Valstybinis vilko bilietas arba Dalios Grybauskaitės kerštas

ulbinaite-gryb-elta

ulbinaite-gryb-elta

Valstybinis vilko bilietas arba Dalios Grybauskaitės kerštas

Kristina Sulikienė

2017 08 02 spaudos konferencijoje Seime Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila paminėjo labai įdomią ir  šiandien labai aktualią sąvoką „valstybinis vilko bilietas“.

Jis minėjo tai, kalbėdamas apie buvusio VSD vadovo Gedimino Grinos atvejį, kada G. Grina pranešė teisėsaugai apie galimai „nutekintas“ valstybės paslaptis, ir žurnalistų garažuose ir patalpose buvo atliktos kratos, surinkti įrodymai.

Kaip JE patarėja Daiva Ulbinaitė išplaukė kaip gulbė

ulbinaite gryb elta

Nepaisant rastų įrodymų, prezidentės Dalios Grybauskaitės patarėja D.Ulbinaitė kaip gulbė išplaukė berods per visas tris instancijas, o vadinamajame Daukanto dvare net darbo neprarado: tyrimo metu jai VSD buvo atimtas leidimas dirbti su slapta medžiaga, todėl jos pareigybių aprašymas buvo pakeistas, pritaikytas konkrečiai jai – nors tą draudžia Antikorupcijos prevencijos nuostatai (pritaikyti pareigybinį aprašą prie konkretaus žmogaus.)

Tiesa, teisėjui, kuris sankcionavo kratas pas žurnalistus, buvo vėliau daromas nežmoniškas spaudimas, jam buvo kalbama, koks tu negeras, kodėl tu taip pasielgei. Kažkuriuo momentu jis ėmė jaustis, kad tikrai gal negerai pasielgė, kad sankcionavo tas kratas. Bet vėliau, sužinojęs apie bylos politiškumą, ir Daukanto dvaro rūmų aferas, suprato,jog elgėsi teisingai. (Iš kur žinau? Ogi pakalbinau minėtą teisėją. Žurnalistas turi eiti į kontaktą, o ne verkti FB paskyroje „su manimi niekas nekalba“, kaip tai daro tokia žurnalistė G.G.)

Pats teisėjas jautė, jog šitoje istorijoje „kažkas ne taip“, ir elgėsi grynai pagal Gedimino Grinos ir prokuratūros pateiktą medžiagą. Gerai, kad nebuvo  „paspaustas“, ir sužlugdytas. Vėliau, pamenate, žurnalistai ėjo ploti šalia STT – nors D.Ulbinaitė „tekino“ paslaptį ne bet kaip, o po apsaugos kameromis, ir jose buvo matoma, jog ji paduoda lapą konkrečiai žurnalistei (arba tik „priedangos žurnalistei“. Nes BNS veikdavo galimai kaip priedangos organizacija. Ne kaip tikra spaudos, informacijos platinimo įstaiga.)

Šią „skiepų istoriją“ plačiai nušvietė Rusijos žiniasklaida, o NTV parodė tame kontekste laidą apie pirmųjų Lietuvos asmenų „barakudas“. Barakudų tema jau rašiau – būtent, kad šią temą, kuri irgi eina po grifu „slaptai“ (nes prie pirmųjų asmenų filtruojami asmenys, teigė Rusijos NTV, dirba VSD ir niekam kitam) pateikė NTV „prezidentinių skiepų“ kontekste. (Tai, jog Greta galėjo būti VSD valdoma „barakuda“ prie Ramūno, o Ramūnas savo ruožtu buvo – prie Kazytės – rašiau jau praeituose numeriuose. Bet čia kito straipsnio tema, kai pratęsime dėlionę apie Povilą Urbšį, beje, dirbusį VSD, ir „žinantį – kaip“.)

Visame šitame šaršalyne neteko pozicijų ne tik gerai   (netgi sakyčiau labai gerai, dirbęs – dėl užkardytų realių grėsmių ir netgi vieno karinio konflikto – tai po provokacijos su  „meškiukais“ būtent VSD darė viską, kad neplistų konfliktas. Na bet kas duos medalį? „Medalis“ yra – „valstybinis vilko bilietas“) dirbęs Gediminas Grina, bet ir visa jo vadovauta įstaiga.

Vilko bilietas FNTT vadui, bei žvalgybos karininkams

Zigmas Vaišvila teigia, jog G. Grina išleistas su „valstybiniu vilko bilietu“, tai galėtų reikšti, jog jam visos valstybės institucijų pozicijos, kur tik reikia „lojalumo prezidentei“, arba kur alga mokama iš biudžeto – užtrenktos.

Pamenate neseną bandymą vieno FNTT pareigūno (o gal net vado?) patekti į valstybės tarnybos poziciją kitokioje sferoje. Norėjo tapti lyg mokesčių inspekcijos skyriaus vadovu. Ir nepraėjo vadovo įvertinimo, psichologiniai balai buvo negatyvūs. „Visiškai neturi vadovavimo gebėjimų“, rodė dviejų psichologų rezultatai.

Nusistebėjęs, tai ką gi veikė 20 metų vadovaujančioje pozicijoje FNTT, ir visur kitur –  išėjo į pensiją. Šita istorija – irgi geriausias „valstybinio vilko bilieto“ pavyzdys. Kai buvo reikalingas pakeisti Gailių – visi balai buvo „tvarkoje“, nors spauda stebėjosi, kad iš veido tai nepanašus nei į vadovą, nei į ką nors gebantį dirbti. O kai nebereikėjo jau „dvarui“, tai ir parašė psichologai taip, kaip yra, ir kas seniai matėsi veide.

