Buvusi D.Grybauskaitės patarėja I.Pukanapsytė-Biekšė, paskirta teisėja, nurodė, kad www.laisvaslaikrastis.lt negali žinoti, kodėl jis buvo uždarytas

pukan

pukan

Aurimas Drižius

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Indrė Pukanapsytė-Biekšė liepos 28 d. priėmė nutartį, kuria dar kartą atsisakė pateikti šio teismo nutartį, kuria teismas nurodė uždaryti jau minėtą visuomenės informavimo priemonę www.laisvaslaikrastis.lt.

Labai įdomu, kad tokią nutartį priėmė buvusi šalies vadovės Dalios Drybauskaitės ilgametė patarėja teisės klausimais Indrė Pukanasytė. D.Grybayskaitės dekretu ji paskirta dirbti Vilniaus rajono teisme.

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1075811/prezidente-prieme-devyniu-teiseju-priesaikas-teiseja-paskyre-ir-buvusia-savo-patareja

Tai, kad teismas vadinamos Žurnalistų etikos inspekcijos tarnybos vadovės Ramanauskaitės prašymu nurodė uždaryti www.laisvaslaikrastis.lt, sužinojau visai atsitiktinai kitoje administracinėje byloje.

Joje bylinėjamės su ŽEIT dėl, to, kad ji nurodė visiems mobilaus ryšio operatoriams „apriboti prieigą” prie www.laisvaslaikrastis.lt. ŽEIT nurodė, kad du Didžiosios Britanijos portale off-quardian.org paskelti straipsniai, kuriuos perspausdino mūsų portalas, yra „dezinformacija”. Labai įdomu, kad ŽEIT vyriausioji ekspertė Aliona Gaidarovič ėmėsi vertinti britų spaudos kokybę.

Šioje byloje ŽEIT parašė atsiliepimą ir nurodė, kad : „akcentuotina ir tai, kad 2022-05-25 Vilniaus apygardos administracinis teismas nutartimi administracinėje byloje eI2-4813-983-2022 Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai yra suteikęs leidimą duoti privalomus nurodymus elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjams panaikinti galimybę pasiekti interneto portale www.laisvaslaikrastis.lt skleidžiamą neskelbtiną informaciją”.

Čia pat ŽEIT apgailestauja ir dėl to, kad iki šiol to nepavyko padaryti,  „kadangi nėra galimybės nustatyti elektroninės informacijos prieglobos www.laisvaslaikrastis.lt portalui teikiantį subjektą”.

Taigi, ŽEIT iki šiol nepavyksta uždaryti www.laivaslaikrastis.lt, nes ji nežino, kas yra šio portalo „prieglobos tiekėjas”.

Tačiau Lietuvoje visi operatoriai iki šiol blokuoja www.laisvaslaikrastis.lt, todėl sukūrėme dar vieną portalą, kurio plaukuotos valdžios rankos dar nespėjo pasiekti:

laisvas

Vedamasis

 

 

Kaip žinia, tiek ŽEIT, tiek ir Vilniaus administracinis teismas laisvą spaudą naikina tiesiog banditiškais metodais.

Nors visuomenės informavimo uždarymo, arba sustabdymo procedūrą yra labai aiškiai nurodyta Visuomenės informavimo įstatymo 52 straipsnyje : 1. Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo, išskyrus transliuotojus ir (ar) retransliuotojus, veiklą gali laikinai sustabdyti arba nutraukti teismas, jeigu viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas pažeidžia šio įstatymo 19 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas (propaguoja karą ar neapykantą ir pan.).

Jokių minėto įstatymo nuostatų mes nesamę pažeidę, tačiau teismas vis tiek priėmė sprendimą uždaryti arba sustabdyti visuomenės informavimo priemonę www.laisvaslaikrastis.lt. Ir tai padarė visiškai slaptai, mums nieko apie tai nežinant.

