Vakarų paliktą Ukrainą nuo Rusijos imperijos agresijos gali iš gelbėti tik stebuklas …

unnamed

unnamed

Vakarų paliktą Ukrainą nuo Rusijos imperijos agresijos gali iš gelbėti tik stebuklas …

Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине…

От де, люде, наша слава,

Слава України!

************

Тарас Шевченко

Rusija SSRS įpėdine įvardyta dvišalėse sutartyse su Prancūzija, Vengrija, Japonija, Vokietijos Federacine Respublika, Italija ir daugeliu kitų valstybių.

Tai yra, kalbant apie užsienio politiką,  suprask „Rusija yra SSRS “.

O SSRS ambasadoriai užsienio šalyse tapo Rusijos ambasadoriais , Rusijai ir toliau galiojo visos sovietų konvencijos ir tarptautinės sutartys, o Sovietų Sąjungos piliečių užsienyje pasai ,buvo pakeisti Rusijos Federacijos pasais.

SSRS atstovas prie JT nuo 1990 m. Julijus Voroncovas nuo 1991 m. gruodžio 24 d. tapo Rusijos atstovu  ir savo poste išbuvo iki 1994 metų ….

Tokiu būdu Vakarai Rusiją pripažino – Sovietinės imperijos teisių ir pareigų perėmėja.

Vakarai džiaugėsi neskausminga  sovietinės imperijos griūtimi ir matyt nesitikėjo tokio Rusijos imperijos atgimimo.

O imperija yra imperija, i r labai gaila, kad tokio elementarus dalyko dauguma nesuvokia, ar nenori suvokti, ar yra neprieinama suvokti.

Štai paklauskime žmogelio po balkonėliu mosuojančio taip vadinama istorine vėliava –kodėl ne trispalve valstybine.

N a ir ką jis atsakys ??

Arba štai Vilniaus miesto ribas žymi taip vadinamos istorinės vėliavos, ir tik jos.

O kurgi Vilniaus apskrities, Vilniaus miesto vėliavos????

Kodėl gi nėra valstybinės vėliavos ??

Ką tuo nori pasakyti Vilniaus miesto valdžia ???

Geras klausimas kad ir vicemerui konservatoriui.

Pačiu geriausiu  atveju, tik ne Vilniaus savaivaldybės, tikėtina, kad taip norima pabrėžti  pagarbą LDK, kuri be abejo buvo imperija, kuria turime didžiuotis.

Bet mes esame mažytė Tauta ir atkurti LDK neketiname.

Visai kas kita didžiulė rusų Tauta.

Taigi pirma Rusijos imperija sumokėjo Sovietinės imperijos skolas, jas nurašė jos skolininkams, o po to ėmėsi jos teisių atstatymo.

Tai prasidėjo nuo Ičkerijos, kurios nepriklausomybę imperija buvo pripažinusi.

Kad sukurtų pretekstą ją užpulti, imperijos spectarnybos susprogdino porą daugiabučių namų su gyventojais,  o  kaltę suvertė čečėnams ……

O Vakarai, užuot suvokę su kokia imperija teks susidurti, padėjo jai kraujuje paskandinti nepriklausomą valstybę.

Su Baltarusija buvo sudaryta jungtinės valstybės sutartis, Vidurinės Azijos respublikos savanoriškai pasidavė Rusijos įtakai.

Nuo bandžiusios artėti prie Vakarų Gruzijos, su Prancūzijos pagalba buvo atplėštos Abchazija ir P. Osetija.

Vėliau ir pati Gruzija tapo prorusiška, o  Putinui labai neįtikęs jos prezidentas dabar yra kalėjime.

Tačiau Vakarai į visa tai žiūrėjo ir žiūri abejingai – Kaukazas toli ir jų tai   neliečia.

O pradėjusi savo sienų atstatymą imperija, savaime suprantama, negali sustoti.