Valstybė tave gali „apibilietuoti“ aukščiausiais balais (jeigu tuo metu niekam netrukdai arba tavęs „neindentifikuoja“ kaip „potencialios grėsmės“), vėliau gali bandyti tuos balus pakeisti, kai ateina užsakymas „valstybiniam vilko bilietui“. Yra pasakojimų kariuomenėje, kaip tarpukario ministro anūkę kapitonę bandė  „bilietuoti“ (spaudė, kad ji neva turėtų eiti „neeiliniam sveiaktos patikrinimui“, arba atleisti  „griežtai pagal terminus“ (iš tikrųjų, turėjo baigtis jos sutartis – o ji turėjo mažų vaikų), tačiau ji nuėjo pas generolą Kronkaitį, ir jai buvo pratęsta sutartis, o jai grasinęs majoras – supeiktas. Prasčiau baigėsi kitam karininkui Sauliui Vitkui – jį „valstybinis vilko bilietas“ įkišo už grotų – nors patys skaitėme, jog Klaipėdos prokurorai už vaikų pornografijos laikymą neseniai teisme Antanui U. siūlė tik 500 eurų baudą. Nes žmogus barmenas, dirba, neteistas: o jeigu tai Lietuvos karinės žvalgybos karininkas – tada reikia sodinti 18 metų, arba beveik iki gyvos galvos, nors visiškai neaišku, kas iš tikrųjų Karo akademijoje siuntinėjosi tą pornografiją. O kad neiškiltų galai į paviršių, dar ir kažką žinojęs kriminalistas O.N. neseniai nušautas (arba „nusišovė“) parkelyje, Miglos ir Paribio gatvių sankryžoje (labai ypatingi „ženklai“. Kas domėsis bylomis – tai bus kaip migla, ir paribys.)

Dalia Grybauskaitė tikėjosi „nusmuktkelnio“ ir bailaus VSD vado?

Gediminas Grina įeis į istoriją kaip geras VSD vadovas. Jis susigaudė apie savo darbą, ir kardė grėsmes. Atėjus Dariui Jauniškiui, šis tik ėmė mokytis, kaip reikia  dirbti. Dalia Grybauskaitė dėl kažkokios priežasties juo labai pasitikėjo: o prisiminus G. Grinos savarankiškumą, greičiausiai D. Jauniškį pasirinko dėl galimybės jį valdyti kaip VSD vadą (kad nekeltų „bangų“) – matyt, skaitė kokius nors jo „balus“ (kariškiams dažnai daromi testai: specialiųjų pajėgų ar tik ne kas metus). Ne paslaptis, jog Lietuvos kariuomenėje vadų pozicijose išsilaiko tik totalūs prisitaikėliai. D. Grybauskaitė gal numatė, jog žmogus atėjęs iš specifinės karinės sferos, bus ir labai atsargus (dalyvavimas tiesiogiai mūšiuose sukuria nenormalų atsargumo instinktą). Taip pat besąlygiškai vykdys jos nurodymus (nes kariuomenėje buvo pripratęs.)

Jai būtent prie nesveiko rėkimo „rusai puola“, reikėjo ir nuolat į krūmus bėgančio VSD vado.

Tačiau ji vėl apsiriko.

Atsargos karininkai nėra nuolat lakstantys nei į krūmus, nei aplink krūmus. Nors būtent minėtas Darius Jauniškis buvo cituojamas JAV spaudos, jog jam atrodo, kad Lietuvoje yra „rūko aplinka“. (Tai rodo, jog patarėjai aplink jį – labai prasti. Be to, geras kariškis turi matyti ir per rūką.)

Galiausiai VSD, į kurios ataskaitą buvo tyčia ar netyčia įtrauktas Zigmas Vaišvila kaip grėsmė nacionaliniam saugumui, o – toks sutapimas – už keletos mėnesių jis žemyn galva nusirito savo namuose, (įtraukimas į grėsmių ataskaitą – startas fiziniam susidorojimui), o vėliau, per stebuklą likus gyvam, prasidėjo jo absoliučiai viso turto iššluotuvės (NKVD principai – o D. Grybauskaitė NKVD-isto duktė: o išsilavinimą gyvenimui mes gauname šeimoje, partinė mokykla gali tik pridėti prie turimosios kompetencijos…“Paprastas gaisrininkas“ buvo NKVD statutinis darbuotojas, nes tokia tuo metu buvo „paprastos gaisrinės“ nepaprasta struktūra).

Darius Jauniškis dar tada nesuprato, jog negalima leisti sisteminiams kurmiams į  grėsmių ataskaitas traukti vardenių pavardenių – ypač, kad tai buvo akivaizdus saugumiečių ir Dalios Grybauskaitės kerštas tos pačios VSD struktūros sukūrėjui.

Bandė mekenti (teisindamas spaudoje Z. Vaišvilos apšmeižimą oficialioje ataskaitoje) spaudoje ar tik ne Anušauskas, „slaptųjų tarnybų tyrinėtojas – istorikas“, nesugebantis normaliai aprašyti karinės kontržvalgybos organizacijos „Geležinis vilkas“ (nei vienoje jo knygoje neradau minint normalaus šios kontržvalgybos organizacijos aprašymo, bent jau bandymo išvardyti pagrindinius narius: nors  1941 06 14 visas traukinys į Rešiotų ir kitus lagerius (o šeimos – į Laptevus sušalti) išjudėjo ne tik su politikais,karininkais, bet ir šios žvalgybos organizacijos nariais – žinau,ką sakau,nes mano senelio brolis Juozas Apanavičius priklausė šiai organizacijai) – lyginti su  tarpukario saugumo vadais, nuėjusiais su rusais.

Kažką dar aiškinti bandė akivaizdžiai pasimetęs Darius Jauniškis. Po to siganatarams prisipažino, jog dorai tos ataskaitos ir neskaitęs. 

Zigmas Vaišvila 2015 m. atskleidė karo-finansinius nusikaltimus: sunkiosios ginkluotės pardavimą arabų kraštams

Esmė, kad tokie „salto nuo laiptų“ yra padaromi, ir aš neišsiplėsiu aiškindama, kuriems valstybės veikėjams yra nutikę analogiški atvejai – tiesa, jie nesibaigė taip gerai, kaip Zigmui. (Prisiminkime, jog prieš tai buvo keistas įvykis su Rolandu Boravskiu – liudytojai išsilakstė, o jis buvo rastas  leisgyvis tiesiai po  „Laisvo laikraščio“ redakcijos langais. Gerai dar, kad Aurimo Drižiaus kuo nors neapkaltino…Iš tikrųjų visiškai neaišku, nei kaip tas įvykis režisuotas – tik viena akivaizdu, jog R. Boravskis „iškrito“ per neatsidarantį langą – kaip visose panašiose istorijose.)  Griuvimas namie yra klasikinis modelis, imituojant nelaimingą atsitikimą. Pasilieku prie savo „konspirologijos“, tuo labiau, jog žinau šiek tiek daugiau,negu eilinis pilietis apie tai, jog tam tikra grupė asmenų galėjo turėti Z. Vaišvilos namų raktus. Juk tai buvo (ir galimai tebėra) saugojamas ir saugotinas asmuo, o neretai saugos vyrai būna perperkami, duodama komanda „fas“. Dar „rūko aplinka“ namie galėjo būti padaroma su kokia nors substancija, nuo kurios susipynė kojos, apsisuko galva. Nuo chemikalų yra krentama žemyn galva.Tiesa, įvykis nebuvo tiriamas, nes pats nukentėjęs teigė, jog krito pats. Bet čia pamąstymui. Juk Zigmo Vaišvilos namie per visą gyvenimą lankėsi begalės žmonių,ir jie žinojo visus praėjimus ir visus sandėliukus. 

