Slapta aplinkos ministro darbo grupė apie kurią viešai neskelbiama – kas dalinasi Lietuvos miškus? (narių sąrašas)


Slapta aplinkos ministro darbo grupė apie kurią viešai neskelbiama – kas dalinasi Lietuvos miškus? (narių sąrašas)

„Išskirtinių sąlygų sudarymas grupei medienos pramonės asmenų įsigyjant medieną iš valstybinių miškų tolygus šių privačių asmenų grupės dotavimui valstybės biudžeto sąskaita, todėl daug paprasčiau ir skaidriau būtų kasmet IKEA, VMG ir kitas medienos pramonės įmones dotuoti 20-50 mln. eur iš valstybės biudžeto.“ (Saulius Lazauskas)

Slapta aplinkos ministro darbo grupė

Aplinkos ministras 2018-04-26 įsakymu Nr. D1-334 sudarė darbo grupę prekybos mediena tvarkai tobulinti. Pažymėtina kad apie darbo grupės sudarymą nebuvo skelbta viešai, šis ministro įsakymas teisės aktų registro sistemoje nebuvo paskelbtas.

Kodėl ministras tokią svarbų klausimą sprendžia slaptai, kodėl slapstosi? Visada sakiau, kad pagrindinis miškų reformos užsakovų tikslas apriboti konkurenciją ir grupei suinteresuotų asmenų sudaryti išskirtines sąlygas įsigyti medieną iš valstybinių miškų kitų rinkos dalyvių ir valstybės sąskaita.

1. Manau, kad darbo grupė sudaryta pažeidžiant Aplinkos ministerijos ir vyriausybės deklaruojamus skaidrumo ir viešumo principus, pažeidžiant Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 10 straipsnio 3 dalies reikalavimą ,, Informacija apie sudarytas darbo grupes (komisijas) teisės aktų projektams rengti, jų sudėtį, pavestą parengti teisės akto projektą skelbiama Teisės aktų informacinėje sistemoje ir darbo grupę (komisiją) sudariusio subjekto interneto svetainėje.“

2. Į Darbo grupės sudėtį įtraukta dauguma lengvai valdomų aplinkos ministerijos, kitų institucijų tarnautojų, medienos pramonės atstovai, tačiau nuo Lietuvos miškininkų sąjungos, sąjūdžio ,,Už Lietuvos miškus“ ir nuo visos suinteresuotos visuomenės šios darbo grupės sudarymas ir jos neskaidri veikla yra slepiama. Nėra ir ,,Litbioma“ atstovų. Kodėl slepiasi, ko bijo? Kodėl darbo grupė veikia slaptai po kilimu?

Sąjūdiečio Sauliaus LAZAUSKO kalba miškininkams suvažiavimo metu – už korumpuotą pramonę ar su visuomene? 2018 05 19 Kaunas

3. Miškų valdymo reformos užsakovų tikslas yra apribojus konkurenciją grupei suinteresuotų asmenų sudaryti išskirtines sąlygas įsigyti medieną iš valstybinių miškų ne rinkos sąlygomis, bet už jiems ,, priimtiną“ kainą. Tai ir yra pagrindinis miškų valdymo reformos tikslas.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje nėra normalios medienos rinkos pagal atskirus sortimentus (yra tik du stambūs plokščių medienos fabrikai, tik du beržo faneros fabrikai, o tąrasčių gamintojas ,, Juodeliai“ valdo 60% tąrasčių rinkos ) konkurencijos apribojimas sudarytų suinteresuotai asmenų grupei sąlygas įsigyti medienos iš valstybinių miškų išskirtinai jiems sudarytomis sąlygomis, kitų rinkos dalyvių, valstybės ir visų Lietuvos gyventojų sąskaita. Konkurencijos apribojimas ir kirtimo apimčių didinimas ženkliai sumažintų medienos pardavimo kainas ir valstybės biudžeto pajamas iš parduodamos valstybinės medienos ir proporcingai papildytų stambiosios medienos pramonės savininkų kišenes.

