Teikiamas mažytis galingo institucinio mechanizmo epizodas garso įrašo stenogramos formate

Teikiamas mažytis galingo institucinio mechanizmo epizodas garso įrašo stenogramos formate. 

Garso įrašas atliktas  2015-09-28 Vilniaus m. savivaldybėje, kuomet į savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrių dėl institucijos pagrobtos ir izoliacijoje nuo 2015-09-04 laikomos mažametės dukters kreipėsi pagrobtos mergaitės motina. Nuo 2015-09-04  Vilniaus m. savivaldybė ir su ja bendradarbiaujančios organizacijos teikė prieštaringą ir žinomai melagingą informaciją apie dukrą motinai ir dukrai apie motiną.  2015-09-03 pagrobtos mergaitės tėvas P. K., nuvykęs pas dukters motinos motiną (mergaitės močiutę) pareiškė, kad ji laidos savo dukrą K.K.  P. K. vaiko teisių apsaugos skyriui, teismui grasino, esą jo dukters motina „nusižudys“. Valstybinės institucijos ir teisėsauga  galimai nusprendė paspartinti šį procesą, todėl institucinis smurto mechanizmas sukosi kaip pašėlęs.  2015-07-30 P. K. pateikė raštą VVTAS, kuriuo informavo, jog jau yra pasirengęs išvežti dukrą į Norvegiją ir prašyti dukrai pagalbos pas Norvegijos vaiko teisių apsaugos tarnybas. Su šiuo raštu vaiko motina susipažino tik 2015-10-03, iki to laiko teisėja R. Makelienė nedavė vaiko motinai susipažinti su bylos paskutiniais tomais. Nieko neįtardama apie VVTAS ir vaiko tėvo, su teismo žinia jau suderintą vaiko pagrobimą, 2015-09-04 14.00 val mama dukrą pristatė į susitikimą su mergaitės tėvu prie  Vilniaus vandens parko, iš kurio pagal susitarimą el.paštu, dukrą turėjo pasiimti 19.00 val. 18.28 val el.laišku vaiko mamai VVTAS vedėja L. Juškevičienė pranešė, kad jos dukra „paimta iš šeimos“. Vėliau VVTAS poskyrio vedėja R. Žuklijaitė „įrodė“ teisėjai R. Jocienei, jog VVTAS dirba nepriekaištingai, t. y. 2015-09-07 Skyrius išsiuntė nurodymą atvykti vaiko mamai į Skyrių 2015-09-04, o vaiką ir mamą 2015-08 atsisakęs konsultuoti pagal vaiko teisių apsaugos skyriaus nurodymą  VšĮ „Paramos vaikams centras“ nurodė, kad mama nebuvo priimta todėl, kad „kreipėsi“ į Centrą raštu, teiravosi specialisto vardo pavardės, kas Centro vertinama kaip „nepakankama motyvacija“ bendradarbiauti. Procesiniuose  dokumentuose: 2015-09-04 P. K. atvykęs į skyrių su savo advokate V. E. prašė VVTAS pasirūpinti jo dukra, nes esą dukrai nesaugu su motina. 2015-09-04 VVTAS spec. J. Žukovska, R. Valančienė paėmė mergaitę iš sporto klubo, kuriame mergaitė buvo su tėvu P. K., ir apgyvendino sos vaikų kaime. VšĮ „SOS vaikų kaimo“ atstovė R. Padervinskienė įžūliai melavo mergaitės motinai, kad jos dukra į sos kaimą nebuvo pristatyta. 2015-09-14 P. K. parašė pretenziją VVTAS, jog dukra buvo atskirta nuo motinos necivilizuotai, mergaitei dėl sukrėtimo būtina psichologo pagalba, P. K. priekaištavo VVTAS, jog nesupranta kam reikėjo vaiką apgyvendinti globos namuose, priekaištauja, kad per sos vaikų kaimo darbuotojų neapsižiūrėjimą 2015-09-11 vaiko motinai pavyko pamatyti dukrą ir jos būklę sos vaikų kaime. 2015-09-12 vaiko mamos gyvenamoji vieta šturmuota prieš tai atjungus jos telefono ir interneto ryšį, policijai atsisakius priimti pranešimą apie vaiko būklę sos vaikų kaime, mama izoliuota nuo bet kokio ryšio su išoriniu pasauliu, tam, kad teisėja R. Makelienė galėtų įteisinti vaiko pagrobimą. 2015-09-15 P. K. su antstoliu atliko vaiko motinos asmeninių daiktų konstatavimą (viename iš Vilniaus daugiabučių),  be prokuratūros orderio, daiktų ir būsto savininkės  žinios,  ir sutikimo filmavo, fotografavo, aprašė jo dukters motinos telefonus, drabužius, dokumentus. 2015-09-14 P. K. ir VVTAS įtikinėjo psichiatrus, kad mergaitės motiną reikia laikyti uždarytą neterminuotai, tačiau P. K. atvežti du garbaus amžiaus  „liudininkai“ buvo panašūs į užspeistas į kampą avis, o trečioji liudininkė,  P. K. „draugė“ E. E. N., jau buvo persirašiusi sau jos vyrui ir jai  priklausantį  turtą psichiatrų išvados pagalba.  