Tiesa, paprognozuosiu, jog jeigu į signatarą dar kartą nebus pasikėsinta, arba jis vėl liks gyvas, tada D. Grybauskaitei gali tekti bėgti net ne į JAV, o į kokią Saudo Arabiją ar Katarą. Zigmo Vaišvilos „bėda“, jog jis 2015 susitikime su gyventojais Kaune prakalbo apie 1991 metų sunkiosios ginkluotės sandorį su arabų kraštais, ir tame sandoryje dalyvavo Gediminas Vagnorius. Po tokio pareiškimo tai,kas nutiko jam (salto nuo laiptų) tik gėlelės. Mafijinė – karinė stuktūra gyvais nelaiko žmonių, kurie ką nors žino apie jų aferas, kišantis į Tolimųjų Rytų ar Europos konfliktus.

O ta pati minėta Gretukė juk irgi už šios vietos „pakabinta“. Kažką vis tiek žino apie brolio tarnybą, juk kariškiai neiškenčia, išsipasakoja. Lietuviai yra betarpiškai sudalyvę karo nusikaltimuose. Ne, tokie Poviliukai patys po 1991 01 13 arbatos gėrimo Seime niekur nevažiavo: jie tik strategavo mūsų jaunimo žūtis, ir jiems iš to ėjo pinigai. (Vienas prie “darbiečių“ prilindęs žmogus netyčia išsipasakojo, kad tiekė ginklus (tiesa, pavadino kitaip) į Bosnijos ir Hercegovinos karinį konfliktą.)  Ginklų  siunta – atgal pinigai. Išsiuntei karių – irgi pinigai. Žuvo – susiradai  gedinčią šeimą, ir “šefuoji“. Tiesa, pirmiausia girdėjau apie ginklus, ėjusius iš Baltarusijos: tiesa, tai pusei, kurie kovojo prieš tą, kurią palaikė lietuviai. O pusių ten buvo daugiau negu dvi, todėl atrinkti,ką rėmė vieni ir kiti – neįmanoma. Yra fiksuota, jog „rėmėjų“ „musulmonų“ pajėgos apšaudydavo vietos gyventojų musulmonų pajėgas. 

KOP lakūnų pakišimas ir Jono Ohmano 2014 09 01 karinės kontrabandos sustabdymas

 Nepamiršiu, kaip vienas lakūnas – technikas pašiurpo, ir ėmė drebėti (šiaip kariškiai pasižymi stabilumu.Tik ne tada, kai eina kalba apie jų daromus nusikaltimus.), kai ramiai pasakiau,jog prisidėjau prie to, kad 2014 09 01 nebūtų numuštas mūsų KOP lėktuvas. „Geriau jau būtų numuštas, jie būtų žuvę kaip didvyriai,gal būtų sukeltas karas su Rusija“. Oho. 

O man buvo gaila mūsų šaunuolių, su kuriais kai kuriais esame gėrę „Malūnininkus“ iš gilzės. Aviacija- iš viso specifinė kariuomenės rūšis. Dar tą pačią vasarą viena lakūno – techniko draugė kreipėsi, ir paaiškino,jog lakūnams liepiama būti pasiruošus skristi į Donbasą. Jie nenori. „Nes tai ne jų karas. Jie  atsisakys.“- apie bręstantį maištą LK aviacijoje pasakojo ji. Todėl ir reagavau, kai pakrovė ginklų, ir laukė, kol kas nors numuš. Aha – atsisakote  vykti bombarduoti Donbaso? Tada mes jus paaukosime, būsite didvyriais per prievartą. Beje, Jonas Ohmanas joks ne Lietuvos draugas – jis kažkurios arabų kraštų karinės žvalgybos veikiantis agentas, dirba su projektu „Arabų pavasaris“. Ukrainos karo sukėlimas yra naudingas Sirijos karui, ISIS įsigalėjimui (lokalinio židinio sukūrimas, tuo pačiu metu numačius užplukdyti Europą musulmonais,), be to,ne paslaptis, jog didelė dalis ginklų iš Ukrainos pateko į Siriją. „Padėkite Ukrainai“ projektas slepia kitą projektą „Padėkite ISIS“. Gal kada nors Grybauskaitė už tai atsakys? O gal ir ne. 

O kodėl mūsų lakūnai turėjo žūti? Kad Dalia Grybauskaitė labai norėjo karo su Rusija? Panorės ir praeis. Štai po 2014 09 01 Jono Ohmano ginklų kontrabandos iškratymo iš  KOP lėktuvo (iš 6 tonų mūsų šaunuoliai,patys atlikę kratą – PIRMĄ KARTĄ šalies aviacijos istorijoje – prieš tai skraidino viską, ką tik jiems pakraudavo (įsakyms yra įsakymas, lieka tai ir kraunam), galėjo tai būti ir raketinės galvutės – koks skirtumas) rado tik 400 kg humanitarinės paramos priemonių. Po šio įvykio irgi labai aiškiai gavau „valstybinį vilko bilietą“. Nors iš kariuomenės, kad ir kiek prašiau – nešalino, iš viso vykti į mokymus atsisakiau 5 kartus. Kitiems kariams vien už vieną atsisakymą yra keliamos bylos. Buvau perkelta į rezervą. Per televiziją patys girdėjote, LK „piarščikai“ skiedžia nesąmones (generolo Žuko atstovas Neimontas visoms spaudos priemonėms išsiuntinėjo kliedesį, kuriame parašė „ji tarnyboje buvo tik kelias dienas“): net karinis bilietas mano tikras, ir galiojantis. Nežinau,ką tuo norėjo pasakyti  LK valdžia, tačiau ne kartą teko jau ir rodyti šį bilietą užsienio karininkams: nes manęs prašė prisistatyti, buvo mano statusu tikri.  Bandžiau gauti rezervo pažymėjimą – atsisako išduoti. Statusas LK sistemoje „aktyvus“. Finansų skyriuje yra mano asmens tarnybos kortelė. Hibridinį karą kariauja pati Dalia Grybauskaitė, ne kitaip. Žiniasklaidai užpirkti įvairiems kliedesiams ir nesąmonėms pinigų yra – tačiau aprengti karius arba bent atkurti karo ligonines – pinigų nėra. Tačiau  „remdami Ukrainą, jūs remiate Lietuvą kovoje su Rusija“, kartas nuo karto ji ir jos aplinka pakliedi šitas nesąmones. Remdami ISIS, aišku,kad trukdome Rusijai juos nugalėti,ir atstatyti  Sirijoje taiką – bet čia tikrai ne mūsų karas. Nebent  Grybauskaitė nusipirko kaimą Ukrainoje, ir priemiestį Sirijoje. 

