Teisme davęs melagingus parodymus, Seimo narys “valstietis” Petras Nevulis pasijuto reketuojamas

Nevulis1

Nevulis1

Teisme davęs melagingus parodymus, Seimo narys “valstietis” Petras Nevulis pasijuto reketuojamas

Nevulis1

Seimo narys  “Valstietis” Nevulis įviliojo žurnalistą Alvydą Veberį į spąstus

 

„Laisvo laikraščio“ korespondentas Panevėžyje Alvydas Veberis pateko į nemalonią situaciją – Panevėžio  policija praeitą penktadienį atliko kratą jos kontoroje, paėmė kompiuterius ir telefoną, pateikė jam kaltinimus nusikaltimo padarymu.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Seimo nario „valstiečio“ Petro Nervulio pareiškimą – neva žurnalistas jį reketavęs ir reikalavęs pinigų. Tačiau LL šaltiniai teigia, kad viskas buvo kiek kitaip – tiesiog Seimo narys Petras Nevulis jau seniai planavo atkeršyti žurnalistui už jo straipsnius apie tai, kaip „valstietis“ Nevulis sodino į kalėjimą kitą valstietį Vladą Deksnį.

 Valstietis

Vladas Deksnys, 77 metų ūkininkas, buvo melagingai kaltinamas sumušęs Seimo narį

 

Dar prieš metus Panevėžio apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Venckus paskelbė nuosprendį, kuriuo varganą ,,valstietį‘‘ Vladą Deksnį pripažino kaltu sumušus kitą „valstietį“ Petrą Nevulį (dabartinį Seimo narį) pagal BK 138 straipsnio 1d. ir skyrė laisvės apribojimo bausmę 8 (aštuoniems) mėnesiams. Įpareigojo V.Deksnį viso laisvės apribojimo bausmės atlikimo laikotarpiu nebendrauti su Petru Nevuliu ( dabartiniu Seimo ir Valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariu, prieš tai Panevėžio r. savivaldybės tarybos nariu), nesilankyti P.Nevulio nuosavybės teise priklausančiose valdose. 

Teisėjas nutarė visiškai tenkinti Seimo nario Petro Nevulio ieškinį, priteisiant jam iš V.Deksnio 32,74 Eur padarytai turtinei žalai, 500 Eur advokato teisinei pagalbai apmokėti ir 800 Eur neturtinei žalai atlyginti. 

Incidentas įvyko prieš porą metų, kai,,žaliasis“ P.Nevulis atvyko į V.Deksnio valdą, jam nurodinėjo ir reikalavo, kad V.Deksnys privalo valyti jam nepriklausančius melioracijos griovius. 

V.Deksnys paprieštaravo, kad jam tie grioviai nepriklauso, tačiau buvo sumuštas. Ūkininkas pasakojo, kad jį sumušė Seimo narys ir paliko sulaužytais šonkaulius gulintį kaimyną, išvyko į greta esančią savo fermą. Sukaupęs jėgas V.Deksnys apie įvykį pranešė policijai, o jo fermoje dirbantis V.Deksnio samdinys, pamatęs skausmuose besivoliojantį darbdavį iškvietė med. pagalbą, kurį nukentėjusį išvežė į Panevėžio ligoninę.

Suvokęs ir sužinojęs, kad geruoju šis įvykęs incidentas nesibaigs, tuoj susigribo ,,žaliasis‘‘ Seimo narys P.Nevulis. Po kelių dienų jis jau rašė policijai pareiškimą, ieškojo pas medikus savo kūne nubrozdinimų, išsiėmė ekspertų pažymas (kurios vienos kitoms prieštarauja), kvietėsi liudininkus, kurie nematė jokių įvykio aplinkybių. Pastarieji tvirtino tik tai, ką jiems pasakojo P.Nevulis. 

Panevėžio apylinkės teismas itin savotiškai traktavo liudytojų parodymus – Seimo nario  P.Nevulio šeimos nariai, kurie įvykyje nedalyvavo ir jokių įvykusio incidento aplinkybių nematė, pripažinti nešališki, o kitos pusės,- pas V.Deksnį dirbantis samdinys priešingai – šališkas!!! 

Nors samdinys betarpiškai talkino V.Deksniui būdamas įvykio vietoje ir iškvietė nukentėjusiam med. pagalbą. V.Deksniui, dirbančiam savo valdoje nustatytas blaivumo stovis, kai tuo tarpu P.Nevuliui, vairavusiam automobilį poėmis išvis nepaimtas, nes sumušęs kaimyną jis neva pasišalino iš įvykio vietos ir tą dieną jis niekur nesikreipė. V.Deksnys jį įtarė esantį neblaivų. 

 

V.Deksnys apskundė nuosprendį Panevėžio apygardos teismas, ir pastarasis labai nenoromis, tačiau patenkino jo gynėjo prašymą atlikti medicininę ekspertizę. Tada ir paaiškėjo, kad kaltinimas V.Deksniui melagingas, o Panevėžio medikų pažyma apie tariamus sužalojimus Seimo nariui neatitiko tikrovės. Tuo remdamasis, Panevėžio apygardos teismas visiškai išteisino V.Deksnį. Žurnalistas A.Veberis dalyvavo visuose šios bylos teismo posėdžiuose, ir  pasibaigus procesui iškilo Seimo nario petro Nevulio atsakomybės dėl melagingo skundo klausimas.

Ūkininkas V.Deksnys dėl „valstiečio“ P.Nevulio persekiojimo patyrė didelę žalą, turėjo parduoti savo ūkį, ilgai gulėjo ligoninėje, todėl  jis galimai per A.Veberį perdavė Seimo nariui pasiūlymą dėl taikos – jeigu P.Nevulis atlygins žalą – 30 tūkst. Eurų, tai jis nekels bylos Seimo nariui dėl melagingo skundo ir melagingų parodymų teisme.

Tikėtina, kad Seimo narys nenorėjo, kad ši byla būtų paviešinta, ir prašė A.Veberio, kad tik šis nieko nerašytų apie šią bylą ir skandalingai pasibaigusį teismo procesą. Gali būti, kad už tylą A.Veberiui buvo pasiūlyta parama jo remiamam labdaros fondui.

Tačiau A.Veberis nesileido į kalbas, ir siūlė Seimo nariui pirma atlyginti žalą, kurią jis padarė ūkininkui Deksniui. Praeitą penktadienį P.Nevulis kvietėsi žurnalistą atvažiuoti į Panevėžio savivaldybę, tačiau šiam atsisakius, pats atvažiavo į A.Veberio namus. Pastarasis pajuto klastą ir į namus pasikvietė kitą panevėžietį Zenoną Laurecką, kuris turėjo nufilmuoti susitikimą. P.Nevulis, pamatęs šį žmogų A.Veberio namuose, numetė ant stalo kelis šimtus eurų ir pabėgo pro duris, žadėdamas, kad tuoj grįš. Jokie pinigų perdavimo dokumentai nebuvo pasirašyti, nes Seimo narys tiesiog pabėgo pro duris.

Po kelių valandų A.Veberis nutarė važiuoti į policiją, kuri jo jau laukė – pasirodo, kad policijoje jau yra P.Nevulio pareiškimas, kad jis yra reketuojamas. Policija atliko kratą A.Veberio namuose, parą išlaikė jį sulaikytą. Galiausiai paleido, apkaltinę tuo, kad jis neva „neturėdamas teisėto pagrindo, reikalavo iš Seimo nario“ pinigų. Informaciją apie visą šią istoriją A.Veberis persiuntė „valstiečių“ lyderiui R.Karbauskiui. 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));