2015-09-04 įvykdytas institucinis vaiko pagrobimas iš motinos, kurį inicijavo ir patiekė „reikiamai suvirškintą“ visuomenei gerai žinoma komanda ir kai kurie  viešumo vengiantys ištikimi jų pagalbininkai – Vilniaus m. savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja L. Juškevičienė, lrytas žurnalistė L. Lavastė, R. Karmazaitė, vaikų psichiatrai L. Slušnys, D. Pūras, kontrolierė E. Žiobienė, LR Advokatūros etikos normų esą puikiai besilaikantys  advokatai A. S., V. E., V. G., VšĮ „Asociacijos prieš tėvų atstūmimą“ atstovas A. Chranovskis, darbo partijos seimo narys M. Zasčiurinskas, vaiko raidos centro dir. J. Petrulytė, VU Santaros klinikų dir. med. K. Binkis, dr. B. Skerlienė, klinikos UAB „Esu“ (likviduota) gyd. J. Ž., VšĮ „Paramos vaikams centras“, VšĮ „Vilniaus m. psichikos sveikatos centras“, bei teisėsauga ir teisėtvarka, be kurių veikimo priešingai LR Konstitucijai ir įstatymui genocidui charakteringi veiksmai nebūtų įteisinti „vaiko gelbėjimo“ formate. 

Institucijos pagrobto vaiko mama 2015-09-28 atvykusi į Vilniaus m. savivaldybę (nes specialistės telefonu nepasiekiamos), netikėtai sutiko pirmo aukšto foje apatišką, sulėtėjusios orientacijos savo pagrobtą dukrytę, laikomą jos tėvo. Pastarasis puolė į paniką, tačiau dukra kiek atsitokėjusi į mamos klausimą atsakė „nee, aš niekam nesakiau kad nenoriu mamos matyti“.  Šie vaiko žodžiai tarsi benzinas ugnį, įplieskė žiniasklaidos atstovo sutuoktinės V. E. teismuose atstovaujamą mergaitės tėvą. Vaiko nuomonę, prašymą grąžinti ją mamai,  paskui pavyko aptikti VVTAS aktuose. Nemanykite kad tokius sistemą kompromituojančius dokumentus jums „gličioji“ tarnyba pateiks, tačiau tai nereiškia kad jų neįmanoma išsireikalaujant teikiant skundus, prašymus. Kai kurios Vaikų grobimo įteisinimo bylos yra siaubingos klastotės,  teisėsaugos gėda  ir savanoriška teisinės valstybės kapituliacija LR Konstitucija globojamos vertybės – šeimos atžvilgiu. Vaikų grobimo mechanizmo veikimą užtikrina  įvairios institucijos, todėl išsukinėdami vieną neteisėtos veikos epizodą vienoje byloje, jie teikia vienus dokumentus, kuomet keliamas klausimas dėl kito veikėjo, dengdami bendrininkę – instituciją, teikia kitus, tokiu būdu vienas po kito išlenda raštai, aktai, protokolai, apie kurių egzistavimą neturėjai jokios galimybės žinoti. Kuo daugiau raštų tuo daugiau informacijos ir įrodymų apie nomenklatūrinį žmonių dūšelėmis „parceliuojantį tinklą“. 

Taigi grįžtant prie įsiliepsnojusio tėvo, kuris kaip kulka šovė į vaiko teisių apsaugos specialisčių (vedėja L. Juškevičienė, kuri žinojo, kad šturmu paimtai mergaitei psichologo nereikia, bet išvykti į užsienį – būtina) laukiantį ir atvirą  glėbį. Specialistės tam ir specialistės, kad  iš pirmo žvilgsnio pagautų kliento, atsiprašau, vaiko tėvo – gelbėtojo tą minutę liepsnojančius poreikius. Vaiko mama K. K. iš paskos dukrą tempiančiam tėvui įėjo į vieną iš VVTAS kabinetų. 2015 m. Vaiko mama visiškai nesusigaudė kas vyksta, tačiau šiandien gerai žino kokiu tikslu grobiami vaikai, kokie interesai veikia institucijas, ir kaip biurokratai  popieriuje gelbėja vaikus ir gauna už tai paaukštinimus, premijas, statosi namus. 

VVTAS spec.  (vaiko mamai): jūs negalite čia būti

K. K.: kodėl?

VVTAS spec.  (vaiko mamai): nes vaikas pasidarė neramus

K. K. : Tai tiesiog įsirašom (padeda diktofoną ant stalo) ir visi žinosim ar buvo neramus, ar nebuvo neramus

VVTAS spec. : kažką neaiškiai sako P. K. 

K.K.  (P. K.): Tai ką tu norėjai specialistėm pasakyti?

