Valdas Anelauskas : „Mane vemti verčia visa Stanislovo Tomo leftistinė ideologija“

                                                                                    

Juozas IVANAUSKAS

                                   PROTO SUTEMOS

(Septinta dalis)

 

Pasirodo, chuliganas ir aferistas Ostapas Benderis – Stanislovas Tomas jau tapo „antifašistu“. Nutiko taip, kaip ir prognozavo „Laisvas laikraštis“: vos jam buvo iškelta byla už įtariamą finansinį sukčiavimą, garsusis kovotojas sudaužė Jono Noreikos (generolo Vėtros) atminties lentą, dvi paras prasėdėjo areštinėje, buvo paleistas, pasižadėjęs kad nepabėgs, tačiau pabėgo, o dabar „šlovina“ Lietuvos Respubliką, pasiprašęs politinio prieglobsčio Austrijoje…

Socialinio tinklo „Facebook“ komentatorius Vygantas Kelertas ironiškai pastebi:  „Yra žinomas toks faktas, kada rusai išleido žydus iš TSRS emigruoti į Izraelį, tiesioginio reiso nebuvo, visi skrisdavo per Austriją. Tai visi ir prašydavosi politinio prieglobsčio būtent ten, o vėliau persikraustydavo į JAV arba Kanadą. Atidirbta schema. Kažin ar pusportalis ekspertai.eu ir toliau piarins šitą aferistą?..“.

  1. Kelertui antrina Romualdas Selvenis„Na taip, ant šio narcizo kabliuko pasimovė K. Juraitis, A. Nakas, buvo bandoma visaip sujuodint ir apkaltint nebūtais dalykais LL redaktorių Aurimą Drižių, iššaukta nauja holokausto eskalavimo banga, esą kokie tie lietuviai žydšaudžiai, nors niekad neteko girdėti taip atsiliepiant apie ukrainiečius, prancūzus ar lenkus, kurie tikrai labiau pasižymėjo šioje srityje.“

LL skaitytojų dėmesiui – drauge su JAV gyvenančiu publicistu Valdu Anelausku tęsiame pokalbių ciklą „PROTO SUTEMOS“.

 

——————————————————————————————————

 

VALDAS ANELAUSKAS: Kaip ir galima buvo tikėtis, mūsų išsamiai aptariama PROTO SUTEMŲ istorija Lietuvoje artėja prie logiškos pabaigos. Tiesa, galvojau, kad užsibaigs ji kiek kitaip, tačiau su tokiu grande finale – vandalizmo aktu, Stanislovui Tomui ėmus mojuoti kūju prieš Jono Noreikos (generolo Vėtros) paminklinę lentą, buvo peržengtos visos amoralumo ribos. Tokio akibrokšto net ir iš šito avantiūristo Ostapo Benderio tikrai nesitikėjau!..

Ko tik nepadarys narcizas, trokšdamas užkariauti publikos dėmesį. Dabar to dėmesio, bent jau kurį laiką, S. Tomui tikrai netruks, nes pasidarė sau gerą reklamą. Rusai viename straipsnyje, mačiau, jau netgi Vilniaus universiteto profesoriumi S. Tomą tituluoja. O sionistai, ko gero, dabar ims garbinti jį kaip savo didvyrį, gal net kokį nors Izraelio medalį gaus?.. Juk paleistas iš kaliūzės S. Tomas iškart išskrido, berods, į Izraelį, tačiau dabar pasiprašė politinio prieglobsčio Austrijoje.

Buvusioji opozicija Lietuvoje esančiam režimui dėl šio „eksvunderkindo“ ekscentriškų išpuolių dabar visiškai susikompromitavo bei didžią gėdą sau užsitraukė negrįžtamai, nes mojuojantis kūju S. Tomas tiesiog pramušė dugną!.. Dabar apie esančią, tiksliau, buvusią Lietuvoje opoziciją geriau apskritai neužsiminti. Ne tik suskaldė ir sukompromitavo šitas veikėjas opoziciją, bet, regis, galutinai sužlugdė ir pražudė!.. Todėl prieš du mėnesius aš perspėjau tautiečius, kad tas aferistas ne šiaip sau Lietuvoje atsirado, o su tikslu – galutinai pribaigti ir taip jau leisgyvę opoziciją. Manau, savo tikslą S. Tomas pasiekė, užduotį įvykdė su kaupu. Nors pradžioj aš tikrai negalvojau, kad viskas taip toli gali nueiti.

