Scholestika Katavičienė : Lietuvoje yra teismai, bet nėra teisingumo

Kataviciene12

Kataviciene12

                     

       VIEŠAS LAIŠKAS LIETUVOS  RESPUBLIKOS  PREZIDENTEI   

 

 Daliai Grybauskaitei

 

 Kataviciene12

 

                                                                  LIETUVOS  PILIETĖ 

                                              LIETUVOS  PILIEČIŲ  TARYBOS  pirmininkė

                           PROTESTO  IR  BADO  AKCIJOS  Daukanto aikštėje,  Vilniuje  iniciatorė

                                   Scholestika Katavičienė,  gyv.  Vasarvietės 23A, 44105 Kaunas

 

              BRANGIAUSIA, KĄ TURIME, TAI MŪSŲ LIETUVOS ŽMONĖS (toliau LIETUVOS  TURTAS). Tokiais žodžiais kreipiatės į mus, atlikdama savo pareigą mums. Tai yra mums visiems suprantama ir aišku. Tačiau, kad mes tikrai esame valstybės turtas, o ne statistika, skaičiuojama pagal tai, kiek kasdien  išvyko LIETUVOS  TURTO iš Lietuvos susikrovę lagaminus ir kiek jų dar liko. Reikia, kad tai pajustumėme mes patys, LIETUVOS  ŽMONĖS, PILIEČIAI.  Valstybė visų pirma yra  Ž M O G U S, GYVAS ŽMOGUS.

              Niekada nebuvo ir nebus gyventi visiems vienodai ar vienodai gerai. Tai yra faktas, tai yra dėsninga. Bet statistika skaičiuojama pagal daugumą. Gal Jūs nežinote, kad  15% LIETUVOS  TURTO  mėnesinės  pajamos sudaro 100 Eur?  Tame sąraše randuosi ir aš, užauginusi dvi dukras, visą gyvenimą siekdama mokslo, žinių, dirbdama ir vesdama padorų bei normalų gyvenimo būdą. Dėl nieko nesiskundžiu, esu laimingas žmogus, nes akivaizdu, kad norint riebiai gyventi, reikia alkūnėmis irtis per jį ir daryti karjerą.  To niekada nesugebėjau.  Būdama 71 metų amžiaus jokių naujų perspektyvų ar pokyčių nenusimato. Bet mūsuose yra kito ir labai svarbaus blogio, kuris nuo LIETUVOS TURTO kol kas nepriklauso niekaip, bet iš didelės dalies priklauso nuo Jūsų, Prezidente. Priklauso nuo jūsų pareigybinių veiksmų valstybės viduje valdyme, atsižvelgiant į Jūsų įgaliojimus, kompetenciją bei atsakomybę tas pareigybes atlikti sąžiningai, branginant žmogų.  Todėl taip dažnai mūsų žmonės kreipiasi į Jus ir trukdo Jūsų ramybę, kiek Jūs dar jos turite likusios nuo užsienio politikos vykdymo. O tas kitas blogis kaip žaizda, kaip pūlinys persekioja ir lydi  daugumą LIETUVOS TURTO, likusių savo valstybėje.  Vienus pradeda, kitus jau baigia nustekenti, sunaikinti, nes jie liko kaip stovi nuturtinti.  Iš jų nusavinta net Lietuvos Vardu viskas ar pakely į tai – turtinė nuosavybė, garbė, orumas, jų teisė į normalų gyvenimą, teisė į teisingą  teisminę  gynybą. Teoriškai juk mus gina Lietuvos Konstitucija ir Įstatymas, kas realiai liko tik pasiskaitymui  ir pamąstymui ružavomis spalvomis teisiniuose šaltiniuose. Tai tas visas mano aukščiau įvardintas blogis – Lietuvos teismai ir teisinė sistema. Tas susikaupęs dešimtmečiais pūlinys ir blogis yra priežastis viso to, kas paskatino ir privertė mane, būnant tokiame brandžiame amžiuje, inicijuoti PROTESTO IR BADO AKCIJĄ (toliau AKCIJA) Daukanto aikštėje, Vilniuje, po prezidentūros langais, pro kuriuos Jūs visą mėnesį ir 4 dienas mums gyvenant palapinėse (t.y. 2017 metais nuo rugpjūčio 21d. iki rugsėjo 25d.) net nepažvelgėte, mums prašant Jūsų priimti LIETUVOS TURTO ir AKCIJOS atstovus į priėmimą, nereagavote niekaip. 

