Truputį slaptai

 

Zenonas Volkovas

Klaipėda   

 

  

  Drg. Juozai Bernatoni, esate neva Nepriklausomos Lietuvos, netgi tariamo teisingumo ministras, bandantis užtemdyti mūsų nuomonę apie teisingumą ir verčiantis manyti, kad Lietuvoje teisingumas yra. Taip galima manyti tik skaičius 2016-03-12 d. „Lietuvos žinias“ paruošto su tavimi (esate jaunesnis Z.V.) interviu. Pamiršai, kad jau 26 metai gyvename tariamoje nepriklausomybėje. Nors didžioji dalis Lietuvos gyventojų yra priklausomi. Vieni, narkotikams, kiti alkoholiui, bambaliams, paleistuvystei, žmogvaldystei t. ir t. Tavo vadovavimo metu viskas dar labiau išbujojo, ypatingai teisinis nihilizmas. O pats giriesi, kad „Nuveikti darbai inventorizuoti, kiti bus baigti iki kadencijos pabaigos.“

      Norėčiau tamstai paprieštarauti, kad nieko apčiuopamo nesi padaręs. Jūsų sistema bandė nužudyti LL redaktorių Aurimą Drižių ir kas, išėjo šnipštas, nes redaktorius išgyveno. Nors jam buvo suknežinta galva, sulaužyti šonkauliai, tavo sistemininkai konstatavo tik nežymų kūno sužalojimą. Na disidento Aurimo Drižiaus nužudyti nepavyko. Užsidirbote iš sistemos minusą. Ar inventorizavote? Manu ne. Tačiau tavo sistemai pavyko iš manęs atimti senelių žemę. Trumpai priminiau praėjusiame LL numeryje Nr.10. Čia užsidirbai pliusą. Dar liko senelių sodyba. Pirmyn. Nežinau kaip ten pats savo darbus inventorizuoji. Manau taikai savo technologiją, kai du minusai pavirsta į pliusą, ir nemanyčiau, kad iš pliuso sau darytum du minusus.

      Toliau, kaip vieną pagrindinį savo arkliuką įvardijote visuomeninių teisėjų (tarėjų) instituto koncepcijos patvirtinimą. Kur neabejoji, kad dėl šios naujovės teismai taptų atviresni, o piliečiai tiesiogiai dalyvautų įgyvendinant teisingumą.  Kadangi savo teisingumu nori užtemdyti mūsų protus, paaiškinsiu kaip bus tariamai renkami tie visuomeniniai teisėjų tarėjai. Bus užregistruoti visi norintys kandidatai. Galės užsiregistruoti ir disidentai. Svarbu, kad būtų neteisti, galimai ir nebausti.  Šis sąrašas galimai bus atiduotas policijos generaliniam komisarui Sauliui Skverneliui. Šis perduos informaciniam centrui prie VRM. Iš kur gaus kandidatų į minėtus tarėjus sąrašą- atsakymas manau bus su grifu „Visiškai slaptai“. Šitam gautam atsakyme, bus tarkim atžymos, arba išrinkti į atskirą sąrašą, kuris kandidatas priklauso sistemos klanui, t.y. ar yra „bildukas“ (stukačius-rus. – Z.V.)  t. ir t. Antisisteminiam,  pilietiškam piliečiui pakliūti į visuomeninius teisėjų tarėjus  šansų tikrai nebus. Drg. Juozai, esi visiškai teisus sakydamas: „Ar galima dėl rinkėjų viliojimo aukoti valstybės (visiškai slaptus – Z.V.) interesus?“

      Esi teisus ir dėl opozicinių partijų ir Jūsų koolicijos partnerių triejų metų seime poilsio, kurie dabar stengiasi sumenkinti tuos, kurie visą tą laiką dirbo ir kūrė. Gaila nei vieno dirbusio ar kūrusio neivardinote. Galimai turėjote omenyje save, neva sukūręs minimų tarėjų instituto koncepciją. Tokie visuomeniniai teisėjų patarėjai, jau buvo sovietmečiu, jų nuomonės teisme niekas nesiteiravo, nors dėl mandagumo kai kurie teisėjai išklausydavo. Kurti šios sistemos nebereikėjo, reikėjo tik nusirašyti, kaip VU, neakivaizdiniame skyriuje. Drg. Juozai, norėtusi paklausti, ar nors vienas sisteminis darbuotojas, už darbą ir kurimą, dėl nepavykusio disidento Aurimo Drižiaus nužudymo, gavo nuobaudą, ar tarkim, po nepavykusios operacijos pats vykdytojas buvo pasiūstas anapilin? Ar pats vis dar tvirtini, kad užtikrinai valstybėje pažangą ir stabilumą?  Sakai, kad žmonės išmoko atskirti pelus nuo grūdų. Deja esi tik dalinai teisus, žmonės dabar atskirinės grūdus iš pelenų, o ne pelenus iš grūdų.

