Vladas Deksnys : „Aferistas Seimo narys išsisuko, o aš vos nepatekau už grotų”

Valstietis

Valstietis

 

 

Vladas Deksnys

 

AFERISTAS IŠSISUKO, O AŠ VOS NEPATEKAU UŽ GROTŲ. VIS TIK  LAZDA TURI DU GALUS 

 

ACH, JŪS VALSTIEČIAI! 

Valstietis

Matydamas savo bejėgiškumą galinėtis su įtakingu savo kaimynu, dabartiniu Seimo nariu Petru Nevuliu, kreipiausi į ,,Laisvo Laikraščio“ Lietuvai principingą korespondentą  Panevėžio kraštui Alvydą Veberį. Jis ne tik dalyvavo ir stebėjo įvykius Panevėžio apylinkės ir apygardos vykstančiuose teismų posėdžiuose,  tačiau apie teismų darbą  ir  įvykius aprašė spaudoje.  Įsigalėjus nutarčiai, paprašiau vėl, kad apie šiuos įvykius ir įvykusį konfliktą  su Seimo nariu Petru Nevuliu, supažindintų  A. Veberis visuomenę. Šiuo metu jis fiziškai tam laiko nerado, nes  betvarkės Lietuvos Valstybės  teisingumo sistemoje  ne sumažėjo, bet  padaugėjo. Vieni įvykiai veja kitus. Jam tenka daug darbo ir pastangų įdėti, kad piliečiai žinotų, kas vyksta korumpuotoje Lietuvoje.  Teko plunksnos imtis pačiam, pasinaudojus anksčiau aprašytais A.Veberio straipsniais. 

Tuo metu viename iš savo straipsnių jis rašė: 

,,Tiek Panevėžyje, tiek respublikoje gaujų karai iš dalies sutramdyti, bet reketas ir nusikaltimai nesibaigia. Tik visa tai  daroma solidžiau. Viskas vyksta ,,teisingumo“ vykdytojų ar ,,prakiutusių verslininkų“ rankomis. Korumpuoti prokurorai, teisėjai, tarpininkai advokatai, verslo magnatai ar Seimo nariai… šią gaujų nusikalstamą veiklą tebetęsia. 

Juk kam teismuose teisėjui išteisinti teisųjį, jeigu iš jo jokios naudos? Iš nusikaltėlių, jei jų naudai išnagrinėja bylą,  gauna nemažus ,,atkatus“, o atsakomybės jokios. 

Panevėžio apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Venckus paskelbė nuosprendį, kuriuo varganą ,,valstietį‘‘ Vladą Deksnį pripažino kaltu pagal BK 138 straipsnio 1d.  ir skyrė laisvės apribojimo bausmę 8 (aštuoniems) mėnesiams. Įpareigojo V.Deksnį viso laisvės apribojimo bausmės atlikimo laikotarpiu nebendrauti su Petru Nevuliu ( dabartiniu Seimo ir Valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariu, prieš tai Panevėžio r. savivaldybės tarybos nariu), nesilankyti P.Nevulio nuosavybės teise priklausančiose valdose. Laisvės apribojimo bausmės laikotarpiu jis privalo be bausmės vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, vykdyti teismo nustatytus įsipareigojimus ir laikytis teismo nustatytų draudimų, nustatyta tvarka atsiskaityti kaip vykdo draudimų įsipareigojimus. Ne gana to, iš V.Deksnio priteisti valstybės naudai 14,40 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. 

Visiškai tenkinti Seimo nario Petro Nevulio ieškinį, priteisiant jam iš V.Deksnio 32,74 Eur padarytai turtinei žalai, 500 Eur advokato teisinei pagalbai apmokėti ir 800 Eur neturtinei  žalai atlyginti. 

Toks nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui, kad šie neliktų bedarbiais. Atsakovas tą teise būtinai pasinaudos. 