Taigi toliau sekė Ukrainos eilė, kurios Tautos tiek carinė, tiek ši  imperija nepripažįsta

Tokiu būdu su JAV tuometinio prezidento Nobelio Taikos premijos  laureato palaikymu Krymo aneksija įvyko labai sklandžiai.

O juk Budapešto memorandumu  Ukrainos sienų neliečiamybę       užtikrino ne tik JAV, bet ir JK  bei Prancūzija – trys didžiosios NATO valstybės …

O Putino draugužė nuo VDR laikų Vokietijos kanclerė  kartu su Prancūzijos prezidentu  jam nuolankiai talkininkavo priverčiant Ukrainą pasirašyti Minsko susitarimą – kuris iš esmės buvo jai pražūtingas ir todėl nebuvo vykdomas.

Pažymėtina, kad tokiu kritiniu Ukrainai momentu Vokietija atsisakė jai patiekti dargi liemenes …

Pažymėtina, kad Rusijos imperatorius visą laiką nuosekliai siekė pajungti Baltarusiją, o jos prezidentas jam gana sėkmingai priešinosi, ir dargi nepripažino Krymo aneksijos.

Tai vyko tol, kol Vakarai visiškai izoliavo Lukašenką ir jis, neturėdamas kitos išeities, kapituliavo.

Tokiu būdu Rusijos imperijai atsidarė trumpiausias kelias į Kijevą.

Na, o kas buvo toliau, ir kas vyksta dabar –  šių dienų istorija.

Ir visa Ukrainos istorija, tai kovos už nepriklausomybę ir aplinkinių valstybių siekis ją pasidalyti.

Dauguma imperijų subyrėdavo kaip senovės imperijos, ar likdavo tik metropolijos, kaip kad . Ispanijos, Prancūzijos, JK.

Kitos išliko –Kinija, Indija, Rusija, beje JAV irgi imperija.

Šiuo metu pasaulyje dominuoja iš esmės trys imperijos: JAV, Kinijos, Rusijos.

Europos sąjungą galima butų  laikyti imperija, tačiau kas gi tada metropolija, kas gi tada imperatorius ?

Taigi ES itin silpna imperija, ir kaip parodo įvykiai Ukrainoje, jos šalių vienybė labai jau trapi.

Na o apie NATO  išvis geriau patylėti, nes  krizių atveju jis visiškai yra bejėgis ir visiškai priklausomas nuo JAV imperijos, kuriai rūpi tik savo interesai.

Kaip ir visais ,laikais,  imperijų galybę sąlygoja jų imperatoriai.

Tačiau juos kaltinti ar kritikuoti kaip asmenybes, nesusietas su imperijomis, yra  ir neproduktyvu, ir apgaulinga.

Taip yra ir su Putino, Stalino, Hitlerio vertinimu atsietai nuo atitinkamų imperijų.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ir Stalinas, ir Putinas maždaug po tiek pat metų tapo visagaliais imperijos valdovais.

Ar sankcijos prives Rusijos imperiją prie esminių pokyčių – kas žino.

Laikas parodys ar vieną imperatorių pakeis kitas, ar imperija subyrės į gabalus, kaip kad buvo pradėjusi ir tik Putinas ją nuo to išgelbėjo.

Tačiau Ukrainą tik  stebuklas gali iš gelbėti nuo pavergimo, ar padalinimo.

Beje jokio stebuklo prie Vyslos 1920 metais neįvyko, tik  patriotiškai nusiteikusi  lenkų Tauta atsilaikė prieš raudonuosius t su Prancūzijos  gausia karine pagalba.

O Ukrainos ir tuometinės Lenkijos situacija vienoda, tiktai Ukrainai pagalbos nėra …. ir tiktai stebuklas ją gali iš gelbėti.

Beje pažymėtina, kad tuomet puldama Lenkiją  raudonoji imperija tikėjosi darbo klasės palaikymo ir dargi sukilimo, kaip dabar jos teisių paveldėtoja  tikėjosi Ukrainoje būti sutikta su gėlėmis ….

Pranešimą parašė Antanas Algimantas Miškinis 

Facebook komentarai
});}(jQuery));