P. K.: Tai va  ir pasakiau, kad va elementarus incidentas, kadangi mama neturi apribojimų, 

K. K.: Ir ką ta mama padarė? Kameros viską užfiksavo

P. K.: Psichologinį smurtą darai vaikui

K. K. : aš turiu įsirašiusi

P. K.: Ne tu neįrašei (ramina gestais VVTAS specialistes)

K. K.  (VVTAS specialistei): Dabar prie vaiko… vaikas turi klausytis… tą tėvo…, tą visą pokalbį?

VVTAS spec. : aš manau kad išvis čia negalima taip elgtis institucijoje

K. K.: Ne, man nėra apribota laisvė vaikščioti

VVTAS spec.: Bet nu, ta prasme, ne ne ne ne mmm, mūsų institucijoje

K. K.: Ne, na teismas yra pasakęs kad yra neadekvati priemonė neleisti mamai matyti vaiko

VVTAS spec. : Tai tegul vaikas pabūna (rodo judesiu vaiko tėvui kitą kabinetą)

P. K.: Tai tegul kol užbaigsime šitą klausimą

VVTAS specialistė  su P.K. pasikeitusi ženklais ir žestais išveda apatišką, prislopintą K. K. dukrą

K. K.: Aš skambinausi visais telefonais, niekas nenorite bendrauti, ateinu susitikti, ir pamatau vaiką. Vaiką matau tikrai psichologiškai sugniuždytą…

P. K.: Vaikas tavęs labai išsigando

K. K. :  …ir traumuotą….

P. K.: (kategoriškai) Jinai tavęs labai išsigando, K. (sako vardą)

K. K.: ..aš matau kad jos (dukters) būklė, tikrai, mmm, reikalinga skubi ekspertizė… 

P. K.: Cha, cha, kokia būklė? (springsta juokeliu)  ta prasme kokia ekspertizė reikalinga ? sveikatos?  Cha, cha, 

K. K.: …ir tėvo elgesys prie vaiko iš karto buvo labai agresyvus…

P. K.: Agresyvus?

K. K.: tai vat, ir aš noriu sužinoti…, ir man vaikas ką tik pasakė, kad jinai niekada nesakė, kad nenori su manim susitikti.

P. K.: (visom specialistėm kabinete): jinai taip nesakė

 K. K.: Kodėl jai yra daromas spaudimas, kad su manimi nesusitikti?

VVTAS spec. (vaiko tėvui): jinai taip nesakė (iš kur specialistė žino ką vaikas sakė mamai prieš įeinant į šį kabinetą neaišku, nes jos nebuvo prie vaiko ir P. K., kuomet mama keliomis frazėmis pasikeitė su dukra kol tėvas dukrą nutempė į kabinetą pas VVTAS spec. Jankūnienę) 

P. K.: nesakė, visą…, visą…, labai didžiąją dalį tu meluoji dabar

VVTAS specialistės pritariamai mykia, varto akis, linksi galvomis ir drąsina P. K. 

VVTAS spec. : ėėė, teisme dar nėra nustatyta bendravimo tvarka, dabar byla tik nagrinėjama

K. K.: matote, kadangi aš labai ilgai buvau ligoninėje, kadangi nežinau ką ten dabar darys tie Santariškių medikai, kadangi nepasitvirtino visi tie dalykai…. 

VVTAS spec. : ach,

P. K.: (ramina gestais VVTAS specialistę) aš pasakysiu…

VVTAS spec. :  siūlau jums tarpusavio sutarimu kol bus išnagrinėta byla, susidaryt pas mus bendravimo tvarką

K. K.: tai va….

VVTAS spec. : galite parašyt prašymą apačioj trečiame langelyje 

K. K.: tai gal…. va yra…., tai gal jūs norėtumėte paklausyti kaip vyksta diskusija dėl bendravimo su vaiko tėčiu, aš norėčiau kad prie liudininkų…

VVTAS spec. :  jūs parašysite prašymą, tada specialistė kviesis ir nagrinės jūsų prašymą

K. K.: o kur dabar  gyvena mano vaikas, man gali kas nors pasakyti?

VVTAS spec. : tai, čia mmm, tėtis jum mmm, turi pasakyti

K. K.: o kodėl man tėtis nepasako? Tai kodėl tada man šiandien paskambinus į sos kaimą, sako „vaikas yra pas mus“, tai kur gyvena vaikas? 

VVTAS spec. : tai, mmmm…

P. K. nuo šios dienos gyvens su manim vaikas

K. K.: kodėl man iki šios dienos yra meluojama? Aš nuvežu vaiko daiktus į sos kaimą, ten jie sako, kad perdavė jai jos daiktus, na suprantat?

VVTAS spec. : jūs parašykite raštu savo klausimus

K. K.: aš jau parašiau daug klausimų, 

VVTAS spec. Jankūnienė: hm, hm, hm

K. K.: iš ryto vienus persiunčiau, bet žinote, aš tikai negaliu laukti mėnesius

VVTAS spec. : hm. Hm, tai specialistės nagrinės jūsų prašymus

K. K.: tai va, žmogus čia yra,  galime iš karto susitarti, kada man galima su dukra susitikti? 

P. K.: aš tau sakiau, dabar gyvena, nuo šios dienos gyvens su manim, 

K. K.: tai gerai, kada

P. K.: iki tol gyveno sos vaikų kaime, ta prasme kur aš gyvenu, aš tikrai nematau reikalo tau aiškint. Institucijos žino kur aš gyvenu, kur gyvena P. (netrukus P. K. pateikė ieškinį teismui, kuriuo P. K., su VVTAS specialisčių išvados pritarimu, iš, anot šių asmenų, labai sunkiai sergančios mergaitės mamos, pareikalavo kas mėnesį priteisti P. K. naudai po 350 eurų jo esą  nuomojamo buto ir automobilio stovėjimo aikštelės nuomos mokestį, po 150 eurų  per mėnesį nuomojamo buto komunalinių mokesčių, po 250 eurų per mėnesį vaiko išlaikymui). 

