Tauta pasakė: 1,55 % UŽ ir 98,45 % PRIEŠ Tauro kalno vykdomą projektą

tauro
Tauta pasakė: 1,55 % UŽ ir 98,45 % PRIEŠ Tauro kalno vykdomą projektą


(El. pranešimo nuorašas):


Nacionalinės koncertų salės projekto darbo grupių vadovams ir veikiantiems asmenims (2 asm. + 53 asm.):
 
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ
Merui
p. Remigijui Šimašiui
 
Administracijos direktorei
p. Linai Koriznienei
 
Vyriausiajam miesto architektui
p. Mindaugui Pakalniui
 
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariams (51 asmuo)
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA
Kultūros ministrui
p. Simonui Kairiui
 
Kopija veikiantiems asmenims ir informuotiesiems asmenims (24 asm.):
………………………………………………………………………………………….
 
2021 m. rugpjūčio 30 d.
 
Tema: Tauro kalnas – Lietuvos Respublikos ir sostinės – Vilniaus reprezentacinis objektas
 
Jūsų Ekscelencija, gerbiamieji Tautos išrinktieji, valstybininkai, kultūros ir verslo atstovai,
 
2021 m. balandžio 1 d. buvo paskelbta lietuvių Tautos apklausa – balsavimas dėl Nacionalinės koncertų salės projekto ant Tauro kalno, Vilniuje.
2021 m. balandžio 22 d. buvo pateiktas mano el. pranešimas daliai šios el. žinutės adresatų – garbingų asmenų (šios el. žinutės adresatų skaičių padidinau). El. pranešimo pagrindiniai motyvai buvo:
– supažindinimas su Tauro kalno sklypo ir projekto, senųjų ir naujųjų laikų chronologinės istorijos pagrindiniais etapais ir faktais;
– informavimas apie tai, kad š.m. balandžio 1 d. yra paskelbta lietuvių Tautos ir Lietuvos visuomenės apklausa – balsavimas dėl Nacionalinės koncertų salės projekto, kuri (apklausa – balsavimas) bus baigta po pusės metų, t.y. š.m. spalio 1 d., kai bus fiksuojami galutiniai ir baigtiniai rezultatai;
– supažindinimas su šios apklausos – balsavimo tarpiniais rezultatais, kurie tuo metu buvo 5 % UŽ ir 95 % PRIEŠ Nacionalinės koncertų salės projektą ant Tauro kalno;
– siūlymas laikinai stabdyti bet kokį tolimesnį projekto finansavimą ir nepervedinėti projektuotojams 3 000 000 EUR ar kitą dalį lėšų nuo bendros 7 000 000 EUR projektavimo sumos, kol nepaaiškės galutiniai ir baigtiniai apklausos – balsavimo rezultatai;
– siūlymas pačiai valstybei organizuoti apklausą arba inicijuoti peticijos pasirašymą visose 60-yje savivaldybių ir, kartu su peticijos pasirašymu, atlikti lietuvių Tautos ir Lietuvos visuomenės paprastą – neturinčią juridinės galios apklausą kitais visuomenei svarbiais klausimais;
– supažindinimas su Tauro kalno projekto alternatyvos išplėstine koncepcija ir projekto alternatyvos kocepcijos santrauka;
– informavimas, kad su raštų nuorašais bus supažindinama Lietuvos visuomenė.
 
