Vytautas Landsbergis išvardino Lietuvos vidaus priešus, o Thunberg lūpomis prabilo Dievas

Landsberg

Landsberg

Vytautas Landsbergis išvardino Lietuvos vidaus priešus, o Thunberg lūpomis prabilo Dievas

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų garbės pirmininkas Vytautas Landsbergis penktadienį per vertybėms aptarti skirtą partijos konferenciją apžvelgė situaciją pasaulyje ir Lietuvoje.
Savo kalbą jis pradėjo tarptautinės situacijos aptarimo, ir JAV prezidento Donaldo Trumpo apkaltos. Šiame teiginyje galima išskaityti ir patį JAV valstybės vadovo bei JAV vertinimą, kurie skiriasi. „Vyksta įspūdingas autoritarinių polinkių prezidento atsakomybės procesas. Apkalta – savo ruožtu, bet aš manau, kad eina kalba apie atsakomybę ir atskaitomybę ir prezidento atsakomybę . Tai, kad tai gali vykti, tai yra teigiamas dalykas. Tai vis dar liudija apie JAV pagrindinius demokratijos pagrindus. Tikriausiai tai praeis be galutinių pasekmių dabartinei institucijai, bet demokratijos procesų patikra vyksta“, – kalbėjo V. Landsbergis.
Žinoma, kliuvo ir Rusijai
Pasak TS-LKD garbės pirmininko, visiškai priešinga – autoritarinė arba net pusiau totalitarinė situacija yra Rusijoje.
„Joje – tokios naujienos, kurių turbūt nelabai supranta net Kremliaus gyventojai. Tai Rusijos valdytojo šaradų sauja, mestelėta visuotiniam vartojimui ir svarstymui. Didžioji korumpo-šaraškių kontora blaškosi savo įtampose , prieštarybėse ir paieškose, kaip išsukti valdžios stagnaciją dar kažkuriam , o galbūt ir begaliniam, laikui“, – kalbėjo V. Landsbergis. Jo teigimu, patys rusų politologai tai vertina, kaip sukčiavimą dar kartą darant vado perpatvirtinimą. „ Didžioji mįslė – kodėl taip anksti? Tai, kas vyksta Rusijoje, signalizuoja, kad ten irgi pribrendo permainos, ir, kaip visada Rusijoje būna, bandoma tas permainas suvaldyti kokiais nors projektais iš viršaus“, – konstatavo V. Landsbergis. Europoje jis įžvelgė didesnį polinkį negu anksčiau į separacijos reiškinius – ne tik pavienių valstybių narių ribose, bet ir pačioje ES.
„Reiškiasi atlantinio separatizmo nuotaikos – kaip Europai stovėti nuošaliau, ar net pasišiaušus prieš JAV? Atrodo, kad užmirštami gyvybiniai klausimai kaip gynyba. Tai yra ne visai realus blaškymasis, noras parodyti savo atskirumą. Yra kas kursto, kad Europa turi būti nepriklausoma. Mažai, kas kalba apie tai, kad Europa turi būti nepriklausoma nuo Rusijos. Būti priklausomam nuo Rusijos net darosi madinga, o štai būti nepriklausomiems nuo JAV irgi yra toks mados dvelksmas“, – sakė V. Landsbergis. Pasak jo, prie to prisideda ir pačių JAV pasibodėjimas europiečiais, jų nenuoseklumais, dviprasmybėmis.
„Jungtys ir bendras vertybinis pagrindas, kurio bazė yra krikščioniška civilizacija, yra stiprus, ir aš manau, kad jis nebus sugriautas“, – apibendino V. Landsbergis. Landsbergis: tokios situacijos Lietuvoje nebuvo jau seniai Lietuvoje konservatorių patriarchas įžvelgė valdžios krizę, kuri reiškiasi kaip valdžių nevieningumas. „Gana seniai to nebuvo, kad visos valdžios grandys kariauja tarpusavyje, ir, kaip keistai tai neatrodytų, varžybos vyksta dėl antraeilių dalykų, kartais dėl visiškų smulkmenų. Nesvarstomi pagrindiniai pavojai ir grėsmės. Tai reiškia gaišatį, prarandamą reformų ir valstybės stiprėjimo laiką. Tartum sektųsi mūsų nedraugams primesti ir vykdyti seną metodą: pust ani zanemajetsa jerunduj (tegul jie užsiima niekais – rusų k.). Ir mes labai noriai ir karštai tuo užsiiminėjame“, – stebėjosi V. Landsbergis. Pasak jo, Lietuvoje reiškiasi tikslo krizė. V. Landsbergis svarstė, kad galbūt tokiu tikslu galėtų būti siekis remti, stiprinti, tarnauti tarptautinei demokratijai. „Lietuva turi patirties, bagažo, su kuriuo gali ateiti daug kur, ir dalintis, ir atlikti tam tikrą sutaikymo arba vertybinių dalykų iškėlimo misiją. (…) Lietuvai reikalinga ideologinė programa, kad ji būtų matoma ir gerbiama, kad jos žodis būti reikšmingas. Kai aukščiausio lygmens pareigūnai kalba skirtingais žodžiais, ir dar vieni kitus peizavoja, (…) tai Lietuvai nieko neprideda, tik atima. Ypač keistai atrodo puolimai prieš prezidentą“, – kalbėjo V. Landsbergis.

