Stanislovas Tomas renka pinigus dabar, žadėdamas atlikti paslaugą, kurios realiai atlikti jis negali. Tai – kriminalinis veiksmas

nakas-benderis-16

nakas-benderis-16

                                                                                       

       Juozas IVANAUSKAS

 

PROTO SUTEMOS

(ketvirta dalis)

 

nakas benderis 16

LL publikuojami pokalbiai su JAV gyvenančiu disidentu Valdu ANELAUSKU apie Lietuvos naujojo „mesijo“ manipuliacijas klaidinant patiklius tautiečius, jo pažadus, surinkus 50 tūkstančių eurų, neva „laimėti bylą“ dėl didesnių pensijų skurstantiems senjorams, kaip ir reikėjo tikėtis, iššaukė ekscentrišką avantiūristą remiančių veikėjų nepasitenkinimo reakciją. Iki ausų apsimelavęs „advokatas-daktaras-profesorius“ Stanislovas TOMAS ir jo artimiausioji aplinka, siekianti prastumti šį „eksvunderkindą“ į Europos Parlamentą, matyt, labai įtūžo, pasirodžius publikacijai „Proto sutemos“, tad iškart puolė kaltinti „Laisvą laikraštį“ tariamu „šmeižimu“ ir net reikalauti, nepateikiant svarių argumentų, kad LL redaktorius Aurimas Drižius šiuolaikinį Ostapą Benderį demaskuojančius teiginius paneigtų. Vis tiktai, palietus išties opią Lietuvos žmonių mulkinimo temą, tęsiame pradėtą LL publikacijų ciklą „PROTO SUTEMOS“.

——————————————————————————————————

VALDAS ANELAUSKAS:  Kaip gi čia neprisiminus senovės romėnų posakio: „Jupiteri, tu pyksti? Vadinasi, tu neteisus“. Matote, ponas Stanislovas Tomas, nors ir ne Jupiteris, bet aiškiai supyko. Tačiau laisva žiniasklaida, tame tarpe „Laisvas laikraštis“, tam ir yra, kad dirbtų savo darbą, skleistų žinias, informuotų žmones, leistų jiems susipažinti su įvairiausiomis nuomonėmis. Būtent tai yra žmogaus teisė. Juolab, kad būti „pakabintam ant kabliuko“ niekam nepatinka. Tad „nekabinkit makaronų“ kitiems, tai ir patiems nereikės gėdos lentoje kabėti… Žmogus, viešai dalinantis pažadus į dešinę ir į kairę, pretenduojantis gauti vedlio statusą, neturi teises klaidinti, manipuliuoti, meluoti, dalinti tuščius pažadus. Tačiau ponas Stanislovas Tomas renka pinigus dabar, žadėdamas atlikti paslaugą, kurios realiai atlikti jis negali. Tai – kriminalinis veiksmas. Taškas.

J.I.:  Žvelgiant iš kitos pusės, pasitaiko ir tokių atsiliepimų, kur skaitytojai mums priekaištauja, neva mes pernelyg S. Tomą ir jo palaikymo komandą sureikšminome, neva per daug dėmesio jiems skiriame, nors iš tiesų jie nėra to verti. O kai kas ima priekaištauti, kad apie šiuos veikėjus nuolat kalbėdami darome jiems reklamą?..

V.A.:  Su tokiomis nuomonėmis ir pozicija aš tikrai nesutinku. Vertėtų prisiminti dar vieną žinomą posakį: „Vienintelis dalykas būtinas blogio triumfui, kad geri žmonės nedarytų nieko“. Taip kadaise sakė airių filosofas Edmundas Berkas, tarsi kartu retoriškai klausdamas: „Jeigu ne tu, tai kas?..“ Negalime stovėti nuošaly, pasyviai stebėti, kas vyksta Lietuvoje, ir tylėti!.. Kažkas juk turi būti tuo berniuku iš Anderseno pasakos, kuris išdrįso žmonėms pasakyti: „O juk karalius yra nuogas!..“.

Kažkada net ir didysis italų poetas Dantė rašė: „Pačios karščiausios liepsnos pragare skirtos tiems, kurie per didžiuosius moralinius išbandymus laikėsi neutralumo“. Taigi šiandien Lietuvoje, mano supratimu, pasireiškia būtent toks moralinis išbandymas, kai abejingumas ir neutralumas absoliučiai nepriimtinas. O jeigu žmonės, yra, atseit, neutralūs, tai jie jau savaime, patys gal to ir nenorėdami, atsiduria blogio pusėje. Ką mes matome – tai ir yra būtent blogis.

