Mušti tautą bus pasitelkiami ir šauliai

288525562 3247610545517888 3483893030798882703 n

288525562 3247610545517888 3483893030798882703 n

Susipažinkim su nauju bukalaurų planu. Seime įregistruoti Šaulių sąjungos, Karo tarnybos ir Vidaus tarnybos statuto įstatymų pakeitimai. Visada, kada keičiamas įstatymas, Seimo duomenų bazėje pateikiamas palyginamasis variantas, t.y. atskirame dokumente nurodoma, kas keičiama, kad piliečiai galėtų žinoti apie planuojamas permainas.
Šaulių sąjungos įstatyme jokio palyginamojo varianto nepateikiama. Pateikiamos ne pataisos, kur konkrečiai nurodoma, kas keičiama, o visas ilgas ilgas naujas įstatymo tekstas, kad piliečiai negalėtų sužinoti apie planuojamas permainas. Tenka atsidaryti abu tekstus ir lyginti pačiam. Taigi pažiūrėkime, kas ateina, nes tų pataisų nedaug.
Permaina Nr.1 – Lietuvos šaulių sąjungos vadą skiria, atleidžia, nušalina, kontroliuoja ir apdovanoja nebe Krašto apsaugos ministras, o Vyriausybė. Klausimas su Krašto apsaugos ministru pagal įstatymą nėra net derinamas.
Permaina Nr.2 – Lietuvos šaulių sąjungos vadas skiriamas ne trejiems, o ketveriems metams.
Permaina Nr.3 – Lietuvos šaulių sąjungos vadas yra pavaldus ne Krašto apsaugos ministrui, kaip buvo iki šiol, o Vyriausybei.
Permaina Nr.4 – šauliai turi teisę naudoti ne tik šaunamuosius ginklus ir specialiąsias priemones, bet ir PRIEVARTĄ taip, kaip ji apibrėžta Policijos įstatyme.
Permaina Nr. 5 – Lietuvos šaulių sąjungos statutą tvirtina ne Krašto apsaugos ministras, o Vyriausybė.
Permaina Nr.6 – policijos vadovaujami šauliai gali naudoti prievartą, specialiąsias priemones ir šaunamuosius ginklus prieš piliečius.
Permaina Nr.7 – galima įeiti į gyvenamąsias patalpas ne tik sulaikant nusikaltėlį, bet ir NUSIKALSTAMĄ VEIKĄ GALIMAI PADARIUSĮ ASMENĮ, t.y. pas bet ką, kas pasirodys įtartinas ar nepatiks.
Dabar pateikiu vertimą į lietuvių kalbą:
Lietuvos šaulių sąjunga iš grynai karinės, savanoriškos piliečių struktūros, skirtos ginti valstybei karo atveju, reorganizuojama, įtraukiant papildomas funkcijas, būdingas policinei struktūrai, skirtai piliečių pasipriešinimui slopinti karinėmis, letaliomis priemonėmis.
Sąjunga išvedama iš Krašto apsaugos ministerijos pavaldumo, kuris absoliučiai būtinas veiksmų koordinavimui ir vadovavimui iš vieno centro karo atveju ir perduodama tiesiogiai Vyriausybei.
IŠVADA. Konservatoriai Vladimiro Putino pavyzdžiu (kaip visada) kuria Nacionalinę gvardiją savo valdžiai išsaugoti, pavaldžią asmeniškai tiesiogiai I.Šimonytei ir nepriklausomą nei nuo Krašto apsaugos ministerijos, nei nuo Prezidento.
Tai gal, ponai, iškart steikit privačią VAGNER kariuomenę?
Beje, šios struktūros naujai paskirta vadovybė eis pareigas dar ir pusę kitos Seimo kadencijos – savanorių maišto pakaunėje pavyzdžiu, esant nepalankiems rinkimų rezultatams, karo ar pačių sukeltų neramumų pretekstu bus labai patogus įrankis.
Facebook komentarai
});}(jQuery));