„Vilko bilietas“: mokslinių darbų blokada dėl  Ukrainos pilietinio karo ir pokario miškinių traktuotės

Po šio įvykio su ginklų kontrabandos sustabdymu į Donbasą dar dirbau tiek valstybiniame darbe (ir net su EU fondo pinigais), tiek keletą kartų buvo pavykę „prasmukti“ į skirtingus kultūros centrus, kur labiausiai reikėjo mano diplomų dėl statistikos ir pinigų gavimui iš savivaldybės. Todėl pamačiusi šią sistemą,išeidavau. Tiesa, disertacijos neteikia gynimui – manau, dėl šio „bilieto“. Nes Vytauto Didžiojo universitetas palaiko pokario banditizmą, bei  Ukrainos karą: netgi atleidinėjo darbuotojus, kurie nepalaiko Ukrainos pilietinio karo. Kvietėsi į universitetą smogikų bataliono „Aidar“ atstovus. Tyrinėja  Rusiją kaip grėsmę (dabar jau kultūros tyrinėtojų bakalaurinių darbų temos.)

 Negalima, tiesa rašyti, kad EŽTT pripažino Lietuvos pokario miškinių judėjimą nevisuotiniu, ir nepalaikomu gyventojų. Dabar visiškai neseniai jau ir Rusija pristatė šią temą oficialiai tarptautinėje saugumo organizacijoje,ir labai įdomu, koks bus jos sprendimas. 

Bet čia irgi visiškai kito straipsnio tema – kol kas stebiu 9,5 proc. kritusį VDU studentų priėmimo rezultatą: ko ir buvo galima tikėtis, kai visas universitetas kovoja prieš vieną doktorantą – niekas nenori stoti į tokį gyvačių lizdą. Abiturientai mėgsta „gūglintis“, ir skaitinėti apie būsimą „Alma mater“. Manau, mūsų studentus „nusipumpavo“ panašiais skandalais negarsėjantis KTU bei visi kiti universitetai. O dar Rektoriui Juozui Augučiui ankstyvą rytą surašytas protokolas už galimą žemgrobystę…Ir apie tai parašė šeštadieninė spauda. Bet grįšime prie šių istorijų netrukus,o dabar tęskime „vilko bilieto“ temą. Visiškai nepergyvenu,nes mano disertacija parašyta kaip 5 skyrių knyga, o knyga  turės skaitytoją ir užsienyje. Disertaciją, deja, skaito tik 8 žmonės (komisija, darbo vadovas ir recenzentai). Tai visiškai bereikšmis ir Lietuvai nenaudingas mokslo kūrinio žanras. Jis absoliučiai diskredituoja visą mokslo sistemą, ir sukuriamas nulinis produktas: disertacija net nėra leidinys, ar kūrinys, saugomas autorinių teisių. O štai knyga – yra. Toliau neišsiduosiu savo planų, bet vienas iš planų yra ir pareikalauti iš VDU moralinės ir finansinės atsakomybės: nes aš  buvau viena geriausių studenčių, skatinta netgi JAV valstybės departamento (ir Lietuvos Mokslo tarybos visus 4 savo studijų metus, stažavausiir  Helsinkio universitete, laimėjusi konkursą). Tikrai ne Rusija remia Holokausto ir istorinės atminties tyrimus: Anušauskas vakar vėl nusišnekėjo „15-oje minučių“. Kažkas gerai pakomentavo: puola rusai, nes pats gyvena su ruse. (Ruošiasi rusų atėjimui.)

Zigmas Vaišvila žino atominės saugos paslapčių, kurias vengiama atskleisti visuomenei

Minėjau, jog man nepanašu,kad Zigmas Vaišvila po įtraukimo į  „grėsmių ataskaitą“ (Lietuvos Specialiosioms pajėgoms, jų smogikams galimai buvo duota komanda „fas“, ir net iš buvusio tiesioginio viršininko) būtų kritęs pats nuo tų laiptų, bet gerbkime jo versiją. Seni vilkai jeigu lieka gyvi, jie visada pasakoja „savaiminę versiją“, nes taip yra saugiau (tokia instrukcija). Jeigu pasakotų tikrą versiją, reikėtų visuomenei papasakoti, už kokias praeities tarnybas ir didvyriškumus  keršijama – o kai kuriose tarnybose juk terminas yra „iki gyvos galvos“, dažniausiai, karinėse. Atominė sauga visur priskiriama karinei sferai. Nežinau, ar Lietuvoje beturime šią struktūrą, juk mes atseit uždarėme elektrinę – tačiau atidarėme branduolinį sąvartyną, į kurį šiukšlės vežamos iš visos Europos Sąjungos. Ačiū socdemams, konservatoriams, ačiū ir žaliesiems valstiečiams, kurie nieko nedaro, kad būtų sustabdytas šitas Lietuvos nužudymo ir nunuodijimo projektas. Gaila, Zigmas Vaišvila, kadaise kovojęs prieš 3 reaktoriaus eksploatavimą ( o baigtumas buvo pasiektas 60 proc.), nenumatė, jog po 30 metų tuo bus pasinaudota, elektrinė bus visiškai uždaryta, ant jos kapinių bus atidarytas naujas, grandioziškesnis projektas už 6 mlrd. eurų, kurie turbūt jau įsisavinti Anūko ir jo aplinkos. „Iki Lietuvos „dakalimo“ liko vienas žingsnis“, džiaugėsi profesorius, sušokęs pergalės šokį katedros aikštėje. Net buvo nubaustas VRK – kad tokiu šokiu papirkinėjo rinkėjus!

