skip to Main Content

 

                                                                                    

Teisėja Jurgita Kolyčienė : „Tai, kad tariamas Drąsiaus Kedžio bendrininkas Raimundas Ivanauskas nuteistas pagal melagio M.Žalimo parodymus, yra senai žinoma“

 

 

Aurimas Drižius

 

 

Vilniaus apygardos teismo teisėja Jurgita Kolyčienė atmetė kalėjime laikomo aklo žmogaus Raimundo Ivanausko prašymą atnaujinti jo bylą ir paleisti iš kalėjime, nes yra nuteistas pagal žinomai melagingus patologinio melagio Mindaugo Žalimo parodymus.

 

Tai R.Ivanauskas nurodė savo skunde gen. prokurorui Pašiliui ir prašė atnaujinti jo bylą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių.

 

Kadangi E.Pašilis atsisakė tai padaryti, R.Ivanauskas kreipėsi į teismą.

 

Teismas nustatė, kad : „generalinio prokuroro nutarime išsamiai aptarta baudžiamosios bylos eiga, teismų priimti sprendimai bei atliktas liudytojo Mindaugo Žalimo parodymų vertinimas. Generalinis prokuroras taip pat įvertino R. Ivanausko nurodytą baudžiamąją bylą Nr. 1-338-536/2014, pareiškime akcentuojamą „informacijos paneigimą“ bei argumentus, susijusius su Drąsiaus Kedžio kaltės įrodinėjimu ir nekaltumo prezumpcijos principo pažeidimu baudžiamojoje byloje“.

 

Beje, J.Kolyčienė net nesivargino išdėstyti visus skundo motyvus, tik parašė, kad, kad Ivanausko skunde aptariamos tik BPK nuostatos, suteikiančios teisę jam skųsti generalinio prokuroro nutarimą.

 

Tai, kad ši mafijinė sistema labai bijo Garliavos bylos tikrųjų žudikų demaskavimo, įrodo ir tas faktas, kad R.Ivanauskas, net ir būdamas aklas, niekaip nepaleidžiamas iš kalėjimo.

 

R.Ivanauskas savo skunde nurodė, kad jo bylos liudininkas M.Žalimas davė melagingus ir nenuoseklius parodymus, šių parodymų pagrindu teismas nepagrįstai pripažino Drąsių Kedį žudiku.

 

Kaip naujai paaiškėjusią aplinkybę Raimundas Ivanauskas parodė, kad per 2018 m. gruodžio 21 d.  žinias buvo praneštą, kad teismas jau pripažino M.Žalimo parodymus melagingais.

 

Tačiau teisėja J.Kolyčienė nurodė pareiškėjui, kad tai jau senai visiems žinoma aplinkybė, ir tai, kad M.Žalimo parodymai baudžiamojoje byloje yra melagingi, ir kad tai jokia naujiena.

 

Mat byloje, kurioje buvo teisiami policijos komisarai Račkauskas ir kiti, M.Žalimas taip pat davė parodymus, kad buvo pas juos atėjęs, ir smulkiai papasakojo, kaip Kedys su Ivanausku planuoja žudyti žmones.

Teismas tada pavadino M.Žalimo melagiu, ir komisarus išteisino.

Tačiau R.Ivanausko byloje tas pats melagis su savo melais puikiai tiko.

 

„Baudžiamoji byla Nr. 1-38-536/2014 buvo žinoma teismams, nagrinėjusiems R. Ivanausko baudžiamąją bylą ir priėmusiems jo atžvilgiu atitinkamus sprendimus, – nutartyje rašo Kolyčienė, – be to, šią baudžiamąją bylą kasaciniame skunde mini pats R. Ivanauskas (baudžiamosios bylos t. 20, b. l. 65), ji aptariama ir R. I. gynėjo apeliaciniame skunde (baudžiamosios bylos t. 19, b. l. 98). Minimoje baudžiamojoje byloje nebuvo nustatytas liudytojo M. Ž. parodymų melagingumas, ji nėra naujai paaiškėjusi aplinkybė, apie kurią R. I. nebūtų žinojęs jo baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu (pats aptarė šią bylą savo kasaciniame skunde), taigi pagrindo pradėti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, nurodytų BPK 444 straipsnio 1  dalies 1, 4 punkte, šiuo atveju nėra“.