K. K.: čia kas, apribota mano galimybė?

P. K. (kategoriškai): kai nusistatysi bendravimo tvarką, aš tau leisiu bendrauti su vaiku. Šis dienos įvykis įrodė, kad tu nepasiruošusi bendrauti su vaiku

VVTAS specialistė (P. K.): manau tikrai ne jūsų bute

K. K.: tai, ką?… vaizdo kameros parodys, tikrai, ir …

P. K.: ir tu, todėl, kad aš gražiai pasakiau, kad mes su P. vykstame, o tu eini iš paskos ir filmuoji, ir man vaikas rodo, žiūrėk mama ir filmuoja, kodėl šitaip elgiesi, kodėl tu filmuoji vidury gatvės, neatsiklausus, eidama

K. K.: o kodėl tu vaiką nuo manęs tempei už rankos?

P. K.: aš netempiau, aš paėmęs vaiką už rankos einu, 

K. K.: tu tempi vaiką nuo manęs,

P. K.: niekur netempiu K., (sako vardą)

K. K.: tu tempi vaiką nuo manęs

VVTAS spec. : ach, gal jūs raštu išdėstysite visus klausimus

P. K.: niekur netempiu, aš sakiau kad mes turime keliaut savo keliais

K. K.: aš tokios unikalios galimybės greitu laiku neturėsiu, iki jūsų darbo laiko pabaigos dar pusę valandos

VVTAS spec. : matot mes kol kas nekuruojam šitos šeimos

K. K.: tada man būtina rekomendacija dabar iš karto, kur man rašyti, kur man su vaiku susitikti? Pas tėtį negalima, kur tada? 

VVTAS spec. : jūs turite su tėčiu susitarti tarpusavyje, išdėstykite tada raštu, aš kaip jums sakiau, 

 VVTAS specialistė II P. K.: ar jūs geranoriškai matote galimybę susitarti susitikimui?

VVTAS spec. : Hm

P. K.: aš manau kad neįmanomi tokie dalykai,

P. K.: tai tėvas….

VVTAS specialistės abi kartu: tai teismo keliu žinokit

K. K.: tai tėvas, ne palaukit, skaitom teismo nutartį…

P. K. (pasakoja VVTAS specialistei):  nes jinai nesilaiko , jinai nesi…, nes  dabar aš sakau, sakau, einam mes su P. (dukra), sakau, tu pasikalbėjai jau…, hm…, bando kalbinti vaiką…., vaikas užsidaręs tyli, išsigandęs, sakau K. (sako vardą)  nedaryk spaudimo, 

K. K.: tu esi atsakingas už vaiką

P. K.: tai gal iš tavęs paėmė vaikų teisės vaiką, ne iš manęs? 

K. K.: vaiką paėmė iš tavęs

Neprisistačiusi VVTAS specialistė: ponia K., dukra….

P. K.: iš tavęs! Tau buvo apribotos teisės! (tokį teiginį patvirtinantis dokumentas nepateiktas, nes jo nėra)

Neprisistačiusi VVTAS specialistė: paimtas iš motinos šeimos taip yra įvardinta ( teiginį „iš motinos šeimos“ patvirtinančio dokumento VVTAS specialistės iki šios dienos nepateikė, nes tokio dokumento  nėra)

K. K.: tai, kur  tuo metu buvo tėvas? Norvegijoje? 

Neprisistačiusi VVTAS specialistė: nežinau, negaliu pasakyti

K. K.: tai kur buvo tėvas tuo metu? Tai tėvas gi pasakė, ir, ir, ir žiniasklaidai pasakė, kad jis jau seniai buvo su vaiko teisių skyrium susitaręs dėl paėmimo vaiko, 

P. K.: ooo ! ooo! Nu gerai

K. K.: atsakovė įvykdė reikalavimą apsilankyti sveikatos įstaigoje

P. K.: tai va, neįmanomas dalykas, 

VVTAS spec. : tai jei tarpusavio susitarimu nesusitariate, tai… 

P. K.: apie ką aš kalbu, (peržvelgdamas visas specialistes) aš prašysiu jus visus būti liudininkais šitoj vietoj, 

K. K.: tai yra ir kameros, ir garso įrašas, 

P. K.: mes negalime nueiti į savo automobilį, 

K. K.: tu tempi vaiką nuo manęs

P. K.: mes negalime kažkur važiuot, seka iš paskos, filmuoja, vaikas patiria stresą, nes tai yra gatvė, vidury aikštės, 

K. K.: vaikas patyrė stresą? vaikas pamatė mama ir norėjo bendrauti

P. K.: aš pavyzdžiui nežinau, kaip šitą žmogų suvaldyti ! aš nežinau kaip tokį žmogų suvaldyt !

VVTAS neprisistačiusi specialistė: nu

K. K.: tu plėšei vaiką nuo manęs 

P. K.: aš neplėšiau, aš pasakiau, tu atėjai, 

K. K.: tu esi akivaizdžiai prigrasinęs vaiką

P. K.: ne atsitiktinai tu atėjai, stovėjai už nugaros ir pradėjai, 

K. K.: tu esi prigrasinęs vaikui, jinai akivaizdžiai bijo kalbėti 

P. K.: aš tau sakau, jinai tik šiandien su manim, jinai gyveno ne su manim

K. K.: nu tai reiškia, tą atliko sos vaikų kaimas, 

P. K.: ai, ten grasintojai dirba?

K. K.: galima aš paskaitysiu?

P. K.: jie žino šitą išvadą, teismo nutartį

VVTAS neprisistačiusi specialistė: mes turim

K. K.: (iš teismo nutarties) teismas mano, kad nėra pagrindo apriboti bet kokį vaiko bendravimą su atsakove ir visiškai izoliuoti vaiką nuo motinos, nes tai būtų neadekvati ieškinio reikalavimams ir neproporcinga laikinoji apsaugos priemonė

