„Taiki“ Rusijos užsienio politika arba „Visus jus priglaus motina Rusija“ ( P.Cvirka)

 

 

 

Zenonas Lapinskas (Volkovas)

LL atstovas Klaipėdoje 8 662 33770

 

                         

 

XIV a.

 

1364 – Komiai įjungti į Maskvos kunigaikštystę.

 

XV a.

1478 – Karelija atiteko Rusų valstybei.

 

XVI a.

 

     1545 – 1552  – Po Kazanės žygių Kazanės chanatas prijungtas prie Rusų valstybės (Tatarstanas, Mordovija, Marija, Čiuvašija).

     1557 – Adygėja prisijungė prie Rusų valstybės. Didžioji Baškirijos dalis savanoriškai įsijungė į Rusų valstybę.

     1558 – Visa Udmurtija buvo prijungta prie Rusijos valstybės.

                                               

XVII a.

 

     Buriatija buvo prijungta prie Rusijos. 3 – 4 dešimtmečiais Jakutija buvo prijungta prie Rusijos.

     1654 – Perejeslavlio Rada nutarė sujungti Ukrainą (Rytų) su Rusija.

 

XVIII a.

 

     Pr. – Palaipsniui visa Chakasija prijungta prie Rusijos. 

     1721 – Estija pagal Ništato taiką įėjo į Rusijos imperiją.

     1721 – Vidzemė pagal Ništato taiką įėjo į Rusijos imperiją, o po Žečpospolitos padalijimų ir visa likusi Latvijos Teritorija prijungta prie Rusijos.

     1731 –  Prasidėjo savanoriškas Kazachstano prisijungimas prie Rusijos.

     1756 – Altajų prašymas buvo patenkintas. Kalnų Altajus prijungtas prie Rusijos.

     1771 – Kalmukų chanatas nustojo egzistuoti, įjungtas į Astrachanės guberniją.

     1774 – Šiaurės Osetija, Didžioji ir Mažoji Kabarda pripažintos Rusijai.

     1783 – Prijungtas Krymas.

     1792 – 1793 – Po Jasų taikos bei II Žečpospolitos padalijimų Lietuvos dabartinė teritorija pateko į Prūsijos (Užnemunė) ir Rusijos (likusi teritorija) valdžią.

                                           

XIX a.

 

     1801 – Prie Rusijos buvo prijungta Rytų Gruzija, Pietų Osetija.

     1805 – Karabacho chanui paprašius globos, Kalnų Karabachas prisijungė prie Rusijos.

     1882 – Likviduotas Karabacho chanatas.

     1810 – Ingušai savanoriškai tapo Rusijos valdiniais.

     1810 – Abchazija prisijungė prie Rusijos.

     1813 – Pagal Giulistano taiką Dagestanas prijungtas prie Rusijos.

     XIX a. I p. – Karačiajų – čerkesų kraštas prijungtas prie Rusijos.

     1827 – Balkarija prijungta prie Rusijos.

     1826 – 1828 – Baigta vaduoti iš Irano jungo visa Rytų Armėnijos dalis.

     1828 – Pagal Turkmančiajaus taiką Šiaurės Azerbaidžanas ir Nachičevanės chanatas prijungtas prie Rusijos.

     1803 – 1864 – Prijungta Vakarų Gruzija.

     1859 – Sumušus kalniečius, Čečėnija prijungta prie Rusijos.

     1863 – Šiaurės Kirgizija įėjo į Rusijos imperiją.

     XIX a. 7 deš. – Baigtas Kazachų prisijungimas prie Rusijos.

     1865 – 1873 – Užkariauti Kokando, Bucharos ir Chyvos chanatai (dabartinė Uzbekija).

     1873 – Po Rusijos žygių prieš Chyvą, karakalpakai prijungti prie Rusijos.

     1876 – prie Rusijos prijungta Pietų Kirgizija, Tadžikija.

     1877 – 1878 – po Rusijos – Turkijos karo prijungta Adžarija.

     1885 – beveik visa Turkmėnija įėjo į Rusijos imperiją.

     1895 – Rusija ir D.Britanija pasidalijo Pamyrą. Rytinė Kalnų Badachšano dalis atiteko Rusijos vasalui – Bucharai.

                                                   

 

XX a.

 

     1914 – Uriannchajaus (Tuvos) kraštas vietinių feodalų ir valdininkų prašymu buvo padarytas Rusijos protektoratu.

     1918-07-31 – Užsienio ir vidaus kontrrevoliucija nuslopino Tarybų valdžią Azerbaidžane. Musavatininkai atkūrė buržuazinę santvarką.

     1920-04-28 – Sukilusiems Azerbaidžano darbo žmonėms padėti atėjo R.armija. Buvo nuversta musavatininkų vyriausybė ir atkurta Tarybų valdžia.

     1918-05-28 – Rytų Armėnijoje įsikūrė dašnakų valdoma buržuazinė respublika.

     1920-11-29 – bolševikų vadovaujami R.armijos padedami Armėnijos darbo žmonės nuvertė dašnakų valdžią.

     1918-05-26 – menševikai paskelbė Gruziją nepriklausoma respublika.

     1921-02-25 – R.Armija įžengė į Tbilisi ir nuvertė menševikų vyriausybę.

     1939-11-01 – Vakarų Ukraina buvo priimta į TSRS ir susijungė su Ukraina.

     1940-08-02 – TSRS AT sesija priėmė įstatymą dėl Moldavijos TSR įkūrimo.

     1940-08-03 – Lietuva buvo priimta į TSRS (broliškų respublikų šeimą).

     1940-08-05 – Latvija buvo priimta į TSRS (broliškų respublikų šeimą). 

      1944-10-06 – Estija buvo priimta į TSRS (broliškų respublikų šeimą).

      1944-10-11 Tuvos liaudies respublika jos  atstovų prašymu priimta į TSRS.

      Čia pateikiami kai kurie skaičiai ir datos iš Imperijos istorijos. Visi duomenys 2002 m. „LA“ imti iš Lietuviškosisos  tarybinės enciklopedijos, išlaikant jos stilių, žodelius: „prijungė“, „prisijungė“, „paprašė“, „atiteko“, „gavo“ etc.                                          

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));