Kaip ten bebūtų, reikėtų mums šia tema dar kiek pakalbėti, paaiškinti LL skaitytojams, kodėl tiek daug dėmesio PROTO SUTEMOMS skyrėme. Labai nenorėčiau, kad kas nors pagalvotų, jog mums labai rūpėjo vien „genialiojo“ Stanislovo Tomo asmenybė. Bent jau man, jis tikrai neatrodo blogesnis, tarkim, už R. Šimašių, Gabrielių Landsbergį ar Andrių Tapiną. Be abejo, tai šlykštus tipas, diskreditavęs opoziciją, apgaudinėjęs pensininkus neįgyvendinamais pažadais, tačiau yra dar šlykštesnių.

J.I.:  Tiems, kurie patikėjo šio politikuojančio savimylos – sukčiaus kalbomis, matyt, derėtų prisiminti liaudies išmintį: kvailių nereikia nei sėti, nei akėti, jie patys dygsta. Nuo kvailumo vaistų nėra išrasta, išgydo tik grabo lenta.

V.A.:  Tačiau asmeniškai man, kaip nacionalistui, Stanislovas Tomas, visų pirma, yra ideologinis priešininkas. Mūsų pasaulėžiūra ir vertybės absoliučiai skirtingos, mat jis įkūnija daugelį politinių dalykų, kurių aš labiausiai nekenčiu, tai globalizmas, kosmopolitizmas, liberalizmas, komunizmas, apskritai bet koks politinis kairuoliškumas, kuriam apibūdinti vartojamas angliškas žodis leftizmas. Todėl aš pasisakau ne tiek prieš jo asmenį, kiek prieš pačią ideologiją, kuriai S. Tomas su tiesmukišku atvirumu atstovauja. Tai yra kairuoliška globalistinė-liberalistinė ideologija, kuri Europos šalis, tame tarpe ir Lietuvą, siekia ne tik pavergti, bet ir sunaikinti. Jau vien todėl tai bene pats didžiausias blogis.

Nors pats Stanislovas Tomas, kaip asmenybė, koks niekšas jis bebūtų, iš tiesų yra nulis, menkysta, tuščia vieta, tačiau visai kas kita jo atstovaujama ideologija, kuri labai pavojinga. Sakyčiau, globalizmas – tarytum šiuolaikinis komunizmas!..

Todėl man labai norisi paklausti S. Tomo gerbėjų bei rėmėjų Lietuvoje: iš kur pas jus toks besąlygiškas naivumas? O gal tiesiog kvailumas? Kas jums sakė, kad Stanislovas Tomas – Lietuvos žmonių gynėjas? Jis pats? Kodėl gi juo tikite? Pirmiausia, bent įsigilinkite, ką šitas veikėjas jums iš tikrųjų kiša savo video kalbų tiradomis!..

Kiekvienas gali lengvai pats įsitikinti pasižiūrėjęs, pavyzdžiu, S. Tomo balandžio 3 dienos video, kur, važinėdamas savo vienračiu po Vilnių, pasakoja apie jam iškeltą bylą. Kalba apie Lietuvos valstybę, kaip apie „šiukšlę“, o apie LT nepriklausomybę štai ką sako: „Aš būtent dėl to palaikau Europos federaciją, kad Europos federacija panaikintų tą nepriklausomybę. Tą nepriklausomybę, kuri sąlygoja ir skurdą ir tokias nesąmones, kaip baudžiamosios bylos už kalbėjimą, kad Lietuva pažeidinėja žmogaus teises. Yra tokia problema šitoj Lietuvoj ir vienintelis būdas išspęst šitą problemą (ir skurdo problemą ir žmogaus teisių problemą, ir demokratijos problemą) tai yra panaikint šitą valstybę, kad ji taptų Europos Sąjungos integralia dalimi ir kad Briuselis įvestų demokratinę tvarką šitoje valstybėje, nes čia nėra demokratijos. Ir kuo daugiau tos nepriklausomybės, tuo mažiau yra demokratijos. Ir tuo daugiau yra skurdo. Faktiškai viskas, kas Lietuvoje yra gero sukurta per šituos 30 metų, tai yra sukurta dėl Europos Sąjungos.“