P. K.: toliau, toliau skaityk, toliau ką numato?

K. K.: ir jūs ignoruojat toliau viską 

P. K. :  ką numato? Kad bendrauja tik vaikų teisėm ir labai ribotai

K. K.: tai aš ir klausiu, aš ir klausiu..

P. K.: nustatyt bendravimo tvarką

K. K.: tai aš ir atėjau į vaikų teises ir prašau man padiktuoti ką parašyti kur aš savo vaiką galiu pamatyti?

VVTAS spec. : parašyti prašymą trečiam langelį, kad tokioj tokioj nutarty

K. K.: duokite prašau man popieriaus parašyti

P. K.: (VVTAS specialsitėms) klausykit, klausykit ! aš manau, kad tu galėtum bendraut su vaiku dalyvaujant vaikų teisių atstovei, tave tenkina toks pasiūlymas? 

K. K.: tai kur aš galiu bendraut su vaiku?

VVTAS spec. : parašykit prašymą ir jis bus nagrinėjamas

K. K.: ne, ne, ne, tai aš jūsų jau kokį penkioliktą kartą klausiu, kai esu šantažuojama,  kai mano teisės yra ribojamos, pažeidinėjamos, kai vaikas yra paveiktas, kai…

VVTAS spec. :bendravimo tvarką nustatys kitas specialistas, kuris specializuosis toj srity, 

K. K.: tai kur man rašyt?

VVTAS spec. Jankūnienė: tai rašykite prašau, nustatyti bendravimo tvarką su vaiku

Kristina: tai kur, kur leidžiama man matytis? Gatvėj? Bažnyčioj? 

VVTAS spec. : jūs rašykite, paskui jus kviesis pokalbiui, jūs susitarsit pokalbio metu

K. K.: (P. K. su VVTAS specialiste šnibždasi vienas kitam į ausį) kodėl jūs pašnibždom kalbate?

P. K.: kad netrukdyti jum ! (VVTAS specialistei, su kuria šnibždėjosi) tai gerai, tada tam kartui

K. K.: tai tame prašyme nereikia nurodyti vietos? 

VVTAS spec. : jus pasikvies specialistė ir tada tarsitės 

K. K. (VVTAS specialistei su kuria P. K. bendravo pašibždomis): tai čia gal Jurga Jankūnienė?

Kaip paaiškėjo vėliau, VVTAS specialistės turėjo užlaikyti K.K. kol P. K. parašė prašymą VVTAS spec. Jankūnienei tarpininkauti, kad  K.K. būtų izoliuota, nes jis esą su dukra negali vaikščioti tomis pačiomis  gatvėmis kur vaikšto K.K., o VVTAS spec. Jankūnienė parašė tarnybinį, dėl K.K. atvykimo į Skyrių, nes anot spec. J. Jankūnienės,  K. K. pažeidė viešąją tvarką elgėsi neadekvačiai nes klausinėjo apie dukrą atvykusi į skyrių. 

VVTAS spec.: taip

K. K.: tai čia kur taip ilgai išėjusi buvote? (toks atsakymas telefonu buvo kartojamas nuo 2015-09-23)

VVTAS spec. II: taip, aš vaikų žinokite daug turiu, man pokalbiai, viskas

K.K.: hm, hm,

VVTAS spec.: tai va parašykite prašymą ir jus kviesis, jūs tarsitės pokalbio metu

K.K.: o su kuo aš tarsiuos?

VVTAS spec.: kviesis jūsų sutuoktinį, 

K.K.: tai čia nėra ką su juo tartis, jūs gi girdėjote, jis turi savo kategorišką nuomonę ir…

VVTAS spec.: jūs parašykite tą prašymą ir specialistas tada išaiškins ką tada daryti jeigu geranoriškai nesusitarsit

K.K.: o kodėl man tik dabar siūlomas tas prašymas parašyti? Kame čia problema?

VVTAS spec. III: tai jūs dabar atėjot

VVTAS spec.: tai jūs dabar keipėtės, kad jums nesudaro sąlygų bendrauti

K.K.: ai tai aš anksčiau nesikriepiau? Tai aš gi kreipiausi, ir į sos kaimą, ir rugsėjo aštuntą kreipiausi kad man neleidžia vaiko matyti

VVTAS spec.: tai jūs dabar parašyikte, mes su kita sritim dirbam, mes su bendravimu nedirbam, dirba su bendravimu kitos specialistės

K.K.: o kuriso dirba, kur jos yra, kuriam kabinete?

VVTAS spec.: trečiam aukšte jos dirba

K.K.: o kodėl jisai čia pas jus buvo? P.K. čia pas jus prieš tai buvo?