Dar juokingiau, kad teismas net ir dabar atsisako pateikti minėtą savo šedevrą, nes mes „nesame šios bylos šalis”.

doc06012320220728161925 Page 1
doc06012320220728161925 Page 1
doc06012320220728161925 Page 2
doc06012320220728161925 Page 2

Kitaip sakant, Vilniaus apygardos administracinis teismas net oficialiai raštu atsisakė mums pateikti savo nutartį, kuriuo yra ŽEIT tariamai suteiktas leidimas blokuoti www.laisvaslaikrastis.lt. Žinoma, kad tai sunki tiek ŽEIT, tiek ir Vilniaus apygardos administracinio teismo nusikalstama veikla. Nors minėtoje byloje yra sprendžiamas mūsų likimas, tačiau tiek teismas, tiek ir ŽEIT mums nieko apie tai nepraneša, o žiniasklaidos uždarymo klausimą sprendžia slapta, mums nieko apie tai nežinant.

Kaip žinia, Administracinių bylų teisenos įstatymo 67 straipsnis. Pasiruošimas nagrinėti administracines bylas teisme nurodo:
1. Teismo pirmininkas ar teisėjas, nutartimi priėmęs skundą (prašymą, pareiškimą), prireikus išsprendžia šiuos būtinus pasiruošimo nagrinėti administracinę bylą teisme klausimus:
1) imasi priemonių reikalavimui užtikrinti;
2) įpareigoja pareiškėją, kitą proceso dalyvį ar byloje nedalyvaujantį asmenį pateikti įrodymus ar pateikti papildomų paaiškinimų raštu ar elektronine forma elektroninių ryšių priemonėmis (kai skundas (prašymas, pareiškimas) paduotas elektroninių ryšių priemonėmis) dėl keliamų reikalavimų ir nustato įvykdymo terminą;
3) išsiunčia trečiajam suinteresuotam asmeniui ir atsakovui skundo (prašymo, pareiškimo) nuorašus (skaitmenines kopijas) paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis ir pareikalauja iš atsakovo per nurodytą terminą, paprastai ne trumpesnį kaip keturiolika kalendorinių dienų nuo skundo (prašymo, pareiškimo) nuorašo (skaitmeninės kopijos) gavimo dienos, pateikti teismui atsiliepimą;

Šioje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl portalo www.laisvaslaikrastis.lt uždarymo, tačiau apie tai portalo savininkai nebuvo nei informuoti, nei jiems suteikta galimybė pateikti atsiliepimą, o byla išnagrinėta nieko mums apie ją nežinant.

Net ir gavę prašymą sustabdyti šį teisinį banditizmą ir pateikti mums nutartį, kuria buvo uždarytas portalas www.laisvaslaikrastis.lt, Vilniaus apygardos administracinis teismas liepos 28 d. nutartimi dar kartą atsisakė pateikti minėtą nutartį ir dar kartą nurodė, kad mes nesame bylos dalis. Todėl neva ir negalime pateikti skundų.
Tai akivaizdi klastotė, nes tiek Visuomenės informavimo įstatymas, tiek ir ABTĮ įpareigoja teismą pateikti mums dokumentus, kurie liečia tiesiogiai mus, tai yra www.laisvaslaikrastis.lt. To nebuvo padaryta, o portalas uždarytas slapta, pagal geriausias stalininės teisėsaugos tradicijas.

Atkreipiamas teismo dėmesys į tai, kad ŽEIT nurodymu portalas yra blokuojamas nuo 2022 m. kovo 15 d. dėl to, kad ji pripažino du Didžiosios Britanijos naujienų portale off-quardian.org išspausdintus straipsnius, kuriuos perspausdino www.laisvaslaikrastis.lt, „dezinformacija”. Akivaizdu, kad ne ŽEIT kompetencija yra vertinti britų spaudos kokybę. ŽEIT tapo buku valdžios įrankiu sudoroti laivą spaudą, todėl teismo prašau atitinkamai vertinti ir visus jos veiksmus.

Facebook komentarai
});}(jQuery));