V.Deksnio atstovas teisininkas Darius Staškevičius  paskutinio posėdžio metu principingai, nešališkai, kompetentingai išdėstė motyvus ir prašė teismo V.Deksnį išteisinti. Iš esmės, ši byla ir privalėjo baigtis pagal išdėstytus teisininko D.Staškevičiaus neginčijamus  įrodymus t.y. V.Deksnio išteisinamuoju nuosprendžiu, o apkaltintas ,,žaliasis“ P.Nevulis. Juk jis atvyko į V.Deksnio valdą, jam nurodinėjo ir reikalavo, kaip žandaras, kad V.Deksnys privalo valyti jam nepriklausančius melioracijos griovius. Šiam paprieštaravus, sumušė, sulaužė šonkaulius ir palikęs gulintį kaimyną išvyko į greta esančią savo fermą. Sukaupęs jėgas V.Deksnys apie įvykį pranešė policijai, o jo fermoje dirbantis V.Deksnio samdinys, pamatęs skausmuose besivoliojantį darbdavį iškvietė med. pagalbą, kurį nukentėjusį išvežė į Panevėžio ligoninę.

 

 1 d

nuotr. Aš (V.Deksnys) rodau savo valdą, kur atvykęs kaimynas P.Nevulis (dabar Seimo narys) sulaužė man šonkaulius.

 

 2

Seimo narys Nevulis ir A. Veberis

Suvokęs ir sužinojęs, kad geruoju šis įvykęs incidentas nesibaigs, tuoj susigribo ,,žaliasis‘‘ Seimo narys P.Nevulis.  Po kelių dienų  jis jau rašė policijai pareiškimą, ieškojo pas medikus savo kūne nubrozdinimų, išsiėmė ekspertų pažymas (kurios vienos kitoms prieštarauja), kvietėsi  liudininkus,  kurie nematė jokių įvykio aplinkybių. Pastarieji tvirtino tik tai, ką jiems pasakojo P.Nevulis. Kas gali paneigti, kad ,,valdžios‘‘ atstovas nesinaudojo savo viršenybe draugų ir pažįstamų ratu? Juk ,,valstietis“ V.Deksnys mindžiojantis fermose mėšlą, kad išgyventų pats  ir galėtų pamaitinti šviežiu pieneliu miesčionis, neturi nei laiko, nei supratimo, kaip apgaudinėti apsukrųjį kaimyną.  P.Nevulis dirbdamas Seime, kaip tik turėtų padėti vargstantiems, tarnauti žmonėms, o ne iš jų tyčiotis ir nurodinėti tai, kas varguoliams nepriklauso.

 

 2 d

 

nuotr. Seimo narys Petras Nevulis Panevėžio apylinkės teisme (A.Veberio nuotr.)

 

Argi sovietinis juristkonsultas K.Venckus  pakilęs nuo 1982 metų iki teisėjo pareigų 1998 m.  galėjo teisingai išspręsti šią bylą? Juk jam tada tektų objektyviai nustatyti TIESĄ,   talkinti  nuskriaustajam ,,valstiečiui“ V.Deksniui, o ne ,,viešpataujančiam“ bosui P.Nevuliui? Argi varnai varnams akis kapos, kad   triumfuotų TIESA? Teisinis nihilizmas tebesitęsia ir klanai vieni kitus dengia. Teisieji nubaudžiami, o kaltieji išteisinami ir tai jokia naujiena. Teismo proceso metu aiškiai matėsi  teisėjo K.Venckaus šališkumas užduodant neesminius ir keistus  klausimus V.Deksniui. Tą patį darė    valstybinį kaltinimą palaikanti prokurorė Sigita Bieliauskaitė savo šališkais paistalais. Iš P.Nevulio bei jo advokato Dainiaus  Tamošiūno paaiškinimų,  buvo visiškai aišku, kad ,,mušama“ į vienus vartus. Teismo baigtį iš anksto galima buvo numanyti, net  nepaskelbus nuosprendžio. Vienos pusės P.Nevulio šeimos nariai, kurie įvykyje nedalyvavo ir jokių įvykusio incidento  aplinkybių nematė, pripažinti nešališki, kitos pusės,- pas V.Deksnį dirbantis  samdinys priešingai – šališkas!!! Jis betarpiškai talkino įvykio vietoje ir  iškvietė nukentėjusiam V.Deksniui med. pagalbą. V.Deksniui dirbančiam savo valdoje nustatytas blaivumo stovis, kai tuo tarpu P.Nevuliui, vairavusiam automobilį poėmis  išvis nepaimtas, nes sumušęs kaimyną pasišalino iš įvykio vietos.   Tą dieną jis niekur nesikreipė. V.Deksnys jį įtarė esantį neblaivų. Paskelbęs nuosprendį teisėjas K.Venckus apribojo susitikimus V.Deksniui su P.Nevuliu.  V.Deksnys iki incidento nesilankė pas P.Nevulį. Priešingai ,,ponas“ P.Nevulis  atvyko į ,,valstiečio“ V.Deksnio valdą, nurodinėjo neturėdamas tam įgaliojimų, kokius šis darbus turi atlikti ir galiausiai šį sumušė.“