Jeigu visiškai atmestume visas prielaidas (kad darbavosi pasiųsti asmenys), tai vis tiek nesavaiminiu dalyku atrodo (surežisuotu, – kad pervargtų) totalus Zigmo Vaišvilos nuvarginimas su nesibaigiančiomis bylomis, gal ir kokie nors konkretūs grasinimai („vatnykų medžiotojai“ yra nenormalūs, jie grasina atviru tekstu) yra būtent tas būdas, kuriuo buvo prieita prie esamos situacijos.

Niekas ir Z. Vaišvilos priešų nesitikėjo, jog  signataras pasveiks, ir toliau rengs savo informatyvias spaudos konferencijas.

Užgrūdinta valia ir ryžtas – ryžtas įrodyti neteisybę, ir kažką pakeisti šioje valstybėje, prie kurios atkūrimo vairo pats stovėjo: štai kas veda į priekį.

„Vilko bilietas“ praktikoje: cirkai privačiuose bankuose ir valstybinio sektoriaus paranojos

Z. Vaišvilos paminėta sąvoka yra labai įdomi, nes ji paaiškina įvykius valstybėje, kai žmogus niekaip negali gauti pagal specialybę darbo. Kai konkursą vykdantys asmenys žiūri į konkursantą iš baimės išplėstomis akimis. Kaip veikia  „valstybinio vilko bilieto“ sistema praktikoje, paprasti piliečiai nežino – bet tai turi būt kažkokia valstybinė registro sistema. Jeigu žmogus apeina  šią sistemą, jam būna visos iš eilės valstybinės ir net ne valstybinės (pvz., privatūs bankai) įmonės ir įstaigos visais būdais trukdys vykdyti jo veiklą – kuri nepriklauso „valstybinio vilko bilieto“ sistemai. Gali tekti susikurti „paypal“ sistemą, arba naudotis perlaidomis – nes bankuose, gali pasitaikyti, pinigai pradings, ir niekas nepaaiškins, kaip tai nutiko. „Valstybinio vilko bilieto“ savininkui net ne valstybinis, ir visiškai privatus bankas suskurs „išorinę sąskaitą“, ir vėliau spręs – įskaityti „vilko bilieto“ savininko pinigus jam į sąskaitą ar ne. Jeigu užsakymas labai stiprus, visiškai privatus bankas gali netgi persiųsti atgal pinigus siuntėjui,su žyma „nepavyko“.

Ne kartą teko susidurti, kad žmogus tikrai atsiuntęs tau yra pinigus, o bankas tokiu būdu meluoja „mes sistemoje matome, bet jūsų sąskaitoje nėra“. Ką tai reiškia? Vadinasi, eina į „sistemą“ – išorinę sąskaitą. Įdomiausia,kai tai nutinka to paties banko viduje…Juk viskas vyksta „mygtuko paspaudimu“. Net ir tokiu atveju pinigai iš vienos to banko sąskaitos pirma keliauja į „tarpinę“, tada gaunamas „leidimas“ arba negaunamas „iš centro“. Gali laukti savo pinigų kad ir mėnesį. Kartą iš Swedbanko į SEB 8:30 ryte išsiųsti pinigai iš VALSTYBINĖS ĮSTAIGOS  ėjo 5 dienas (pagal teoriją ir praktiką turėjo būti tos pačios dienos vakare arba vėliausiai kitos dienos ryte.) Pagal tą pačią sistemą SEB aiškino, kad „nemato“, vėliau niekaip negalėjo paaiškinti, kaip „pamatė“, ir pinigai per 1 minutę „atsirado“. Tiesa, man atrodo paklausiau, ar SEB įtaria valstybinę įstaigą užsiimant terorizmu – nes vienintelis paaiškinimas pinigų pavogimui galėtų būti pagal priedanginius „antiterorizmo nuostatus.“ Kartą SEB bankas pats be mano prašymo panaikino mano  atsiskaitymo kortelę. Po to šis konkretus bankas vaidina lyderį, – bet užsiima „šūdeliavimais“. 

Dar bankai juokina savo vaidmeniu „neduoti paskolų“, nors ją išduoda Valstybinis stidjų ir mokslo fondas. Bankas tik administruoja išduotą paskolą. Charakteringas atvejis, kai mano vyrui buvo skirta Valstybės garantuojama studijų paskola, bet  DNB bankas ją kategoriškai atsisakė išduoti  (tiksliau – administruoti). Pasirodo, tai jos tu gavai paskolą, dar nieko nereiškia: bankas gali jos neduoti,nes jie prieš nieką iš viso neatsako. Kam visa tai reikalinga? Pabandykite per trumpą laiką sutaupyti 635,5 euro. Mes sutaupėme. Ką skleidė priešai? Kad „jie labai blogai gyvena“. Nes mes nevaikštome po barus, ir nešvaistome pinigų dienos pietums. Mano vyro aplinkoje dabar jau irgi yra žmonių, kas dieną rašančių ataskaitas. 

Nebeturėjau pinigų prancūzų kalbos kursams (dėl dukterėčios gelbėjimo) (reikalavo 188, teturėjau  80 eurų) – susitarėme  pigiau. Totalus presingas ir viską lydinčios nepagrįstos apkalbos reikalingos tam, kad žmogus, siekiantis tikslų, nebūtų toks užtikrintas savo sprendimuose. Tačiau tai mūsų nepalaužė.

Prisipažinsiu, ir vėl padėjo amerikonai. Nes jiems patinka, kad mes su vyru palaikome ir puoselėjame litvakų kultūrą. Kai reikėjo uždirbti kitą studijų įmoką, ir kai nuvažiavau į provincijos miestelį dirbti kultūros centre (man reikėjo vėl 635,5 euro, ir planavau sutaupyti per 3mėn., nuo 602 eurų algos), direktorių ištiko absoliuti valstybinė paranoja, ir jis įtarė,jog aš atvykau nuo liberalų sąjūdžio (!!!), kad padėčiau jį „išversti iš posto“. Kaip įrodymą jis pateikė tą faktą, jog kandidatavau su „Drąsos kelio“ partija (tiksliau, nekandidatavau,bet paranojos akys didelės.)