Man atrodo, nelabai ką begalima čia pridėti, viskas ir taip aišku. Stanislovas Tomas ne tik melagis, sukčius ir manipuliatorius, svarbiausia, kad jis yra federalistinių, kosmopolitinių, globalistinių idėjų skleidėjas, nes pasisako už pasaulį be valstybių ir be tautų!.. Todėl mane stebina ne tik jo gerbėjų naivumas, o būtent jų kvailumas. Manau, S. Tomą remti tegali tik pats tamsiausias ir kvailiausias LT visuomenės sluoksnis. Deja, tokių yra gana daug Lietuvoje, 10 tūkstančių už jį pasirašiusiųjų – tikrai nemažas būrys!..

Aš jau nekalbu apie S. Tomo gerbėjus, sakyčiau, sektantus, kurie, kaip Nepriklausomybės Akto signataras Leonas Milčius gan taikliai juos pavadino, yra tikri KŪJAGALVIAI. Stanislovas Tomas turi visas sektos lyderio savybes ir yra tiesiog chrestomatinis pavyzdys. Tad ir jo pasekėjai, lyg tikri sektantai: Nakas, Juraitis, kažkokia Sulikienė, išvis psichodelikė, arba kažkoks ten klounas Lekstutis bei dar saujelė. Man belieka tik pasukioti pirštu ties kairiuoju smilkiniu…

J.I.:  Beje, štai dar keli šokiruojantys 2016 metų Stanislovo Tomo pasisakymai, kur jis aiškiai įvardina savo ideologinius prioritetus: „Apskritai man yra tas pats prieš ką bylinėtis – prieš Lietuvą, Rusiją, Moldovą, Kazachstaną, Nepalą, mano naująją gimtinę Andorą ar Jungtinius Arabų Emyratus. Koks man skirtumas?“ arba „Šiuolaikinis europietis turi gimti vienoje valstybėje, baigti mokyklą antroje, bakalaurą trečioje, magistrą ketvirtoje, tapti lektoriumi penktoje, tapti docentu šeštoje, tapti profesoriumi septintoje, tapti advokatu aštuntoje, įkurti verslą devintoje, o gyventi Andoroje.“

V.A.:  Stanislovas Tomas kalba kaip tikras globalistas, kuris visada yra virš tautybės ir nacionalinės valstybės, jam terūpi vien jo paties interesai. Tarytum „ateities žmogus“, kokį įsivaizduoja globalistai. Jų išsvajoto globaliojo pasaulio pilietis – betautis, bešaknis klajoklis, kuriam valstybės ir tautos nereikalingos. Todėl patriotizmas jam apskritai nesuprantamas dalykas. „Ar aš kada nors sakiau kažką apie patriotizmą? Aš niekada nekalbu apie patriotizmą, kaip ten visokiausi idiotai iš Radžvilo sąrašo“, – kalba S. Tomas tame pačiame video.

Taigi, vis labiau ryškėja jo kova prieš Lietuvą, vienokia ar kitokia forma, pliurpalais, aferomis arba kūju. Gali sakyti man kas ką nori, bet aš, asmeniškai, laikau Stanislovą Tomą suverenios šalies Lietuvos priešu. Taškas.

Reikia būti tokiu pat kosmopolitu, globalistų politikos klapčiuku, norint palaikyti šį asmenį!.. Todėl opozicija Lietuvoje gėdingai ir negrįžtamai susikompromitavo, kai susidėjo su šituo svieto perėjūnu suplyšusiais batais. Tiesiog pavirto šį chunveibiną remiančia gauja. Kaip vienas komentatorius internete gerai pasakė: „Visiškai sutinku su tamstomis, kad valdžia mulkina lietuvius, bet jūs nei kiek neatsiliekate nuo valdžios!...

