Vitas Tomkus išsigando tęsti KGB sąrašą, o Darius Jauniškis (VSD vadas)- tyli

Vitas Tomkus išsigando tęsti KGB sąrašą, o Darius Jauniškis (VSD vadas)- tyli

Kristina Sulikienė

Su susidomėjimu laukiau Tomkaus sąrašo tąsos, nes pirma dalis labai jau panėšėjo į tiesą.

Visa Lietuva, laukusi išsivadavimo ir išsilaisvinimo iš raudonojo jungo, liko palikta ant ledo.

Antroji “sąrašo”dalis – suvelta nesąmonė.

Pavyzdžiui, kadangi reikia pūsti dūmų miglą, jog aplink mane – KGB, netgi Aurimą Drižių, kuris 100 proc. nepriklausė (nors tai ne vieša informacija, net aš žinau: tai yra, kas priklausė yra slapta, o ir kas nepriklausė, juk irgi neskelbiama), įrašė, ir dar spausdintomis raidėmis. Įrašė ir kitus redkolegijos narius (keista, kad sudrebėjo ranka įrašyti mane…Per jauna matyt.)

Vito Tomkaus, kuris pats išsiviešino, jog yra prisipažinęs slaptas KGB bendradarbis, veikla, greičiausiai (pataisykite, jeigu klystu) koordinuojama  VSD ir AOTD, ir yra dar vieno “šūvio sau į koją” strategija, po nepavykusios absurdiškos specoperacijos su kodiniu pavadinimu “vatnikas”, kurią išsprendė …Rusijos URM. Iki kokio lygio reikia nusivažiuoti valstybei, kad tiek norėtų rusų sugrįžtant, jog perleistų jiems spręsti nacionalinio saugumo klausimus.

Tačiau manęs neįtikina Vito Tomkaus galimas šmeižtas Dariaus Jauniškio atžvilgiu. Taip, V. Tomkus gali sakyti, jog yra du Dariai Jauniškiai.

Yra.

VSD vadas priklausė atsikūrusios Lietuvos karinei žvalgybai, o ji KGB agentų į savo tarpą nepriėmė.  Toks menkas pastebėjimas ir akmuo Vitui Tomkui į daržą.

Dėl Mečio Laurinkaus, kurį Vitas Tomkus irgi įrašė, kažkaip dar labiau abejočiau. Jeigu M. Laurinkus būtų slaptas KGB bendradarbis – jis būtų tiesiog neleidęs man nei lankytis jo namuose, nei draugauti su jo dukra. Pavyzdžiui, Dėdulė, įslaptintas KGB agentas, uždraudė Anūkui su manim draugauti. Iš to jau nuo 1999 metų žinau, koks yra Dėdulė, net nereikia Tomkaus sąrašo. Mokiausi vienoje mokykloje ir su Andriaus Kubiliaus sūnumi. Kai jį išmetė už nepažangą iš Licėjaus, susitikome po metų kažkur, ir labai kalbėjomės, tai jo klasiokai jam uždraudė bendraut su manim, nes KGB agentų vaikus prižiūri agentai – vaikai.  Kubilius irgi yra Sąraše. 

M. Laurinkus žmogus, kuris neturi KGB-istams būdingo bukumo, žiaurumo, be to, visais visuomeninių procesų klausimais pasisakinėja per televiziją, radiją, spaudą, ir bando sutaikyti visuomenę. “Doras” slaptas KGB agentas stengtųsi panašiai kaip pernai Linas Pernavas supjudyti visuomenę, su tokiais pasakymais kaip “laisvė nieko neatnešė” ir “visa laisvės karta – degradai”.

“Žodžių iš dainos neišimsi”: čia yra Lino Pernavo pasisakymai per TV pernai kovo 10 dieną, kalant jaunimui į paširdžius ir siekiant kuo didesnės emigracijos bangos.

