Aurelijus Veryga : „LRT tyrimas – eilinis marazmas”

lrt

lrt

Kaip ir sakiau, taip ir nutiko. Eilinis LRT „tyrėjų” marazmas, o jei konkrečiai – bandymas juodinti universitetą, kompromituoti mane, kaip politiką ir pan.
Aš labai raginčiau LSMU ir ten minimus asmenis, kurie nėra politikai, kreiptis į teismą, nes toks nesibaigiantis bandymas universitetą pavaizduoti, kaip kokį kriminalinių nusikaltėlių lizdą, nebegali būti toleruojamas.
Perskaičiau visą medžiagą ir nesupratau ką ten „tyrėjai” „ištyrė”. Surašyta daug informacijos, apie tai kas buvo rektorius, senato pirmininkai ir t.t. Ir ką? Ar jums „tyrėjai” žinoma, kaip renkamas rektorius ar senato pirmininkas? Jūs norite pasakyti, kad ir didžioji dalis universiteto žmonių yra kažkokie „tamsiųjų jėgų” atstovai?
Bandoma neigiama konotaciją sutekti garbingiems profesoriams ir ilgalaikiams vadovams, kuriems vadovaujant universitetas augo, turėjo tarptautinį pripažinimą. Ir tai pateikiama, kaip koks trūkumas. LRT tyrėjų manymu augantis ir stiprėjantis universitetas yra blogis. Daug geriau tokie universitetai, kur jau niekas nebeina studijuoti, jie ties bankroto slenksčiu, nebeatitinka kokybės reikalavimų. Pagal LRT tyrėjų logiką jie tikrai neturi nei pinigų, nei įtakos ir yra tiesiog „nuostabūs”.
Nupiešti paveikslėliai apie VU ir LSMU skirtas lėšas tik įrodo, kad buvau teisus, kalbėdamas apie tai, kad abiem centrams finansai buvo skiriami pariteto tvarka, ir atmetus Ciklotrono projektą, kuris yra ne Kaunui, Vilniui ar kitiems miestams, o Lietuvai ir jos pacientams ir dėl jo iš esmės sutarė visi miestai, visos kitos investicijos yra iš esmės panašios ar beveik vienodos ir nebebuvo galimybės daugiau investicijų gauti daugiau tik todėl, kad gydai valdžios žmones.
Gerbiami „tyrėjai”, kodėl nenupiešėt ankstesnių metų ir kadencijų finansinių investicijų paveikslėlių? Jie matyt nebūtų tikę prie šito straipsnio, nes būtų parodę kiek kitokią realybę. Ir jau vien tai leidžia teigti, kad esate šališki ir politiškai angažuoti, o tai nedaro garbės nacionaliniam transliuotojui.
„Tyrime” galime rasti tokį pareiškimą apie finansus: „Šioje ataskaitoje įtraukti ir valdomų universitetinių sveikatos įstaigų finansiniai duomenys. Iš jų aiškėja tikrieji Kauno sveikatos imperijos mastai. Mat vien LSMU Kauno klinikos per 2019 m. gavo daugiau kaip 200 mln. eurų pajamų. Po pernai įtvirtintų ligoninių jungimo procedūrų, įtraukiant buvusių Kauno klinikinės ir Respublikinės ligoninių bei Palangoje valdomos klinikos pajamas, vien šios gydymo įstaigos generuoja daugiau kaip 277 mln. eurų pajamų, iš jų, 2019 m. duomenimis, 221 mln. eurų surenkama iš PSDF biudžeto.”
Man atrodo, kad net pats dėstymas, bandant parodyti tas gautas pajamas, kaip kokio UAB pelną yra visiškai neadekvatus. Pirmiausia tai tie pinigai atkeliauja arba kaip investicijos, arba kaip apmokėjimas už suteiktas gydymo paslaugas. Skaičių parašymas tik rodo kiek sveikatos paslaugų suteikia šita gydymo įstaiga, kuri yra de facto didžiausia gydymo įstaiga Lietuvoje ir suteikia daugiausia sveikatos paslaugų. Tai gal ją sumažinkim, atimkim pinigus ir juos skirkim LRT tyrimų skyriui, o ten tyrėjai galės vietoje klinikų gydyti pacientus.
Skirtingai nei LRT tyrimų skyrius, klinikos ir kitos ligoninės savo pinigus užsidirba gelbėdamos gyvybes ir teikdamos pagalbą, o ne tiesiog gauna įstatyme įkaltą finansavimą nepriklausomai nuo to ką rašo ar kalba.
Tekste rašoma, kad buvęs rektorius ir senato pirmininkas dirbo ir vadovaujančiose pozicijose PSO bei yra kažkoks „pilkasis kardinolas”. O kaip jūs tą spalvą nustatėt? Gal jis žaliasis ar geltonasis kardinolas. Ir kas nusikalstamo tame, kad profesorius dirbo PSO ir nuo to laiko Lietuva turi puikius santykius su šia Jungtinių Tautų organizacija? Tačiau tekste viskas suveliama taip, kad galima manyti jog tai kažkokie nusikalstamo susivienijimo veikiantys nariai.
Labai gaila, kad Seimui vis tik pritrūko valios priimti LRT tyrimo išvadas, tačiau jas prisegu čia. Jos tikrai ne mažiau įdomios nei nuolat apie mane skelbiami LRT tyrimų skyriaus „tyrimai”. Kviečiu perskaityti ir jomis pasidalinti.
Facebook komentarai
});}(jQuery));