„Kas dirba už  600 eurų“- piktinosi tauragiškiai. Na taip, juk  dar vis nekaltai kaltinamas kyšio ėmimu Masiulis yra sakęs, kad už mažesnę nei 5000 litų sumą dirba tik idiotai ir vagys. Niekaip nesupratau – ar tas provincijos miestas nežino, jog tai yra beveik dvigubai didesnė negu minimali alga? Tik vėliau sužinosiu, jog tauragiškiai pusiau gyvena iš na, kitokios veiklos. Panašiai kaip Šalčininkai. Kur irgi tekę dirbti, ir taip pat visi gerai atrodydavo visuotinės krizės metais. Ir negerbė mokytojo, dirbančio „vos už 650 litų“. Tokios tuo metu buvo pradedančio pedagogo algos, deja. Bet Šalčininkuose dirbdama susitaupiau mašinai, lovai, radijai, ir gitarai, bei užsienio kelionei. 

Summa  sumarum, KC direktorius nuolatiniais verkimais provincijos spaudoje „papirko“ teismą, net neatgavau išleistų pinigų kelionėms ir viešbučiui. Nes ir teismas patikėjo, jog kažkoks „liberalų agentas“ atvyko išversti iš posto jų labai gero direktoriaus, kuris yra socialdemokratas. Tarybos nariai man patys rašė į facebooką ir juokdamiesi vadino šitą direktorių „paranojiku“, bet pripažino, jog jis ten tikrai įsitvirtinęs, kad neišeina jo „pajudinti“. Nors KC žlungantis: turi 21 skyrių,ir tik 3 folkloro ansamblius, o garsus chorvedys dirba nugrūstas į „kamūrkę“. Nes jis direktoriui tiesiog nepatinka: muzikiniai rezultatai visiškai nesvarbūs, svarbiausia – ambicijos. Iš dalies direktorius persigando, kas dabar bus, juk chorvedys pateiks daugiau rezultatų. Nes pačią pirmą darbo dieną įstojau į chorą, ir man buvo parinkti solo kūriniai!

Šitą pavyzdį apie „valstybinį vilko bilietą“ nurodau, kad pavaizduočiau, jog Zigmas Vaišvila absoliučiai teisus, kai  įvardija šį reiškinį egzistuojant. Niekada nepergyvenau, kad Tauragėje nepavyko, nes per kultūros darbą nebūčiau galėjusi padėti savo teisės klientams. Dar sužinojau iš Zenono Komskio, jog turiu labai unikalų sopraną – anksčiau niekas nebuvo to man pasakęs. Kartais gyvenimas eina kreivėmis, kad pažintume save. Po to uždirbau kai kuriais mėnesiais net iki 900 eurų neišeidama iš namų, vien dirbdama užsakymus teisės srityje. Vaikščiojau į  Kaune veikiantį  chorą, žymiai pagerinau savo balsą. Kultūrinio darbo trūksta, bet kai ginklai žvanga, mūzos tyli. Juk paskelbtas hibridinis karas su Rusija. Visi turime sėdėti apkasuose. Nebent kur nors rūsyje dainas (partizanines) traukti galime. Juokauju. Uždirbau kartą jau ir iš dainavimo. Tik kad nelabai traukia dainininkės karjera. Bet pabandžiau panaudoti savo pagerintus gebėjimus praktikoje. Tauragiškei, kuri man žiemą padėjo įsidarbinti,tad ir rašau – „nepergyvenk. Visos patirtys  reikalingos. Man labai patiko pamatyti tavo gerumą,tavo pasiryžimą pagerinti savo įstaigos lygį. Deja, tu galėjai pamatyti, jog nereikia tai įstaigai specialistų“. „Taip“,- atrašo draugė, „aš tą dabar aiškiai supratau – kad mums yra meluojama, kad mes kažko nepadarome. Tai tik žodžiai. Pats direktorius nenori jokio aukšto lygio. Nes jis bijo, kad kažkas kitas pasirodys geriau, negu jis pats. Todėl tavo darbo vietoje šiuo metu dirba  asmuo su …viduriniu išsilavinimu… apgailėtina“. („Naujoji pasaulio tvarka“ pačia tikriausia grimasa: 80 proc. durnių vadovaus 20 proc. protingujų…) 

Vilko bilietas Juliui Pankai

Išraiškingiausias yra Juliaus Pankos atvejis, kai praėjęs begalę pokalbių dėl istoriko darbo, jis galiausiai, siekdama išlaikyti šeimą (turi  3 vaikus), nuėjo dirbti į „Lidl“ parduotuvę, savo namo kieme. Ir ten jį susirado gėjų aktyvistai, apskundė, ir jis neteko darbo. Tik vėliau paaiškėjo, jog „Lidl“ paėmęs dotaciją iš Europos Sąjungos apie 1 mlrd. tinklo plėtrai Rytuose: taigi ir visa „neisiu į prekybos centrus 3 dienas“ akcija irgi buvo pafinansuota gausių EU fondų – aišku, nukreipta prie lietuvišką „Maximą“, kurios darbuotojai tomis  dienomis, kai parduotuvėse tikrai buvo vykdomas boikotas, buvo be nuotaikų. Taigi, turintiems „valstybės vilko bilietą“, negalima dirbti ten, kur plaukia valstybiniai (šiuo atveju – EU: tačiau administruojami per FM) pinigai.

Galiausiai Julius Panka įsidarbino į …TAROMATĄ, bet norėdamas parodyti,jog jo tas tikrai nepalaužė, dėjo į socialinius tinklus linksmas nuotraukas su butelių dėžėmis. „Dirbu“, rašė istorikas, dabar jau ir socialinių mokslų magistras.

Po to tylutėliai laimėjo konkursą „Sodroje“, tuo pats įsitikino,jog „valstybinio vilko“ bilieto galiojimas pasibaigė.

Bandė pulti spauda, bet nieko nepavyko. Gerai dirbantys specialistai reikalingi šioje įstaigoje, kurioje yra fiksuotos beprotiškos finansinės skylės.

