Nelegalus avansu atleidžiame net nuo baudžiamosios atsakomybės!

 

Lietuvos Respublikos Seimui

 

Birželio 3-iosios grupės pareiškimas „Apie Seimo priimtą galimų teroristų globos įstatymą “

2015 m. gruodžio 01 d. Vilnius

 

 

2015 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos Seimas skubos tvarka priėmė Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimo įstatymą, kurį pavadinti reikia tikruoju pavadinimu – galimų teroristų globojimo ir skatinimo Lietuvoje įstatymas. Už šį įstatymą balsavo 66 iš 96 posėdyje dalyvavusių Seimo narių, tik 8 balsavo prieš. Nėra ir negali būti pateisinimo Seimo nariui nedalyvauti tokio įstatymo svarstyme. Balsuoti už tokį įstatymą galėjo tik jo neskaitę Seimo nariai. Priešingu atveju suvokti tai, ką padarė Tautos atstovai mūsų Tautai, neįmanoma, nes:

 

1. Seimas nusprendė, kad nelegalai gali sakyti netiesą: jei prieš tai pabėgėlis pateikdavo akivaizdžiai nepagrįstą prašymą prieglobsčiui, tai jam ES ir Lietuvos durys užsidarydavo.

2. Faktiškai Seimas nusprendė įteisinti visų nelegalų priėmimą, jei tik jie pareikš tokį norą.

3. Įtvirtinta nuostata, kad nelegalas gali laisvai judėti po visą Šengeno erdvę.

4. Seimas įtvirtino nelegalo teisę tapti legaliu imigrantu, tik jam paprašius prieglobsčio.

5. Seimas nusprendė, kad tuo atveju, jei nelegalas nėra gavęs leidimo gyventi kitoje ES valstybėje, tai Lietuva atsisako teisės jį deportuoti, nepriklausomai nuo to, iš kur jis atvyko. Formalumus privalome sutvarkyti per 48 val., pratęsti šį terminą galima tik iki 3 darbo dienų.

6. Seimas suteikė laisvę keliauti be leidimo net pabėgėlių priėmimo centrų pažeidėjams: nori jie – iš šių centrų pasišalina, nori – grįžta. Ir mūsų valstybės tolerancija jam dėl to nesikeičia. 

7. Leidimą nelegalams gyventi Lietuvoje įsipareigojome suteikti per 24 val., o informaciją apie juos net Jungtinėms Tautoms įsipareigojome neteikti, jei nelegalai nesutiks.

8. Seimas nusprendė, kad nelegalams, kuriems mūsų Baudžiamasis Kodeksas kol kas dar numato laisvės atėmimą už nelegalų patekimą į Lietuvą, Lietuva juos sulaikius įsipareigoja kuo skubiau paleisti laisvėn.

9. Seimas nusprendė, kad nelegalams, t. y. įstatymo pažeidėjams, į Lietuvą atvykti daugiau nebedraudžiama: nori nelegalas – neteisėtai atvyksta, nori – neteisėtai išvyksta. Ir tai yra priimtina Lietuvos valstybei.

 

Ar po šio įstatymo priėmimo mes galime Lietuvą vadinti Valstybe? Nelegalus atleidžiame net nuo baudžiamosios atsakomybės! 

Tačiau mūsų piliečiams šis baudžiamasis įstatymas tebegalioja visa apimtimi. 

 

Šis įstatymas šiurkščiai pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 135 straipsnio reikalavimą, kad Lietuvos Respublika, įgyvendindama užsienio politiką, siekia užtikrinti šalies saugumą ir nepriklausomybę, piliečių gerovę ir pagrindines jų teises bei laisves, prisideda prie teise ir teisingumu pagrįstos tarptautinės tvarkos kūrimo. Šis įstatymas atveria visus kelius į Lietuvą galimiems teroristams – pasirašius šį įstatymą Respublikos Prezidentei ir paskelbus jį, šie galimi teroristai galės laisvai judėti pirmyn atgal, o mes įsipareigojame juos visapusiškai globoti.

 

Šis įstatymas – tai chaoso ir atvirų grėsmių Lietuvos piliečiams ir mūsų valstybei sukūrimas. Tai padaryta, neatsižvelgiant į tai, kad:

      –  net 58% Europos Sąjungoje gyvenančių islamo išpažinėjų remia teroristinę „islamo valstybę“;

 net apie 80% į Europos Sąjungą atvykusių nelegalų yra agresyvūs jauni vyrai;

 Europos Komisijos vertinimu, per ateinančius trejus metus į Europos Sąjungą atvyks apie 5 mln. nelegalių migrantų.

 

Kreipiamės į Seimą ir prašome nedelsiant pripažinti netekusiu galios š.m. lapkričio 26 d. priimtą Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimo įstatymą.

 

 

Birželio 3-iosios grupės vardu: 

 

 

 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo AktoLietuvos Respublikos Seimo narys         

signataras Zigmas Vaišvila        Audrius Nakas         

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));