J.I.:  Pagaliau, mums ne kažkieno garbstomo „Šventojo Tomo“ asmenybė ar asmeniškumai rūpi, o tai, kaip išvien veikianti, susimokiusi grupuotė iš savanaudiškų paskatų reklamuoja (piarina) Ostapą Benderį, o tuo pačiu mulkina Lietuvos žmones, jau ir taip nuo įvairių politikierių sujauktomis smegenimis. Berods, LT Ostapas Benderis iš vargšų pensininkų jau surinko pakankamai pinigų sumokėti pusę užstato Vyriausioje rinkimų komisijoje, o kitą pusę, berods, „išmelžė“ iš savo ginklanešio „Kisos“ – Kazimiero Juraičio, su kuriuo kartu visą užstatą VRK ir sumokėjo. Pastarojo pinigų man tikrai ne gaila: su kuo sutapo, toks ir pats tapo!.. Tačiau lengvatikius pensininkus, kurie aukojo LT Ostapui Benderiui paskutinius savo pinigus, galimai, šventai patikėję „daugkartinio žmogaus teisių profesoriaus“ dosniais pažadais, šis save liaupsinantis ir kitus dergiantis tipas akivaizdžiai „išdūrė“. Juk tuos pinigus skurstantys naivuoliai pervedė ne Ostapo Benderio rinkiminei avantiūrai apmokėti… Tačiau beveik niekam Lietuvoje dėl to nei šilta, nei šalta, nors prokuratūra jau seniai turėjo įsikišti ir nutraukti kolektyvinę aferą, nes tai, mano supratimu, kriminalinė, neteisėta finansinė veikla.

V.A.:  Matyt, niekas iš tautiečių iki šiol nesikreipė į prokuratūrą ir nesiskundė. Kam teko vaikystėje skaityti pasaką „Auksinis raktelis“, ten durnių laukas smulkiai aprašytas. Visi, lyg Buratinai, naiviai tikisi, jog užkasus kelias monetas į žemę (tiksliau, į pono Stanislovo Tomo sąskaitą banke) paskui ims ir išaugs kiekvienam aukotojui po pinigų medį, nuo kurio kiek norės, tiek galės vėliau prisiskinti…

Mes jau aptarėme, kad visa tai, kas vyksta prieš rinkimus Lietuvoje, man labai primena Kašpirovskio, Mavrodžio, visokių „ekstrasensų“ bei sektantų aferas. Lietuvos žmonių naivumas ir tamsumas šiandien tiesiog beribis. Negaliu atsistebėti, kaip žmonės eilinį kartą užlipa ant to paties grėblio ir netgi dėl to jaučia malonumą?!.. Suprantu, daugelis žmonių desperatiškai yra nusivylę politika bei politikais Lietuvoje, bet tai tikrai nėra problemų sprendimas – kabintis kiekvienam aferistui ant kaklo. Reikėtų tautiečiams ne emocijomis vadovautis, o blaiviu protu!..

Kita vertus, pagalvokim, juk tai nėra pats blogiausias dalykas iš viso to, kas jau daug metų vyksta dabartinėje Lietuvoje. Na, apmulkins šiuolaikinis Ostapas Benderis Lietuvoje vargstančius senolius, „minimalistus“ ar dar kažką, galbūt netgi nujos ant jų sprando į Europos Parlamentą, bet Lietuva nuo to tikrai nesugrius, tauta nepražus. Kai tuo tarpu Lietuvoje viską uzurpavęs LANDSGRYBINIS režimas tikrai veda tautą ir valstybę į pražūtį!.. Greitu metu Lietuva gali pasiekti tašką, kai kelio atgal jau nebus. Ir dėl to kažkoks ten „eksvunderkindas“ Stanislovas Tomas tikrai nėra kaltas. Sakyčiau, palyginus su absoliučia dauguma visų tų veikėjų, kurie štai jau beveik 30 metų Lietuvą ir lietuvių tautą žudo, šitas veikėjas tėra tik sergantis savimylos narcizo, didybės manija smulkus žulikėlis, ne daugiau…

Aš tikrai jo neteisinu ir niekada neteisinčiau, bet čia galima, kaip ir ekonomikoje, pritaikyt tokį dėsnį: jeigu yra paklausa, tai atsiranda ir pasiūla. Jei liaudis ieško kažkokio „mesijo“, gelbėtojo, tai kas nors juo ir apsimeta. Atsiranda visada tokių, kaip Ostapas Benderis. Pas žydus, kurie irgi, kaip žinia, kelis tūkstančius metų mesijo laukė, buvo apsireiškę per jų ilgą istoriją net keli netikri mesijai, kurių pats įžymiausias buvo XVII amžiuje, – kabalistas Šabtajus Cvi.