 

Čia ta pati tipo teisėja Kolyčienė nurodė, kad Ivanausko byloje Žalimo melas nebuvo nustatytas.

 

Nors tai vėlgi melas – tas pats Žalimas pasakojo, kad jam neva Drąsius Kedys siūlė milijoną litų už tai, kad jis dalyvautų žudynėse, ir panašias nesąmones.

 

Žodžiu, M.Žalimas pliurpė bet kokias nesąmones, kad tik prokuratūra jį ištrauktų nuo atsakomybės su Baltarusijos piliečio pasiuntimą į komą. Nors pastarasis kaip savo skriaudėją atpažino M.Žalimą

 

 

Dar 2016 m. birželio 9 d. Vilniaus apygardos teismo kolegija, pirmininkaujama Daivos Kazlauskienės, paskelbė, kad siunčia į kalėjimą 8 metams aklą žmogų Raimundą Ivanauską, kuris neva skatino ir padėjo Drąsiui Kedžiui nužudyti Joną Furmanavičių ir Violetą Naruševičienę. Nors jokių įrodymų, kad šiuos žmones nužudė D.Kedys, byloje nėra, priešingai, yra liudininkų, teigiančių, kad dar prieš šias žmogžudystės D.Kedys buvo pagrobtas, tačiau teisėja T.Kazlauskienė šioje byloje nutarė, kad užtenka „liudininko“ Mindaugo Žalimo parodymų, kad jis neva žinojo, kad R.Ivanauskas planavo su D.Kedžiu žudyti žmones.

 

Papildomas kaltės įrodymas – girto R.Iavnausko sapalionės apie „granatas“ ir „šachido diržą“, kurį neva nešiojo D.Kedys, kurias teismas įvertino kaip įrodymus, kad R.Ivanauskas tikrai skatino D.Kedį žudyti.

 

Tačiau tas pats Vilniaus apygardos teismas (kolegijos pirmininkas Stasys Punys) šių metų gegužės 27 d. visiškai išteisino buvusį policijos generalinį komisarą Visvaldą Račkauską ir jo kolegas, kurių kaltės įrodymai taip pat rėmėsi vienintelio „liudininko“ Mindaugo Žalimo parodymais. M.Žalimas pasakojo, kad jis prieš minėtas žudynes įspėjo policiją, kad D.Kedys rengėsi žudyti, tačiau teismas juo nepatikėjo, nes M.Žalimas jau buvo pagautas meluojantis – neva M.Žalimas turėjo 60 tūkst. dolerių ir pan.

 

 

Kaunietis Raimundas Ivanauskas atsakė į LL klausimus:

 Kodėl jus buvote pasirinktas kaip nužudymo padėjėjas?

– Jie kalėjime mane laikė, ir tardė be advokato, o Marija Milinienė (buvusio Kauno apygardos teismo pirmininko Milinio sutuoktinė) man tiesi šviesiai pasakė, kad ji labai daug pinigų investavo į šį reikalą, ir kad aš turiu pasakyti, kad neva pas mane buvo atvažiavusi Neringa Venckienė.  Jai atsakiau, kad niekada gyvenime nebuvau bendravęs su N.Venckiene. Tačiau man kokius tris kartus buvo pasakyta, kad aš turiu prisipažinti, kad pas mane buvo atvažiavusi N.Venckienė. Tada atsakiau :  palaukite, jūs čia ką, verčiate mane meluoti?

– Taip kas taip sakė?

– Milinienė. Ji man dar pasakė, kad „vyruti, tu  net neįsivaizduoji, kokią sumą aš įdėjau į visą šį reikalą“.

