Viešinkime teisėjų nusikaltimus! – viešas laiškas Prezidentui

Viešinkime teisėjų nusikaltimus! – viešas laiškas Prezidentui

Sveiki,

Noriu Jus informuoti, kad išsiunčiau viešą laišką LR prezidentui. Nematau kito kelio nors kažkaip tramdyti nebaudžiamų nusikaltėlių gauja tapusių LR teisėjų įžūlumui.

Geros dienos,
Giedrius Šarkanas
–––––––––––––––––––––
Giedrius Šarkanas

Lietuvos Respublikos Prezidentui
Gitanui Nausėdai

PRAŠYMAS
2019 m. gruodžio 5 d.
Vilnius

Gerbiamas Prezidente,

Prašau Jūsų imtis priemonių, kad:

Būtų įsteigtas Lietuvos teisėjų akivaizdžius nusikaltimus, kitus teisės bei teisėjų etikos pažeidimus ir šiaip niekšybes viešinanti speciali interneto svetainė;

Iš Vilniaus apygardos teismo būtų pašalinta Vilniaus teisėjų panieką teisei, teisingumui ir bendražmogiškajam padorumui simbolizuojanti religinio kulto įstaiga.

Lietuvos teisėjai beviltiškai korumpuoti
Šiurpinanti Lietuvos teisėjų nekompetencija jau seniai tapo priežodžiu. LR teismai kaip taisyklė vadovaujasi korupciniais motyvais, visuotinai ir nevaržomai ignoruodami teisę: Konstituciją, visuotinai pripažintas žmogaus teises, įstatymus ir netgi galiojančius procesų kodeksus.

Korupcija ir teisinis nihilizmas Lietuvos teismuose pasiekė tokį lygį, kad teisėjai aptarinėja kyšių sumas teismų pasitarimų kambariuose visiškai nieko nebijodami – nes žino, kad, net ir pagauti nusikaltimo vietose, bus teisiami, taigi apginti, tokių pat korumpuotų ir teisę niekinančių savo sėbrų.

Kiek galima spręsti pagal žiniaspaudą, korupcijos vadybininkų funkcijas Lietuvoje atlieka advokatai; vienas toks advokatas gali tarpininkauti šimtuose bylų. Kadangi Lietuvoje nėra nė tūkstančio teisėjų, mažai tikėtina, kad tarp tarp jų atsirastų triženklis skaičius tokių, apie kuriuos būtų galima pasakyti, kad jie nėra beviltiškai korumpuoti.

Kaip paaiškėjo politikų korupcijos skandalo eigoje, matomai realiai Lietuvą valdančios kriminalinės struktūros parenka ne tik generalinį prokurorą, bet ir teisėjus, ypač aukščiausiuose teismuose. Per dešimt savo prezidentavimo metų p. Grybauskaitė su savo šeimininkų pritarimu pririnko tiek ir tokių teisėjų ir ypač teismų pirmininkų, kad galėjo daryti ką tik užsigeidusi: reketuoti kilimų pardavėjus, organizuoti stambaus masto vagystes, atskleidinėti valstybines paslaptis ir netgi viešai tyčiotis iš jai neįtikusių atskirų teisėjų (pavyzdžiui: Juvko, Kisieliaus, Viederio).

Korumpuotieji Seimo partiečiai ir jų kriminaliniai šeimininkai tiek suįžūlėjo, kad kyšius pradėjo sandėliuoti dėžėse visiškai nieko nebijodami: net jei bus pagauti nusikaltimo vietoje su akivaizdžiais įrodymais – vis tiek išteisins jų pačių ne taip seniai parinktų ir praktikoje patikrintų teismo pirmininkų atrinktos pačios lojaliausiosios teisėjos.

Tėra vienintelis būdas nors kažkiek apriboti teisėjų įžūlumą
Dėl išskirtinio teisėjų statuso nėra kaip jų nubausti kad ir už pačius akivaizdžiausius nusikaltimus. Ką teisėjas bepadarytų – vis tiek jį teis jo solidarus kolega, greičiausiai ir pats reguliariai vykdantis vienokius ar kitokius nusikaltimus.

Niekas kitas negali nubausti teisėjo, tik kitas teisėjas – todėl, teisėjams praktiškai tapus nusikaltėlių gauja, Lietuvoje susiklostė visiškai beviltiška padėtis. Tėra vienintelis realus būdas bandyti ką nors pakeisti: kuo labiau viešinti kiekvieno teisėjo kiekvieną nusikaltimą, grubų teisės pažeidimą ar tiesiog niekšybę.

Taip neseniai pasielgė specialiosios tarnybos, akivaizdžiai tikslingai demonstravusios antrankiais surakintus aukštųjų teismų teisėjus – nebuvo jokio kito būdo priversti vyriausiuosius teisėjų organus gerai pagalvoti prieš gelbstint su įkalčiais pakliuvusius savo sėbrus.

Kokie ciniškai supuvę bebūtų Lietuvos teisėjai, nė vienas iš jų nėra suinteresuotas, kad jo nusikaltimai būtų viešai aptarinėjami, kad į ją ir jos šeimos narius gatvėse rodytų pirštais. Todėl prašau imtis priemonių įsteigti interneto portalui, kuriame būtų kaupiami Lietuvos teisėjų nusikaltimų ir niekšybių įrodymai.

