Teisėjos E.Puzinskaitės vyras, baleto primarijus E.Smalakys : „teisėja grasino mane nužudyti“, o buvęs policininkas, paliudijęs, kad teisėja jam siūlė didelę premiją už nužudymą, ir pats nužudytas

teiseja-egidija-puzinskaite-su-vaikais-61786857

teiseja-egidija-puzinskaite-su-vaikais-61786857

Teisėjos E.Puzinskaitės vyras : „teisėja grasino mane nužudyti“, o buvęs policininkas, paliudijęs, kad teisėja jam siūlė didelę premiją už nužudymą, ir pats nužudytas

 

Jurgis Baltušis

 

Redakcija gavo dokumentus apie spalvingą Vilniaus administracinio teismo teisėjos Egidijos Puzinskaitės Smalakienės gyvenimą. Nors teisėja reklamuojasi tik žurnale teismai ir delfi.lt kaip pavyzdinga trijų vaikų mama, tačiau jos buvęs vyras turi apie savo buvusią žmoną priešingą nuomonę,

 

smalakys

Jos buvęs vyras, baleto primarijus, LNK projekto „Kviečiu šokti“ buvęs komisijos narys Edvardas Smalakys (nuotr. viršuje) dar 2013 m. kreipėsi į STT dėl savo žmonos praturtėjimo nusikalstamu būdu, dėl to, kad teisėjos vedybos su juo buvo fiktyvios, o apgaulei paaiškėjus, teisėja grasino jį nužudyti.

 

 

Tačiau baleto primarijui bandymas bylinėtis su teisėja dėl turto dalybų baigėsi liūdnai – teisėjos kolegos jos naudai priteisė sutuoktinių namą, o pačiam E.Smalakui ir jį bandžiusiam ginti advokatui Arvydui Balčiui iškėlė bylą dėl tariamo dokumento klastojimo ir  pasikėsinimo sukčiauti, ir galiausiai Vilniaus apygardos teismas advokatą nuteisė.

 

Teisėja kreipėsi į prokuratūrą, kad jos buvusiam vyrui ir jo advokatui būtų iškeltos bylos dėl tariamo dokumentų klastojimo. Teisme teisėja pasakojo, kad būtų išsiskyrusi su vyru taikiai, tačiau čia pasimaišė advokatas Balčius ir viską sutrukdė. Byloje atsirado buvusio Tauragės policijos viršininko Juozo Jaciko vekseliai, už kuriuos neva teisėja buvo pasižadėjusi sumokėti.

 

Tačiau naujasis teisėjos kreditorius J.Jacikas neilgai tegyveno – greitai buvo rastas miręs. Tiesa, prieš mirtį tas Jacikas dar buvo surašęs pareiškimą advokatui Balčiui. Jame J.Jacikas teigė, kad policija ir prokuratūra visokias būdais bandė jį priversti duoti melagingus parodymus prieš advokatą A.Balčių.

 

Negana to, buvęs policijos komisaras pasakojo, kad teisėja E.Puzinskaitė – Smalakienė kartu su policininkėmis A. Atkočiūnaite ir Vilma Gužaite reikalavo jį pavogti Edvardui Smalakiui priklausančius daiktus, kurie buvo Kelmiškių g. 32 Vilniuje bei garažuose Rivonių gatvėje. Jis tvirtino, kad buvusios žmonos prašymu jie supjaustė E.Smalakio automobilio, stovinčio prie Operos ir baleto teatro, padangas.

 

Negana to, komisaras paliudijo, kad teisėja neva jam žadėjo didelę sumą pinigų, jeigu jis nužudys buvusiam vyrui atstovaujantį advokatą Balčių, ir kad ginklus tam nusikaltimui taip pat turėjo neva parūpinti ir duoti teisėja.

 

 

Buvęs teisėjos vyras kreipėsi į STT

 

Prasidėjus teismui dėl Smalako ir Pudzinskaitės skyrybų ir turto dalybui, E.Smalakys kreipėsi į STT ir prokuratūrą, nurodydamas tokias bendro gyvenimo su teisėja aplinkybes : „Aš ir sutuoktinė Egidija Puzinskaitė Smalakienė prieš pat santuokos sudarymą, tai yra 1999-03-30 lygiomis dalimis nusipirkome žemės sklypą, turintį 0,1511 ha ploto, esantį adresu Kelmiškių g. 32, Tarandėje, Vilniaus mieste, unikalus Nr. 4103-0600-0406, kadastrinis Nr. 0101/0171:406, Vilniaus miesto saviv. kadastrinėje vietovėje, sklypo vidutinė rinkos vertė pagal išrašą iš Registro- 368 080 Lt.