Kaip ten bebūtų, aš laikausi nuomonės, jog kalti ne vien sukčiai, apsimetėliai, apsišaukėliai, bet, didžia dalimi, ir patys lengvatikiai. Jeigu nebūtų lengvatikių, nebūtų ir apgavikų, nes jie paprasčiausiai neturėtų ką apgaudinėt…

J.I.:  Tai ypač aktualu politikoje. Imkime, pavyzdžiui, už kokius politikierius vilniečiai per savivaldybių rinkimus daugiausia balsavo! Kaip tai paaiškintume?

V.A.:  Iš tikrųjų sveiku protu tai apskritai nepaaiškinama ir nesuvokiama! Atrodytų, kaip apskritai galima balsuot už R. Šimašių? Koks žmogus turėtų būti besmegeniu ir balsuoti už Šimašių?!. O juk rinkėjai balsuoja!..

Mano giliu įsitikinimu, ne A.Zuokas ir ne R.Šimašius čia yra kalti, o būtent vadinamieji lochai, kurie už Šimašių ir Zuoką balsuoja. Jei rinkėjai nebalsuotų, tai nei Šimašiui, nei Zuokui, nei kitiems, į juos panašiems veikėjams, nebūtų jokių šansų!..

Lygiai taip pat, jeigu už Stanislovą Tomą per būsimus EP rinkimus lochai prabalsuos, kas tada bus dėl to labiausia kaltas?!.. Mes jau kalbėjome, kad šis veikėjas, matyt, jaučia, jog tik Lietuvoje jis turi šansą tapti kažkuo ir susikurt sau orų gyvenimą Lietuvos žmonių sąskaita. Sakysim, su čiabuvių lochų pagalba gali patekti į Europos Parlamentą, o paskui sėdės ten, sočiai ir laimingai iki pensijos, kaip nemažai Vakarų Europos „išrinktųjų“ labai sėkmingai tai daro. Pavyzdžiui, įžymus pedofilas Danielis Konas-Benditas Europos Parlamente sėdi nuo 1994 metų, lygiai 25 metus. Tad kodėl šiuolaikiniam Ostapui Benderiui tuo nepasinaudojus?

J.I.:  O jei šį kartą jo neišrinks į EP, kas jaunam avantiūristui gali uždrausti bandyti dar kartą, po penkerių metų? Berods, advokato praktika S. Tomas rimtai neužsiima, nes tikisi tapti politiku?

V.A.:  Kodėl gi ne? Stanislovo Tomo kėslai puikiai suprantami, tačiau, kartoju, didžiausia kaltė tenka už tokius individus balsuojančiai liaudžiai (tauta tokią avių bandą vadinti man tiesiog liežuvis neapsiverčia). Be abejo, galima dėl visko kaltinti valdžion išrinktuosius, nors buvusi Seimo pirmininkė Irena Degutienė dar 2011-tais metais labai gerai paaiškino: „Valdžia ne iš dangaus nukrenta į Seimą ir po to Vyriausybė suformuojama. Ne mažiau atsakingi rinkėjai, kurie renka tokią valdžią, ir tie, kurie neina į rinkimus“. O paskui, jei žmonės būna kažkuo nepatenkinti, tai valdžia jiems teisėtai primena, kad jie patys įgaliojo valdžią spręsti jų likimą: „Jūs mus išrinkote!“. Čia viskas labai paprasta ir teisinga, ar ne?..

Dar daugiau galiu pasakyti, man seniai susidarė toks įspūdis, kad balsuodami lietuviai dažniausia vadovaujasi kažkokiais „mazochistiniais principais“, atseit, išrinkim kuo blogesnius, kad paskui būtų dėl ko kentėti ir ką keikti. Patys lietuviai išsirenka valdžią, kuri valdo jų gyvenimus, o paskui nuolat skundžiasi, aimanuoja, kad valdžia bloga ir gyventi Lietuvoje blogai. Politinis mazochizmas – lietuvių nacionalinis bruožas.

