,,Šnipų“ skandalas pridengia ponų aferas

22047392_1000969540045471_59448288_o

22047392_1000969540045471_59448288_o

,,Šnipų“ skandalas pridengia ponų aferas

Prieš Kalėdas prasidėjęs taip vadinamas ,,šnipų” skandalas tiek tragiškas, tiek komiškas. Jis tikrai tragiškas politinių represijų aukoms-Algirdui Paleckiui, Pavelui Ževžikovui, Valerijui Ivanovui, Andrejui Gorbatenkovui, Leonui Minkevičiui ir kitiems. Dauguma šių žmonių –Socialistinio Liaudies fronto nariai arba susiję su šia organizacija. Komiški yra kaltinimai nebūtais dalykais, ką supranta vis daugiau žmonių. Tikrai nei Paleckis, nei kiti paminėti žmonės niekada slapta nesibraus į karines bazes ir nefilmuos  ten esančių slaptų objektų. Visa ta lietuviška tragikomedija   yra pagal Vytauto Petkevičiaus knygos ,,Durnių laivas” modelį daromas spektaklis. Durniais apsimetę prokurorai kvailina Lietuvą.

Ponai rezga aferas, perka ginklus, ir kelia mokesčius. O kaltas Paleckis?

Tačiau kodėl sukeltas tas ,,šnipų skandalas”? Aišku žmonių bauginimas ir smūgis Socialistiniam Liaudies frontui –tai akivaizdus dalykas. Tačiau svarbus ir toks faktorius: šis skandalas pridengia ponų aferas. Štai 2018 m. gruodžio 23 d. iš Lietuvos biudžeto ( tai reiškia iš mūsų visų, Lietuvos piliečių bendrų lėšų)  pirktos norvegiškos raketos Lietuvos armijai, tam išleista 110 milijonų eurų. O nuo 2019 m sausio 1 d. elektra pabrango 15 procentų, o  ir dujos dar daugiau- net 20 procentų.

Taigi ,,šnipų” skandalas  ideliai pridengia ponų aferas. Ar vyko protestai ? Ar vyko normalus aptarimai, kodėl taip ženklai keliami mokesčiai už elektrą ir dujas? Tyla –gera byla, bet tik ponijai, kuri džiūgauja pridengusi savo tamsius darbelius.

O ,,kalėdinis”  sandėris dėl raketų pirkimo už 110 milijonų eurų-tai  tikrų tikriausia afera, ciniškas Lietuvos žmonių pažeminimas. Su kuo kariausime? Kam tokia taip vadinama armija, kuri nuo nieko negali apginti. Ar apgynė  šitą armija mus nuo vokiečių okupantų, kurie įžengė į mūsų Tėvynę prieš kelerius metus? Jie gėdingai sėdėjo ir žiūrėjo, kai kryžiuočiai keliauja per mūsų gimtą kraštą.

Ar šita armija, bijanti kryžiuočių, gali kažko gero nuveikti mūsų labui? Tiesa-kai ką jie gali padaryti-štai kariškiai Auksė Ūsienė, Karolis Zikaras ir dar kai kurie jų bendrai pastoviai vykdo cenzūrą-jie nurodinėja Lietuvos bibliotekoms-kurios knygos geros, kurios blogos. Be to, šitie ponai pastoviai šmeižią A. Paleckį, V. Titovą, R. Vanagaitę, G. Grabauską ir kitus antifašistus. Galime konstatuoti –šita vadinama armija jau tarsi hitlerinis gestapas.

Gal jau metas Lietuvai tapti taikos zona?

Daugelį žmonių stebina agresyvios lietuviškos ponijos cinizmas-jie vagia mūsų pinigus ir perka ginklus. Po to dar šūkauja apie karus. Kai 2018 m. liepos mėnesį lankėmės Oriolo krašte, viena pusdienį turėjome galimybę aplankyti ir Kursko kraštą. Iš pradžių aplankėme Oriolo krašte esančią gyvenvietė Panskają. Čia pagerbėme toje vietoje žuvusio 16-osios Lietuviškos divizijos kario Viktoro Jacinevičiaus atminimą. Padėjome vainiką, žvakutes, vyko ir kunigo Felikso Baliūno vedamos religinės pagerbimo apeigos. Solidaus amžiaus vietos gyventojas  deklamavo kovotojų su fašizmu atminimui skirtas eiles. Po to pasukome į Kursko kraštą, aplankėme visą eilę įspūdingų paminklų. Jie pastatyti kovų su  vokiečių fašistais vietose arba netoli jų.

Ypač didelį įspūdį paliko ,,Taikos angelas“. Jis randasi Ponerių rajone, ant kalvos. Visai netoli yra nedidelė cerkvė. ,,Taikos angelas“ tai didžiulis įspūdingas paminklas. Išties būdami prie jo suvokėme pergalės prieš fašizmą svarbą. Netoli kalvos, kur dabar stovi ,,Taikos angelas“, 1943 metais vyko stambūs mūšiai. Juose žuvo virš 6 tūkstančių tarybinių karių.

Vienas iš vietinių žmonių mums taip paaiškino ,,Taikos angelo“ prasmę:   ,,Šio paminklo esmė-parodyti pergalės prieš fašizmo didingumą ir tuo pačiu atskleisti dar svarbesnį dalyką-Rusijos žmonės yra už taiką. Ir tuomet Antrajame pasauliniame kare jie  nebuvo agresoriai, o gynėsi nuo fašizmo. Dabar kai pasaulyje kartais aidi agresyvūs karo kurstytojų balsai, šis įspūdingas paminklas tarsi teigia: mes esame tvirti ir taikūs“. Tad tikrai pasvarstykime, ko reikia Lietuvai-karo ar taikos? Manau,  jau metas Lietuvai tapti taikos zona, panaikinti armiją, nusiginkluoti, gražiai sutarti su kaimynais, ir tada gyvensime ir geriau, ir ramiau.

Giedrius Grabauskas

Žurnalistas, Socialistinio Liaudies fronto pirmininkas

Facebook komentarai
});}(jQuery));