Teisėja A.Survilienė į klausimą „ar, daug nekaltų žmonių pasodinote?“, atsakė automatiškai : „Taip!“ Pff!

Teisėsaugos grimasos

Jei teismai būtų skaidrūs, o teisėjai krištolinės sąžinės, šventai tikėčiau, kad gyvename teisinėje valstybėje. Dėja, taip nėra, nes kyla klausimų: kodėl teismo posėdžiuose teisėjai nuolat reikalauja išjungti telefonus, draudžia filmuoti? Kodėl vis dažniau, prisidengdami visokiais slaptumais, posėdžiai būna uždari? Galų gale, teisiama net nuotoliniu būtų ir be teisėjamųjų dalyvavimo priimami nuosprendžiai.

Toks jausmas, kad sprendimai priimami „iš lempos“. Į eilinį Aurimo Drižiaus teismą atėjome stebėtojais. Bet, „nukentėjusios“ prašymų, viešai skelbiamas posėdis staiga tapo „uždaru“. Ko išsigando? Matyt, kad žmonės neišgirstų „kaltinamojo“ argumentuotų faktų?

Teisėja I.Mateikienė gan grubiai prigrasino policijos pareigūnais, kad tiesiog būsime išvesdinami jų pagalbą. Čia buvo „šaltas dušas“ ir nepagarba piliečiams. Posėdis tęsiasi, jau už uždarų durų.

Nors, pagal įstatymą turėjo būti perkeltas ir skelbiamas, jau, kaip uždaras. Akivaizdus skubėjimas …
Vėliau paklausiau, Aurimo. Kas tą moteris, kurią taip uoliai gynė teisėja?
Pasirodo, ta pati, „neliečiamoji“ – Stankūnaitė. Kuri iš „Laisvas laikraštis“ redaktoriaus prisiteisė sau ir savo tėvams 14 tūkst. Eurų už patirtą „moralinę žalą“.
Niekaip nesuprantu – ant kokių svarstyklių, tą žalą sveriama? Ir, kiek kartų galimą rinkti duoklę už tą pačią žalą?
Lietuvių bendruomenė tapo vienos moters įkaitas. Kad nežlugtų Aurimo gyvenimas, žmonės metasi „į kepurę“. Normaliems žmonėms, pinigai, tikrai ne vienintelis dalykas. Susimesim!

Tuo pačio „teismo“ sprendimu, Aurimui uždrausta priminti visuomenei apie Garliavos įvykius ir jos dalyvius. Nors, šios bylos pradžioje, visą žiniasklaida garsiai aptarinėjo skandalingus įvykius. Buvo rengiamos TV laidos, skelbiamos tyrimo detalės. Atsirado liudininkų. Maniau,kad teisingumas neabėjotinai  triumfuos.
Paskui prasidėjo kažkokia velniava. Daug nužudytų, akivaizdus šmeižtas, purvinų skalbinių plovimas. Visi, kas liudijo teismuose – nubausti ir užčiaupti. Tokie „teisėsaugos“ veiksmai primena Šventos inkvizicijos laikus.
Taip pat, anksčiau Drižiui būvo uždraustą rašyti apie „Mažeikių naftos“ prichvatizaciją. Už tai irgi buvo teisiamas, baudžiamas. Draudimas profesionaliam žurnalistui rašyti skausmingomis temomis akivaizdi cenzūra. O, tai draudžia įstatymas. Suprantate sveikoje visuomenėje istatymas draudžia cenzūrą! Už tiesos skelbimą – kalėjimas. Kas tai, jei ne persekiojimas?
Prisiminiau, kaip dalyvavau dar viename Aurimo teisme. Tą kartą „nukentėjusiąją“ prisistatė teisėja – Aiva Survilienė. Labai nemalonu buvo žiūrėti į (tik iš išorės) gražią moterį. Taip, klausimų – atsakymų eigoje Aurimas uždavė Aivai klausimą: „Ar, daug nekaltų žmonių pasodinote?“. Survilienė, automatiškai atsakė: „Taip!“ Pff! Apie kokį teisingumą kalbama?

Sunkiai skinasi kelias į teisingus teismų sprendimus. Tik vienas, kitas teisėjas remiasi sąžine, padorumu ir šviesiu protu. Prisiminkim Kusaitės bylą. Penkis metus buvo daroma „teroriste“! Galų gale, išteisinta! Kas pasvers jai padarytą moralinę žalą? Kas ją atlygins? O kas atlygins A.Paleckiui už sveikatos sutrikdymą? Ir kiek žmonių emigravo, nerasdami teisybės savo namuose?…

Nesuprantu: kaip tokie „teisėjai“ gali ramiai miegoti, mylėti savo artimus, skaniai gurkšnoti kavą?… O gal žmonių žeminimas, drabstymas purvais, sulaužyti likimai kelia jiems pasitenkinimą? Toks nepilnavertiškumo kompleksas vadinasi sadizmu!
Kas galėtų tvirtai teigti, jog žmogus, dėvintis teisėjo sutaną, prisidengdamas Lietuvos vardų, tvirtai laikosi aukštos moralės; – atviras valstybei, visuomenei bei sveikai kritikai?
Tikiuosi, kad ateityje į teisėjus bus priimami tik griežto konkurso atranka grynuoliai. Prieš paskiriami į šias pareigas, turėtų įgyti juridinį išsilavinimą, praeiti melo ir korupcijos detektorius. Be, jokių giminystės ryšių ir protegavimo.

Su Viltimi. Ir tikėjimu brandžia visuomene, Oksana Pročkailo

Facebook komentarai
});}(jQuery));