Kas apskritai gali balsuoti už landsbergistus ar už tokius politikus, kaip R. Šimašius, A. Zuokas? Tai reiškia, blaivaus proto žmonių galvose visai nebeliko!.. Turbūt žmonės patys nori gyventi Lietuvoje kuo sunkiau, blogiau. Paaiškinkit mano durnai galvai: kodėl absoliuti dauguma lietuvių yra nusivylę, nepatenkinti esama valdžia, kiekvieną dieną kaltina valdžią dėl visų blogybių, o atėjus naujiems rinkimams vėl ir vėl renka tą pačią valdžią?.. Nors nušaukit mane, šito aš nesuprantu!..

J.I.:  Nuo antikos laikų gerai žinoma tiesa: kokie piliečiai, tokia ir valdžia. Kokia tauta – tokia ir valstybė. Be abejo, tai tinka ir Lietuvai!.. Jau dabar yra aišku, kokį prezidentą ar prezidentę vėl išrinks tautiečiai.

V.A.:  Lengviausia dėl visko kaltinti kokius nors sionistus ar globalistus, liberalus ar masonus, arba kažkokį iš Sarko salos Lietuvon atklydusį Ostapą Benderį, bet realybė, deja, yra tokia, kaip toj liaudies dainoje: „Nieks kits čia nekalts, mergužėla, tu pati!..“. Mane Lietuvos žmonių tamsumas ne tik stebina, o tiesiog stulbina, šiurpina! LT piliečių sąmoningumo lygis – pasibaisėtinas. Na, o ponas Stanislovas Tomas, kaip tas Ostapas Benderis iš Ilfo ir Petrovo romanų, tuo apsukriai pasinaudoja ir pirmiausia pašiepia žmonių tamsumą ir kvailumą. Pats S. Tomas domina mane ne kaip teisininkas ar politikas, o kaip ganėtinai įdomus personažas. Žiūrint tuos video su jo kalbomis, gestikuliacija, mimika, susidaro įspūdis, jog tai tikriausias Ostapas Benderis, tarsi žiūrėčiau filmus „12 kėdžių“ ar „Aukso veršis“!..

J.I.: Vis tiktai, sutikite, neteisinga būtų kaltinti auką dėl to, kad nusikaltėlis ją nuskriaudžia ar apgauna?..

V.A.: Galbūt jūs ir teisus. Bet jeigu žmogus pats leidžiasi apgaunamas, kaip tada?.. Niekas juk nestovi, tarkim, už vilniečių nugaros su ginklu ir neliepia balsuoti būtent už R. Šimašių. Niekas neverčia, neprievartauja, gali laisvai pasirinkti, už ką balsuoti. Lygiai taip ir su Stanislovu Tomu, niekas juk neverčia nei pinigus jam duoti, nei balsuoti už jį. Man kartais atrodo, dauguma žmonių Lietuvoje dabar yra lyg užhipnotizuoti. Jokio skirtumo, kas juos hipnotizuoja – Ala Naruševičienė, Vytautas Landsbergis ar Stanislovas Tomas – svarbu tai, kad liaudis masiškai pasiduoda hipnozei.

Apie hipnozės fenomeną žinau iš savo asmeninio patyrimo, nors hipnozė manęs visiškai neveikia. Taip pat žinau, kad hipnotizuotojas jaučiasi pralaimėjęs, jei pamato nors vieną žmogų, kuris nepasiduoda jo hipnozei.

Kai beveik prieš 40 metų vasarą poilsiavau Latvijos kurorte Jūrmaloje, ten atvyko kažkoks tais laikais Tarybų Sąjungoje labai žymus hipnotizuotojas. Nuėjau su savo drauge į tą renginį. Ir ką manot? Jis visą salę „užmigdė“, net ir mano draugė sėdėjo šalia manęs visiškai „atsijungusi“, bet manęs taip ir nepavyko jam užhipnotizuoti, vienintelio, turbūt, iš kelių šimtų žmonių!.. Atsimenu, kaip tas žmogelis žiūrėjo į mane nuo scenos ko ne maldaujančiu žvilgsniu, tarsi prašydamas, kad aš bent apsimesčiau miegančiu, jeigu jau nepavyko manęs užhipnotizuoti. Matyt, pasijautė esąs prieš mane bejėgis. O man jo netgi pagailo, tad sėdėjau ramiai ir netrukdžiau masinės hipnozės seansui…

Kadangi dauguma žmonių seanso metu užmigo, lengvai pasidavę masinei hipnozei, aš supratau, jog tai realu, įmanoma. Todėl ir lyginu su hipnoze dabartinę lietuvių būseną. Daugelis tautiečių tapo pasyviais, apatiškais, nesugebančiais nei racionaliai, blaiviai mąstyti, nei adekvačiai vertinti situaciją. Elgiasi tarsi lunatikai.