Mečys Laurinkus gal ir suklydo dėl tų visų slaptų kalėjimų, kurių atseit nebuvo. Apie tai pasisakys Hagos tribunolas, tiriantis Afganistano karo bylą.

Darius Jauniškis, pripažįstu, yra Dalios Grybauskaitės marionetė. 

Tačiau aš dėl jo priklausymo KGB abejoju, nors tu ką.

Mano buvusioji redaktorė yra įrašyta. Jau klausinėjasi žmonės, kurie su ja dirba viešuosius ryšius – o žmonės kai kurie juk iš karinių struktūrų. Atsakiau paprastai: turi ji KGB-izmo ir nemažai, tačiau pasižiūrėkit, kas jos pirmasis uošvis – tai Raseinių KGB vadas. Turbūt per vedybinę liniją liepta pasirašyti. Nori gyventi su saugumo šefo sūnum – rašykis. Tarnybinės santuokos yra sudaromos netgi ne “zakse”. “Giedrė daro gerus darbus, viešina jūsų, kariškių, tremtinių, knygnešių renginius. Tai ir dirbkit toliau visi kartu. Aš nedirbu su ja, jūs galit su ja dirbti – dirbkit”. 

Netikėtai ir mano požiūrios išsigrynino.

Staiga tapau nebe tokia griežta vienam buvusiam parlamentarui, kurį įtariau esant tokiu.

Tačiau pagalvojau: o kaip jis jaučiasi dabar? 

Atsakymas vienas: blogai.

Provincijoje girdžiu – menininkai, intelektualai žiūri “Press Jazz TV”. Vadinasi, dirba gerus darbus tas buvęs slaptas agentas, ir tą reikia vertinti. Žmonėms tiesą ir šviesą neša į Lietuvos pakraščius per internetą. Šaunuolis.

Visiems linkiu ramybės.

Susitelkimo.

Čia greičiausiai šaudo CŽV. Nes jeigu šaudytų Rusija, tai būtų paskelbtas pilnas ir teisingas sąrašas.

Rusija nesikiša, nes čia nuo 1989 metų nebe Rusijos įtakos zona.

Esame parduoti Vakarams.

Beje, KGB-istų sąrašas išslaptintas Rusijoje jau nuo 2016 metų Prezidento Vladimiro Putino įsaku. Manau, bet kurią dieną pati Rusija gali paskelbti sąrašus. Tik, manau, tai šaliai, kuri tiek prisikentėjo nuo mūsų įslaptintųjų, labai smagu dar šiek tiek palaikyti visus už virvučių. 

Ir kas sakė, jog tas įslaptinimas kažkam gerai?

Ir kodėl tyli VSD vadas Darius Jauniškis? Juk jis turėjo teikti Vitą Tomkų baudžiamajai atsakomybei. Tačiau tokia mirtina tyla.

Kad belieka laukti tikro ir vientiso KGB sąrašo.

Labai lauksiu nuo vardo raidės “V”. Tada gal baigsis pagaliau interpretacijos į mano daržą. Mielai sužinočiau apie savo aplinkos KGB-istus. Bet Vitas Tomkus, pametęs tą saldainiuką, neleidžia sužinoti. Nuslėpė tikrus KGB agentus, o įrašė KGB aukas. Kaip tai matyta. Ir pažįstama. KGB, perpirkto CŽV, ir pervesto į VSD “kitų užduočių skyrių”, taktika…

Pamenate, kiek kartų per spaudą bandyta daryti tokius “sąrašus”. Vis vieną ar kitą KGB persekiotą žmogų patį paskelbiant agentu. Neapėjo šito sąrašo darymas ir manęs, ir mano šeimos. Gaila, kad Vitas Tomkus viską sudirbo, taip, kad vėl galima abejoti viskuo, ir nebetikėti niekuo. 

P.S. Dariau, būk vyras, o ne mazgotė, netylėk. Juk tu žinai, kas yra kas. 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));