Vyriausybės rengiamos kalinčių iki gyvos galvos lygtinio paleidimo taisyklės prieštarauja Romos Statutui

Vyriausybės rengiamos kalinčių iki gyvos galvos lygtinio paleidimo taisyklės prieštarauja Romos Statutui

Kristina Sulikienė

Lietuvoje, kaip Šiaurės Korėjos – EU gūdžioje provincijoje, viskas kitaip, nei visame pasaulyje. Jeigu teisininkai visame pasaulyje suvokia, jog Konvencija ar Statutas yra aukščiau įstatymų, ir jų normas tiesiog automatiškai reikia perkelti į nacionalinę teisę, Lietuvoje teisininkai baigę kažkokias kitokias studijas, ir šios paprasčiausios techninės taisyklės nesuvokia.

Tokiu būdu Lietuvoje ir genocido sąvoka tokia, kad pralošiame tarptautinius teismus, kur Lietuvos prokurorai bandė nuteisti milicininkus, kodėl suiminėjo partizanus. Ne apie tai kalba genocido sąvoka, ir tą išaiškino EŽTT. Egidijus Kūris iš karto savo kolegų sprendimą išvadino „apgailėtinu“, tačiau niekas jo iš tarnybos neatšaukė.

Lietuva šiuo metu nevykdo EŽTT sprendimo Vasiliauskas prieš Lietuvą, nes, teisinasi, Lietuvoje kiek kitaip interpretuojama „genocido“ sąvoka. Kaip keista – juk yra Romos Statutas, ir iš ten galima pamatyti, kas yra genocidas. Ir ne Lietuva šią sąvoką sukūrė, ir ne jai aiškinti jos prasmę.

Selektyvus, adaptatyvus teisės modelis – štai Lietuvos bėda.

Teko skaityti  sausio mėnesio straipsnį, kuriame nurodoma, kaip bus kažkada ateityje įvykdytas EŽTT 2017 05 23 sprendimas. Ir ten nepaisant to, jog Romos Statuto 110 str. Lietuvoje rengiamų apribojimų nėra, o teisė į bylos peržiūrą nereiškia, kad teismas nepriims nuosprendžio, jog žmogus iš viso nekaltai pasodintas – nurodyta, jog būtina labai, oj labai gailėtis. O ką daryti tiems, kurie sėdi su suklastotomis bylomis, ir po 25 metų nori, kad teismas pirmą kartą peržiūrėtų, ir pasakytų, ar iš viso įvyko nusikaltimas. Bylos peržiūra nereiškia, jog teismas iš karto laikysis nuostatos, jog kaltas ir viskas. Peržiūra apima peržiūrėjimą nuo pradžios iki galo. Šio žodžio, teisinės sąvokos mūsų Vyriausybės „galvos“ nesuvokia.

Štai Juozo Maksimavičiaus byloje metamt bėgant, ir jam kalint, palaipsniui iš bylos buvo „išiminėjami“ asmenys kaip nekalti. Todėl jeigu J. Maksmavičius kreiptųsi dėl bylos peržiūros, tai teismas ir turėtų peržiūrėti, jog nebėra jokios asmenų grupės, ir todėl kalėjimas iki gyvos galvos –per griežta bausmė.

Ir jeigu nuosprendyje parašyta, jog jis asmenų grupėje darė nusikaltimą, o šiuo metu byloje tų kitų asmenų nebėra, tai akivaizdu, jog nuosprendis privalo būti pakeistas, nes dabartinis neatitinka tikrovės. Taip vykdoma bylų peržiūra, ir ji negali būti reglamentuota įstatymu, nes tokiu būdu bus pažeistas Konstitucijos 30 str. 1 d. (asmenų teisė kreiptis į teismą teisinės gynybos.)

 Čia su kalinio elgesiu iš viso nesusiję tai, jog jam byla buvo sufabrikuota. Jis gali ant galvos stovėti, bet teisė į bylos peržiūrą jam suteikia Tarptautinio Baudžiamojo Teismo Romos Statutas, Lietuvoje galiojantis nuo 2003 metų rugpjūčio 1 dienos. Aišku, nei Grybauskaitė, nei Skvernelis, kuriems labiausiai rūpi Ukrainos hibridinis karas, nežino nieko apie šį statutą, skaityti irgi, taip išeina – nelabai moka, ir nelabai moka įvykdyti EŽTT sprendimą, nes tiesiog NENORI. Čia kaip vaikų darželyje – nenoriu pietų miego, nenoriu košės, ir nieko jūs man nepadarysit. Tarptautinėje arenoje Lietuva metams bėgant atrodo vis nykiau ir baisiau, gal dar po kokio dešimtmečio EŽTT ir visi kiti teismai suvoks, jog gyvena lietuviai artimoms diktatūros sąlygoms, kai teisė neveikia, ir netgi įstatymai, kaip matome, nekuriami – o kam? 

O jeigu Lietuvos Vyriaisybėje, ministerijose nedirba žmonės su aukštu intelektu, tada reikia duoti kuriai nors ministerijos referentei, kad ji „kopipeisto“ būdu parengtų įstatymų pataisas – tiesiog Rugilė ar Živilė sės 1 minutę, iškirps Romos Statuto 110 str. ir parašys „įstatymo pataisa“, nusiųs į Seimą, Seimas pakels rankytes per kitas 5 minutes, ir įstatymai pataisyti, sprendimas įvykdytas. Komitetai Romos Statuto „kopipeistą“ privalės praleisti (komitetai turi teisę dirbti ir online, nebūtinai rinktis į posėdžius, kai klausimas aiškus), jeigu bus pažodiškas nukopijavimas, nes tai aukštesnis teisės aktas už visus kitus.  Ir būtų žymiai daugiau sveiko proto, ką jau kalbėti apie teisę. Nes dabar jau vieneri metai greitai bus, kaip nevykdomas EŽTT sprendimas. Jau kai kuriems kaliniams suėjo 25 metų sėdėjimo terminas. EŽTT nurodė, jog jie visi turi teisę į bylų peržiūrą. Nepaisant, jog Lietuvos Vyriausybė neturi nei teisės, nei vertimų skyriaus, tik šiaip, išsimoka kas mėnesį už kavos gėrimą algas. Ką reiškia sprendimų vertimų „gaminimas“ po 8 mėnesius? Jeigu tokiu „greičiu“ dirbtų vertimų biurai, jie bankrutuotų. O Vyriausybėje, pasirodo, galima nieko neveikti, ir imituoti darbą -71 puslapį versti 240 dienų. Šimkus prieš Lietuvą 15 lapų vertė irgi 240 dienų. 

Man atrodo, mes privalėjo prieit prie tokio taško, kad kaliniai nebeapsikentę smegenų trūkumo Lietuvos valdžioje kreipsis tiesiai į Hagos tribunolą, ir paprašys iškelti genocido bylą prieš Lietuvą: nes EŽTT 2017 05 23 pripažino Konvencijos 3 str. pažeidimą (kankinimas.) Aišku, teisintis Vyriausybės atstovas, jog „jūs negalite mums kelti bylos, nes mes nesuvokiame, kas yra genocidas“. Apgailėtina. 

Juk Jeigu Konvencijos, Statutai, Deklaracijos numato taip ir ne kitaip, tai ir negalima inkorporuoiti į teisės aktus, KEIČIANT, reikia perkelti tas normas. O jeigu teisės fakultetuose visi raudonieji profesoriai neišmokė, reikia atiduoti šį darbą raštininkėms. Jos neretai geriau susigaudo netgi už teisėjus, kaip dirbti teisinį darbą. 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));