Patvirtinu, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija š.m. balandžio 26 d. patvirtino mano rašto gavimą (Kultūros ministerija atsisakė patvirtinti / nepatvirtino mano rašto gavimą), registracijos Nr.: PSG-2186 ir PSA-864 ir informavo, kad atsakymas iš kompetentingos institucijos, t.y. atsakymas iš Kultūros ministerijos bus pateiktas man, nurodytu el. pašto adresu. Jau praėjo 5 kalendoriniai mėnesiai arba 90 darbo dienų, tačiau Kultūros ministerija ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki šiol nepateikė jokio atsakymo.
Patvirtinu, kad Vilniaus miesto savivaldybė š.m. balandžio 26 d. patvirtino mano rašto gavimą, registracijos Nr.: A97-17258/21(3.3.2.13K-AD24) ir, pagal dokumento statusą, atsakymą privalėjo pateikti iki š.m. gegužės 24 d.. Jau praėjo 5 kalendoriniai mėnesiai arba 90 darbo dienų, tačiau Vilniaus miesto savivaldybė iki šiol nepateikė jokio atsakymo.
Patvirtinu, kad valstybė ir valstybininkai, pagal savo kompetenciją, nei per pastaruosius 13 metų, kai pirmą kartą buvo pristatyta Tauro kalno projekto alternatyva (tiksliau – projektas, kadangi apie Koncertų salę tuo metu dar nebuvo jokios kalbos), nei po „Profsąjungų rūmų” nupirkimo ir žemės sklypo valdymo paėmimo, nei po mano el. pranešimo gavimo 2021 m. balandžio 22 d., nesiėmė jokių veiksmų atlikti lietuvių Tautos ir Lietuvos visuomenės apklausą, neicijavo peticijos pasirašymo arba neorganizavo referendumo dėl Tauro kalno sklypo panaudojimo ir konkretaus projekto.
Patvirtinu ir konstatuoju, kad, esant visiškai nekeistam sutapimui – Vilniaus miesto savivaldybei paskelbus, kad š.m. rugsėjo 2 d. yra organizuojamas Nacionalinės koncertų salės projekto viešas pristatymas visuomenei nuotoliniu būdu, 2021 m. balandžio 1 d. paskelbtos apklausos – balsavimo rezultatų fiksavimą ankstinu lygiai vienu mėnesiu, t.y. užtrukus 5 (penkis) kalendorinius mėnesius ir, š.m. balandžio 22 d. el. pranešimo pagrindu, kuriame kaip tik apie rezultatų paskelbimo terminą ir buvau valstybininkus informavęs, skelbiu paankstintus galutinius ir baigtinius šios apklausos – balsavimo rezultatus, kurie yra:
1,55 % UŽ ir 98,45 % PRIEŠ Nacionalinės koncertų salės projektą ant Tauro kalno, visų socialinių sluoksnių respondentų iš visų Lietuvos regionų skaičiui pasiekus 1 128. Gauti rezultatai VISIŠKAI TENKINA.
Lietuvių Tauta ir Lietuvos visuomenė NEPRITARIA Nacionalinės koncertų salės projektui ant Tauro kalno.
Pastaba: rezultatai ir išvada yra pažymėti raudona spalva ir parašyti didesniu šriftu.
 
Nonsensas – Tauta sako: „NE”, o laikini Tautos paskirti Lietuvos teritorijos ir Vilniaus miesto teritorijos administratoriai sako: „TAIP, mes, vis tiek, jums pastatysime už Tautos pinigus, jeigu ne Tautos namus, tai Koncertų salę – tikrai”. Nežiūrint į tai, kad „NE” yra užfiksuotas ne tik jau atliktoje apklausoje – balsavime, bet absoliutus „NE” yra stebimas ir įvairiausių Vilniaus miesto savivaldybės užsakomųjų straipsnių įvairiuose portaluose, visuomenės komentaruose.
Taip pat reikia pasakyti dėl pasirinktos datos – š.m. rugsėjo 2 d. atlikti Nacionalinės koncertų salės – svarbaus visai šaliai ir Tautai projekto viešąjį svarstymą nuotoliniu būdu. Ši ir tokia data yra pasirinkta ir numatyta apgalvotai ir ne atsitiktinai, kadangi:
– aš buvau informavęs, kad apklausos – balsavimo rezultatai bus fiksuojami ir skelbiami po pusės metų – po šešių mėnesių, t.y. š.m. spalio 1 d., todėl, gi, galima buvo palaukti tų rezultatų ir viešąjį svarstymą skelbti spalio mėnesį, lapkričio mėnesį ar kitu laiku, bet ne anksčiau;
– rugsėjo 2 d. yra pirmoji darbo diena po šventinės – mokslo metų pradžios dienos;
– moksleivius ir studentus tėvams reikės išleisti į pamokas, į paskaitas, į studijas;
– skiepų, testų, būtent, moksleiviams ir, ypač, studentams problematika ir kiti su pandemija susiję reikalai;
– didelei visuomenės daliai, tokiu atveju, kažkokios koncertų salės projekto, tegul ir, ant Tauro kalno, pristatymas ir svarstymas yra paskutinėje vietoje;
– pristatymas ir svarstymas yra numatytas nuotoliniu būdu;
– daugumai vyresnio amžiaus žmonių, galimai, turintiems daugiau ir laisvo laiko, toks pristatymo ir svarstymo būdas – „misija neįmanoma”, nors, gal, ir norėtų jame dalyvauti;
– tai reiškia, kad valstybininkai patys sau „pristatys” ir su savimi „apsvarstys” Nacionalinės koncertų salės projektą ant Tauro kalno ir vėliau garsiai bei viešai pasakys, kad pristatymas ir svarstymas praėjo labai sklandžiai, geranoriškai, Tauta projektui neprieštarauja, viskam pritaria ir su viskuo sutinka, belieka tik smulkmena – suprojektuoti ir pastatyti koncertų salę.
 
