Vienintelis priemonė išvengti Rusijos invazijos yra nelaukti jos, o jau dabar pradėti dialogą su Rusijos valdžia

americas

Tema: Prašymas seimui

Žinutė: Mielas Lietuvos Respublikos Seimo nary,
Visiems gerai žinomos Putino iškeltos sąlygos Vakarams, dėl kurių jis norėjo derėtis. Tai Ukrainos nepriėmimas į NATO organizaciją, visų Rytų Europos valstybių atsisakymas būti NATO narėmis ir visos Vakarų valstybių karių ir karinės technikos atitraukimas iš jų teritorijų.

Todėl aišku, kad užgrobusi Ukrainą Rusija nesustos ir eis toliau. Tai paaiškėjo po paskutinio Putino pokalbio su Prancūzijos prezidentu. Visa ta karo armada, kuri dabar yra Ukrainoje, kai tik bus pakeista Ukrainos valdžia ir nurims jos piliečių pasipriešinimas, išsirikiuos prie sienos su Lenkija. Prie Baltarusijos ir Lenkijos sienos parengtyje jau stovi Rusijos ir Baltarusijos kariuomenių daliniai. Be to Kaliningrado srityje yra taip pat sutelkta didelė karinė grupuotė. Jau dabar Lenkijos valdžia tiesiai sako: sekantys būsim mes. Todėl nieko nėra nuostabaus, kad sekanti auka – Lenkija.

Po to, kaip sako Putinas, pagal planą ateis ir Pabaltijo valstybių eilė.
Visos dabar ir ateityje taikomos sankcijos neturės ypatingo efekto, nes Rusija šiai avantiūrai ruošėsi ir ginklavosi ne vienerius metus ir visus praradimus, nuostolius labai gerai apskaičiavo. Be to Rusijos apsaugos ,,pagalvė“ – jos valiutos ir aukso atsargos, kurios sudaro beveik du metinius biudžetus, suteikia jai galimybę ramiai sutikti visas įmanomas Vakarų valstybių sankcijas.
Maža to ji turi ir savo svertus kaip padaryti milžiniškus nuostolius Vakarų valstybių ekonomikai. Tai Rusijos energetiniai resursai – nafta ir dujos. Jų srautų praradimas Vakarų valstybėms gali sukelti ekonominį kalapsą, kurio pasėkoje bus milžiniška infliacija, o toji iššauks visuomenės nepasitenkinimą bei neramumus. Galų gale tai gali išvirsti į gilią ekonominę krizę. Visa tai stipriai palies ir Lietuvos ekonomiką bei jos piliečius.

Todėl mano galva Lietuvos valdžiai reikėtų imtis priemonių, kad Lietuvos valstybė neprarastų valstybingumo, kad jos žemę vėl netryptų Rusijos karių batai ir ji galėtų toliau ramiai gyvuoti ir kurti savo ateitį.

Kalbos apie NATO penktąjį straipsnį ir liks tik tuščiomis kalbomis. Nei viena NATO šalies vyriausybė po Putino pagrasinimo nerizikuos milijonų savo piliečių gyvybėmis gindama kažkur tai esančią Lietuvą. Užsienio kariškiams, esantiems Lietuvoje, Rusija paruoš humanitarinį koridorių, kad jie galėtų ramiai pasišalinti iš kovos lauko ir vykti namo.

Valdžios papildomi šimtai milijonų eurų dabar numesti kariškiams tikrai nieko nepakeis. Puikiai matėme kaip Rusijos kariuomenė per pusdienį susitvarkė su visais kariniais Ukrainos objektais. Toks pats likimas lauktų ir Lietuvos karinės infrastruktūros. O ir pasipriešinimas ginklu būtų labai greitai palaužtas.

Vienintelis priemonė išvengti Rusijos invazijos yra nelaukti jos, o jau dabar pradėti dialogą su Rusijos valdžia.

Aišku, kad pradiniame, tiesioginiame dialoge nei Lietuvos prezidentas nei premjerė negalės dalyvauti, nes labai jau daug jų lūpomis išsakyta ir dabar išsakoma negerų žodžių Rusijos pusėn.
Todėl į tokį dialogą galėtų įsijungti Lietuvos seimo delegacija, sudaryta iš Rusijai priešiškai nepasisakiusių deputatų.
Tik ji galėtų, nuvykusi į Maskvą, susitikime su Rusijos parlamentarais išsiaiškinti visas Rusijos pretenzijas, keliamas Lietuvos valdžiai, kurias po derybų aukštame lygyje patenkinus, išvengtume invazijos, bereikalingo šalies piliečių gyvybių praradimo, jų slapstymosi slėptuvėse ir rūsiuose, daugelio metų sukurtos infrastruktūros ir gyventojų turto sugriovimo, šalies valdžios pakeitimo, gėdingo visiško nuginklavimo (Rusijos žodžiais demilitarizavimo) bei būsimų ekonominių nuostolių.

Po tokių derybų, pasirašę dalyvaujant tarptautinėms organizacijoms su Rusija nepuolimo ir geros kaimynystės sutartį, galėtume toliau ramiai gyvuoti.
Neatveskime Lietuvą iki dabartinės Ukrainos padėties, kai tenykštė valdžia derybas pradėjo praradusi pusę Ukrainos.

Mūsų per daug išdidi laikysena, viltis, kad mus kažkas gins, nieko nedarymas, o tik kalbėjimas apie naujas sankcijas Rusijai nieko neduos. Tokiu atveju Lietuvos laukia tik Ukrainos likimas.
Jūs neturite teisės kaip stručiai, įkišę galvas į smėlį, nieko nematyti kas vyksta aplinkui ir nieko nedaryti šalies ir jos piliečių saugumo labui. Juk jus tauta išrinko ir įdavė jums į rankas savo likimą, už kurį jūs dabar esate atsakingi.
Pagarbiai,
Kostas Šukevičius

Facebook komentarai
});}(jQuery));