J.I.:  Ko gero, neatmestinas ir toks variantas, nes tas „rytų fakyras“ kai kuriuos žmones Lietuvoje yra tiesiog užhipnotizavęs. Dauguma jų patiki, priimdami jo apgaulingus teiginius ne blaiviu protu, o per pasąmonę?..

V.A.:  Kaip Stanislovas Tomas save žmonėms pateikia, man labai primena, ką apie save kalba visokie „ekstrasensai“, „žiniuoniai“, „aiškiaregiai“. Pavyzdžiui, „ekstrasensė“ Naruševičienė, apie kurią aną kartą kalbėjom, teigė, jog yra baigusi kažkokio „Netradicinės medicinos centro Maskvos hipnozės ir magijos mokyklą“. Skamba lyg būtų iš knygų apie Harį Poterį. Toje „magų mokykloje“ ji įgijo „astrologės-parapsichologės“ specialybę ir net turėjo kažkokius tai patvirtinančius dokumentus. Bet vėliau paaiškėjo, kad jos diplomai yra niekiniai, jos pačios pasirašyti, vienas jų buvo patvirtintas savo įmonės antspaudu…

J.I.:  Be abejo, panašumų labai daug. Pavyzdžiui, S.Tomas dažnai giriasi, kad jo IQ yra 156, esą jam yra nustatytas kažkoks „genialumo genas“. Bet kur konkrečiai ir kuo tas jo „genialumas“ pasireiškia?.. Sakosi, vaikystėje buvo vunderkindas, peršokęs iš šeštos klasės į aštuntą, tačiau pats prisipažįsta, kad penkis kartus keitė mokyklas dėl konfliktų su mokytojais. Prisipažįsta, kad šalia genialumo turėjęs ir psichinį sutrikimą, dar vaikystėje matęs haliucinacijas, atseit, kažkas vedė jį pas įvairius šamanus, neva šie jam padėjo.

V.A.:  Kaip žinia, genialumas visada yra ant ribos tarp sveiko proto ir pamišimo. O Stanislovo Tomo kalbos apie „vunderkindus“, kiek vaikystėje klasių yra peršokęs, man atrodo, tėra pagyrūniškas savosios personos sureikšminimas, nes nieko ypatingo tame peršokime iš tiesų nėra… Lygiai taip pat S. Tomas liaupsina save, prisiskirdamas sau aukštą IQ ir genialumo genus.

Beje, įžymusis rašytojas Čarlzas Darvinas vaikystėje, kaip pats prisiminė, buvo laikomas „labai vidutiniu berniuku, gerokai nesiekiančiu visuotinių intelekto standartų“. Albertas Einšteinas mokykloje laikytas išvis kvailu. Bet, palyginus su Tomu Edisonu, tai dar buvo švelnus vertinimas – didįjį išradėją mokytojai laikė protinę negalią turinčiu vaiku…

Manau, geriausias IQ paaiškinimas būtų, ką atsakė įžymusis (dabar jau miręs) mokslininkas Stivenas HOKINGAS, kai 2004 metais „New York Times“ žurnalistas paklausė, – koks yra jo intelekto koeficientas (IQ)?.. „Neįsivaizduoju. Žmonės, kurie giriasi savo IQ, yra nevykėliai“, – atsakė garsusis fizikas teoretikas.  Čia būtų galima padėti tašką, nes Stiveno Hokingo autoritetas neginčijamas.

Vis tiktai aš noriu bent trumpai paaiškinti, kad pastaruoju metu intelekto testais išvis pradėta nepasitikėti. Naujausi tyrimai parodė, jog IQ testai yra visiškai nereikšmingi ir negali parodyti tikrojo žmogaus intelekto lygio. Pasak mokslininkų iš Vakarų universiteto, Kanadoje, visi tie IQ testai apskritai yra nenaudingi, siekiant nustatyti asmens intelektualiųjų gebėjimų lygį.

