Virginija Smilgytė daug metų slėpė, kad ją išprievartavo Seimo narys V.Bukauskas, nes jai buvo gėda

 

 

Praeitis sugrįžta. Ar Valentino Bukausko  giminė atvyko į Telšius, kaip   carinės Rusijos ramsčiai? 

Šiaulių apygardos teismas gali patvirtinti Telšių teismo  priimtą  sprendimą, jog  Virginija Smilgytė yra   ypatingai pavojinga ir ją  reikia gydyti.

 

Mes, nevyriausybinių organizacijų atstovai, ėmėme  ją ginti, nes jos pasakojimas, kad ilgai slėpė išprievartavimo faktą, nes buvo gėda, yra įtikinamas. Kitas jos teiginys,  kad nuo išprievartavimo laikų stebėjo V. Bukausko ir jo aplinkos veiklą, taip pat suprantamas ir nerodo jokios jos psichinės ligos. 

Jos vienintelis noras buvo, kad jis  žlugtu kaip politikas, nes prievartautojai nėra dori žmonės, o tuo labiau padorūs politikai, duodantys  naudą miestui ir šaliai. Ji kaip metraštininkė rinko medžiagą apie Bukauską, tačiau viešai prakalbo, kai jos brolio lavoną atvežė politiko sūnus Simas Bukauskas. 

Išgirdusi iš Valentino Bukausko giminaitės, kuri domėjosi šeimos istorija, apie tai, kad jie yra atkelti carinės Rusijos po Lietuvos – Lenkijos  valstybės žlugimo, patikėjo. Besąlygiškai patikėjo ir kitu sklandančiu  pasakojimu, kad į Bukovskius, kaip carinės Rusijos ramsčius, buvo kreiptąsi ir tada, kai sovietų sąjunga organizavo nepriklausomos Lietuvos užgrobimą, taip vadinamą, socialistinę revoliuciją. Todėl užsiminė ir apie Rainių skerdynes  ir Bukauskų dalyvavimą jame.

Ar galima tikėti šia Telšiuose platinama versija? Manome, iš dalies taip. Nes  sovietiniais laikais Nepartinio demokratinio judėjimo Klaipėdos skyriaus pirmininkei teko dirbti Palangos ekskursijų biure. Jai teko lydėti  vieną rusų ekskurantų grupę iš Palangos  į Klaipėdą. Atvykus į miestą, grupę išsivedė  į Jūrų muziejų Klaipėdos ekskursijos biuro darbuotoja. Vienas pagyvenęs ekskursantas, grįžo į autobusą ir pasakė, kad eiti į muziejų yra toli ir jis grupės lauks mašinoje. Pasirodo, šis žmogus buvo II –jo pasaulinio karo dalyvis. Atvyko apžiūrėti vietas, kuriuose teko jam pabuvoti dar prieš karą. Jis į Lietuvą, Skuodo miestą buvo atsiųstas 1939 m.  vadovaujantis pasirašyta sutartimi tarp Lietuvos ir sovietų sąjungos. Jam,  kaip būrio vyresniajam buvo įteikti adresai žmonių, kurie turėtų prisidėti prie būsimos sovietinės revoliucijos. Jis buvo nustebęs, kad sąraše buvo tik pasiturintys žmonės, kurie rinkdavosi vienoje iš Skuodo parduotuvių. Daugiau papasakoti nespėjo, nes į autobusą įlipo  asmuo,  matyt jo palydovas.   Žmogus nutilo ir jokių prisiminimų nebepasakojo.  Grupė grįžo tik po geros valandos. Nėra jokio  pagrindo netikėti to žmogaus prisiminimais.  Kaip buvo įvykdyta Lietuvoje  sovietinė revoliucija? Kaip žmonės buvo įtraukiami į sovietinius sąrašus revoliucijos daryti?  Ar ne iš carinės Rusijos ochrankos  laikų   sovietų karininkams buvo perduoti  lojalių ar pakabintų Lietuvos gyventojų sąrašai tais 1939 metais? Jei Skuode atsirado neištikimų, negerbiančių Nepriklausomą Lietuvą, tai tokių tikrai rado ir Telšiuose.  Kodėl šis laikotarpis tapo tabu? Istorikai tyli, atvirkščiai, žmonės kalba, kad tarybinė praeitis šiandieninių politikų ir istorikų yra naikinama.  Tačiau  žmonių prisiminimuose, pasakojimuose  praeitis sklando.  Manome, kad  carinė Rusija  turėjo ypatingai gerai atidirbtus metodus užgrobiant kaimynines šalis. Matomai, tą patirtį perėmė sovietinė Rusija ir labai tikėtina, kad dabar ją  naudoja putino Rusija.  Tokia tyla iš istorikų ir politikų pusės kelia nepasitikėjimą dabar esančia valdžia.

Ar galėjo Valentino Bukausko giminė praeityje būti Bukovskiais ir darbuotis carinės Rusijos labui, o vėliau sovietų sąjungos naudai?  Virginija Smilgytė mano, kad ši giminė tikrai slepia savo juodą praeitį, todėl Nepriklausomos Lietuvos  pirmaisiais metais,Valentinas Bukauskas atseit ir siautėjo, prievartavo  ir ji tapo jo auka.

Įvertinę jos pasakojimus, II-jo pasaulinio karo dalyvio prisiminimus nusprendėme užklausti  valstybinių institucijų apie  slaptosios carinės Rusijos tarnybą  Žemaitijoje. Taip pat  prašysime pateikti turimą medžiagą  apie Sovietų sąjungos saugumo komiteto  veiklą Telšiuose bei  Vakarų Lietuvoje

 

 

Nepartinio demokratinio judėjimo Klaipėdos skyriaus pirmininkė Virginija Jurgilevičienė. El.p. virginija.jurgileviciene@gmail.com, tel 864024954

Klaipėdos jungtinis demokratinis judėjimas. Pirmininkas Virginijus Partaukas,

Gyv. Poilsio g.37-59, Klaipėda, tel. 860344258

 

Lietuvos žmogaus teisių gynimo Klaipėdos atstovybė.  Narė Stanislava Urniežienė, tel. 860199602

Facebook komentarai
});}(jQuery));