Dar yra atkreiptinas dėmesys į tai, kad jau dabar yra pradėta kalbėti apie tai, kad projekte yra numatomos trys ar keturios konferencijų salės, t.y. du viename – kartu su koncertų salėmis. Kai, tuo tarpu, jau dingusi užmarštyn buvusi ir ketinimų protokolą pasirašiusi kultūros ministrė susitikimo metu, aiškino, kad „jokių integruotų Tautos namų ir dvigubos paskirties salių būti negali ir nebus, yra rengiama koncertų salės studija, kuri viską pagrįs …”. Mano seniai pristatyta projekto alternatyva kaip tik ir numato tokius bei kitus dalykus. Trumpiau – kuo toliau, tuo maksimaliai yra kopijuojama mano pristatyta projekto alternatyva ir jos parametrai, netgi, restoranų ir kavinių atsiradimas, išskyrus viešbutį, kuris, kaip tik ir yra projekto pagrindinis pajamų generatorius. Labai panašėja (tai yra seniai žinoma), kad koncertų salės „netempia” projekto (!). Kas toliau? Tik trūksta „įsisavinimui” mažiausiai 1 00 000 000+ EUR?    
Kaip matome, lietuvių Tautos ir Lietuvos visuomenės nuomonė ir jos rezultatai dėl Tauro kalno sklypo panaudojimo ir projekto tapo žinomi be protesto akcijų, mitingų ir riaušių. Nors ir buvo politikų, kurie kaip pagrindimą, man yra pasakę, kad tuo klausimu nėra protestų, mitingų, peticijų ir panašių veiksmų, todėl Tauta neprieštarauja koncertų salei ant Tauro kalno. O ką – norima protestų, mitingų ir riaušių? Betgi tokiu atveju laikiniesiems Lietuvos teritorijos ir Vilniaus miesto teritorijos administratoriams gali tekti iš anksto planuoti saugius atsitraukimo ir bėgimo iš šalies kelius … . Tai nėra pats geriausias būdas.
Straipsnio ir apklausos lentelės (straipsnio apačioje) nuoroda, kurioje galima pamatyti lietuvių Tautos ir Lietuvos visuomenės apklausos – balsavimo rezultatus (į šią apklausos – balsavimo nuorodą visuomenė buvo nukreipiama ir iš kitų straipsnių, pateiktų kitose Lietuvos žiniasklaidos priemonėse, veikiančiose ir prieinamose visoje šalies teritorijoje):
 