J.I.:  Jei pernai, kaip teigia šis Ostapas Benderis, jis buvo „pabėgęs“ į Monaką, jeigu Lietuvoje jam „pavojinga“, tai dėl ko vėl čia sugrįžta, kodėl Lietuvoje daugiausia save reklamuoja ir būtent čia lenda į politiką? Gyventų sau kur nors egzotiškoje šalyje ir niekam netrukdytų, bet kažkodėl vis į Lietuvą traukia, nors ne kartą sakė, kad nejaučia šiai šaliai jokių sentimentų. Pagaliau, jis netgi ne lietuvis, gimė ne Lietuvoje, o ir emigravo iš čia visai jaunas būdamas. Tad kodėl neįsikūrus S. Tomui kur nors tolėliau, tarkim, Kosta Rikoje, kur palmės, kokosai, bananai, šilta jūra? Jeigu šis apsimelavęs pagyrūnas – „eksvunderkindas“ nelįstų į Lietuvos politinį gyvenimą, mums apskritai nerūpėtų, nei kur jis yra, nei ką daro. Tepalieka lietuvius ir Lietuvą ramybėje!..

V.A.:  Matyt, tolimuose egzotiškuose kraštuose S. Tomas jaučiasi esąs svetimas, niekam nereikalingas, nepritampantis, paprasčiausiai neturintis ką ten veikti, todėl ir tapo globalistinio pasaulio piliečiu. Nuolatos klajojantis, vietos sau nerandantis žmogus, lyg būtų koks viduramžių legendos amžinasis žydas Ahasveras.

Na, o Lietuvoje, pasirodo, S. Tomas gali surinkti nemažą būrį lengvatikių, įtikinti juos, neva apgins skurstančius pensininkus, „minimalistus“, vairuotojus, kalinius, Garliavos mergaitę, Labanoro girią ar dar ten kažką, jis gali išreklamuoti save ir net išvilioti krūvą pinigų iš naiviai patiklių lietuvių. Gal netgi pateks į Europos Parlamentą nuo Lietuvos?!..

Kodėl Stanislovas Tomas nekandidatuoja bet kurioje kitoje šalyje, nors giriasi gyvenantis ar dirbantis vos ne visose pasaulio šalyse? Gal todėl, kad ten neatsiranda tiek daug lengvatikių Buratinų kaip Lietuvoje. Bet dabar, atrodo, pajuto, kuri buterbrodo pusė yra sviestu patepta. Izraelyje šabesgojus, galimai, gaus kur kas daugiau, nei būtų iš Lietuvos pensininkų išvilioti pinigai ir europarlamentaro alga, kartu sudėjus.

Aš esu tiesiog šokiruotas. Nežinau ir negaliu suprasti, kas žmonėms turi atsitikti, kad nusiristų iki tokio lygio, kaip rusai sako, žemiau plintuso. Ko gero, tai jau ne tik proto užtemimas, o visiškas ištirpimas, panašiai kaip sniegas pavasarį ištirpsta…

J.I.:  Socialiniame tinkle „Facebook“ teisingai pastebi mūsų ne kartą cituotas teisininkas Jonas KOVALSKIS: „Tiesiog smagu matyti, kaip ES federalistas, pasinaudojęs visuomenės skauduliais, maudo nesisteminę opoziciją, įtvirtindamas ES teisės viršenybę prieš LR teisę“. Regis, S. Tomui bene vienintelis „švyturys“ – tarptautinės organizacijos?..

V.A.:  Pagrasinti šiandien Lietuvai Strasbūro Teismu ar JT Žmogaus teisių komitetu tampa tokiu pat banaliai įprastu dalyku, kaip prieš kokius 40 metų buvo žadama „nueiti iki Maskvos“. Mano supratimu, čia pasireiškia vis toks pat nepilnavertiškumo ir atsidavimo „vyresniajam broliui“ kompleksas.

J.I.:  Labai jau sena pasaka – „užsienis mums padės“, – kaip kažkada sakė legendinio romano herojus Ostapas Benderis!..

V.A.:  Viename savo video pernai rudenį Stanislovas Tomas aiškina, jog Konstitucija neva yra žemesnė už žmogaus teises. Spekuliacija žmogaus teisėmis, kaip dabar matome, privedė Europą iki kokio marazmo, vos ne iki visiško idiotizmo. Kaip gerai apibūdino rusų filosofas Aleksandras Duginas, šiandien „žmogaus teisės“ yra valstybės suvereniteto griovimo strategija. Tad ir Stanislovas Tomas būtent tuo dabar spekuliuoja, nes pagal savo pažiūras jis pats tikriausias globalistas ir visada tarnaus globalistams, valstybių ir tautų griovėjams.