 

 

 Tiksliau visus klausimus, susijusius su LIETUVOS TURTU,  valdo ir disponuoja prezidentūroje įsteigtas asmenų aptarnavimo skyrius, jo vadovas. Tai reiškia, kad Jūs, atviru žodžiu taip brangindama LIETUVOS  TURTĄ  jam realiai esate nepasiekiama? Bet Jūsų žiniai, AKCIJOS vykdymas tęsiasi ir tęsis tol, kol LIETUVOS TURTAS pajus realius pokyčius Lietuvos teisinėje sistemoje, kol bus pasiektas mūsų tikslo – visuomenė reikalauja teismams vykdyti teisingumą – rezultatas. Mes kantrūs, optimistai ir labai tikime teigiamų rezultatų siekiant savo tikslų. Kas mus naikina, tas mus grūdina ir daro stipriais, vieningais. Pats faktas, kad pradėjome visuotinį AKCIJOS vykdymą Lietuvos lygmenyje, jau yra mūsų dalinis rezultatas.  Tai yra pirmas kartas Lietuvoje, kuomet vyksta civilizuotas Lietuvos piliečių pasipriešinimas neteisingai, neteisiškai ir neskaidriai vykdomai teisinei sistemai Lietuvoje. Lūžis teisinėje sistemoje turi ir privalo įvykti, tik ne toks, kokį Jūs, Prezidente, įsivaizduojate ir matote savo akimis.