Dar ir dabar pasitaiko  per daug uolių  registro skyriaus darbuotojų, kurie, būna, paskambina dėl 54 centų, tačiau tai paaiškintina tuo, jog darbuotojams duotas nurodymas „išmušinėti“ pinigus. Neatmestina, jog 54 centai yra tik pretekstas skambinti „vilko bilietą“ turinčiam asmeniui. Nes kito ir dėl 10 000 eurų skolos nejudina. Jeigu asmuo yra „savas“.

Julius Panka greičiausiai yra kitokio tipo „Sodra“ darbuotojas,ir jis savo mandagiu ir kantriu tonu viską pareiškėjams paaiškina, todėl biudžetas pilnėja, o tokie darbuotojai reikalingi. Kai specialistas viską išaiškina, išdėlioja mokestines prievoles dalimis – tai mokesčių mokėtojas ir moka. O nuo grasinančio tono, ir perspėjimo paleisti ubagais, juk biudžetas nesilopo…

Tas pats apie Gediminą Griną – gal tas „vilko bilietas“ turi terminą, ir vis tiek reikėtų pasitikrinti,galioja dar jis ar jau nebe.

Zigmas Vaišvila kalba apie šį bilietą – jis žino,ką kalba. Juk tai iš senosios  santvarkos ateinanti sąvoka, o šioje Lietuvoje niekas kaip ir nepasikeitė, tik nukrito raidelės „TSR“.

Post  scriptum. Mano vaikystės draugai dirba pas …D. Grybauskaitę

Kažkurią dieną apmąsčiau tokį fenomeną – net 2 mano vaikystės draugai dirba Dalios Grybauskaitės patarėjais. Gal ji skaito mano „dosje“ (KGB medžiagą – nes vaikystė tai ėjo prie KGB,o ne VSD…), ir susipažįsta netgi su mano „kiemo draugų“ anketomis, o tada juos pasikviečia dirbti? Tiesa, tie du  draugai – jos patarėjai, tikrai yra vykę į užsienio kelionę su manimi, ir vėliau tikrai apie šią kelionę turėjo būti rašoma ataskaita, ir tas žmogus šiuo metu dirba teisėju, nors ir buvo 1992-ieji. Vykome su šio asmens TSRS „užsienio pasu“.  Užsienyje nebuvome laikomi valstybe. TSRS užsienio pase buvome visa delegacija įrašyta, taigi, patekome į TSRS o gal net ir Rusijos saugumo struktūrų ataskaitas (kelionei vadovavęs žmogus tikrai turėjo rašyti kažkokią ataskaitą. Vyko ir vaikystės draugo tėvas, gal ir jis rašė.) Tik štai klausimas – o kokiu būdu Dalia Grybauskaitė gavo šią ataskaitą? Juk ji turėjo būti adresuota TSRS arba Rusijos įstaigoms, o ne Lietuvos? Mūsų kelionė buvo labai sudėtinga, iki Slovakijos kalnų kaimelio vykome 7 skirtingais traukiniais. Atvykome per anksti, turėjome 1 dieną pasiilsėti. Dėl pervargimo (2 paras į priekį trankėmės) Europos čempionatą pradėjau dviem nuliais. Bet baigiau dešimta. Mūsų kelionės vadovas mokėjo mus suimti į rankas, nes turėjo įtaigos, buvo nusiteikęs ryžtingai – nors ir nebuvo mūsų treneris. Iš viso dar pirmame dešimtuke atsidūrė 3 šachmatininkai. 

Tiesa, „vaikystės draugai“ turi vieną bendrą bruožą – mes su jais pasipykdavome. Tai nėra žmonės, su kuriais užsimezgė gilesnis ar ilgametis ryšys. Tai tiesiog žmonės, kurie buvo šalia, makalavosi šalia manęs mano gyvenime. Gal ir patys  saugumiečių vaikai, kas čia žino. Juk Grybauskaitė neimtų „bet ko“ į patarėjus. 

Taigi, o Grybauskaitė juk per TSRS struktūras irgi į Ameriką vyko. 

Kas čia per iškreipta meilės forma? Gal ir Zigmą Vaišvilą ji myli savotiškai: muša, vadinasi, myli?  Viena „kiemo draugė“ (kursiokė, su kuria labai draugavome 1 kurse) netgi prie anūko pralindo, o dabar jau  sėdi Seime. Gal apie mane pranešdavo kur reikia ir kam reikia, taigi, mainais ir „sumokėta“. Tokių „draugų“ mano brolis irgi turėjo. Visi jie vėliau buvo apdovanoti valstybinėmis tarnybomis iki gyvos galvos. Tiesa, esu turėjusi ir tikrai nuoširdžią draugę – tai VSD vado dukrą. Ji netrukdė man gyventi,  priešingai – padėjo baigti mokslus. 12 klasėje galimai papirktas mokytojas Sindaravičius bandė man sugadinti gyvenimą, sugadindamas pažymį, ir paskyrė namų darbą apie diplomatiją, kurį galėjau parašyti tik Mečio Laurinkaus biblioteka naudodamasi. Nes literatūra, kurią jis nurodė – neegzistavo net bibliotekose. O gal tai buvo VSD užsakyta provokacija: patikrinti, ar aš tikrai vaikštau pas VSD vado dukrą. Gavau 10, metinis išėjo geras, įstojau į mokslus. (Pamenu, net nakvojau pas draugę, pamenu, kelintą valandą parėjo VSD vadas iš darbo…Ir vėl išėjo, pamiegojęs vos 3 valandas…) Jeigu būčiau gavusi 2, metinis pažymys būtų užkirtęs kelius į universitetą. Nes mes Licėjuje gaudavome vos 3-4 pažymius per semestrą. VSD vado dukra išsiaiškino ir tai, jog ant manęs  (dvyliktokės!) yra užsakytas VSD sekimas. Jai pačiai buvo skirta apsauga, bet ji pastebėjo, jog horizonte pasirodę ir kitokie vyrukai. Todėl pakalbėjo su tėvu, ir buvo sužlugdyta operacija, turbūt nukreipta ir prieš jį patį. O aš savo ruožtu vieną vakarą apsaugojau VSD vado dukrą nuo banditinio pagrobimo – beveik nešte išnešiau ją iš nesaugios aplinkos.  