VVTAS spec.: buvo, pakalbėjom dėl darželio

K.K.: o čia jūsų skyrius kokiais klausimais yra?

VVTAS spec.III: socialinis, čia poskyris

VVTAS spec.: dirbam su šeimom, su vaiku

K.K.: jūsų skyrius yra, kur dirba su rizikos šeimomis? Aš pamačiau klaikiai atrodančią savo mergaitę, sustingusią, nu, aš, aš nežinau kas jai yra pasakyta, bet kažkas baisaus, ji mane kai pamatė apstulbo, 

VVTAS spec. III: aš pabendravau su ja apie vaivorykštę, saulę, apie filmuką

K.K.: aišku ir aš abstulbau, bet kai su manim vaikas gyveno , jinai nebuvo šitaip apdorota prieš tėvą, prieš nieką aplamai, jinai su niekuo nebijojo bendrauti

VVTAS spec. III: mes nežinome šitos situacijos, negalime komentuoti

K.K.: bet kokia jinai murzina, drabužėliai murzini, batai murzini, pilas plikas, 

VVTAS spec. III: baikit baikit, su suknele gražiai atrodė 

K.K. : jinai ne suknele buvo ir kamerų įrašas tai parodys, ir aš nufilmavau

VVTAS spec. III: sijonukas…. Gerai, bet sakau, su manim bendravo gražiai, maloniai, 

K.K.: vaikas tikrai labai neprižiūrėtas, nešvarūs drabužiai batai… o jėzus…, tai kodėl man šiandien sos kaimas aiškina, kad jinai toliau pas juos gyvena? Tai kodėl man nepasakoma?

VVTAS spec.III: mes nežinome

K.K.: kaip suprasti jūs nežinote? O kas su sos kaimu tada reguliuoja?

VVTAS spec. II: globos poskyris

K.K.: o globos poskyris tai Jankūnienė?

VVTAS spec II: taip

K.K.: tai Jankūnienė žino kodėl ania? 

VVTAS spec. III: nu aš nežinau, bet jinai irgi, pabuvo, supraskit, o vietoj tai dirba kiti darbuotojai, yra direktorius, yra ten darbuotojos, kurios rūpinasi sos kaime, yra darbuotojos

K.K.: tai kaip man galima pas ją nueiti?

VVTAS spec. III: parašykite prašymą, ir čia kažkaip įėjote be leidimo

K.K. : ne, ai čia tėvelis kiaurai visur vaikšto be jokių leidimų, čia tėvelis įėjo, kiaurai be jokių leidimų, su jumis draugauja, čia tėvleis įėjo ir aš įėjau

VVTAS spec. III: aš nežinau, aš sakau ko nežinau, tai nežinau

K.K.: tai ką, dabar nežinau, hm, tai kaip man galima patekti pas  Jankūnienę?

VVTAS spec.III: jūs geriau parašykite

K.K.: ne, ne, ne aš parašyti tai tikrai parašysiu, bet kaip man pas Jaknūnienę patekti?

VVTAS spec.III: nežinau aš galiu jai paskambinti

K.K.: o tai P. (dukters vardas) nebelankys to savo buvusio darželio? 

VVTAS spec. III: aš nežinau, jūs manęs neklauskite, aš šitos situacijos išvis nežinau

K.K.: (kreipiasi į VVTAS spec. IV) sakykite ar pas jus persivedinėja į kitą darželį?

VVTAS spec. kalba su kažkuo telefonu

K.K.: tai ką sakė Jankūnienė?

VVTAS spec. III: jinai dabar užimta,  sakė jūs esate raštu parašiusi,, ir jums bus atsakyta

K.K.:  Aš ten visai kitais klausimais parašiau, 

VVTAS spec. III: jinai sake dabar neturi laiko ir jum atsakys raštu

K.K.: atsisako mane priimti?

VVTAS spec. III: pas ją dabar kitas klientas (kaip vėliau paaiškėjo, klientas P.K.), kaip jum atrodo?

K.K.: man taip atrodo, kad mane ir taip per ilgai apgaudinėjo, stumdė ir pažeidinėjo teisės aktus, 

VVTAS spec.III: turi kitą klientą suplanuotą pokalbį

K.K.: ai, tiesiog be 20 minučių penkios suplanuotas pokalbis iš anksto? Nu, aš matau, kad Jurga Jankūnienė tiesiog vengia susitikti, nu kebli padėtis visiškai, nes ji man tiek daug melavo. O kur čia tos darbo grupės yra?

VVTAS spec. III: aš nieko jums nepasakysiu, nieko nežinom

K.K. tiek daug žmonių ir niekas nieko nežino, tai čia aplamai atsisako kontaktuoti? Tai jūs mane nukreipkite ten kur žino

VVTAS spec. III: tai jūs parašykite prašymą

K.K.: man neužtenka parašyti, man reikia daugiau informacijos apie savo vaiką

VVTAS spec. III: tai jūs užklauskit raštu ir jums parašys, jum negi nepasakė kur jūsų vaikas dabar?

K.K.: nepasakė

VVTAS spec.III: matėt kad su tėvu

K.K.: o kas man dabar pasakė kur mano vaikas dabar? Yra garso įrašas, nieko negirdėsim tenai, galėsim atsukti ir pasiklausyti

VVTAS spec. III: bet jūs žinot kad su tėvu?

