Švelniakailių žvėrelių augintojai prieš neetiškus ir neteisėtus VŠĮ ,, Tušti narvai’’ veiksmus


Švelniakailių žvėrelių augintojai prieš neetiškus ir neteisėtus VŠĮ ,, Tušti narvai’’ veiksmus

VŠĮ ,,Tušti narvai’’ 2019 m. lapkričio 27 d. išplatino pranešimą spaudai bei filmuotą medžiagą apie kailinių žvėrelių netinkamas laikymo sąlygas neva iš 10 Lietuvos kailinių žvėrelių auginimo fermų. Tokios filmuotos vaizdo medžiagos pateikimas žiniasklaidai neva iš 10 Lietuvos kailinių žvėrelių auginimo fermų, tai eilinis VŠĮ ,,Tušti narvai’’ siekis supriešinti visuomenę su švelniakailių žvėrelių augintojais. Švelniakailių žvėrelių augintojai mano, kad rodomi vaizdai tai gali būti tam tikri montažo elementai. VŠĮ ,,Tušti narvai’’ atsakydami į pateiktus ieškinius dėl patekimo neteisėtai į švelniakailių žvėrelių auginimo teritoriją bei filmavimą, teikdavo, kad tai ne jie filmuoja ir patenka į teritoriją, o tai daro kažkokie tretieji asmenys. Todėl tokia filmuota vaizdo medžiaga gali būti filmuota ir ne Lietuvoje bei nepatikima.

Filmuotoje vaizdo medžiagoje rodomos kailinių žvėrelių sąlygos neatinka realios tikrovės. Tokių laikymo sąlygų neįmanomą rasti jokioje normalioje švelniakailių auginimo fermoje Lietuvoje. Tokios žvėrelių auginimo fermos jau seniai neegzistuoja Lietuvoje. Visas švelniakailių žvėrelių auginimo fermas tikriną Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybą. Todėl po pateiktos filmuotos medžiagos visos VŠĮ ,,Tušti narvai’’minimos fermos turėtų būti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patikrintos ir uždarytos. Tačiau Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybą randa tik smulkius pažeidimus, kurie neatspindi filmuotoje medžiagoje pateiktų faktų.

Todėl švelniakailių žvėrelių augintojams kyla klausimas dėl filmavimo teisėtumo, neteisėto patekimo į privačią teritoriją. Juk patekus į žvėrelių auginimo teritoriją žvėreliai patiria stresą.  Siekiant tam tikrų tikslų gali būti ir specialiai daužomi narvai,  suleidžiami skirtingų šeimų žvėreliai, provokuojami žvėreliai kovoti tarpusavyje.

VŠĮ ..Tušti narvai’’ atstovai be  savininko leidimo patekdami į priklausiančią kailinių gyvūnų teritoriją pažeidžią Valstybinės maisto ir veterinarijos direktoriaus 2015 m gegužės 19 d. įsakymu Nr. B1-432 patvirtintų taisyklių ,,Dėl biologinio saugumo priemonių  reikalavimų kailinių gyvūnų laikymo vietose patvirtinimo‘‘ 15.1 punktą bei padaro administracinį nusižengimą, numatytą ANK 518 straipsnio 1 dalyje.

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija savo sprendimu pažymėjo, kad VŠĮ ..Tušti narvai’’ tik imituoja kovą už gyvūnų gerovę, bet nerodo siekio nedelsiant apie gyvūnų gerovės pažeidimus pranešti atitinkamoms institucijoms.

2012 m. pabaigoje Danijos aukščiausiasis teismas priėme kaltinamąjį nuosprendį po to, kai paaiškėjo, kad į fermas naktimis įsilaužinėję filmuotojai patys provokavo gyvūnus kovoti tarpusavyje ir filmavo jų sužalojimus. Jie daužė per narvus, atidarinėjo juos ir suleisdavo skirtingų šeimų žvėrelius, kurie turi būti laikomi atskirti.  

Todėl švelniakailių žvėrelių augintojai prašo VŠĮ ,,Tušti narvai’’ atstovų nepriešinti visuomenės ir žvėrelių augintojų, o bendromis pastangomis spręsti iškilusias problemas dėl žvėrelių auginimo ir laikymo,

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: ROMAS STUMBRYS, ŠIAURĖS LIETUVOS ŠVELNIAKAILIŲ ŽVĖRELIŲ AUGINTOJŲ ASOCIACIJA
Facebook komentarai
});}(jQuery));