4. Medienos trūkumo Lietuvoje nėra,  priešingai kertama daugiau nei sugeba perdirbti pramonė, be to mediena importuojama iš kaimyninių šalių. Lietuva yra Europos Sąjungos narė, todėl privalo užtikrinti laisvą prekių judėjimą tarp šalių narių. Jeigu kai kurie Lietuvos kaimynai varžo medienos pardavimą ir pažeidžia ES teisės aktų reikalavimus, tai nereiškia, kad ir mes turime taip pat netinkamai elgtis ir pažeidinėti ES teisės aktų reikalavimus, reikia kreiptis į ES komisiją kad būtų pašalinti prekybos mediena suvaržymai kaimyninėse šalyse ir privalo būti užtikrintas laisvas medienos judėjimas tarp visų ES narių. Medienos pramonės plėtra turi vykti esant laisvam prekių įskaitant ir medieną judėjimui visose ES šalyse.

5. Išskirtinių sąlygų sudarymas grupei medienos pramonės asmenų įsigyjant medieną iš valstybinių miškų tolygus šių privačių asmenų grupės dotavimui valstybės biudžeto sąskaita, todėl daug paprasčiau ir skaidriau būtų kasmet IKEA, VMG ir kitas medienos pramonės įmones dotuoti 20-50 mln. eur iš valstybės biudžeto.

Slaptos grupės sąrašą rasite žemiau arba žiūrėkite Prekybos mediena komisija (1)

Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ steigėjas Saulius Lazauskas

www.uzmiskus.lt


SKAITYTI PLAČIAU: Dėl miškų kirtimų didinimo: Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ rezoliucija ir papildantys dokumentai (Aplinkos ministerija, LR Vyriausybė) 2018 08 20

SKAITYTI PLAČIAU:IKEA partneriai VMG („Vakarų medienos grupė“) pradėjo fabriko statybas, ta proga Saulius Skvernelis įleido simbolinę kapsulę


Vyriausybę, reformuojančią valstybinį sektorių, instruktuoja profesionalūs jaunieji „investicijų ir verslo skatintojai“ (Lukas Savickas – vienas  slaptos grupės narių)

Būtent Vyriausybė privertė Aplinkos ministeriją pakeisti savo nuomonę ir padidinti miško kirtimus 6 procentais.

Šie „INVESTUOK LIETUVA“/ „KURK LIETUVAI“ vyrukai („verslo profesionalai“) dirba Skvernelio padėjėjais ir konstruoja mechanizmus, šalina barjerus („gerina investicinę aplinką“) atveriančius kelius tarptautinėms korporacijoms Lietuvoje:

Lukas Savickas Seimo sesija uz%CC%8Cdaryta audringai virto net .. 1

Premjero Sauliaus Skvernelio patarėju ekonomikai ir strateginių pokyčių valdymui paskirtas Lukas Savickas, pastaruoju metu dirbęs investicijų skatinimo srityje.

Lukas Savickas yra įgijęs Europos viešųjų reikalų magistro laipsnį Mastrichto universitete Olandijoje, prieš tai Jungtinės Karalystės Jorko universitete įgijo politikos ir tarptautinių santykių bakalauro laipsnį. Po studijų į Lietuvą grįžęs L.Savickas dirbo užsienio investicijų plėtros agentūros „Investuok Lietuvoje“ investicinės aplinkos gerinimo grupės vadovu, programos „Kurk Lietuvai“ metu įgyvendino projektus šioje agentūroje bei Vyriausybės kanceliarijoje, taip pat dirbo asociacijos „Investuotojų Forumas“ politikos bei viešųjų reikalų vadovu. L.Savickas yra vienas iš „Kurk LT alumni tinklo“ steigėjų, Pasaulio ekonomikos forumo Global Shapers ir kitų visuomeninių iniciatyvų narys.

‘VŠĮ „Investuok Lietuvoje“  – tiesioginių užsienio investicijų plėtros agentūra ir labai dažnai – pirmasis globalaus verslo atstovų kontaktas su Lietuva.  Tikslas – pritraukiant tarptautines kompanijas prisidėti prie naujų darbo vietų kūrimo, didinti Lietuvos ekonomikos konkurencingumą, investicinį patrauklumą ir šalies žinomumą pasaulyje.“

Prekybos mediena komisija 1 page 001Prekybos mediena komisija 1 page 002

Skaitykite daugiau: http://www.gyvasmiskas.lt/slapta-aplinkos-ministro-darbo-grupe-apie-kuria-viesai-neskelbiama-kas-dalinasi-lietuvos-miskus-nariu-sarasas/

Facebook komentarai
});}(jQuery));