 Ir tai buvo pasakyta girdint policijos tyrėjams?

– Taip, ir mano advokatas buvo net skundą parašęs, kad aš buvau tardomas, nedalyvaujant advokatui.  Tačiau visi išsisuko nuo atsakomybės dėl to.

– O dėl to Mindaugo Žalimo – vienoje byloje tas pats Vilniaus apygardos teismas pripažino jį melagiu, ir išteisino policijos komisarus, o kitoje pripažino, kad jis liudijo teisingai, ir kad jūs neva planavote nužudyti A.Ūsą?

– Nu tai va, aš tai ir sakau. Jūs suprantate, kad jeigu 2009 m. įvyko tos žudynės, žuvo tiek žmonių, ir tada aš net nebuvau įtariamasis, nes jie nieko neturėjo man pateikti. Tas liudininkas M.Žalimas vieną kartą vienaip kalbėjo, kitą kartą – jau kitaip policininkams. O jau po dviejų metų atsirado Žalimo sukurtos pretenzijos – sakau, kad viskas yra nupirkta. 

 O kaip tas M.Žalimas prie jūsų prisitrynė?

– Nu taip, jis prisitrynė ir viskas. Mane nuveždavo į klubą arba paimdavo po treniruotės. O aš toks žmogus – visus priimu, myliu ir gerbiu, į visus žiūriu su pagarba.

– Keista, kad jūs, aklą žmogų, priskyrė kaip nužudymo padėjėją. Dabar, kiek suprantu, apskritai nieko nematote?

– Nieko nematau, nes tai yra stipriai progresuojanti liga. Ir mano 7 metų amžiaus sūnelis taip pat šią genetinę ligą perėmė.  Mano tėvas ir du broliai, tėvo sesuo – visi mirė akli. 

– O taip jūs bandėte aiškintis, kas  tie tikrieji minėtų žmonių žudikai

– Ką man čia aiškintis, man aišku, kad tai dirbo spec.  tarnybos.

 Tai manote, kad tie nusikaltimai niekada nebus išaiškinti? Gal pasikeis Seimas, ir po to kas nors pasikeis ir šių nusikaltimų tyrimuose ?

– Ne, taip nemanau. Galvoju, kad kažkas turi didelius pinigus, moka, ir kažkam viso to reikia. Nes kai buvau suimtas, net nesupratau, apie ką čia eina kalba, tik paskui supratau, ką jie čia kurpia, ir apie ką čia apskritai kalba eina.

– Vilniaus apygardois teismo pirmininkė Kazlauskienė nusprendė, kad jūs padėjote žudyti žmones, nes taip paliudijo „patologinis melagis“ Mindaugas Žalimas?

– Taip apie ką čia šnekėti? Tą dieną (kai vyko žudynės – aut. Pastaba) ryte aš buvau pas profesorių Jašinską. Nes  man pas jį reikėdavo pasirodyti kiekvieną savaitę po akių operacijos. Ir po to visą dieną gulėjau lovoje, tepalų užteptomis akimis, šalia mažas kūdikėlis  – kaip aš galėjau padėti ką nors nužudyti? Baikite tas nesąmones.

– O tai kodėl tame įraše kalbėjote apie granatas ir „šachido diržą“?

– Jie tuos pokalbius įrašė mano namuose. O aš kai išgeriu, dar ne tokių dalykų esu pripasakojęs – ir kaip su ‚Mig-ais“  skraidžiau, Afganistane tarnavau, ir šiaip visokių fantazijų.  Todėl ir tapau jiems labai parankiu.   

– O kada teismo posėdis Apeliaciniame teisme, kur bus nagrinėtas jūsų skundas?

– Spalio 6 d.

 Turint omenyje, kad A.Valantinas dabar Apeliacinio teismo pirmininkas, tai šioje byloje jūms mažai perspektyvų?