Intelekto įvertinimui IQ testai buvo naudojami dešimtmečiais, bet šis tyrimas dabar atskleidė, kad jie turi esminių trūkumų, nes neatsižvelgia į sudėtingą žmogaus intelekto prigimtį ir skirtingus intelekto komponentus. Tyrimo metu 100 tūkstančių savanorių buvo praprašyti atlikti 12 atminties, susikaupimo, planavimo, protavimo testų. Savanoriai taip pat privalėjo pateikti savo asmeninio gyvenimo detales.

Nustatyta, kad žmogaus intelekto neįmanoma „apskaičiuoti“ remiantis tik vienu faktoriumi. Žmogaus protą veikia trys skirtingi elementai: trumpalaikė atmintis, protavimas ir verbaliniai įgūdžiai. Taigi, jeigu kam gerai sekasi su vienu iš išvardintų elementų, tai nereiškia, kad seksis ir su kitais dviem. Kanados universiteto mokslininkai taip pat fiksavo ir savanorių smegenų veiklą, atliekant paskirtas užduotis. Pasirodo, kiekvieno testo atlikime veikė vis kita smegenų dalis.

Tyrėjų teigimu, IQ testas yra pernelyg supaprastintas, į jį neįmanoma sudėti visko, kas gali būti reikalinga, nustatant žmogaus proto lygį. Tyrimui vadovavęs profesorius Eidrenas Ouenas tiesiai šviesiai pareiškė: „IQ testai yra visiškai bereikšmiai. Jeigu jums nepasisekė atliekant šį testą, tai reiškia tik tai, kad jums nesiseka atlikti IQ testus, o ne tai, kad nesate protingas“.

Kažkur netgi skaičiau, kad intelekto testai matuoja ne intelektą, bet patys save. Testas parodo ne intelektą, o tai, kaip konkretus asmuo konkrečiu laiku atliko konkrečias užduotis. Jos neparodo intelekto. Matuojamas ne intelektas, bet kiek konkretaus testo konkrečių užduočių atliekama. Susieti tai su intelektu be galo sunku, nes intelektas – be galo plati sąvoka, apimanti tiek smegenų pajėgumą, tiek gebėjimą atpažinti dėsningumus, tiek gebėjimą orientuotis realybėje, bei kitus dalykus.

Nė vienas testas nėra pajėgus matuoti visko, nėra nė vieno tikslaus intelekto testo. Taigi, testai matuoja patys save, o ne intelektą. Tiesa, greičiausiai praeis nemažai laiko, kol IQ testų visiškai bus atsisakyta.

Beje, viena įdomi detalė, profesionaliuose testuose, skirtuose apskaičiuoti intelekto koeficientą, aukščiausias balas yra 144. Rezultatai, viršijantys šį skaičių, nekonkretinami, nurodoma, pavyzdžiui, nuo 150 iki 160 arba nuo 160 iki 170. Tad kaip gi tada „eksvunderkindas“ Stanislovas Tomas sužinojo, kad jo IQ yra būtent 156?!..

J.I.:  Kuklumas tikrai nėra viena iš Ostapo Benderio dorybių. Blaiviai mąstantiems žmonėms turėtų būti atgrasus S. Tomo poreikis pastoviai girtis?

V.A.: Jei žmogus yra narcizas, tai jis visada ir visur narcizas.  „Įsimylėjęs save varžovų neturi“, – teigė Ciceronas. Na, o mūsų aptariamos personos atveju, tai ekstravertinis narcizas, dėmesio maniakas. Narcizas – tai asmuo, kuris perdėtai siekia dėmesio ir bando, žūt būt, parodyti savo reikšmingumą. Tokie tipai visada bando pasirodyti geresni, protingesni, sėkmingesni, negu iš tikrųjų yra.

NARCISIZMAS paprastai skirstomas į „sveiką“ narcisizmo formą ir į patologinę, kurią psichiatrai vadina narcisistiniu asmenybės sutrikimu. Šiek tiek narcisizmo, sutikit, būdinga dažnam, tai netgi padeda geriau suvokti savo poreikius ir siekti tikslų. Tuo tarpu patologinis narcisizmas pasireiškia perdėtu savęs vertinimu, susireikšminimu, kai žmogus stengiasi bet kokia kaina būti pastebėtas.