 

pateikiamas šis pareiškimas:

 

egid nusikals ptart 2 visi

 Šį turtą aš ir Egidija valdėme asmeninės nuosavybės teise kaip šeimos turtą, nes visą santuokos laiką buvo naudojamas šeimos poreikiams tenkinti.

 

Su sutuoktine santuoką sudarėme 1999 m. liepos 17 d. Vilniaus miesto CMS, įrašo Nr. 1570. Bendrų vaikų neturėjome, pinigų gyv. namo statybai ir prabangai neturėjome. Santuokos metu, buvusiai sutuoktinei reikalaujant, skolintais pinigais statėme gyvenamąjį namą Kelmiškių 32, Vilniuje aukščiau nurodytame žemės sklype, o statybos darbams vadovavo mano brolis Rimas Smalakys ir Arvydas Buika, kurie surado statybos darbų rangovus: Juozą Jaciką ir kitus.

 

Kaip dabar jau žinoma, kad sutuoktinė su manimi sudarė fiktyvią santuokos sutartį, ir tai įrodoma jos pačios teiginiais laikraštyje 2012-03-10 „Lietuvos žinios“ Nr. 57(13 185 ) www.lzinios.lt laikraščio priede „Privataus gyvenimo drama“ straipsnyje „Santuoka truko trumpiau negu skyrybos“ kuriame sutuoktinė E. Smalakienė viešai spaudoje pripažino, kad su manimi – E. Smalakiu gyveno tik vienerius metus, taip patvirtindama, kad su manimi sudarė santuoką tik dėl akių ir dėl sukčiavimo gyveno mano bute Verkių g., Vilniuje tol kol sukčiaujant įkalbėjo mane šį butą parduoti, vėliau statyti gyvenamąjį namą skolintų pinigų sąskaita.

 

 Kaip dabar jau žinoma, iš Arvydo Buikos, Juozo Jaciko, Rimo Smalakio skolintus pinigus sutuoktinė sukčiaujant panaudojo savo asmeniniais tikslais.

 

Tokiais teiginiais sutuoktinė patvirtina, kad pinigus ji nusikalstamai išviliojo iš Arvydo Buikos, Juozo Jaciko, Rimo Smalakio ne šeimos interesams, o savo asmeniniams tikslams, nes kaip pati spaudoje pripažįsta, tuo metu kai buvo pradėta gyvenamojo namo statyba, jau ji gyveno su kitais vyrais, ką patvirtina Juozas Jacikas ją pavadindamas sugyventine (žr. Civilines bylas Nr. 2-3653/07, o 2008-02-05 Nr. 2-210-129-2008 ).

 

Sutuoktinė siekdama išvengti skolų gražinimo, man, Arvydui Buikai, Juozui Jacikui, Rimui Smalakiui pareiškė, kad jeigu mes sieksime susigrąžinti pinigus, kurie buvo skolinti gyvenamojo namo statybai, o sutuoktinė juos nusikalstamai panaudojo savo asmeniniais tikslais, mes būsime nužudyti, taip pat bus nužudyti ir teisininkai, kurie sieks mums padėti gintis nuo sutuoktinės sukčiavimo ir nužudymo. Taip pat pažadėjo, kad siekiant įgyvendinti nusikalstamus tikslus, sieks įsidarbinti teisėja. Įsidarbinti teisėja, akivaizdoje E. Smalakio, duodant kyšį buvusiam Nacionalinės teismų administracijos vadovui Baškiui ( E. Smalakio buvęs kolega Balete ), pavyko.

 

Po įsidarbinimo teisėja, sutuoktinė suorganizavo santuokos nutraukimą ir santuokoje įgyto turto padalinimą, t.y. užvedė bylą teisme. Vilniaus miesto apylinkės teisme prieš man, Arvydui Buikai, Juozui Jacikui, Rimui Smalakiui atstovavusį advokatą suklastojo dokumentus, kurių pagrindu advokatui pareiškė įtarimą apie nebūtą nusikaltimą, vėliau siekiant jį įbauginti, siekė nužudyti, dėl ko yra pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 10-9-005-10, vėliau suklastojo prieš advokatą A. Balčių dokumentus, apie nebūtą jo slapstymąsi, dėl ko advokatas nuo 2010-04-01 iki 2010-06-29 buvo suimtas, vėliau byla perduota Vilniaus miesto 1-jam apylinkės teismui, kuriame byla klastojama (pridedama įrodymai priede).

