Kodėl V.Tomkus į Sąjūdį atsivedė ožį?

ozys

ozys

L I E T U V O S   T A U T Ą   I Š D A V U S  I O,   P A R A Z I T U O J A N Č I O   L A N D S B E R G I O    S U Š V E N T I N I M A S   T Ę S I A M A S

 

Pranas Pričkus

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas ėmėsi projekto dėl valstybės vadovo statuso, nesveikai susireikšminusiam tarybiniam profesoriui V. Landsbergiui suteikimo. Kas nori tas žino, kad Sąjūdį įkūrė KGB sistema. Tarp kitko, Klaipėdoje, GBŪV-1, buvau savarankiškai įkūręs sąjūdžio iniciatyvinę grupę, išrinko įgaliotiniu. Maniau suės su visom žarnom. Aktyviausiai veikė KGBisto „Henriko“ klapčiukas D.Varkalis. Taigi, Sąjūdį įkūrė KGB ir jį palaikančios jėgos. Kūrė ir sukurė „naują“ nusikalstamą  priklausomą Lietuvą. Kas įdomiausia, pradiniuose Sąjūdžio susirinkimuose, Landsbergio nebuvo nei kvapo. Staiga nei iš šio, nei iš to Vitas Tomkus atsiveda Vytuką. Kas toliau vyko žinote patys. Šiandien dar lieka nesvarstytas, sakyčiau aktualiausias klausimas, kas V.Tomkų įpareigojo ar pakišo į Sąjūdį atvesti profesorių su KGB slapyvardžiu „Dėdulė“?

 

Klaipėdos rajone, gyvenvietės nenurodau, kad kartais Landsberginė chunta nesusprogdintų, paminklo Ožiui, (kaip Kryžkalnyje jo užsakymu, Žilvinas Razminas su draugais, susprogdino paminklą Motinai), stovinčiam panašiai tiek pat, kiek ir parazituojantis V.Landsbergis siekia ne tik valstybės vadovo statuso, bet ir pačio aukščiausio Prezidento vardo. Nors juo niekada nėra buvęs. Ką jau yra išaiškinęs ir Lietuvos Konstitucinis teismas, kad jo didenybei joks titulas nepriklauso.

 

Senelis visai nupušo: Jums…prestižo reikalas turėti mane kaip jūsų VADOVĄ.

Man to nereikia.

Jums reikia, ne man.

Tiesa, dar mano žmonai reikėjo…

Tik dėl jos ir sutiksiu…

O jūs vis to nesuvokiate to!

Šunauja.

Echhh.

 

P.S. Po paminklo ožiui, lyg šiol nėra jokio įrėžto pavadinimo.

Facebook komentarai
});}(jQuery));