  1. Tomo gerbėjai ir rėmėjai Lietuvoje galbūt nesupranta, kaip pavojinga užkibti ant tokių globalistinių kabliukų. Negi jie nesupranta, kad niekas apskritai neturėtų kištis į suverenios šalies vidaus reikalus? Jūs gi nepritariate, kai kišamasi į šeimos reikalus, kai koks „barnevernetas“ vaikus jūsų atima, tai kodėl toleruojate kišimąsi į jūsų šalies vidaus reikalus?!.. Tarp kitko, būtent kišimasis visokių JTO komitetų ir Europos institucijų į Lietuvos vidaus reikalus ir sudarė tam palankias sąlygas, kad vaikai tapo preke, kad sparčiai Lietuvoje plinta visokie iškrypimai, pedofilija ir t.t.

J.I.:  Šioj vietoj, matyt, vertėtų pacituoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, kurios 2-jame straipsnyje parašyta: „Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai“. Teisine kalba pagrindiniame valstybės įstatyme įtvirtinamas Lietuvos savarankiškumas ir valstybės suteikta aukščiausia teisė – suverenitetas – tautai. Trečiasis Konstitucijos straipsnis dar papildo: „Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių“.

V.A.:  Be abejo, LR Konstitucijoje viskas labai aiškiai pasakyta, bet tokie veikėjai, kaip Stanislovas Tomas, vis tiek postringaus, jog nuostata – „suverenitetas priklauso tautai“ esą prieštarauja tarptautinei teisei. Jie norėtų priešingai, kad lietuvių tauta taptų besąlygiškai paklusnia svetimoms – virštautinėms ir viršvalstybinėms – institucijoms.

Galite sutikti su manimi ar nesutikti, bet aš, būdamas bekompromisis „kietakaktis“ nacionalistas, vestfališkojo suvereniteto sampratos išpažinėjas, visada sakau ir sakysiu: nesvarbu, ką pataria Lietuvai globalistai Jungtinėse Tautose ar kur kitur. Lietuvoje aukščiausia teisė yra ir turi būti tiktai Lietuvos Respublikos Konstitucija, tautos patvirtinta balsuojant referendume 1992 metais. Todėl Lietuvoje neturėtų galioti joks įstatymas ar kitas teisės aktas, priešingas Konstitucijai.

J.I.:  Tačiau nepamirškim, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio akto dėl narystės Europos Sąjungoje 2 straipsnis nustato: „Europos Sąjungos teisės normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis. Jeigu tai kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, Europos Sąjungos teisės normos taikomos tiesiogiai, o teisės normų kolizijos atveju jos turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus“.

V.A.:  Ką galiu į tai atsakyti? Aš sakau ne kaip dabar yra, o kaip turėtų būti. Prisimenu, prieš man emigruojant iš TSRS 1988-tais metais, prie LKP CK pastato ir tarybinio generolo Ivano Černiachovskio paminklo Vilniuje atsirado toks didelis skydas su užrašu: „Lietuva be suvereniteto – Lietuva be ateities“. Gi dabar, kaip kandidatuojantis į prezidentus Arvydas Juozaitis klausia: „Kas liko iš Suvereniteto, kurio labui Lietuvos Konstitucija surašyta? Kas liko iš 2-ojo straipsnio, kuris skelbia: „Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai“. Gal akys meluoja ir tai neužrašyta?“, – to paties ir aš galėčiau paklausti, ir bet kuris pilietis, kuriam Lietuva ir lietuvių tauta, jos ateitis iš tikrųjų rūpi. O tuo tarpu visokie globalistų klapčiukai, kaip Stanislovas Tomas, siekia, kad suvereniteto Lietuvoje liktų dar mažiau arba išvis neliktų, tai yra, kad Lietuvos valstybė būtų be ateities.

Įsidėmėtina, jog dar 1931 metais Anglijos globalistas (iš Karališkojo instituto užsienio reikalams), įžymus istorikas Arnoldas Toinbis prasitarė: „Šiuo metu mes visomis jėgomis, nors ir patylomis, veikiame siekdami išplėšti iš tautinių valstybių rankų tą paslaptingą galią, kuri yra vadinama suverenitetu“.

Jau vien tai, jog ponas Stanislovas Tomas gan dažnai Lietuvoje visur kiša Jungtinių Tautų Organizaciją, lyg kažkokią „aukščiausios tiesos ir teisingumo instanciją“, puikiai atskleidžia tikruosius jo kėslus – globalizmas, globalizmas ir dar kartą globalizmas!..