– Aš net nežinojau tos visos jų hierarchijos. Ai Valantinas, taip taip – kur čia

 

 

                                                                                     

Byla Nr. 1S-223-898/2019

Procesinio sprendimo kategorijos:

2.14.1.; 2.15.1.4.; 2.15.1.6.

                                          (S)

 

 

 VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

 

                                                        N U T A R T I S

                                                 LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2019 m. birželio 18 d.

                                                                          Vilnius

 

Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Jurgita Kolyčienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi nuteistojo R. I. skundą dėl Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Generalinio prokuroro Evaldo Pašilio 2019 m. gegužės 16 d. nutarimo, kuriuo atsisakyta pradėti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių pagal nuteistojo R. I. pareiškimą,

 

n u s t a t ė :

 

  1. Priimtų sprendimų esmė

 

  1. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 9 d. nuosprendžiu I. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 24 straipsnio 5 dalį, 129 straipsnio 2 dalies 5 punktą (dėl M. Ž. kurstymo nužudyti du ir daugiau žmonių) ir BK 24 straipsnio 6 dalį, 129 straipsnio 2 dalies 5 punktą (dėl padėjimo nužudyti du ir daugiau žmonių). Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. birželio 2 d. nuosprendžiu panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 9 d. nuosprendžio dalis dėl R. I. nuteisimo pagal BK 24 straipsnio 5 dalį ir 129 straipsnio 2 dalies 5 punktą (dėl M. Ž. kurstymo nužudyti du ir daugiau žmonių), R. I. išteisintas, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo  požymių. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 24 d. nutartimi R. I. kasacinis skundas atmestas.
  2. I. 2019 m. kovo 26 d. pareiškimu prašė atnaujinti baudžiamąją bylą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 444 straipsnio pagrindu. Generalinio prokuroro Evaldo Pašilio 2019 m. gegužės 16 d. nutarimu procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atsisakyta pradėti. Generalinio prokuroro nutarime išsamiai aptarta baudžiamosios bylos eiga, teismų priimti sprendimai bei atliktas liudytojo M. Ž. parodymų vertinimas. Generalinis prokuroras taip pat įvertino R. I. nurodytą baudžiamąją bylą Nr. 1-338-536/2014, pareiškime akcentuojamą „informacijos paneigimą“ bei argumentus, susijusius su D. K. kaltės įrodinėjimu ir nekaltumo prezumpcijos principo pažeidimu baudžiamojoje byloje.

 

  1. Skundo argumentai ir prašymai

 

  1. Skundu, kuris adresuotas Vilniaus apygardos teismui ir kuris yra identiškas 2019 m. kovo 26 d. pareiškimui (papildomai skunde aptariamos tik BPK nuostatos, suteikiančios teisę I. skųsti generalinio prokuroro nutarimą) R. I. prašo panaikinti Generalinio prokuroro 2019 m. gegužės 16 d. nutarimą ir perduoti R. I. pareiškimą spręsti iš naujo.

 

  • Aukštesniojo teismo argumentai ir išvados

 

Skundas atmetamas.

