Vytenis Aleksandraitis : „Kaip buvo sužlugdyta „Drąsos kelio” partija”?

Sigis

Sigis

Sigis

 

Aš jį pažinau nuo to laiko, kai baigėsi Londono olimpiada, į kurią dviračiu buvau nupedaliavęs ir kai grįždamas į Lietuvą per Prancūziją-Olandiją-Švediją, tik persikėlęs per La-Mančą, susiradau internetą ir pamačiau, kad nuo Drąsos Kelias politinės partijos Jonavoje išsikėlęs. Kai pamačiau jį „malkas skaldantį” šios partijos vardu, iš kart su juo susipažinau kelionės interneto kavinėse, su kuriuo ir pradėjau susirašinėti, kol dviračiu pedaliavau į Lietuvą namo.

Mat, aš jam buvau naudingas kaip keliautojas, todėl jis sukluso ir nustojo tas „malkas skaldyti”. Susipažinau akistatoje su juo per kandidatų į Seimą pristatymą. Su juo buvo ir jo puiki žmona, kurios sesuo vėliau po tų rinkimų buvo įsidarbinusi (Įdarbinta per protekciją) Seime DK frakcijos referente. Taigi, mes Jonavoje, ypač Andrius Lobovas, tapome šio kandidato reklamuotojais-propaguotojais. (Apie tai mano nuotraukose galite pamatyti, nusileidę iki tų laikų.) Todėl šįsai kandidatas nuo DKpp buvo geriausiai vienmandatėse rinkimuose pasirodęs, daugiausiai davęs balsų ir savo partijai, kad ji taptų perlamentinė partija, gavusi ne mažas dotacijas. Vėliau antrose papildomose rinkimuose Biržuose išsikėlęs Sigitas Martinavičius, absoliučiai nedirbo jokio propagandinio darbo ir todėl gavo mažiausiai balsų. Iš to žiniasklaida padarė „išvadą”, kad „krito Neringos Venckienės reitingai”.

Dar svarbiau, kad S.Martinavičius tada buvo tapęs N. Venckienės „dešiniaja ranka” partijos kūrimo reikalams – jos kūrime jis „grojo pirmuoju smuiku”. Todėl aš su juo telefonu pradiskutavau šimtus valandų. Kadangi Audronė Skučienė buvo pagal profesija tik kirpėja, todėl politiniais klausimais diskutuodavau su S.Martinavičiumi, kuris, tikrai, turėjo VADYBINĮ išprūsimą. Mat, man buvo įdomu su juo diskutuoti, taip, kaip 1988 m aš matyt, pirmasis Lietuvoje diplominiame darbe panaudojau žodį VADYBĄ – mano sritis buvo Sporto Vadyba.

Kadangi mačiau, kaip buvo pradėta kurti DKpp partija (jos kūrimo pradininkais be Neringos buvo dar petas Raimundas Čiegis, ekskunigas Jonas Varkala) todėl mačiau Teisingumo ministerijos paspęstą kląstą partijos kūrime. Mat, RENKANT PARAŠUS UŽ PARTIJOS KŪRIMĄ, PASIRAŠANTIEJI NEŽINOJO, KAD JIE TAMPA TOS PARTIJOS NARIAIS.

Tada „teisingumo ministrui” Remigijui Šimačiui norėjau informuoti, kad anketa sudaryta nemokšiškai. Bet tada juo nusivyliau, kai jis per televiziją pranešė, kad jis Andriui Ūsui leido žūti, nepranešdamas policijai, kad už vairo visiškai girtas važiavo ir paskui girtą ilgai važiavo, kol jį aplenkė. Todėl mano tėvas karste apsiverstų, kuris KPI (Kauno politechnikos institute) dėstė Eismo saugumo psichologiją ir reikalaudavo PREVENTYVIŲ PRIEMONIŲ SĖDANTIEMS GIRTIEMS UŽ VAIRO. Mano tėvo studentus mokyta priemonė buvo, kad ir APLENKUS GIRTĄ VAŽIUOJANTĮ BANDYTI STABDYTI, transportą pastačius vyduryje kelio.

Deja, tada to R.Šimašius nepadarė ir mane iš draugų F.b. išmetė po laidos, kurioje Andrius Lobovas pažadėjo kitaip pakalbėti su juo, jei Drąsius Kedys būtų gyvas. Tada aš jR.Šimašiaus nuraudimą buvau nufotografavęs (galite irgi susirasti mano nuotraukose) O dabar apie R.Šimašiaus klaidas nekalbėsiu, kai jis yra nusiteikęs K.Škirpos alėjos pavadinimą panaikinti, kad, neva, jis „tarnavo autoritarinei Vokietijai”, nors jis pačios Vokietijos buvo suimtas – į Lietuvą neišleistas vadovauti Laikinajai vyriausybei ir po to internuotas net su de Golio žmona – jį amerikiečiais išlaisvino iš Vokietijos nelaisvės.

Taigi, tada S.Martinavičiui ir įrodinėjau daug valandų, kad reikia ruošti partijos suvažiavimą, pirma informuojant pasirašiusiems už p[artiją, kad jie yra partijos nariai.

Bet, deja, kai tai jam paskiau, S.Martinavičius nutylėjo man, kad tas partijos suvažiavimas rengiamas buvo kitą dieną. Apie suvažiavimą sužinojau tik visiškai atsitiktinaiiš politologo vieno. Sužinojau tik pusvalandį prieš suvažiavimo pradžią. Todėl iš Jonavos su taxi atlėkiau pats paskutinis 30-tas, įeidamas į suvažiavimo salikę mažą kavinukės.

Nustebusiems žurnalistams tada konferencijoje po sąmoningai sužlugdyto suvažiavimo buvo pranešta, kad „visi partijos nariai bijojo” atvažiuoti į suvažiavimą. Ir šį melą leido paskleisti tai konferencijai pirmininkavęs Sigitas Martinavičius bei ekskunigas Jonas Varkala.

Kad buvo melas akivaizdus, nes tas „suvažiavimas” buvo numatytas mažoje nei 100-tą vietų neturinčioje kavinukėje, kai į suvažiavimą visuotinį turėjo suvažiuoti per 1000 – 1500 narių. Suvažiavimą reikėjo rengti atvirą kad ir Sporto halėje – būtų tiek susirinkę, kiek buvo į Vilnių suvažiavę protestui prieš įvykdytą Garliavos Šturmo operaciją.

Taigi, Aušra Maldeikienė viešai pavadina „BAILIŲ KELIO” politinę partiją ir po 3-jų dienų Seime Seimo nariai nubalsuoja už N. Venckienės suėmimą, nes politologas Lauras Bielinis praneša, kad „rimtos politinės jėgos nėra”. Todėl tas sąmoningai sužlugdytas suvažiavimas ir labai tiko Seimo nariams kaip signalas sudoroti šios partijos vedlę,kurios kūrimas taip ir nebuvo baigtas.

Aš pats su Neringa Venckiene kalbėjau prieš jai išvykstant iš Lietuvos josios frakcijos Seime administracijos patalpėlėje,kurioje prie kompiuterio tada sėdėjo josios sūnelis Karolis Venckus. Jis tada man pasakė, kad ji negalinti pasitikėti savo partija, nes agentų užvaldyta. Kas jais tapo, konkrečiai nenurodinėsiu. …

 

 

https://www.15min.lt/video/sigito-ir-editos-martinaviciu-vestuves-balyje-163920?fbclid=IwAR3Ken7Zm__X-soJEPLtS3wBGJi4NdWxUbNa852NO29KA3JyCWtgv75l5cI

Facebook komentarai
});}(jQuery));