J.I.:  Betgi ne jis vienas toks, nemaža dalis žmonių globalios, viršnacionalinės valdžios egzistavimą yra linkę laikyti savaime suprantamu ir netgi neišvengiamu dalyku ateityje?..

V.A.:  Šių dienų globalistai nieko naujo neišrado, deja. Istorinės lemties įvaizdis – seniai naudojamas propagandinis ginklas. Juk ir apie komunizmą kažkada buvo kalbėta, neva tai aukštesnis žmonijos išsivystymo etapas. Netgi pats žodis „globalizmas“ iš tikrųjų yra kaip priedanga planuojamos pasaulinės tironijos pavadinimams: „vieno pasaulio valdžia“, „pasaulinė vyriausybė“, „nauja pasaulio santvarka“. Globalizmas – tai centralizuota ne tik pasaulio ekonomikos, bet ir visuomenės valdymo tvarka – būtent pasaulinė valdžia!

Globalizmas – pasaulinės valdžios siekis, o kosmopolitizmas – jo ginklas žmogaus sąmonės lygmenyje. Globalistai siekia, kad tautas ir valstybes valdytų viso pasaulio centrinė vyriausybė, kol pavienės valstybės ilgainiui visai išnyks. Tada globalizmas būtų ir priverstinis kosmopolitizmas, tad kiekvienas be jokių išlygų taptume kosmopolitais. O kas yra kosmopolitizmas? Kosmopolitas pažodine prasme –  „pasaulio pilietis“. Taigi, mes visi taptume lyg stanislovais tomais…

„Globalizmas – tautų „gripo“ ideologija, skleidžianti visuotinį kosmopolitizmą: ji žudo tautas, kurios pasaulio gobšiems susimokėliams bando pastoti kelią siekiant pasaulinės politinės valdžios“, – teigė įžymusis lietuvių antiglobalistas Vilius Bražėnas, pridurdamas, kad „globalistų diktatūros neišvengsime, bet geriau žinodami apie ją galime tinkamai pasiruošti“.

Žodžiu, žmonėms būtinai reikia tokius dalykus žinoti kuo išsamiau. Todėl ir aš stengiuosi demaskuoti kosmopolitines, globalistines, liberalistines, komunistines jėgas, nesvarbu, kur jos šiandien bepasireikštų, Amerikoje ar Lietuvoje.

Dar 1920 metais, matyt, nujausdamas artėjančią globalizmo grėsmę, popiežius Benediktas XV įspėjo: „Pasaulio valdžios atėjimo ilgisi visi blogiausi ir iškrypėliški elementai“. „Jei tokios idėjos bus įgyvendintos, tai neišvengiamai įvyks dar negirdėtas teroro viešpatavimas“, – sakė tada Šventasis Tėvas Benediktas.

J.I.:  Nuogąstavimai, kad dabar visame pasaulyje siekiama globalios diktatūros, matyt, nėra iš piršto laužti.

V.A.:  Būtent link to mus veda valstybių suverenumo praradimas, savanoriškai dalyvaujant visokiose globalistų kuriamose tarptautinėse organizacijose bei sutartyse. Juk globalizmo pagrindinė ašis šiandien – Jungtinių Tautų Organizacija. Netgi Albertas Einšteinas, kitas įžymus globalistas, atvirai pasakė: „Jungtinės Tautos turi padėti pamatus realiai pasaulinei valdžiai“.

„Baisiuosi vien pagalvojęs apie pasaulinės vyriausybės utopijos galimybę, apie žmonijos ir mūsų tautos likimą atsidūrus po viena, iš prigimties ir pagal procesą neišvengiamai tironiška Jungtinių Tautų vėliava,“ – įspėjo mus Vilius Bražėnas.