             2017m. gruodį žurnalui TEISMAI Jūs davėte interviu, o šio straipsnio pavadinimas „Prezidentė: teismų sistemoje lūžis akivaizdus“ yra faktas, kad žinote ir pritariate tam, kad Lietuvoje yra teismai, bet nėra teisingumo. Pati sąvoka lūžis kalba apie esamą teismų sistemos krizę Lietuvoje. Bet toks Jūsų nuoširdus argumentavimas atviru tekstu ir teisininkams skirtame leidinyje, švelniai tariant, sukelia juoką, nes jokio lūžio toje sistemoje iš principo  nėra. Tai rodo faktą apie esamą beteisiškumą ir netvarką, vykdomą Lietuvoje visomis teisinėmis prasmėmis ir Jūs tai pripažįstate? Antra vertus, taigi Jūs, Prezidente, formuojate teisinę valdžią. Tai ar ne Jūs ir esate atsakinga už tą formatą, už teisininkų darbo rezultatus, ką savo rankomis formuojate ir suformavote, o po to, pasak Jūsų pačios, reikalingas lūžis keisti formato darbo rezultatus? Juk Jūs tokiais savo veiksmais patikėjote tiems asmenims LIETUVOS TURTO gyvenimus. Gal laikas pareikalauti pareigybinės  atsakomybės iš to viso Jūsų surežisuoto formato, atliekant kontrolę dėl jų nekokybiško darbo, kas yra akivaizdu ir nerašyta taisyklė? Gal ir nėra blogai Lietuvos Aukščiausiojo teismo bei Teisėjų Tarybos pirmininką Rimvydą Norkų nors paskatinimui ateičiai atsakingiau ir sąžiningiau atlikti savo pareigybes,  šiandien avansu apdovanoti kryžiais?  Vargu ar jis to nusipelnė, jeigu pati pripažįstate lūžį teisinėje sistemoje? Ar nuo jo irgi niekas nepriklauso Lietuvos teisinėje sistemoje ir jis, kaip ir visi kiti Lietuvos teismų pirmininkai atlieka tik teismo administratoriaus darbą?  Aš žemiau  Jums pateiksiu konkrečią statistiką, tikėdamasi, kad tokie faktai Jūsų nepasiekia, bet kurie dažnai galutinai nustekena, pridusina  LIETUVOS TURTĄ su įvardinto  kryžiaus nugalėtojo palaiminimu. Šioje vietoje paminėsiu tik mano turimą statistiką už kelerius paskutinius metus dėl kasacinio teismo  teisėjų atrankos kolegijos  priimtų verdiktų. Šioje vietoje mano rankose kryžiaus kavalieriaus Aukščiausiojo Teismo pirmininko Rimvydo Norkaus vardiniu parašu pateiktas man  raštas, atsakymas į mano užklausimą DĖL INFORMACIJOS APIE KASACINIŲ SKUNDŲ ATRANKĄ baudžiamose bylose: 2015m.  gauta 2523  –  priimta 574 (apie 23%);  2016m.  gauta 2376  –  priimta  576 (apie 24%); 2017m.  gauta 2083  –  priimta 502 (apie 24%).    Civilinėse bylose: 2015m. gauta 1274  –  priimta 568 (apie 45%);  2016m. gauta 1126  –  priimta 539 (apie 48%); 2017m. gauta  –  1204, priimta  –  537 (apie 45%). Iš čia normaliam žmogui net be teisinio išsilavinimo ir gyvenimiškos patirties, įsigytos metais ar dešimtmečiais Lietuvos teismuose, turėtų iškilti du klausimai: tai kam gi reikalinga kita, dar viena  teisėjų kolegija, jeigu mauro darbą iki pabaigos gali atlikti ta pati bylų skirstymo ir atrankos teisėjų kolegija? Antras dar reikšmingesnis klausimas: kodėl gi yra griežtinami su metais reikalavimai proceso šalims, LIETUVOS TURTO didžiai daugumai (kuo galutinai įsitikinome AKCIJOS metu) dėl proceso šalis bylose atstovaujančių kvalifikuotų advokatų būtinų paslaugų? Juk pastaruoju metu advokato atstovavimas yra būtinas pateikiant jau ne tik kasacinius skundus, bet ir apeliacinius. Statistiniai faktai rodo tikslų atmestų kasacinių skundų, kuriuos suruošė kvalifikuoti advokatai, skaičių. Ar tai reikia suprasti, kad teisinę kvalifikaciją turintys advokatai ir šioje vietoje tūkstantiniais piniginės išraiškos vienetais už paslaugas iš proceso šalių imantys advokatai nesupranta ir nesugeba suruošti bei pateikti kasacinio skundo pagal atitinkančius kasacinį skundą reikalavimus, kad jis būtų priimtas nagrinėti iš esmės, ar antras variantas turint omenyje advokatų atliktas paslaugas kasacijos teisme, kad kita dalis advokatų, turėdami pakankamą teisinę kvalifikaciją šias paslaugas atlikti, yra nesąžiningi, žinodami pagal bylos procesinę medžiagą ir teismo priimtą verdiktą, kad kasacija bus atmesta, vis tiek ją suruošia? Liaudiškai šnekant tokie advokatai yra proceso šalių bylose prievartautojai? O advokatas pagal pareigybes  Lietuvoje yra nepriklausomas  ir irgi be kontrolės.  Į advokato paraišką, kad jis ima pinigus ne už rezultatą, bet už darbą,  galima atsakyti tik taip, kad be kokybiško ir atsakingo bei kvalifikuoto darbo niekada nebus teigiamas rezultatas. Bet kuriuo atveju aukščiau pateikta statistika yra įspūdinga, rodanti, kokiu būdu  užkertamas kelias dažnam LIETUVOS  TURTUI į asmens teisę teisinei gynybai, užkerta galimybę ginti savo teises teisme, o ne prieš teismą, ką rodo faktai su AKCIJOS iniciatyva. O kurioje vietoje ir kokiu būdu Jums, Prezidente, priimtinos ir kaip Jūs pati jas vykdote Lietuvos Konstitucijoje numatytas nuostatos dėl Suvereniteto, kuris teoriškai priklauso LIETUVOS TURTUI, o praktiškai mus mindo visos tos niekinės menkystos, kurios  turi valdžią ar pinigų? Realiai šiandien Lietuvą valdo pinigai, vardan ko ir teisinė sistema tapo išsigimusi ir iškrypėliška.  Tai rodo faktai bei mūsų rankose esama bylų procesinė medžiaga. Šioje vietoje galiu tik užjausti visus tuos sąžiningus ir padorius teisininkus, kurie turi dirbti su tokiais mėšlu išsitepusiais kolegomis. Bet Jūs, Prezidente,  darote, Jūs žinote, o mes reikalausime, kas mums priklauso.

 

 

             Grįžtant prie teismų sistemos lūžio. Šioje vietoje irgi nieko naujo Jums nepranešiu. Aš įsitikinusi, jog Jūs turite informacijos kur kas daugiau negu aš, tačiau mums skauda ir mes dar, ir dar kartą pasikartosime, kad pagal savo funkcinę paskirtį teismai turi spręsti ginčus dėl teisėtumo ir teisingumo, o ne pasirinktinai. Tačiau didelė dalis Lietuvos teismų teisėjų savo pareigybes supranta kitaip. Jie dirba kaip personažai, dažnai nevykdo teisingumo, kas yra jų tiesioginės funkcijos,  nesiekia atkurti teisinės taikos, vadovaudamiesi Lietuvos Konstitucija bei Įstatymu, kaip to reikalauja LR CPK 2 straipsnis, gindami žmogiškąsias vertybes, vadovauja teisminiam procesui vardan proceso. Taip vyksta ne tik dėl sąmoningo piktnaudžiavimo tarnyba, turint savanaudiškų interesų, bet galimai ir dėl dažnų teisėjų nesuvokimo, kad teisingumas yra dorovinė vertybė, o ne teisminė procedūra.  Vykdyti teisingumą – tai teisėjo pareiga, prioritetas ir prerogatyva atliekant jo tiesioginį darbą, nagrinėjant bylas, tai reiškia atlikti pareigą tiesai, o ne vadovauti teismo procesui. Procedūrų reikšmės suabsoliutinimas, išeinant už teisėjo, kaip valstybės funkcinio subjekto sampratos ribų, teismus ir teismų sistemą Lietuvoje pavertė nekontroliuojama uždara (klanine) sistema, teisėjus dirbančius be atsakomybės už darbo kokybę, dėl ko dauguma jų susireikšminę iki tokio lygio, kad priima teismų verdiktus savo vidiniu įsitikinimu, teisingumo ir sąžiningumo principu,  kurių pas juos ir su žvake nerasi ir kas reiškia, kad tokie teisėjai dirba principu: darau ką noriu.

