Susitarti nepavyko – švietimo profesinės sąjungos streikuos

Susitarti nepavyko – švietimo profesinės sąjungos streikuos

Gruodžio 1 d., Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko taikinimo komisijos posėdis, kuriame buvo svarstomos galimybės patenkinti šešių šalies švietimo profesinių sąjungų iškeltus reikalavimus. Posėdžio išvakarėse buvo išplatintas švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės pranešimas, kad valdančiųjų partijų politinė taryba „surado“ galimybę papildomai švietimui skirti dar 10 mln. Eur. Taikinimo komisijos posėdyje buvo detalizuota, kur ketinama panaudoti skirtus pinigus.

 

Taikinimo komisijoje dalyvavę Vyriausybės deleguoti atstovai siūlė mokinio krepšelyje 2016 m. numatyti 1014 Eur. Dabartiniame biudžeto projekte siūloma 1001 Eur, o profesinės sąjungos reikalauja nustatyti 1093 Eur dydžio mokinio krepšelį. 

 

Vyriausybės deleguoti atstovai siūlė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų tarifinio atlygio koeficientus nuo 2016 m. sausio 1 d. didinti 5 – 7 procentais, nors profesinės sąjungos reikalauja nuo 2016 m. sausio 1 d. šių darbuotojų atlyginimus didinti 10 procentų, o nuo rugsėjo 1 d. dar 5 procentais. 

 

Taip pat buvo siūloma visiems kitiems pedagoginiams darbuotojams tarifinio atlygio koeficientus didinti vidutiniškai 3 procentais (pinigine išraiška būtų apie 9 eur brutto ir 6 eur netto), nors profesinės sąjungos reikalauja nuo 2016 m. sausio 1 d. juos kelti 5 procentais, o nuo rugsėjo 1 d. dar 5 procentais. 

 

Vyriausybės deleguoti atstovai siūlė pedagogų tarifinių atlygių koeficientų „žirkles“ naikinti palaipsniui, neapibrėžiant konkretaus termino, o profesinės sąjungos jas reikalauja naikinti nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

 

Taikinimo komisijoje dalyvavę Vyriausybės deleguoti atstovai atmetė profesinių sąjungų reikalavimą 360 tūkst. Eur padidinti pinigų sumą, kuri būtų skirta išeitinėms kompensacijoms pensijinio amžiaus mokytojams, kurie savo noru palieka švietimo sistemą.

 

Profesinių sąjungų reikalavimą nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. mažinti ugdytinių skaičių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse bei bendrojo lavinimo mokyklų klasėse, Vyriausybės deleguoti atstovai siūlė pradėti svarstyti tik tuo atveju, jei nuo 2017 m. sausio 1 d. nebus įvesta „klasės krepšelio“ finansavimo tvarka.

 

Po aštrių diskusijų paaiškėjo, kad vienintelė priežastis neleidžianti gerokai didesne apimtimi tenkinti profesinių sąjungų reikalavimus yra Vyriausybės nenoras („nėra finansinių galimybių“) skirti pakankamai lėšų arba Švietimo ir mokslo ministerijos nesugebėjimas jų rasti savo biudžete.

 

Profesinių sąjungų atstovai konstatavo, kad jų reikalavimai IŠ ESMĖS nėra tenkinami. Vyriausybės pasiūlyti pokyčiai tėra tik liūdna tradicija tapusio švietimo sistemos finansavimo likutiniu principu tąsa, o tai nesudarys REALIŲ PRIELAIDŲ teigiamiems pokyčiams švietime per artimiausius metus. Kartu buvo atsižvelgta ir į tai, kad spalio mėnesį vykęs šalies pedagogų kongresas irgi kėlė gerokai didesnius reikalavimus, nei paskubomis atsiradę Vyriausybės siūlymai.

 

Atsižvelgdami į tai, profesinių sąjungų atstovai VIENINGAI pareiškė, kad Vyriausybės atstovų siūlymai pedagogų bendruomenės netenkina. Taikinimo komisijoje nepritarta ir siūlymui į taikinimo procedūrą įtraukti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskirtus taikintojus. Darbuotojų atstovų nepasitikėjimo priežastis – didžiosios jų dalies užimta Vyriausybei palanki pozicija, svarstant naujojo socialinio modelio, visų pirma, Darbo kodekso, projektą.

 

Nepavykus susitarti dėl profesinių sąjungų iškeltų reikalavimų, gruodžio 8 d. bus skelbiamas visuotinis švietimo darbuotojų įspėjamasis streikas. Streikui pasiruošę virš 350 mokyklų ir apie 10 tūkstančių mokytojų.

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: AUDRIUS JURGELEVIČIUS, LIETUVOS ŠVIETIMO PROFESINĖ SĄJUNGA

Facebook komentarai
});}(jQuery));