Juozas Jacikas, 2011-01-13 ( pridedamas išrašas iš pareiškimo) atskleidęs Egidijos Puzinskaitės Smalakienės nusikalstamas veikas, bendrininkaujant su kitais teisėsaugos pareigūnais, 2011-01-25 buvo nužudytas, o tiriant jo nužudymo aplinkybes, 2012 metais buvo nužudytas asmuo, kuris pastarąjį nužudė.

 

2013-02-01 interneto pagalba nustatyta, kad sutuoktinė patvirtino iš kreditorių: Arvydui Buikai, Juozui Jacikui, Rimui Smalakiui, gautų pinigų faktą, kadangi nusikalstamu sukčiavimo būdu gautus pinigus uždeklaravo ir tai pavirtina sutuoktinės deklaracija, kuri paskelbta internete ( pridedama išrašas )“.

 

E.Smalakys taip pat teigia, kad jo sutuoktinė kitų asmenų vardu Gariūnų turgavietėje turi du kioskus, iš kurių gauna pajamas, tačiau jų niekur nedeklaruoja, o jos nusikalstamą veiką dangsto devyni aukšto rango prokurorai, kurie taip pat Gariūnų turgavietėje turi kioskus ir gauna nedarbines pajamas, kurių nustatyta tvarka nedeklaruoja („prokurorų pavardės bus pateiktos mane papildomai apklausiant“, – teigia vyras).

 

E.Smalakys savo pareiškime nurodė, kad dar 2008 metais Egidija Puzinskaitė Smalakienė per Notarę Rasimavičienę per jo atsiskaitomąją sąskaitą banke 329 000 litų atlygino kreditoriams žalą, tačiau šios sumos teisėja nustatyta tvarka nedeklaravo, t.y. nuslėpė dar dalį nedarbinių pajamų.

 

„Sudėjus sutuoktinės darbines pajamas, socialines pašalpas 3 mažamečiams vaikas,  pastaroji galėtų deklaruoti apie 500 000 litų, tačiau kaip matosi iš interneto pastaroji uždeklaravo žymiai daugiau, o skolos kreditoriams liko negražintos, – teigia Smalakys, – kaip matyti iš priede pateikiamo St. Jaruševičiaus pareiškimo išrašo, Egidija Puzinskaitė Smalakienė gali prekiauti koviniais ginklais, kuriuos tiekia Gariūnų akcininkai, nes už vagysčių organizavimą J. Jackui ir G. Stankevičiui atsiskaitė ginklais.

Noriu pastebėti, kad anksčiau tokio pareiškimo rašyti nesiryžau, kadangi konservatoriai viską klastojo. Vadovaujantis išdėstytu, BPK’166 str. 1 d. lp., prašoma:

1)            pradėti ikiteisminį tyrimą, dėl Egidijos Puzinskaitės Smalakienės nusikalstamo praturtėjimo ir kitų nusikalstamų veikų, bendrininkaujant su teisėsaugos pareigūnais;

2)            iškvieti mane skundo patikslinimui;

3)            priimant šj skundą prijungti STT el.paštu 2013-02-04 užregistruotą šį skundą ir jo priedus.

 

 

 

Dar įdomesnis yra buvusio Tauragės policijos vado Juozo Jaciko pareiškimas, kurį jis pateikė LR prezidentui dar 2011 m.

 

Jame rašoma :  

 

„Aš, Juozas Jacikas, gim. 1956-08-08, vadovaujantis Konstitucinėmis teisėmis, akivaizdoje, Ingos Andriuškaitės, Eglei Gabriūnaitei perduodu šį pareiškimą, kuriame nurodau, kad advokatui Arvydui Balčiui Vilniaus miesto 1-jo apylinkės teismo baudžiamojoje byloje Nr. 1-1110-869/2010 jokių pretenzijų nereiškiau ir nereiškiu. Taip pat jokių pretenzijų nereiškiu Edvardui Smalakiui.