Nereikėtų pamiršti, kad globalistų sumanytas pasaulinės valdžios branduolys – Jungtinių Tautų Organizacija – buvo sukurta žmonių, kurie daugelis, kaip vėliau paaiškėjo, buvo slapti JAV komunistų partijos nariai!.. Pagrindiniais smuikais tada (kaip ir dabar) grojo „išrinktųjų genties“ atstovai, tokie kaip Bernardas Baruchas ir Feliksas Frankfurteris (kurie, beje, stovėjo ir prie Europos Sąjungos ištakų). Nors labai didelė buvo ir komunistų įtaka, nes visus JTO steigiamuosius dokumentus rengė ir JTO pirmojo posėdžio generaliniu sekretoriumi buvo Stalino agentas JAV vyriausybėje Eldžeris Hisas. Jis paskui, 1948 metais, buvo pagaliau demaskuotas ir teisė jį Amerikoje už šnipinėjimą TSRS naudai. Šis užsislaptinęs komunistas dalyvavo, beje, Jaltos ir Potsdamo sutarčių rengime, kai Stalinui už sutikimą dalyvauti pasaulio valdžios projektavime Jaltoje buvo atlyginta Rytų Europos atidavimu komunistų vergijon.

Komunistų agentai iš esmės siekė to paties tikslo, kaip ir šiandieniniai globalistai, tai yra, jie siekė valdyti pasaulį, siekė pasaulinės komunistinės vyriausybės. Tad ar verta stebėtis, jog JTO Generalinis sekretorius U Tanas kartą (minint Lenino gimimo 100-ąsias metines) patvirtino, kad „Lenino idėjos atsispindi Jungtinių Tautų Chartijoje“? Kaip žinia, Tarybų Sąjunga šioje organizacijoje visada turėjo net tris balsus. Apie tai, beje, daug rašė šviesios atminties Vilius Bražėnas. „Bent jau žinokime, kur esame pakliuvę ir negarbinkime tautų mėsmalės uždavinį turinčių organizacijų“, – sakė jis.

J.I.:  Šia prasme mums ypač aktuali JAV prezidento Donaldo Trampo kalba Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje pernai rugsėjo 26 dieną, kai jis aiškiai pasakė, jog ne tik JAV, bet ir kiekviena pasaulio šalis turi (ne gali, o būtent TURI) nepaklusti „viršvalstybinių“ organizacijų diktatui. Būtent tai ir pabrėžė, kad pasaulio šalys turi remtis savų tautų suverenumu ir patriotizmu. Prezidentas D.Trampas ir jo administracija patvirtino: „Atmetame globalizmo ideologiją ir priimame patriotizmo doktriną“. „Pasaulinis valdymas“ yra „prievartos ir dominavimo“ forma, nuo kurios „atsakingos tautos privalo gintis“, – tąkart pareiškė JAV prezidentas D. Trampas, ir tai buvo išties istorinė kalba!..

V.A.:  Ką gi, ne be reikalo ir Vilius Bražėnas sakydavo, kad visus Lietuvos (ir ne tik) kosmopolitus – globalistus reikėtų susodinti į kosminį laivą ir išsiųsti į kosmosą!.. Būtent tokius, kaip mūsų aptariamas „revoliucionierius“ Stanislovas Tomas. Ne į Austriją ar Monaką, o būtent išsiųsti į kosmosą!..

Vienintelis dalykas, nekeliantis abejonių, per visą Stanislovo Tomo biografiją, tarsi raudonas siūlas einanti, kairuoliškumo (leftizmo) linija. Jaunystėje tai buvo kairuoliškas radikalizmas ir net anarchizmas, o paskui palaipsniui mutavo į dabartinę „žmogaus teisių gynimo“ demagogiją.

J.I.: Lietuvoje S. Tomas jau spėjo pagarsėti kaip barikadų statytojas!.. Vertėtų prisiminti, kaip 2008 metų gegužės mėnesį bandė sukelti riaušes Vilniaus universitete. Šiuos įvykius gan plačiai nušvietė sisteminė  žiniasklaida. Tik per tokius skandalus jis tapo gan žinomu Lietuvoje veikėju. Paskui dar užsimanė statyt barikadą Seime, bet pateko policijon. Beje, tais pačiais metais Stanislovas Tomas buvo partijos „Tvarka ir teisingumas“ kandidatas į Seimą ir netgi pateko į antrąjį turą Klaipėdoje, bet pralaimėjo liberalui E. Masiuliui.