K.K.: o kodėl? Aš…, aš žinau pavyzdžiui, kad kai sos kaime tėvas gyveno, tėvas buvo pasiėmęs, išsivežęs savaitgaliui, miegojo vienoje lovoje su mergaite, o psichologė parašė kad aš negaliu vienam kambary su vaiku miegoti, tai kaip čia vyksta dabar? 

VVTAS spec. III: jūs norėtumėte kad aš ką nors pasakyčiau dabar?

K.K. : jūs manęs klausiate, ar aš kažko nežinau, aš jum dėstau kiek nežinau

VVTAS spec. III: aš, ką aš, pasakysiu, aš…

K. K.: o jūs girdėjot adresą kur tas vaikas dabar šiandien važiuoja?

VVTAS spec. III: su tėvu, o daugiau čia ne mano reikalas

K.K.: tai nukreipkite mane pas ką nors kas man galėtų..

VVTAS spec. III: parašykite raštą

K.K.: žinokite nežinau ką rašyti, nes noriu išsamiau pabendrauti su darbo grupe. Tai dabar tie vaikai priskiriami kažkokiai darbo grupei? Ania? 

VVTAS spec. III: dar penkiolika minučių, aš turiu vieną darbą parašyti

K.K.: tai jūs atsakykite kas žino ir bus greitai

VVTAS spec. III: aš nežinau, ką aš jums pameluoti turiu ką nors?

K.K.: o galima poniai vedėjai paskambinti? 

VVTAS spec. III: vedėjai, Vida, iki kelių vedėja dirba? Iki keturių

K.K.: o poniai Mačionytei?

VVTAS spec. III: Mačionytė atostogauja

K.K.: o pavaduotoja?

VVTAS spec. III: pavaduotojų nėra, ateikite rytoj

K.K.: aš dabar atėjus, kodėl turiu ateiti rytoj? 

VVTAS spec. III: darbo pabaiga, penkiolika minučių liko

K.K.: turiu išeiti nes iki darbo pabaigos liko penkiolika minučių 

VVTAS spec. III: nes jos nėra

K.K.: hm, o darbo grupėse kas ten būna darbo grupėse? Kaip sužinoti kurioje darbo grupėje mano vaikas?

VVTAS spec. III: aš nežinau, negaliu pasakyti

K.K.: tai ta Jankūnienė yra darbo grupė? 

VVTAS spec. III: nežinau nemačiau

K.K.: nematėte Jankūnienės čionai?

VVTAS spec. III: aš nemačiau darbo grupės, nemačiau tokio įsakymo, kad tokia darbo grupė yra sudaryta, aš negaliu pasakyti

 teiraujasi VVTAS spec. IV, kuri paminėjo esą K.K. periųsti kažkokie raštai 

K.K.: kokie įsakymai? Kas man juos persiuntė?

VVTAS spec.: dėl ko? Ką jūs norite paklausti? Aš paprašiau jūsų parašyti prašymą dėl bendravimo tvarkos

K.K.: klausykite jūs manęs nevarykite ir nestumdykite, aš atėjau kalbeti apie savo vaiką, mano…, visą mėnesį vyksta absoliučiai neadekvatūs dalykai,  aš ateinu kalbėtis, išsiaiškinti ir mane stumia pro duris rašyti prašymo, atsiprašau biškį pagarbos, aš esu gyvas žmogus

VVTAS spec.: mes jums padavėme rašyti prašymą

K.K.: jūs manęs nestumdykite rašyti prašymo, prašau atsakyti į mano klausimus

VVTAS spec.: prašau klauskit

K.K.: tai kokiu klausimu buvo čia atėjęs šiandien P.K. su mūsų dukra? 

VVTAS spec.: klausimu tokiu, kad mes jį norime įrašinėti į tam tikrus sąrašus, kad jam padėtų socialinis darbuotojas, reikėjo kad jis pasirašytų mum, kad supažindintas su tvarka

K.K.: kad šeimai padėtų socialinis darbuotojas? P.K.?

VVTAS spec. III: bet apie šeimą nelabai galima kalbėti, duomenų apsaugos įstatymas

K.K.: man viskas reikalinga kas susiję su vaiku, bet jeigu jūs ribojate mano teisę, tai jau per daug, perlenkta lazda buvo su apribojimais

VVTAS spec.: daugiau klausimų

K.K.: tai kur mano vaikas dabar gyvena?

VVTAS spec.: jūs, aš, suprantat, aš jūsų bylos dar neturiu, aš su ja nedirbu, aš tik Mačionytės paliko įspėjimą, mes pasikvietėm tėtį, jis pasirašo ir viskas, aš apie jūsų šeimą nieko negaliu pasakyti nes aš su ja nedirbu

K.K.: o socialinis darbuotojas , ta prasme kad padėtų….

VVTAS spec.: tai jinai dar nėra įrašyta, aš tikrai nežinau apie šitą bylą

K. K.: įrašyta į ką tokį?

VVTAS spec.: į sąrašus, į tam tikrus sąrašus, kad ir, ir, kuriuo mes turim, ir tuose sąrašuose yra įrašytos šeimos, su jomis dirba socialinis darbuotojas ir teikia paslaugas

K.K.: ir kokias teikia paslaugas?