Narcizas gali manyti, kad jam negalioja taisyklės, kurios taikomos kitiems, jis laiko save ypatingu, išskirtiniu žmogumi. Todėl narcizai labai jautriai reaguoja į bet kokią kritiką. Vienas iš būdų išsiaiškinti, ar žmogus yra narcizas, atidžiau pasižiūrėt, kaip jis reaguoja į kritiką. Jei kritika iššaukia agresyvią ir impulsyvią reakciją, galima daryti išvadą, kad tokiam žmogui labai svarbus kitų pripažinimas ir garbinimas, nes priešingu atveju jis jaučiasi menkavertis ir bejėgis.

Narcizai niekada neišsiduoda, tačiau isterikuoja prigauti meluojant, permeta savo kaltę kitiems, apverčia situaciją atvirkščiai. Kai narcizas padaro kokią nors klaidą ar kas nors įvyksta ne taip, kaip tikėjosi, jie visada neigia savo kaltę ir informaciją stengiasi pateikti taip, kad išvengtų bausmės. Narcizui gali atrodyti, kad kiti kalti dėl visko, kas vyksta aplink juos ir su jais, jei įvykiai klostosi ne taip, kaip jiems norisi. Todėl pajutęs grėsmę, kritiką ar nepritarimą, narcizas dažnai reaguoja agresyviai, taip sumažindamas vidinę įtampą ir gėdos jausmą, kuriam jis yra itin jautrus. Kad išvengtų tokių jausmų, narcizas stengiasi viską kontroliuoti bet kokiomis priemonėmis. Narcizui nėra didesnės bausmės, nei jo menkumo atskleidimas kitų akivaizdoje, nes po kiekvieno narcizo fasadu sėdi susigūžęs žemos savivertės vaikas.  Mūsų aptariamo pono Stanislovo Tomo atveju tai visiškai akivaizdu.

J.I.:  Narcizų asmenybė – paradoksali. Klausimynai dažnai parodo, kad jų savivertė labai aukšta. Tačiau kodėl jiems reikia nuolat girtis ir bandyti kitiems patikti, jei esi nuoširdžiai patenkintas savimi?

V.A.:  Narcizas, nesuvokdamas kodėl, dažniausiai taip ir gyvena, manydamas, kad jis yra puikiausias ir nuostabiausias, nors iš tiesų tai yra jo paties dirbtinai sukurtas „aš“. Jį narcizas dažniausiai suvokia kaip tikrąjį save. Bet iš tiesų tikrasis „aš“ niekur nedingsta, jis yra giliai užkištas tamsiausiame pasąmonės kampe, apie jo egzistavimą narcizas dažniausiai beveik nieko neįtaria ir sąmoningai to nesuvokia. Nuslėptas tikrasis „aš“ dažniausiai jaučiasi menkavertis, tačiau sąmoningame lygmenyje narcizas šių jausmų vengia, nes tai suvokti būtų pernelyg skausminga. Gyvenimas tarsi apsivilkus šarvus, kuriuos aplinkiniai mato kaip tikrąjį narcizo veidą, kelia vidinę įtampą. Todėl narcizas kiekvieną dieną jaučia poreikį ginti savo – puikiausiojo kaukę.

Virdžinijos universiteto JAV mokslininkas Deividas Česteris su kolegomis pateikė studentams klausimynus, kad galėtų įvertinti jų asmenybes. Narcizai į tam tikrus pateiktus teiginius, kaip „manau, kad esu ypatingas žmogus“, visada atsakydavo teigiamai. Vėliau specialiu funkciniu magnetinio rezonanso įrenginiu buvo stebimas dviejų smegenų dalių (vidurinės kaktinės žievės ir ventralinės dalies) komunikacija. Pirmoji, susijusi su mąstymu apie save, o antroji, su apdovanojimais ir gera nuotaika. Iš ankstesnių tyrimų žinoma, kad aukštos savivertės atveju abi šios dalys tarpusavyje daug komunikuoja. O smegenų tyrimas leidžia tai pamatyti, nes rodo neuronų aktyvumą tam tikrose srityse.

Nors narcizai teigia, kad labai savimi pasitiki, tačiau jų smegenų tyrimai rodė visai ką kita. Kuo aukštesnis narcisizmo lygis, tuo mažesnė komunikacija tarp minėtųjų smegenų dalių. Narcizų galvojimas apie save nesusijęs su pozityviomis emocijomis, todėl savo nuostabumo patvirtinimo jie siekia kaip oro. Žodžiu, už viso narciziško fasado susigūžęs sėdi pažeidžiamas ir savimi nepasitikintis žmogus. Manau, tai yra būtent pono Stanislovo Tomo atvejis.

