Teismas sutinka su VRK pozicija, kad referendumų daugiau būti negali

bakaveckas

bakaveckas

Nuotr. – skundą išnagrinėjęs LVAT teisėjas Bakaveckas

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šiandien išnagrinėjo Referendumo iniciatyvinės grupės skundą dėl to, kad VRK 2021-06-29 atsisakė registruoti referendumo iniciatyvą dėl LR Konstitucinio įstatymo dėl LR Seimo rinkimų. Teismas sutiko su dalimi skundo argumentų, tačiau išvis nenagrinėjo ginčo esmės, t.y. ar šis konstitucinio įstatymo projektas suderintas su Konstitucija, ar prieštarauja kitiems įstatymams.
Atsiliepimu į skundą ir posėdžio metu VRK atstovas nepateikė jokių atsikirtimų į skundo argumentus, tačiau teismas į tai nesigilino – tik pasakė, kad sutinka su VRK pozicija.
Gal būt ir teismui šioje situacijoje pritrūko laiko skundo argumentams įvertinti, mat skundas turi būti išnagrinėtas per 48 valandas. Liepos 6 diena dargi šventinė diena.
Todėl suprantama, kad tokioje situacijoje sunku tikėtis dalykiško bylos išnagrinėjimo.
Šiandien Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateiktas kitas Referendumo iniciatyvinės grupės skundas dėl to, ką išvis reikia daryti su referendumo iniciatyva nuo 2021-07-01 d., kada pagal 2020-07-30 Konstitucinio Teismo nutarimą neteko galios 2018-12-20 d. redakcijos Referendumo įstatymas.
Mat VRK 2021-06-29 d. įregistravo Piliečių referendumo iniciatyvinę grupę dėl Konstitucijos 9 str. ir 147 str. pakeitimo (referendumo iniciatyvos kartelės sumažinimo nuo 300 000 iki 100 000 parašų, tačiau liepos 1 d. nutarė nešduoti šiai iniciatyvai parašų rinkimo lapų ir prisijungimo prie elektroninio lapų pasirašymo. Atseit, Lietuvoje nebeliko galiojančio referendumo įstatymo.
Tačiau Referendumo iniciatyvinė grupė skunde nurodė, kad liko Konstitucijos 9 str. ir 147 str. nustatyta Tautos teisė į referendumą ir pateikė argumentus, kad tokia neatsakinga VRK nuomonė negali pažeiti Konstituciją ir pamatinius teisinės valstybės principus.
Referendumo inicityvinių grupių koordinatorius Zigmas Vaišvila
Minėta teismo nutartis:
Facebook komentarai
});}(jQuery));