 

 

 nuotr.  Aš savo ūkyje (A.Veberio nuotr.)

Panevėžio apygardos teisme aš ir mano gynėjas D.Staškevičius pareikalavome, kad teismas išsamiai ištirtų ir  nustatytų P.Nevulio  apsimestinio sužalojimų, kuriuos nori primesti man, tyrimą. Tam būtina, kad ekspertas atliktų radiologinį tyrimą ir kiek jis sutampa su P.Nevulio ankstesnėmis traumomis. Būtina nustatyti jo turėtų traumų laiką, kūno vietas. 

Tokiam prašymui prieštaravo prokurorė Sigita Bieliauskaitė, matyt žinodama, kad bus nustatyta tiesa.

Nepaisant prokurorės prieštaravimo, teismo kolegija neišdrįso netenkinti mano ir mano gynėjo  prašymo, ir nutarė skirti papildomą teismo medicinos ekspertizę.  Pavedė atlikti radiologui, kad būtų ištirtas P.Nevuliui daryto kompiuterinio tomografijos tyrimo įrašas, kad  nustatyti jo sužalojimo mechanizmo priemonę. 

Valstybinė teismo medicinos išvada, kurią pasirašė Vilniaus teismo ekspertai Jolanta  Majauskaitė-Čobot, Jonas Mindaugas Paliulis, specialistas Vytautas Rimkus nustatė, kad Petrui Nevuliui po įvykio su kaimynu V.Deksniu  2015-05-29 d. objektyvių išorinių traumavimo požymių nenustatyta. Panevėžio medikų išduotos pažymos neatitinka objektyvaus išaiškinimo. P.Nevulio melą, kad aš turėdamas stuburo išvaržą ir skausmus, galėjau P.Nevuliui įspirti taip aukštai pakėlęs koją į jo petį, ekspertai pilnai paneigė. 

Gavęs tokią ekspertų išvadą, Panevėžio apygardos teismo kolegijai  nebeliko nieko kito, kaip Panevėžio apylinkės teismo nutartį panaikinti, o mane išteisinti. 

Konflikto pradžioje, Panevėžio policijos komisariatas pagal mano kreipimąsi privalėjo iškelti baudžiamąją bylą P.Nevuliui, bet ne man. Juk įsiveržęs  į mano privačią valdą  pats P.Nevulis išprovokavo konfliktą, mane sumušė (sulaužė šonkaulius). Tuoj pat  į įvykio vietą buvo iškviesta med. pagalba, policija.  Tačiau varnai varnams akių nekapojo ir apvertė viską aukštyn kojomis. Tuo metu P.Nevulis kandidatavo į Seimo narius. Jei būtų jam iškelta baudžiamoji byla, jis Seimą būtų matęs, kaip pernykštį sniegą. Apkaltinęs melagingais liudijimais, med. pažymomis, teismui davė  melagingus parodymus. Aš turėjau ne tik būti išteisintas, bet teismas atskirąja nutartimi turėjo iškelti ir nubausti P.Nevulį. Deja… 