Paprastai narcizui būdingi bruožai įgyjami ankstyvoje vaikystėje. Dažniausia tai vaikystės traumos padarinys. Žinome, kad pas S. Tomą buvusi sunki vaikystė, tėvai išsiskyrė, mama išvyko į Lietuvą, vaikas buvo paliktas Kazachstane su močiute…

Beje, lietuvių kalba yra išleista puiki knyga šiuo klausimu – „Narcizai: grobuonys tarp mūsų“, kurią parašė psichologė Vida Kumpikienė. Būtent ji teigia:  „Narcizai yra vaikystėje užstrigę žmonės, turintys suaugusiojo kūną. Jų santykis su pasauliu ir susidorojimo su kasdieniais sunkumais taktikos yra vaikiškos“.

Tačiau reikėtų nepamiršti, kad narcizai visada yra puikūs manipuliuotojai! O dauguma jų – tiesiog patologiniai melagiai. Net ir tas narcizas, kuriam meluoti būtų nepriimtina pagal jo vertybes, sugeba interpretuoti faktus, juos taip iškraipydamas savo naudai, kad jo sakoma dalinė tiesa savo esme yra artimesnė melui. Vėl, geriausiu to pavyzdžiu gali būti ponas Stanislovas Tomas.

Beje, po vienu iš „Laisvo laikraščio“ internetiniame portale esančių straipsnių apie S. Tomą kažkoks skaitytojas vasario 11 dieną parašė labai puikų komentarą: „Norėčiau dar atkreipti dėmesį į reiškinio psichologinę pusę. Čia turim reikalą su melo voratinkliu, yra voras tinkle kuris skleidžia melą. Žmonės patekę į jį yra aukos ir to voro gynėjai, jie patekę į iliuzinę tikrovę, manipuliuojama tų žmonių siekiais ir troškimais, žmonės uždaromi į psichologines dėžutes ir palaiko savo manipuliuotoją. Formuojasi tam tikra sekta. Sektantai gina sektos lyderį besąlygiškai, puola tuos žmones, kurie įžvelgia neatitikimus, neveikia jokie argumentai dėl to, kad aukos yra užhipnotizuotos melu ir yra iliuzijoje. Reiktų tad atsižvelgt į tai, kad tinklą sudaro manipuliuojamos aukos, kurioms reikia susigaudyti ir išeiti iš savo troškimų iliuzijos. Svarbiausia, ir toliau demaskuoti neatitikimus ir primeluotus pliurpalus.“

Tačiau, kartoju, tai nebūtų mums svarbu, nes privatus žmogaus gyvenimas yra toks, koks jis yra. Bet viešam asmeniui, politikui ar teisininkui, taikomi kitokie reikalavimai. Ponas Stanislovas Tomas savaime tampa gan įtartinu, nes pas jį viskas labai supainiota ir neaišku. Problema ta, kad šio žmogaus veikloje ir biografijoje labai daug visokių nežinomųjų. Manau, niekam tai nerūpėtų, jeigu pats S. Tomas nesiektų galimai daugiau viešumo. Vienas komentatorius internete gerai parašė: „Veržiesi į viešumą, į „žvaigždyną“, būk pasiruošęs, kad būsi po mikroskopu“ . Ne jis pirmas toks ir ne paskutinis. Lengvatikių terpė visada traukia aferistus, kaip musę prie medaus…

                                                                                Laukite tęsinio

———————————————————————————————-

FOTO komentaras (paryškinta)

Valdas Anelauskas: „Narcizai niekada neišsiduoda, tačiau isterikuoja prigauti meluojant, permeta savo kaltę kitiems, apverčia situaciją atvirkščiai. Kai narcizas padaro kokią nors klaidą ar kas nors įvyksta ne taip, kaip tikėjosi, jie visada neigia savo kaltę ir informaciją stengiasi pateikti taip, kad išvengtų bausmės. Narcizui nėra didesnės bausmės, nei jo menkumo atskleidimas kitų akivaizdoje, nes po kiekvieno narcizo fasadu sėdi susigūžęs žemos savivertės vaikas.  Mūsų aptariamo pono Stanislovo TOMO atveju tai visiškai akivaizdu.

Facebook komentarai
});}(jQuery));