 Su tais „vaikystės draugais“ ir jų darbu pas Dalią Grybausakitę gali būti sutapimas, gali ir nebūti: juk ne paslaptis, jog ir mano dingęs be žinios brolis, beje, buvęs Zigmo Vaišvilos organizuotame „žaliųjų judėjime“ (nors buvo paauglys, bet jis vadovavo Mokinių sąjūdžiui, todėl dalyvavo plačioje visuomeninėje veikloje), vietoje savęs (kai būdavo nustumiamas iš alkūnės), praleido visiškai negabius klasiokus į valstybės tarnybas,o nepavykus jiems pralįsti giliau, šie į Seimą prakišo savo žmonas. Iš dingusiojo užrašų suprantu, jog jam vis tiek pavyko įsidarbinti į atominės saugos saugumo struktūras: o yra ir pasakojęs, kad buvęs ant Ignalinos AE stogo. Studijuodamas Suomijoje, tyrinėjo ten esančias elektrines, ir  žinojo apie aferas. Pati pasidomėjau, kaip buvo bandomas išstumti Rusijos rangovas Rosatom, per dirbtinai sukeliamas avarijas (ar neprimena  Astravo AE atvejo? Tik anūkas pakliedėjo, kad Astravo AE nesaugi, iš karto griuvo kažkokios konstrukcijos keletą kartų.) Šiuo metu Suomijoje esanti Olkiluoto jėgainė, kuri dar 2008 metais kreipėsi į Lietuvą dėl poveikio aplinkai vertinimo, ir planavo iš 5-ojo reaktoriaus mums tiekti per Estlinką pigią elektrą, yra paralyžiuota, nes kažkokie aktyvistai pastoviai aktyvizuojami kovoti prieš Rosatomą, piketuoti – panašia mada, kaip mūsų konservatoriai. O pralaimėjome mes, Lietuva. Rosatomas perpirko rangos teisę iš prancūzų Avevos, o Hitachi buvo išmestas kaip musė iš barščių iš konkurso dėl Olkiluoto, nes neturi Europoje licencijos. Gaila, kad Kubilius per silpnas, kad būtų išsiaiškinęs tai: net referendumas buvo organizuojamas dėl licencijos neturinčio „rangovo“…aišku, referendumas buvo tik akių dūmimas, nes piliečių sprendimas atvėrė kelius dar geresniam projektui – tai branduoliniam šiukšlynui, kurio 2014 m. poveikio aplinkai vertinimas jau padarytas, bet lietuviai kaip avių banda yra kvailinami visokių dirbtinių skandalų, o turėtų stabdyti branduolinę aferą.

 Zigmas Vaišvila neturėtų laukti kito pasikėsinimo – jis turi aiškiau prabilti apie atominės energetikos aferas, gal viską aprašyti knygoje. O jeigu skauda kaklą – tada diktuoti knygos tekstą mašininkei (buvo tokia specialybė, ir ji dabar manyčiau,išlikusi aktualia. Viena neįgali mergaitė nuo gimimo Kaune knygas rašo jas diktuodama savo tėčiui advokatui.)

P.P.S. Tetą, turinčią „vilko bilietą“ nuo  1990 m., vos pavyko ištraukti iš CŽV kalėjimo

Beje, geriausias pavyzdys, kad tikrais draugais buvę asmenys tokie ir buvo, yra jų absoliutus pasitraukimas nuo bet kokių valstybinių reikalų. Jeigu jūs turite panašias patirtis – pasitikrinkite savo „draugus“. O gal net ir gimines: kur jie dirba, ir ką veikia. Mano mylimiausia teta išvykusi žiūrėti diedukų, o jos vaikai- klesti. Ji pati negavo darbo jau nuo 1990 metų. Tačiau jos šeimos nariai – gavo. Nes „patraukė“ mamą į šoną, kuri turbūt būtų davusi mūsų valstybei labai daug,nes yra neeilinio intelekto ir erudicijos žmogus. Mano teta yra sėdėjusi net Amerikos slaptame kalėjime, iš kur ją išvadavau faktiškai aš: mano giminės iš mano tėvo pusės yra JAV advokatai. Kitaip turbūt būtų buvusi supūdyta slaptame kalėjime. Puoliau skambinti į Ameriką tėčio pusseserei, ir prašyti suteikti informaciją, kas nutiko tetai. Greitai ji buvo atrasta El Paso kalėjime, kuris youtube medžiagoje yra priskiriamas prie CŽV slaptų kalėjimų tipo. Jame kankinami žmonės. Mano tetą irgi tardė. Ji į tardymus atsakė bado streiku. Ji buvo įtarinėjama, kad yra šnipas. Nebeleista niekada įvažiuoti į Ameriką. Kodėl visa tai vyko – mano mama, jos  sesuo, niekada nepaaiškino. Tardomi žmonės, kurie atsisakę bendradarbiauti su saugumu, jie būna persekiojami iki dienų galo. Tai ir yra „Valstybinis vilko bilietas“ pačia baisiausia forma. Kartais prie manęs lenda žmonės įtikinėdami, jog nieko aplink mane nevyksta. Kartais bandoma įtikinti, jog jokios Naujosios pasaulio tvarkos nėra, ir Lietuvoje nevaldo idiotai, ir jų (idiotų, nieko nebaigusių) knygomis nėra nukrauti knygynai. Bet juk matome savo akimis, kaip tarybiniais metais išleidusi keletą knygų, „šioje“ santvarkoje mano teta pasidarė „niekuo“. O jos negabi sesuo, mano mama – „viskuo“: net Skverneliui padėjo laimėti Seimo rinkimus. Turbūt batu nuspyrė seserį, ir užėmė jos vietą. Gal dar batu nuspyrė mūsų šeimą, ir užėmė ir mūsų vietą. Mano mama Karbauskio pašonėje dar ir šiandien. Nors man meluoja,jog „išėjo iš politikos“. Partijoje turi net ne skyrių, o atskirą „žaliųjų frakciją“, ir jai vadovauja. 

Zigmui Vaišvilai irgi reikėtų pasižiūrėti, kas dedasi jo pašonėje,ir kodėl jam “padėję” žmonės klesti, o jis pats – žlunga. Manau, kad “vilko bilieto” principas tas pats – fizikinis. Į atsilaisvinusią vietą yra įkeliama molekulė – niekam nereikalingas idiotas, kurį galima valdyti.

Tai yra  absoliučiai straipsnio autoriaus nuomonė, ir ji gali nesutapti su redakcijos nuomome.

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));