 

Tyrėja Atkočiūnaitė, prokurorė Vilma Gužaitė, teisėja Vida Butanavičiūtė ikiteisminio tyrimo bylose Nr. 10-2-542-07 ir 10-9-013-10 mano vardu prieš mano valią Liudytojo apklausos protokoluose surašė melagingus tyrėjos A. Atkočiūnaitės ir prokurorės Vilmos Gužaitės parodymus prieš advokatą Arvydą Balčių.

 

2008-06-30 Šilalės PK kai buvau sulaikytas dėl automobilio vagystės policininkas Jonas Stonys mane vertė duoti melagingus parodymus prieš advokatą A. Balčių, todėl liudytojo apklausos protokole tyrėjas Andrius Liudas užrašė J. Stonio žodžius, prieštaraujančius mano valiai, nurodant, kad aš nepažįstu E. Smalakio, kurį labai gerai pažinojau ir pažįstu ir tokias aplinkybes patvirtina 206-01-02 Uždarosios akcinės bendrovės „Memnono kolosai” pirkimo pardavimo sutartis.

 

2008-08-28 Liudytojo apklausos protokole mano vardu J. Stonys užrašė melagingai, kad aš niekur nedirbu, kai tuo metu dirbau UAB „ įmonių administravimo sistema ” Taip pat melagingai užrašė, kad aš nedirbau UAB „Bankroto administravimo grupė” , kurioje aš dirbau ir kreipiausi dėl bankroto procedūros į Vilniaus apygardos teismą.

 

2008-12-18 Šilalėje A. Atkočiūnaitė Liudytojo apklausos protokole užrašė melagingą informaciją ir pareikalavo ją patvirtinti Šilalės rajono apylinkės teisme teisėjai V. Butanavičiūtei, priešingu atveju ji Šilalės PK patalpose pagrasino man, kad likusį gyvenimą praleisiu kalėjime, dėl to tą pačią dieną papildomai prigrasinus Šilalės rajono prokurorei Anicetai Kancienei, J. Stoniui melagingai liudijau prieš advokatą A. Balčių, kuris nuo 2005-02-15 iki šiol susitarimų pagrindu mane atstovavo ir gynė įvairiose bylose, tame skaičiuje ir Vilniaus miesto 1-jame apylinkės teisme civ. byloje Nr. 2-3653-128/07, 2-210-129/08, 2A-534- 302/08, tą dieną Šilalės rajono apylinkės teisme buvo suklastotas teismo posėdžio protokolas, prie kurio klastojimo prisidėjo ir teisme dalyvavęs prokuroras M. Stonkus, kuriam paaiškinau, kad aš esu verčiamas meluoti teisme, dėl to skundu kreipiausi į Vilniaus apygardos vyriausiąjį prokurorą, tačiau jis taip pat pagrasino man kalėjimu jeigu atsisakysiu liudyti prieš advokatą A. Balčių.

 

2010-01-06 A. Atkočiūnaitė Liudytojo apklausos protokole taip pat mano vardu užrašė melagingą informaciją prieš advokatą A. Balčių, grasindama mane pasodinti į kalėjimą, reikalavo, kad įkalbėčiau meluoti prieš advokatą A. Balčių buvusią 3-jo PK policininkę Remigijų Vedeckienę, mano ir A. Atkočiūnaitės gerą pažįstamą, kuri po mano įkalbėjimo Liudytojo apklausos protokole melavo apie advokatą A. Balčių.

 

2010-01-27 A. Atkočiūnaitė Liudytojo apklausos protokole taip pat mano vardu užrašė melagingą informaciją apie advokatą A. Balčių, grasindama mane pasodinti į kalėjimą, reikalavo, kad įkalbėčiau meluoti prieš advokatą A. Balčių kitus mano pažįstamus asmenis.

 

  1. Atkočiūnaitė ir kiti tyrėjai (Alla Kovalenko, Vytenis Slėnys, Nina Balaganskaja, Šnioka ) nuo 2008-10- 02 mane kviesdavosi į Vilniaus VPK ir reikalaudavo duoti melagingus parodymus prieš advokatą A. Balčių. Liudytojo apklausos protokole taip pat mano vardu užrašė melagingą informaciją prieš advokatą A. Balčių, grasindami man kalėjimu, Egidijos Smalakienės pagalba reikalavo duoti melagingus parodymus ir Gediminą Stankevičių prieš advokatą A. Balčių, kuris A. Balčiaus vardu suklastojo daug dokumentų ir pateikė A. Atkočiūnaitei.