             Priimkite šį LIETUVOS  TURTO iš manęs (nes aš atstovauju jį pagal man patikėtus įgaliojimus ir turiu aukštąjį teisinį išsilavinimą, kas reiškia, kad mano Jums pateikiama rašliava nebus primityvi ar laiškų formato) raštą kaip norite: ar laišką Jums, ar mūsų išpažintį, ar priekaištus. Tačiau  noriu Jums pareikšti dar vieną pretenziją dėl Lietuvos Generalinio Prokuroro pareigybių, atsakomybės už atliekamą darbą, nes Jūs, Prezidente, skiriate asmenį šioms Lietuvai ypatingai svarbioms pareigybėms atlikti, tai irgi tiesiogiai įeina į Jūsų teisinės valdžios formavimą, todėl vėl gi privalote nešti tiesioginę atsakomybę ir už Generalinio Prokuroro atliekamo darbo kokybę. Šioje vietoje panašiai kaip ir aukščiau išvardintoje istorija kartojasi, ji paprasta ir aiški: priėmimų nevykdo arba pasirinktinai, atsakymų į jam vardiniai teikiamus raštinius formatus mes negauname su jo vardiniu parašu, kas reiškia, kad darbus generalinis permeta jo pavaldiems prokurorams, kurie, kaip ir dažni teisėjai, meilės ar kvalifikacijos darbui neturi, jokios atsakomybės už tai neneša. Reikalinga kontrolė, saugikliai stabdyti nesąžiningų, nekvalifikuotų prokurorų nekokybišku darbu vykdomą beteisiškumą ir anarchiją  prokuratūrose, nevyksta. Aš tai pareiškiu atsakingai, nes turiu aibę pagrindžiančios tuos faktus  dokumentinės medžiagos iš visos Lietuvos piliečių. O prokurorų rankose randasi ir dažno LIETUVOS TURTO dalykai ir jų laisvės priklausomybė pagal baudžiamąjį kodeksą. Šioje vietoje detaliau nesiplėsiu, tik pareikšiu Jums, Prezidente,  kad visą savo turimą ir gaunamą iš LIETUVOS TURTO dokumentinę medžiagą, įvairaus teismingumo bylų procesinę medžiagą, kuri teismuose išnagrinėta fiktyvios ar suklastotos dokumentinės medžiagos pagrindu, melagingais įrodymais bei parodymais, kuri yra neteisėtai atmetama Lietuvos prokuratūrų prokurorų, neteisingai ir neteisėtai atsisakius atlikti ikiteisminius tyrimus esant realiems faktams bei įrodymams ar potencialiems  įtariamiesiems, arba konkrečių prokurorų neteisingai atliktais ikiteisminiais tyrimais, dėl ko galimai nekaltai nukenčia ar net kali be įrodymų įkalinimo įstaigose LIETUVOS TURTO dalis, aš pateiksiu Jums ir paprašysiu bei pareikalausiu labai nedaug iš Jūsų: perduokite mano LIETUVOS TURTO vardu pateikiamą dokumentinę medžiagą atitinkamoms struktūroms ją teisingai, teisiškai ir skaidriai išnagrinėti bei tarpininkaukite ir pareikalaukite jų atliktų išvadų teisinių procesų eigoje bei priimtų verdiktų pateikimo Prezidentūrai. Gal tuomet prasidės tikrasis lūžis Lietuvos teisinėje sistemoje, kurio mes taip laukiame, kas mums suteikia vilties, kad  teisingumas bus vykdomas, o mes visi padėsime jį vykdyti. Gal Jūsų ištarti žodžiai, Prezidente, pagaliau taps kūnu.

    Šis raštas bus paviešintas Lietuvos ir užsienio žiniasklaidoje.

                                                                                                                                                           S. Scholestika Katavičienė

 

       

            

             

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));