      Toliau drg. Juozai sakai, kad teisingumo ministro veikla gana sudėtinga, nes tenka koordinuoti politiką, kurią įgyvendina nepriklausomos teisinės institucijos – teismai, prokuratūra, advokatūra, teisėsauga. Įdomu kodėl nepaminėjai dar neva nepriklausomų antstolių, slaptųjų įvairių tarnybų t. ir t.  Kalbate, kad padaugėjo galimybių žmonėms gauti garantuojamą teisinę pagalbą. Jeigu turite omenyje nemokamą teisinę pagalbą, galiu pasakyti nėra ši pagalba tokia jau nemokama. Tie kai kurie nemokami, kultūringai prašo kanceliarinėms išlaidoms. Ar šiaip iš fizonomijos matosi, kad reikia duoti. Turi tarkim palikimą senelių sodybą, kad ir pajamų neturi, eik pas mokamą, arba parduok neįkainojamą senelių, tėvų palikimą ir likęs be turto, gausi nemokamą advokatą. O jų alga litais buvo apie 5 000. 

      Drg. Juozai Bernatoni, giriesi, kad pagal laisvės atėmimo kriterijų būnant greta totalitarinių valstybių sumažinai įkalintų ir suimtų asmenų skaičių, nuo 10 tūkst. iki 7 tūkst. ir priartėjote prie demokratinių Europos valstybių. Vėl norėtusi paklausti, tarkim disidentė Danutė Balsytė, arši nomenklatūros partokratijos kritikė ir nuosekli socialinio teisingumo šalininkė, visą gyvenimą užsiėmusi savišvieta ir saviaukla, gyvenusi Šveicarijoje, susipažinusi su tikraisiais demokratijos principais,  už savo įsitikinimus Lietuvoje buvo uždaryta į kalėjimą. Tik po publikacijų Laisvam Laikraštyje,  po mėnesio buvo paleista. Disidentas Aurelijus Beržinis, pasodintas į Lukiškes, pagal melagingo liudininko parodymus,  kur kas ilgesniam  terminui, sąrašą galime tęsti ir tęsti, pereinant prie nužudymų. Pagal tave drg.Juozai, išeina taip. Kadangi skaičius sumažėjo,  priartėjome prie demokratinių Europos valstybių? Mes manome, kad Jūsų sukurtas „teisingumas“ sukurtas tik mums. Pati sistema gal ir priartėjo tik skaičiais, bet represijos stilius liko nepakitęs. Pats galimai ir nežinai, kad esate vadinami vidiniais žmonių priešais ir gimdote visas išorines, „gyvenimiškas“  problemas ir kaip sovietmečiu griaunate žmonių likimus.  

      Girdėjau, kad nori apžvelgti, kaip Lietuvoje keitėsi socialdemokratinių vertybių suvokimas. Gal sakyčiau iš pradžių apžvelkite, kaip keitėsi komunistai į socialdemokratus. Kaip Lietuva tapo mafijos respublika. Kaip D.Grybauskaitė globoja mafijinę teisėsaugą.

      Ar tau drg. Juozai, neatrodo, kad tavo sistema tau yra sava ir artima, o mums svetima ir negiminiška.

      Drg. Juozai Bernatoni, teisingumo ministre, jeigu norite daugiau sužinoti apie mafijinę Lietuvos teisėsaugą, galite paremti pervedę UAB „Patikimas verslas“ DNB bankas LT 7540 1005 1001 776086. Pinigai bus griežtai panaudoti disidento Aurimo Beržinio knygai išleisti. Taip dalinai būsite truputį atsikratęs savo įnašo į mafijinę Lietuvos tesėsaugą.

 

       Drg. ministre ir visos Jūsų teisinės sistemos atstovai, esate įklimpę iki kaklo į šį savo sukurtos sistemos liūną. Vienas šansas, kad nenuburbuliuotumėt tame liūne, reikia kuo skubiau, kad šios Jūsų sistemos atstovai spaudai, pradėtų Jus ne maskuoti, o demaskuoti. Jūsų niekšybes keltų į viešumą. Tiksliau, kad būtų jie Jūsų nedraugai. Gal tada ir pajusime kokį tai progresą. Dabar esate, kokie esate. Jokie „Mentų“ filmai Jūsų nereabilituos.

Facebook komentarai
});}(jQuery));