

 

Kreipiamės į Lietuvos piliečius dėl svarbiausių referendumo iniciatyvos klausimų:

  • ne tik pasirašykime už referendumo teisės atkūrimą, bet ir pradėkime patys rinkti parašus;
  • paremkime šią iniciatyvą 3, 5, 7, 9, 12 eurų ar daugiau;
  • parašus renkantieji reguliariai praneškite mums apie surinktus parašus ir jūsų gąsdintojus;
  • siūlykite patalpas kiekviename mieste, miestelyje, kur žmonės galėtų ateiti pasirašyti, gauti parašų rinkimo lapus, diskutuoti.

 

Prisiminkime ir senąjį mūsų telkimosi šūkį – tik nereikia mūsų gąsdinti!

 

Pasirašymas elektroniniu būdu:

https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti

 

Referendumo banko sąskaita:

Gavėjas: Referendumas Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174 mokėjimo paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas.

SVARBU!!!
Aukotojas, atlikdamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui grąžinama aukotojui.

Maža auka – iki 12 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją, neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų;

Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2021 m. – 15240 eurų) per kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.*

* Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 2020 m. turtą ir pajamas. Draudžiamos juridinių asmenų aukos!

Parengta pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą.

Facebook komentarai
});}(jQuery));