VVTAS spec.: nu pagal poreikį

K.K.: o kokie būna poreikiai?

VVTAS spec.: įvairūs, priklausomai nuo problem šeimoj

K.K.: nu pavyzdžiui

VVTAS spec.: aš tikrai nieko negali komentuot, nes neturiu dar jūsų bylos ir informacijos apie jūsų šeimą, tai visais klausimais gali pakonsultuoti tie specialistai kurie dirbo su jūsų šeima, 

K.K.: tai nurodykite kokie

VVTAS spec.: tie kurie kvietėsi jus į pokalbius

K.K..: Jankūnienė pasikavojo, 

VVTAS spec.: žinote mes turime daug darbo

K.K.: žinot jau gana, mane apstumdėt visą mėnesį,  iš manęs pagrobtas vaikas, teismo nutartys eina po pagrobimo praėjus dešimt keturiolika dienų, teismas pasiako kaip neadekvačiai yra elgiamasi, ir jūs man sakote kad jūs turie daug daugiau problem negu kad mano ir mano vaiko, žinot aš jau mėnesį laukiau

VVTAS spec III.:  bet jūs dabar ponia, pagalvokit, atėjot mūsų klausti, mes nieko nežinom, mes negavom tos bylos, ką mum dabar daryti

K. K.: aš…, tai P.K…., tai jūs nukreipkit mane ten, kas turi, tai jūs čia dirbat, o jū sman tik išeikit

VVTAS spec III.: mes? Tai žinot kas čia dirba? Yra, yra, yra skyriaus vedėja, yra piskyrių vedėjai

K.K.: kas yra poskyrio vedėja? 

VVTAS spec III.: daug yra, pas mus yra trys poskyriai, ta aš nežinau kokio poskyrio

K. K.: tai ką jūs man siūlote? Ką jūs man siūlote? 

VVTAS spec III.: pas vedėją ir ji nukreips

K. K.: jūs man siūlot kreiptis pas skyriaus vedėją? 

K.K.: pas vedėją? O tai čia pavyzdžiui nei Jankūnienė, nei koks kitas specialistas nežino kas gali atsakyti į žmogaus klausimus?

VVTAS spec III: žinot kiek yra? Yra vaiko teisių apsaugos poskyris, kas teismuose atstovauja, 

K. K.: žinot, aš jei pavyzdžiui dirbu su interjero produku tam tikru, ir kai kas nors atėjęs manęs ko nors klausia, aš tikrai nesakau, kad žinot aš čia visiškai nieko nesigaudau, tai ko man tame prašyme prašyti? Man reikia visos informacijso apie vaiką

VVTAS spec.: jūs klausėt dėl bendravimo tvarkos manęs ką rašyti, tai tokioj ir tokioj nutarty 

K. K.: aplamai, nieko nežinau apie vaiką, ir kokiu pagrindu apribota teisė man žinoti

VVTAS spec.: rašykit, kad būtų nustatyta bendravimo tvarka

K. K.: košmaras, atidaviau, linksmą, žvalią, sveiką mergaitę, o šiandien pamačiau druskos stulpą… kas čia per fabrikas… tai čia kam tas socialinis darbuotojas jai reikalingas? 

VVTAS spec.: tai čia, jeigu reikėtų, socilaines paslaugas jie teikia

K. K.: o ką jie daro?

VVTAS spec.: socilaines, informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo

K. K.: tarpininkavimo? 

VVTAS spec.: tarp institucijų sakykim, įvairių yra socilainių paslaugų, priklausomai nuo problem šeimos

K. K.: o P. K.? kokių

VVTAS spec.: tėtis išsakė norą, kad jam reikia pagalbos

K. K.: o kokios jam reikia pagalbos? 

VVTAS spec.: tiesiog reikia pagalbos tai mes pasiūlėm

K. K.: ginti nuo mamos?

VVTAS spec.: ne, jeigu reikėtų, socilainių paslaugų, gal jų nereikės

K. K.: konkrečiau jūs man pasakykite

VVTAS spec.: tarpininkavimo, informavimo, konsultavimo

K. K.: o apie ką gali konsultuoti? Kokiais klausimais? Juridiniais kokiais nors klausimais? 

VVTAS spec.: ne juridiniais, juridianiais socilainiai darbuotojai nekonsultuoja

K. K.: o kokiais tada?

VVTAS spec.: įvariais klausimais

K. K.: na jis juk nurodė kokie jam iškilo klausimai

VVTAS spec.: na sakykim, dėl darželio, kokių dokumentų reikia, įvairių, visokių problemų yra

K. K.: tai, dabar jis nori perrašyti dukrą į kitą darželį? 

VVTAS spec.: nežinau, aš neturiu jūsų bylos

K. K.: o kas turi tą bylą?

VVTAS spec.: tai specialistė,  kuri jus kvietėsi į pokalbius 

K. K.: pauzė (nes neaišku ką turi omenyje “kvietėsi į pokalbius”), tai jinai sakėt dabar atostogauja tai kam perduota ta byla?

VVTAS spec.: niekam

K. K.: o kada jinai grįš?

VVTAS spec.: kelios dienos

K. K.: siaubas, siaubas…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastebėtina, jog vaiko mamos dėl jos prašymo niekas nesikvietė. 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));