P.Nevulis, gavo Panevėžio apygardos teismo nutartį.  Matydamas, kad melo kojos trumpos, tiesa išaiškėjo, nebedrįso nutarties skųsti. Šį darbą dabar atlieku aš ir ruošiu dokumentus tokio teisminio proceso apskundimui, kad Seimo narys būtų nubaustas ir atlygintų man padarytą materialinę ir moralinę žalą. Juk dėl tokio Seimo nario elgesio ne tik sugadinta man sveikata, bet sugriautas mano ir mano šeimos gyvenimas, ūkininkavimo verslas. To siekė P.Nevulis ir jam tai pavyko. Jis nekentė šalia esančios mano fermos  ir joje laikomų galvijų. Nors gyvena Panevėžyje, bet matyt fermų kvapas jį persekioja net  toli nuo ūkio. O gal sapnuoja mėšlą? Juk visiems žinoma, kad be šū… nėra grūdo. Aišku, šiais laikais geriau dirbtinais nuodais (cheminėmis medžiagomis) žemę tręšti, naikinant visa, kas gyva, nei naudoti organines trąšas. Juk pelnas, kad ir nuodijant žmones, didesnis.  Įdomu, kaip jo tokį elgesį įvertins Žaliųjų valstiečių ,,profesionalų“  partija? Ką Seime veikia P.Nevulis, jei pastoviai jis ūkininkauja Panevėžio r. savo ūkyje, važinėdamas su  prašmatniu Audi markės  automobiliu?  Kiek  suprantu jo darbas, Seime priiminėti įstatymus, juos kurti, rūpintis gyventojų interesais, o ne jiems kaulus laužyti ir kurpti naujas aferas. 

Pirmas blynas Seimo nariui P.Nevuliui prisvilo. Sužinojęs, kad jo nusikalstami veiksmai bus išviešinti,  užsimojo analogišku būdu apkaltinti ,,Laisvo laikraščio“ korespondentą A.Veberį, neva jis bando ieškoti apie P.Nevulį kompromituojančios medžiagos, kad jį ir jo partiją pažeminti, apšmeižti. Kam ieškoti naujos medžiagos, jei ką jis pridarė su manimi, jau jo pilnos kelnės? Prisidengdamas geranorišku poelgiu, per keletą kartų bandė A.Veberį papirkti, kad baudžiamoji byla, kai nekaltai apkaltino mane,  būtų nepaviešinta ir apie tai nesužinotų visuomenė, jo partija  ir Seimas. A.Veberis norėjo sutaikyti mane su P.Nevuliu ir perdavė jam  kokiomis sąlygomis aš galiu nekelti jam baudžiamosios bylos, nes žinau, kokius kryžiaus kelius reikia nueiti norint pasiekti Tiesą. Jis kategoriškai atsisakė mano pasiūlytos taikos sutarties, nenorėdamas  atlyginti materialinę ir moralinę žalą. Po to A.Veberis apie jo tokį jo elgesį informavo jo frakcijos seniūną R.Karbauskį. Aš perspėjau A.Veberį, kad jis darys naują nusikaltimą, bandydamas užbėgti įvykiams už akių, paperkant  žurnalistą. Taip ir nutiko. Keletą kartą bandė suvylioti A.Veberį  klasta, tačiau A.Veberis į jo susitikimo vietas vengė važiuoti. Galiausiai paskambinęs A.Veberiui jis ryžosi su pinigais atvykti į Fondo patalpas. A.Veberis apie tai informavo keletą savo fondo narių.  Skubiai iškvietė Zenoną Laurecką, kad užfiksuotų nekviestą svečią.

 

 

Įėjęs į kamabarį spėjo numesti ant stalo keletą   kupiūrų  ir pasakė, kad važiuoja į bankomatą nuimti pinigų, kad paremti Fondą ir grįžęs suformins  reikiamus  dokumentus. A.Veberis žinodamas,  šio Seimo nario-aferisto  siekius,  paėmęs kupiuras vežė priduoti jas į policijos komisariatą. Tačiau kaip ir mano atveju, jis jau buvo pranešęs iš anksto apie savo ketinimus prokuratūrai. Aš atvykęs į Fondą suderinti išviešinimui straipsnio A.Veberio namie neradau ir supratau ką padarė P.Nevulis.  Argi tokie aferistai gali dirbti Seime ir valdyti Valstybę?

 Apie tai: http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=2906:dar-vieni-tautos-gelbetojai&catid=47&Itemid=101

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));