Sostinėje – Vilniuje, pagal miesto specifiką ir, ypač, valdant liberalams (absoliučiai valdžiusios – liberalų valdžios arba koalicijos su kitomis sisteminėmis / dominuojančiomis partijomis), taip pat Vilniuje veikiant valstybės centrinei valdžiai ir jai priimant valstybinio lygmens sprendimus, esant dabartinei situacijai, teismo nustatytų nusikaltimų / nusižengimų / pažeidimų, vešint rafinuotai hyper korupcijai, didelio masto valstybės biudžeto lėšų plovimui ir grobstymui, teisiniam nihilizmui, privačių ir viešųjų interesų suderinamumo konfliktams ir interesų susikirtimų pagrindu, kompetentingiems valstybininkams ir komerciniams subjektams pateikiu sekančius klausimus:
1. Kokiu pagrindu, NEGAVUS TAUTOS LEIDIMO IR ĮGALIOJIMŲ, SAVAVALIŠKAI IR NUSIKALSTAMU BŪDU bei NETEISĖTAI NAUDOJANT „TAUTOS NAMŲ” VARDĄ buvo pradėtas ir vykdomas projektas Tauro kalno sklype, išskyrus buvusių „Profsąjungų rūmų” nupirkimą ir žemės sklypo valdymo paėmimą iš privatininkų?
2. Ar yra atliktas bet kokių projekto lėšų pervedimas (-ai)?
3. Jeigu lėšų pervedimas (-ai) yra atliktas:
– kada yra atliktas lėšų pervedimas (-i)?
– kokia pinigų suma yra sumokėta?
– kas yra lėšų mokėtojas?
– kas yra lėšų gavėjas?
– kokia yra numatoma pirmojo – projektavimo darbų etapo biudžeto suma ir mokėjimo grafikas?
– koks yra lėšų šaltinis?
4. Kokios Lietuvos projektavimo įmonės yra Ispanijos įmonės „Arquivio Architects SLP” (ar „Arquivio Arquitectura SLP”?) projekto partneriai?
5. Kokios Lietuvos projektavimo įmonės – projektavimo subrangovai yra pasirašę ar planuoja pasirašyti sutartis arba kokie Lietuvos architektai yra pasirašę ar planuoja pasirašyti autorines sutartis su Ispanijos architektūros studijos projektavimo partneriu (-iais) Lietuvoje arba su pačia Ispanijos architektūros studija ar jos filialu Lietuvoje?
Pastaba: tai yra privati komercinių struktūrų informacija, tačiau, esant neeiliniam projektui (tiksliau – neeiliniam ir Tautai priklausančiam žemės sklypui), skaidrumo ir aiškumo Tautai sumetimais, tokią informaciją būtų privaloma paskelbti.
6. Kiek ir kokie Lietuvos projektuotojai yra įdarbinti arba bus įdarbinti „Arquivio Architects SLP” filiale Lietuvoje? 
7. Kodėl Ispanijos įmonės „Arquivio Architects SLP” (ar „Arquivio Arquitectura SLP”?) duomenys ir vieša informacija apie ją nėra pasiekiami įmonės internetiniame tinklalapyje?
8. Jau yra sudėliotos visos „fiškės” ar dar kai ko trūksta?
9. Koks yra prognozuojamas projekto bendras biudžetas (atskirai koncertų salės ir koncertų salės kartu su aplinkinės teritorijos ir Liuteronų parko sutvarkymu)?
10. Koks yra projekto lėšų šaltinis visais atvejais?
 