 

 

Egidija Smalakienė, A. Atkočiūnaitė ir Vilma Gužaitė mane ir Gediminą Stankevičių pareikalavo išvogti Edvardui Smalakiui priklausančius daiktus, kurie buvo Kelmiškių g. 32 Vilniuje bei garažuose Rivonių gatvėje, Vilniuje, joms organizuojant G. Stankevičius rašė skundus Operos ir Baleto administracijai dėl E. Smalakio, sugadinome Rimo Smalakio automobilio padangas prie Operos ir baleto teatro, už tai G. Stankevičius iš E. Smalakienės gavo kovinį pistoletą ir medžioklinį šautuvą, o aš buvau įdarbintas automobilių saugojimo aikštelėje.

 

Vogtus daiktus patalpinome pas G. Stankevičių Palangoje, Žvejų g. 9A. Stankevičiui E.Smalakienė žadėjo didelę piniginę premiją už nužudymą advokatą A. Balčių ginklais, kuriuos jam davė E. Smalakienė. G. Stankevičius, reikalaujant E. Smalakienei, vagiant E. Smalakiui priklausančius daiktus Rivinių gatvėje, pavogė ir mano ten saugomus UAB |monių administravimo sistema priklausančius dokumentus, kuriuos vėliau perdavė A. Atkočiūnaitei, o ji prijungė prie baudžiamosios bylos Nr. 10-2-542-07.

 

Iš Kalvarijų g. 59A. Vilniuje G. Stankevičius, man padedant, pavogė UAB „ bankroto administravimo grupė priklausantį naują UAB Šaltinėlis gamybos vandens šildymo aparatą ir jame paslėptų, Arvydui Balčiui priklausančių vieną šimtą dvylika tūkstančių JAV dolerių ir juos laiko Palangoje, Žvejų. g. 9A.

 

2000-      2002 metais Bankroto administratorius Jonas Janulionis, gyvenantis Fabijoniškių g. 3-62,Vilnius ir jo sutuoktinė Irena Janulionienė, siekdami nusikalstamai prataurėti, klastojo Sodros įmokų išieškojimo skyriaus vedėjo Arvydo Balčiaus vardu { jam nežinant, ligos metu), parašus Likviduojamuose įmonėse, kuriuose valstybės tarnautojas Arvydas Balčius buvo kreditorių susirinkimo pirmininku.

 

Pvz. Likviduojama „ Eglita „ ir kt.

2001-      03-13 Jonas Janulionis prie Sodros pastato ( automobilyje) Vilniuje, iš Arvydo Balčiaus pasiskolino 56 000 litų, kuriuos perdavė man, kad įduočiau advokatui, jo giminaičiui, advokatui Visvaldui Kazakiūnui, o pastarasis jais papirktų teisėją Konstantintą Guriną, skiriant Jonui Janulioniui, jo vadovaujamai įmonei UAB ” Bankroto administravimo paslaugos ” J.k 2502681 ir sutuoktinei Irenai Janulionienei bankroto bylas.

 

Janulionis, A. Balčiui iki numatyto laiko ( paskolos raštelis) skolos negražino, o Balčiui pradėjus jį raginti pastarasis pagrasino Balčiui dukros Astos Balčiūtės pagobimu, o Balčiui parašius pareiškimą policijai, veikdamas su teisėju K. Gurinu suorganizavo civilinę bylą prieš Balčių, per teisėją Virginiją Volskienę ( daug bylų paskyrusi Janulioniui administruoti) dėl šmeižto ir prisiteisė iš Balčiaus didžiulę sumą pinigų.

2005 metais Egidija Smalakienė man ir Gediminui Stankevičiui bei jo žmonai padėjo suklastoti paskolos raštelius ir vekselį – man paskolos raštelį Vidai Butkienei, o Stankevičiaus žmonai 1500 000 litų vekselį UAB Tikra pagunda vadovaujamai R. Stankevičienės gavo iš UAB Midoja , kuris pateiktas Vilniaus apygardos teismui UAB Midoja bankroto byloje.