Pavyzdys. Padaromas vaizdo ar garso įrašas, kuriame užfiksuojamas imantis, duodantis ar aptariantis kyšį teisėjas A. Kaip visada, iš teisėjų B, C,..Z susidedantis teismas išteisina A ar kitaip pripažįsta akivaizdų nusikaltimo įrodymą neteisėtu. Tada toks įrašas talpinamas į specialiąją interneto svetainę ir susiejamas su visais susijusiais teisėjais: A, B, C,…Z. Kiekvienas susidomėjęs kuriuo nors iš šių teisėjų, sakysime teisėju C, žmogus gali sužinoti, kad teisėjas C buvo sudėtyje teisėjų kolegijos, išteisinusios teisėją A nepaisant akivaizdžių šiojo nusikaltimo įrodymų.

Kitas pavyzdys. Teisėjas A vairuoja neblaivus, bet jo kolegos B, C…Z neskiria jam įstatymais numatytos bausmės. Atvejis aprašomas ir, patalpinamas į specialiąją svetainę, kur kiekvienas besidomintis gali sužinoti, jog teisėjas A kažkelintą kartą buvo pagautas neblaivus, o teisėjai B, C,..Z eilinį kartą ignoravo įstatymus gelbėdami nusikaltusį savo sėbrą.

Dar vienas pavyzdys. Teisėja A išsityčioja iš nuo jos priklausomo žmogaus akivaizdžiai sulaužydama savo priesaiką, pažemindama teisėjo vardą ir pan. tačiau Teisėjų etikos ir drausmės komisija, kurioje yra teisėjai A, B,…Z, atsisako kelti jai drausmės bylą. Atvejis su garso įrašais ir kitokiais įrodymais talpinamas į specialiąją svetainę, ir besidomintys žmonės sužino, kad teisėjas B eilinį kartą išgelbėjo teisėjo vardą pažeminusią kolegę nuo atsakomybės. Beje, aš iš karto galiu pateikti garso įrašą, kuriame didžioji teisėjų solidarumo puoselėtoja Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Štuopienė begėdiškai mane žemina ignoruodama mano pamatines teises. Lietuva šiuo metu yra vienintelė Europos valstybė, kurioje taip grubiai pažeminusi teisėjo vardą teisėja ne tik kad toliau dirba teisme, bet dar ir garsiai apeliuoja į teisėjų solidarumą. Manau, kad Lietuvos piliečiai turi teisę sužinoti atsisakiusių jai kelti drausmės bylą komisijos narių pavardes.

Bet kokiu atveju, kito realaus būdo kažkaip tramdyti Lietuvos teismus pajungusią nusikaltėlių gaują nėra. Bandymai prastumti į teismus padorius teisininkus nieko nepakeičia, nes ir patys sąžiningiausi žmonės, atsidūrę korupcijos užvaldytose Lietuvos valstybės struktūrose, neišlaiko. Geriausieji pereina į kitą darbą, nemaža dalis nusigeria, o dauguma – vienaip ar kitaip pritampa prie teismuose dominuojančių nusikaltėlių gaujų.

Žinoma, reikėtų suteikti teisėjams galimybę atsikirsti, mėginti pateisinti savo nusikaltimus. Reikėtų kontroliuoti, kad į specialiąja svetainę nepatektų klastotės. Tačiau alternatyvos teisėjų nusikaltimų viešinimui šiuo metu nėra.

Vilniaus apygardos teismas tyčiojasi iš nekatalikų religinių jausmų
Aš jau mėginau reikalauti pašalinti iš Vilniaus apygardos teismo mano religinius jausmus žeidžiančią koplyčią. Už mano teisėtą reikalavimą laikytis Konstitucijos Vilniaus apygardos teismo teisėjai Budrys, Kolyčienė ir Rimšelis iš manęs begėdiškai išsityčiojo. Man pradėjus dėl to protestuoti, p. Grybauskaitės ir jos šeimininkų numylėtinė teismo pirmininkė p. Braždienė su savo įtakingais sėbrais pradėjo mane persekioti ir dar labiau žeminti bei niekinti.

Mano pavyzdys eilinį kartą patvirtino, kad eiliniai lietuviai neturi jokių teisių nusikaltėlių dominuojamuose Lietuvos teismuose, kad bet koks neypač turtingo žmogaus bandymas ginti ir reikalauti įgyvendinti savo konstitucines ir visuotinai pripažintas teises baigiasi cinišku teismuose posėdžiaujančių įžūlių nusikaltėlių ir psichopatų susidorojimu.

Todėl prašau Jūsų vykdyti savo konstitucinę pareigą ir imtis veiksmų, kad minėtoji cinišką panieką Konstitucijai simbolizuojanti koplyčia būtų pašalinta iš Vilniaus apygardos teismo. Primenu, kad ten garbinamas krikščionių dievas Jėzus pagal evangelijas buvo kriminalinis nusikaltėlis, nubaustas už evangelijose aprašytus sunkius nusikaltimus: vagystę, žudynių kurstymą ir šventyklos išniekinimą. Dabar jam skirta koplyčia tapo Vilniaus apygardos teisme vešinčių: korupcijos, teisėjų paniekos beteisiams žmonėms, jų tikėjimui, religijai, kitoms konstitucinėms teisėms bei laisvėms, teisėjų cinizmo, įžūlumo ir psichopatijos, simboliu.

Giedrius Šarkanas

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));