Jeigu valstybininkų netenkina privačiai organizuotos apklausos – balsavimo gauti rezultatai, valstybė turi teisę ir gali organizuoti lietuvių Tautos ir Lietuvos visuomenės apklausą arba peticijos pasirašymą visos šalies mastu, pagal mano pasiūlytą modelį, fiziškai 60-ties savivaldybių pastatuose arba kitu būdu. Organizuojant apklausą dėl Tauro kalno sklypo ir jo projekto, pateikiant visas turimas projekto alternatyvas (jeigu tokių yra), siūlau vienu metu atlikti ir paprastą – neturinčią juridinės galios, tačiau labai svarbią – nurodančią respublikos vystymosi gaires ir atspindinčią visuomenės nuotaikas bei nusiteikimą, apklausą sekančiais keturiais klausimais (žr. žemiau), kartu minimaliai pateikiant ir nurodytas esmingas pastabas. Be to, kaip žinia – valstybininkai ir dirba valstybės ir Tautos labui bei interesams, todėl tokios priemonės realizavimas neturėtų būti problema. Valstybininkams papildomos apklausos klausimų ir jų atsakymų rezultatų bijoti nereikėtų, kadangi ši apklausa neturėtų jokios juridinės galios. Bijoti ir, pageidautina – labai, reikėtų pradėti tada, jeigu tie klausimai virstų tikrove, kurie yra išskirtiniai ir absoliučiai – faktinai realūs ir įmanomi. Tauta UŽ ar PRIEŠ: 
1. Valstybės santvarkos keitimą iš parlamentinės – prezidentinės respublikos į konstitucinę monarchinę arba monarchinę respubliką?
Pastabos:
esama Lietuvos valstybės – politinė ir administracinė santvarka išsisėmė, ji negali efektyviai priimti valstybinių sprendimų.
2. Daugiapartinės sistemos panaikinimą ir politinių partijų uždraudimą Lietuvos Respublikoje? 
Pastabos:
2021 m. yra registruotos ir veikia 25 politinės partijos, su bendru narių skaičiumi TIK apie 100 000 – iš jų apie 9 partijos yra teoriškai dominuojančios (realiai – apie 6 partijos), su bendru narių skaičiumi TIK apie 72 000 (realiai – TIK apie 55 000), iš kurių yra formaliai veikiantys valdymo organai ir priimantys sprendimus apie 200 asmenų (realiai ir faktinai – TIK apie 20 – 25 asmenys) – IŠ 3 500 000 LIETUVIŲ, todėl KLAUSIMAS – KĄ, KIENO IR KOKIUS INTERESUS LIETUVOS RESPUBLIKOJE ATSTOVAUJA POLITINĖS PARTIJOS IR KAM JOS YRA REIKALINGOS ?!
Kaip žinia – ryšium su tuo ar nesiejant su tuo, Vyriausybė pritarė politinių partijų „stiprinimui”, leidžiant ES piliečiams, pragyvenusiems Lietuvoje ne mažiau kaip 6 mėnesius ir sulaukusiems 18 metų, steigti politines partijas.
3. Valstybinio finansavimo – paramos nutraukimą politinėms partijoms, paliekant du šaltinius: narių įnašus ir gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalies laisvanorišką skyrimą?
Pastabos:
lietuvių Tauta ir Lietuvos visuomenė politinėms partijoms (realiai ir faktinai – keliasdešimčiai asmenų) finansuoti skiria apie 500 000 EUR/MĖNESĮ arba apie 6 000 000 EUR/METUS.
4. „Privačios armijos” statuso įvedimą ir tokios armijos atsiradimą?
Pastabos:
nustatant tokios armijos skaičių iki vienos;
numatant ribinį skaitlingumą iki 5 000 – 7 000 kareivių;
numatant ginkluotės tipą ir ginklų rūšis;
įstatymu nustatant armijos veikimo „raudonasias linijas”, tačiau armijai veikiant, vadovaujantis protingumo kriterijais;
privačioje armijoje sprendimus priimant ir duodant komandas pajėgoms, išskirtinai, tik nedaugeliui arba keletui legitimizuotų vadų;
vadovaujantys ir priimantys sprendimus vadai – Lietuvos piliečiai, kareiviai – Lietuvos ir ne Lietuvos piliečiai;
privačios armijos pagrindinės funkcijos – ginti lietuvių Tautos ir Lietuvos visuomenės interesus ir teises valdžios, valdymo, teismų institucijose, teisėsaugos organuose, dalyvauti užtikrinant viešąją tvarką, preventyviai įtakoti ir reguliuoti nusikalstamumą, užkardyti arba panaikinti valstybės biudžeto pinigų plovimą ir grobstymą stambiu mastu ir pan.;
valstybės kariuomenei paliekant esamas funkcijas ginti šalies nepriklausomybę, jos teritoriją ir vientisumą, užtikrinti taiką;
išlaikant ginkluotųjų pajėgų struktūrų hierarchiją sekančia tvarka: valstybės kariuomenė, privati armija, policija ir kitos;
reikia pripažinti – aukų visiškai išvengta nebūtų, tačiau jų būtų ypatingai mažai, palyginus su efektu Tėvynės labui.
 
Manau, kad Tautai belieka tikėtis, jog iki Koncertų salės statybų darbų pradžios pasikeis Lietuvos Respublikos ir Vilniaus miesto valdžios (valstybinę politinę – administracinę santvarką per tokį laikotarpį civilizuotai pakeisti yra teoriškai neįmanoma) ir statybos bus sustabdytos, o iki tol padaryti finansiniai nuostoliai regreso tvarka bus išieškoti asmeniškai iš sprendimus priėmusių ir tokius sprendimus palaikiusių asmenų, jų sutuoktinių, šeimų, partnerių ir pirmos eilės giminių. Reikia manyti, kad 7 000 000 – 8 000 000 EUR išieškoti iš eilės valstybininkų nebūtų sunku.
Dar noriu atkreipti dėmesį, kad vėliau valstybininkai nesakytų, jog šio el. pranešimo iki 2021 m. rugsėjo 2 d. negavo – šis el. pranešimas yra išsiųstas 2021 m. rugpjūčio 30 d., 00:11 val..
Įspėjimas: su šio rašto nuorašu ir gautų atsakymų nuorašais bus supažindinama visuomenė, pilietinės ir visuomeninės organizacijos.
 
Dėkoju už dėmesį.
 
Su pagarba,
 
Projekto alternatyvos autorius
(pavardė redakcijai žinoma)
Facebook komentarai
});}(jQuery));