 

 

2009-10-17 d. A. Atkočiūnaitė, V. Gužaitė ir E. Smalakienė sugalvojo, kad aš telefonu paskambinčiau advokatui A. Balčiui ir pagrasinčiau, kad jį nukirsiu, už tai gavau 1000 litų ir kirvį advokato nukirtimui. Nužudymo reikalavo todėl, kad joms paaiškinau, kad advokatui perdaviau daug slaptų dokumentų, kuriuos įgijau dirbdamas daug metų VRM sistemoje. Pvz. Patvirtinu, kad 1991 metais man dirbant VRM padalinyje, sausio 13 dieną, buvau iškviestas pas tuometinį VRM vadovą Petrą Liubartą, kuris mane ir dar keletą VRM pareigūnų nukreipė į LR Seimą prisistatyti pas Vytautą Lanzbergį. o LR seimo patalpose, 1 -jame aukšte susitikus su V. Lanzbergiu ir dar minia jo pažįstamų, man ir kitiems P. Liubarto pasiųstiems asmenims buvo duota komanda ginkluotis-įteikė kovinius pistoletus su koviniais šoviniais ir nurodė VRM darbuotojui Rimantui Kupšiui KGB tarnautojui { 1943 gimimo) iš Skuodo, nušauti 1-3 žmones prie TV bokšto susirinkusios minios. Man ir kitiems nurodė laukti minios reakcijos, o po Kupšio šaudymo esant galimybei pastūmėti po tankų vikšrais susirinkusiuosius. Aš pastūmiau vieną žmogų, tačiau R. Kupšys ir kiti pastūmė daugiau, žmonės buvo sužaloti, kvietėm greitąją pagalbą. Taip pat organizuojant Visvaldui Račkauskui ir Alvydui Sadeckui dalyvavau „Medininkų „ žudynėse.

 

Egidija Smalakienė 2004 metais rugpjūčio 20 dieną Kelmiškių g. 32 Vilniuje suklastojo Vidos Butkienės vardu 170 000 litų paskolos raštelį, vėliau man padiktavo raginimo tekstą, kurį parašiau ranka ir V. Butkienei išsiunčiau, o vėliau E. Smalakienė surašė mano vardu Pareiškimą Klaipėdos apygardos teismui dėl teismo įsakymo išleidimo, kuri tokiu būdu žadėjo man atlyginti už atliktus darbus prie gyvenamojo namo, esančio Kelmiškių 32 Vilniuje statybos.

2011-01-13 A. Balčiaus kontorai per UAB Įmonių administravimo sistema vadybininkę Eglę Gabriūnaitę saugojimui perduodu 153 lapus mano patvirtintų dokumentų, tame skaičiuje ir susitarimai su advokatu Arvydu Balčiumi, kurie mano pasirašyti ir man žinomi, kuriuos prašau perduoti Vilniaus miesto 1-jam

apylinkės teismui baudžiamojoje byloje N r. 1-1110-369/2010, Advokatui A. Balčiui, Edvardui Smalakiui ir LR Geri. Prokurorui dėl ikiteisminio tyrimo atlikimo prieš tyrėjus-Aušrą Atkočiūnaitė, Joną Stonį, Andrių Liudą, Allą Kova lenko, Vytenį Slėnį, Niną Balaganskaja, Tomą Šnioką ir teisėjus- Egidiją Smalakieną, Vidą Butanavičiūtą, Olegą Zaicevą, prokurorus: Vilmą Gužaitė, E- Jonušą, Anicetą Karideną, Mindaugą Stonkų, advokatą Rimantą Andrikį, kurie vertė mane duoti melagingus parodymus prieš advokatą A. Balčių.

Už darbą (raštų rašymą ir jų p ri stati riejimą teismui, antstoliui ir kitur) civ. byloje Nr. 2-3653-123/07, 2- 210-129/03, 2A-534-302/03, iš E. Smalakio, R. Smalakio ir A. Buikos gavau 7967 litus 2003-09-13 Vilniaus apygardos teismo 2007-06-21 įsakymą civ. byloje Nr. L2-2195-33/07, dėl 109 314 litų priteisimo iš E. Smalakio pardaviau Eglei Gabriunaitei.

LR Geri. prokurorą prašau pradėti ikiteisminį tyrimą dėl mano pareiškime nurodytų nusikaltimų.

UAB įmonių administravimo sistema Le.p. direktorius

Juozas Jacikas

 Pateikiamos ir šių pareiškimų kopijos

1. J. j 20111-01-13 85 proc (1)

 

 

14. Jarusavic 01 10 (1)

 Redakcija kreipėsi ir į teisėją E.Puzinskaitę jos komentaro dėl visų šių kaltinimų, tačiau jokios reakcijos nesulaukė

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));