skip to Main Content
V. Benkunskas šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos įstatymus

Mes, Vilniaus Lazdynų, S. Konarskio, L. Karsavino, A. Puškino mokyklų bendruomenių atstovai, šiandien, 2015 m. rugpjūčio 20 d., netikėtai tapome neeilinio įvykio dalyviais – Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas Valdas Benkunskas, kuruojantis švietimo klausimus, uždraudė mums dalyvauti posėdyje, paprasčiausiai išvarė iš patalpų.

Posėdis buvo sušauktas Valdo Benkunsko iniciatyva ir buvo skirtas aptarti Vilniaus keturių mokyklų reorganizacijos klausimus. Mero pavaduotojas griežtai atsisakė aptarti ypatingai svarbų klausimą su tėvais, motyvuodamas tuo, kad pageidauja kalbėti tik su mokyklų vadovais. Išgirdęs tėvų motyvuotus paaiškinimus, kad klausimus dėl mokyklų ateities ir mūsų vaikų likimo turi spręsti ne tik vadovai, bet ir bendruomenės (kas yra įtvirtinta Lietuvos teisės aktuose), V. Benkunskas kategoriškai pareiškė, jog jis nekalbės dalyvaujant mokyklų bendruomenių atstovams.

Mero pavaduotojas savo veiksmais šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą bei kitus teises aktus. Toks mero pavaduotojo skandalingas elgesys ne tik prieštarauja etiketo normoms, bet ir pažeidžia demokratinės valstybės principus bei žmonių teisę dalyvauti sprendžiant dėl vaikų ateities.

Lietuvos Respublikos ir tarptautiniai teisės aktai, reglamentuojantys švietimo klausimus, numato glaudų bendradarbiavimą su mokyklų bendruomenėmis atsižvelgiant į jų nuomonę. 

Nors mero pavaduotojas V. Benkunskas per rinkimus gavo tik 7953 vilniečių balsus, o jo partija – tik 14 proc., tačiau jis privalo atstovauti visiems vilniečiams, kurių yra per 550 tūkstančių! Eidamas šias aukštas pareigas, jis privalo išklausyti visus Vilniaus miesto gyventojus ir atsižvelgti į visų miesto gyventojų nuomonę, visų pirma klausimais, susijusiais su jaunimu. 

Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinės mokyklos bendruomenės,

Vilniaus Simono Konarskio vidurinės mokyklos bendruomenės,

Vilniaus Levo Karsavino vidurinės mokyklos bendruomenės,

Vilniaus Lazdynų vidurinės mokyklos bendruomenės,

šiandien dalyvavusių atstovų vardu

Miroslav Šejbak

2015-08-20

Pranešimą paskelbė: Elžbieta Sadaiska, Lietuvos lenkų rinkimų akcija
Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));