  1. Vadovaujantis BPK 446 straipsnio nuostatomis, pareiškimus dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, susijusius su Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendžiais ir nutartimis ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimis, nagrinėja Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras. Prokuroras, neradęs pagrindo pradėti  procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, priima nutarimą atsisakyti pradėti procesą, kuris, tokį nutarimą priėmus Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui, gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui (BPK 446 str. 4 d., 447 str. 2 d.).
  2. Nagrinėjamu atveju I. 2019 m. kovo 26 d. pareiškimu kreipėsi į Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą, šiame pareiškime aptardamas liudytojo M. Ž. R. I. atžvilgiu nagrinėtoje baudžiamojoje byloje duotus parodymus, jų nenuoseklumą, taip pat baudžiamąją bylą Nr. 1-338-536/2014, kurioje anot pareiškėjo buvo konstatuotas minėto asmens parodymų melagingumas, galiausiai – nepagrįstą D. K. veiksmų vertinimą, taip anot R. I. pažeidžiant nekaltumo prezumpcijos principą. Visas šias aplinkybes nuosekliai įvertino generalinis prokuroras 2019 m. gegužės 16 d. nutarime, į kiekvieną R. I. pareiškimo argumentą buvo motyvuotai atsakyta, įvertinta baudžiamosios bylos eiga bei aplinkybės, kurios anot R. I. jam tapo žinomos po bylos išnagrinėjimo. Skunde apygardos teismui nėra nei vieno argumento apie tai, kodėl priimtas generalinio prokuroro sprendimas anot R. I. yra neteisėtas ar nepagrįstas, skunde žodis į žodį tiesiog perrašomas 2019 m. kovo 26 d. pareiškimo turinys.
  3. Apygardos teismas taip pat pažymi, jog didžioji dalis 2019 m. kovo 26 d. pareiškimo (taip pat ir skundo apygardos teismui) teiginių yra identiški argumentams, pateiktiems I. kasaciniame skunde dėl jo atžvilgiu priimtų nuosprendžių (baudžiamosios bylos t. 20, b. l. 61-80), t. y. visa pareiškimo/skundo dalis dėl baudžiamojoje byloje atlikto įrodymų vertinimo, taip pat dėl D. K. veiksmų vertinimo. Faktiškai pareiškime/skunde kaip naujai paaiškėjusios aplinkybės, kurios nebuvo nurodytos kasaciniame skunde, yra pateikiama baudžiamoji byla Nr. 1-38-536/2014 ir 2018 m. gruodžio 21 d. UAB „L.“ laida „Žinios“, kuomet R. I. teigimu jis sužinojo apie M. Ž. parodymų pripažinimą melagingais (pareiškimo/skundo skyrius „Baudžiamosios bylos atnaujinimo pagrindai“). Teismas dar kartą pažymi (nors tai buvo nuosekliai vertinta generalinio prokuroro 2019 m. gegužės 16 d. nutarime), jog baudžiamoji byla Nr. 1-38-536/2014 buvo žinoma teismams, nagrinėjusiems R. I. baudžiamąją bylą ir priėmusiems jo atžvilgiu atitinkamus sprendimus. Be to, šią baudžiamąją bylą kasaciniame skunde mini pats R. I. (baudžiamosios bylos t. 20, b. l. 65), ji aptariama ir R. I. gynėjo apeliaciniame skunde (baudžiamosios bylos t. 19, b. l. 98). Minimoje baudžiamojoje byloje nebuvo nustatytas liudytojo M. Ž. parodymų melagingumas, ji nėra naujai paaiškėjusi aplinkybė, apie kurią R. I. nebūtų žinojęs jo baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu (pats aptarė šią bylą savo kasaciniame skunde), taigi pagrindo pradėti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, nurodytų BPK 444 straipsnio 1 dalies 1, 4 punkte, šiuo atveju nėra.
  4. Įvertinęs visas aukščiau nurodytas aplinkybes apygardos teismas sutinka su 2019 m. gegužės 16 d. nutarime padaryta išvada, jog pagrindo pradėti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių šiuo atveju nėra. Papildomai pažymėtina, jog baudžiamosios bylos atnaujinimo dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių institutas nėra priemonė dar kartą pasibylinėti, suteikiant galimybę iš naujo įrodinėti įrodytas nusikalstamos veikos aplinkybes iki tol, kol teismo atliktas įrodymų vertinimo rezultatas bus palankus suinteresuotam asmeniui.

 

Teismas, vadovaudamasis BPK 440 straipsnio 2 dalimi, 447 straipsnio 2 dalimi,

 

n u t a r i a :

 

atmesti R. I. skundą ir palikti galioti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros generalinio prokuroro Evaldo Pašilio 2019 m. gegužės 16 d. nutarimą.

Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

 

           

Teisėja                                                                                                                      Jurgita Kolyčienė

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));