VGTPT direktorė Živilė Poželienė: „Vyriausybei paliepus dauguma valstybės tarnautojų tapo nedarbingais!“

pozel

pozel

VGTPT direktorė Živilė Poželienė: „Vyriausybei paliepus dauguma valstybės tarnautojų tapo nedarbingais!“

Ugnė Kryžiutė

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai (VGTPT) verkiant reikia pagalbos. Dėl aplaidumo šios valstybinės įstaigos direktorė Živilė Poželienė  teismui nepateikė dokumento  –  atsiliepimo į piliečio skundą, paduotą  Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Priminsiu, kad šios įstaigos darbą kontroliuoja teisingumo ministrė Evelina Dobrowolska.

Pasižvalgius po Ž.Poželienės įstaigos darbo kabinetus, pribloškia ten dirbančių teisės specialistų ir advokatų gausa. Tačiau direktorė Živilė Poželienė prieštarauja šiam faktui. Teismui pateiktame 2021-01-27d.  rašte direktorė teigia per 14 dienų neradusi laiko atsiliepti į žmogaus teisių aktyvisto Zigmanto Šegždos skundą. Živilė pažeidė teismo nustatytą terminą, nes jos vadovaujamos įstaigos visi žmogiškieji ištekliai, įskaitant ir armiją tarnyboje dirbančių advokatų, buvo nukreipti „svarbesnės“ funkcijos vykdymui.

Kuo giliau į mišką, tuo daugiau nesąmonių. Bandydama užmaskuoti savo tragikomiškus administracinius gebėjimus, direktorė Živilė Poželienė rašte sugebėjo apkaltinti… Lietuvos Respublikos Vyriausybę(!). Madame Shimon vėl varnas gaudo? Cituoju direktorės raštą:

„Atsižvelgiant į LR Vyriausybės nutarimą ir Sveikatos apsaugos ministro sprendimą, Tarnyboje šiuo metu didžioji dalis darbuotojų turi laikinojo nedarbingumo pažymėjimus, visi Tarnybos turimi žmogiškieji ištekliai sutelkti siekiant užtikrinti pagrindinę įstaigos funkciją – antrinės teisinės pagalbos teikimą asmenims skubiais atvejais.“

O čia tai bent! Živilė Poželienė nė nemirktelėjusi sumojo, kad laikinojo nedarbingumo pažymėjimas yra puiki priemonė apsaugant biurokratus nuo persidirbimo.

 

VGTPT negeba teikti atsiliep 2021-1-27

Visgi Živilė nusigudravo. Deja, nei Vyriausybės nutarimas, nei ministro sprendimas „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų“ neįpareigoja valstybės įstaigos vadovo išvaryti į atostogas didžiąją dalį darbuotojų.

Kita vertus, teismui piešdama apokaliptinį vaizdelį, Živilė Poželienė išsidavė, kad itin prastai organizavo pavaldinių darbą ir tuo  paralyžiavo savo įstaigos veiklą. Įstatymas apibrėžia, kad VGTPT įstaiga turi atlikti daugiau nei 12 funkcijų. Tačiau direktorė teigia, kad šiuo metu jos įstaiga atlieka tik vieną funkciją. Gaila, bet Živilės rašte nurodyta vienintelė funkcija „antrinės teisinės pagalbos teikimas asmenims skubiais atvejais“ įstatyme numatytų funkcijų sąraše neegzistuoja…

Be to neaišku, kokio dydžio mikroskopinius žmogiškuosius išteklius direktorė Živilė Poželienė sutelkė, siekdama užtikrinti vienintelę likusią įstaigos funkciją, žinant, kad „šiuo metu didžioji dalis darbuotojų turi laikinojo nedarbingumo pažymėjimus“.

Peršasi išvada, kad vadovaudama valstybės įstaigai Živilė Poželienė protingumo principu nesivadovauja.

Facebook komentarai
});}(jQuery));