Tėvynės sąjunga – ne Landsbergių šeimos gauja, o ideologinė partija

 

Landsberg
V.Landsbergis galvoja, kad Tėvynės sąjunga, kurios pirmininko postą jis perleido savo anūkui Gabrieliui, yra vienintelė šiuo metu ideologinė partija. „Ji neturėtų vengti ir tarptautinės situacijos ir savo vaidmens vertinimo . (…) Dabar artėjama į mūsų partijos suvažiavimą. Iš tiesų reikia nusistatyti, kuo norime būti, ir reikia ideologinių konferencijų, seminarų“, – sakė V. Landsbergis.
Savo kalboje konservatorių patriarchas pateikė pasiūlymų dėl galimų nacionalinio lygmens tikslų. Vienas jų – siekis, kad atominė elektrinė, kuri pastatyta Astrave, būtų iškelta į kitą, nepražūtingą Vilniui ir Lietuvai, vietą. Antras tikslas, pasak jo, siekti, kad atjauta taptų rūpesčio objektu ne tik dėl rinkimų. „Labai konkretus uždavinys yra nacionalinis išlikimas. Ne tik kaip savigyna nuo išorės grėsmių, bet – išlikimas su vidine jėga dėl noro gyventi. Ar Lietuva turi pakankamai noro gyventi? Tai būtų noras gyventi patrauklioje Lietuvoje. Ką reikia daryti, kad Lietuva turėtų mažiau nepatrauklių bruožų?“, – klausimus kėlė V. Landsbergis. Pasak konservatorių, dar vienas tikslas – atmesti „sukiaulėjimą ir kiaulinimą“ kaip materializmo ligą. Jis nebuvo linkęs švaistytis šūkiais, kad reikia kovoti prieš globalizmą. „Pasaulyje yra tokių grėsmių, kurių pavienės valstybės arba net jų grupės nepajėgios įveikti. Tik visuotinė žmonijos pastanga gali pasipriešinti. Nepamirškime, kai kalbame apie globalizmą kaip pabaisą, kuri gresia valstybių suverenitetui, kad draugas Putinas labai seniai paskelbė suverenią demokratiją“, – priminė V. Landsbergis. Kalbėjo apie moralines ligas
Patriarchas užsipuolė lietuvių gobšumą
Patriarchui itin užkliuvo lietuvių gobšumas. Nors patriarchas ir banditiškai metodais perdavė Rusijos žydams 1,5 mlrd. dolerių vertės Lietuvos turto (Tiek kainavo „Mažeikių nafta”, kurią lenkai perpirko iš jau minėto Chodorkovskio), tačiau tautos tėvas apie tai nieko nepasisakė.

Pasisakymo pabaigoje partijos garbės pirmininkas sakė norįs dar pakalbėti apie vidaus priešus, su kuriais nekovojama. „Tai yra socialinės-moralinės ligos Lietuvos visuomenėje, kurios nesitraukia, o net gi tarpsta“, – paaiškino V. Landsbergis. Pasak jo, viena jų – pinigų valdžia ir pinigo vertybinis prioritetas. „Kas tau svarbiausia vaikuti? Ko tu labiausiai norėtum? „Aš labiausiai norėčiau, kad mano tėveliai turėtų daug pinigų“, – sako standartinis Lietuvos vaikutis. O, kai jo paklausiu: o gal norėtum, kad tėveliai vienas kitą mylėtų ir niekada neišsiskirtų? Kad jie tave mylėtų? Tada vaikams kažkas atsistoja į savo vietą“, – sakė V. Landsbergis. Kita liga, pasak konservatorių patriarcho, yra godulys, „nebūtinai pinigais išreikštas, gali būti – ir valdžia, įtaka, ir žinoma paplėšti kiek galima, kol galima, iš ES, kaip kadaise iš Sovietų sąjungos kaip didelio kolūkio“. TS-LKD garbės pirmininkas sakė, kad lietuviai serga nemeilės gyvenimui liga. „ Ar mes tikrai mylime gyvenimą, džiaugiamės juo ir nepavydime, kad kitas džiaugiasi gyvenimu? Ar padedame jam? Tą labai gerai indikuoja nemeilė vaikams. Kalbame apie tai, ir matome, nes vaikai keršija savo prigimti už tai, kad jie nemylimi, apleisti, paliekami kam nors kitam, o tėveliai turi svarbesnių reikalų“, – sakė V. Landsbergis. Savo kalboje konservatorių patriarchas dėmesio skyrė ekologijai ir paniekai gamtai kaip bendrajam gėriui. „Oras yra bendras, vandenys yra bendri, vandenynai – bendri. Tie, kurie kiaulina vandenynus, kur yra milžiniškos šiukšlių salos, yra kiaulės. Atėjo mergaitė iš Švedijos ir pasakė: „ar jūs kažką iš viso suprantate, kaip jums negėda, suaugusieji? Iki ko jūs nuvarėte šitą planetą? O mums paliksite? Mums reikės gyventi tame šiukšlyne, kurį jūs padarėte draskydamiesi dėl didesnio pelno. Ar jūs tą pelną į grabą pasiimsite? Paliekate mums šiukšlyną“. „Kažkur pasakyta, kad vaiko lūpomis kalba Dievas“, – sakė V. Landsbergis.

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/vytautas-landsbergis-prabilo-apie-lietuvos-vidaus-priesus-su-kuriais-nekovojama.d?id=83362775

Facebook komentarai
});}(jQuery));