V.A.:  Tame pačiame Vilniaus „laisvajame universitete“ LUNI, kurį jau minėjome, jis 2009 metų sausio 29-tą skaitė paskaitą tema – „Riaušių istorija ir teisinė padėtis“, kur , tarp kita ko, pasakojo apie 2006 metų Paryžiaus Sorbonos universiteto studentų „sukilimą“, kuriame neva ir pats dalyvavo. Palygindamas su tada (2009 sausio 16 d.) įvykusiu protestu prie Seimo, S. Tomas sakė: „Akivaizdu, kad šios [Paryžiaus studentų] riaušės daug agresyvesnės nei Vilniaus sausio 16 neramumai. Vilniuje nebuvo deginamos mašinos, nebuvo laužomos autobusų stotelės, žmonės nešaudė į policininkus iš gesintuvų, nemėtė į juos nulaužytų kelio ženklų. Tą taikią dieną Vilniuje buvo sulaikytas 151 žmogus. Kiek studentų buvo sulaikyta Paryžiuje 2006 kovo 11? Vienuolika. Vakarų policija, priešingai nei Lietuvos, gerbia žmogaus teises.“ Reiškia, pagal Stanislovą Tomą, kelti riaušes, deginti mašinas, laužyti autobusų stoteles bei kelio ženklus, šaudyt į policininkus iš gesintuvų – tai ir yra žmogaus teisės?!..

J.I.:  Pasak S. Tomo, riaušės ir universitetų „okupacijos“ – dažnas reiškinys Prancūzijoje. Sakosi net keturis kartus Paryžiuje dalyvavęs taip vadinamose Sorbonos universiteto „okupacijose“. „Kiekvieną kartą, kai jūs girdite apie studentų streiką Paryžiuje, aš ten būtinai būsiu“, – teigė tada S. Tomas, pridurdamas, jog jam ypač patinka daina „Paryžius dega!“, kurios pagrindinė idėja – studentų sukilimai spontaniškai prasideda dėl kiekvienos smulkmenos ir nesibaigia niekada…

V.A.:  Man iki šlykštumo pažįstami tokie „žmogaus teisių gynėjai“ ir jų leftistinė demagogija. Juk visa tai pastarųjų kelių metų bėgyje, po to kai Donaldas Trampas buvo išrinktas JAV prezidentu, aš nuolat matau Amerikoje, kur anarchistai ir vadinamieji „antifašistai“ kelia riaušes tai vienoje, tai kitoje vietoje, jei ne kasdien, tai kas savaitę. Ypač Oregono valstijos pagrindiniame mieste Portlande riaušės jau tapo ko ne įprastu reiškiniu.

Deja, nieko riaušininkams už tai nebūna, nes policija, kaip sako Stanislovas Tomas, „gerbia žmogaus teises“. Net jeigu ir areštuoja kelis pačius aršiausius riaušininkus, tai už pusvalandžio paleidžia, nes policijon iškart prisistato tokie „žmogaus teisių gynėjai“, kaip Stanislovas Tomas, dosniai finansuojami vis to paties „cukrinio tėtušio“ Džordžo Sorošo, pareikalauja gerbti riaušininkų „žmogaus teises“ ir nedelsiant juos paleisti. Jei reikia, tai sumoka nedidelį užstatą, ir viskas – riaušininkai laisvi, gali toliau laužyti, deginti miestą. Per vieną vakarą, iškart po JAV prezidento rinkimų 2016 metais, jie padarė nuostolių Portlando miestui už pora milijonų dolerių. Ir kokios bausmės už tai susilaukė? O gi jokios!..

Pagaliau, prisiminkime, kokie protestai vyko JAV sostinėje Vašingtone per Trampo inauguraciją. Todėl tiek daug visokių „antifašistų“ – riaušininkų čia ir prisiveisė, kad valdžia juos toleruoja. Mes bandėme rinkti peticijai parašus, kad valdžia paskelbtų juos teroristais, bet nieko nelaimėjome, deja, „antifa“ siautėja toliau!..

                                                                                     Laukite tęsinio

FOTO komentaras (paryškinta) 

 

Stanislovas TOMAS ne tik melagis, sukčius ir manipuliatorius, svarbiausia, kad jis yra federalistinių, kosmopolitinių, globalistinių idėjų skleidėjas, kadangi pasisako už pasaulį be valstybių ir be tautų!.. Todėl mane stebina ne tik jo gerbėjų naivumas, o būtent jų kvailumas. Manau, S. Tomą remti tegali tik pats tamsiausias ir kvailiausias LT visuomenės sluoksnis. Deja, tokių yra gana daug Lietuvoje, 10 tūkstančių už jį pasirašiusiųjų – tikrai nemažas būrys!..

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));