SKAUSMAS IR AIMANOS PASIEKĖ DANGŲ

  Alvydas VEBERIS

 

 

SKAUSMAS IR AIMANOS PASIEKĖ DANGŲ 

 

 

              PANEVĖŽYS – LIETUVOS ČIKAGA 

„Mokykitės daryti gera, ieškokite teisingumo, 

padėkite prispaustiesiems, apginkite našlaičius, 

                                                                    užstokite našles”. (Iz 1,17)

 

Teismai atvirai ir beatodairiškai naudojami susidorojimui, kas neįmanoma be politinės priedangos. „Laisvo laikraščio“ redaktoriaus Aurimo Drižiaus ilgametė bylinėjimosi istorija dėl teisės skelbti savo nuomonę, netgi pagrįstą faktais, peržengė ne tik Konstitucijos, bet ir žmogiškumo ribas. O tai – jau nusikaltimas ir pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamąjį kodeksą. Piliečiai jau į tai numoja ranka – teismai vykdo sistemos valią, ką čia pakeisi. Šiandien manęs dar tai neliečia… 

 

Panevėžys dėl nusikaltimų gausos  buvo pramintas Lietuvos Čikaga. Juos nepriklausomybės metais uoliai vykdė banditų nusikalstamos grupuotės. Tačiau nei kiek neperdėtai galima teigti, kad tą patį daro teisingumo vykdytojai, kurie atlieka sistemos valią. Jie ne tik nekaltus nuteisia, persekioja, baudžia, tampo po teismus, bet talkina nusikaltėliams ir juos  išteisina.  Savo laiku Labdaros-paramos ,,Biblijos studijos“ fondas gelbėjo vieną nekaltai įkalintą našlaitį.  Vaikiną išteisino, o fondo pagalbininką (mane) mafija (pradedant buvusia teisėja D.Gadliauskiene ir kitais ,,varnais“) įkalino, kam parodžiau jų darbo broką. 

SKURDO GRIMASOS

 

Panevėžio m. savivaldybė ir jiems talkinanti teisingumo mafija atvirai tyčiojasi ne tik iš apleistų vienišų senolių, bet ir iš tų, kurie jiems padeda išgyventi. Neseniai aprašiau, kaip Panevėžio miesto soc. skyrius išmetė, su teismų ir antstolių  pagalba, neįgalų, 100 procentų nedarbingą 77 metų senolį Vladą Abromavičių   į gatvę,  nesuteikiant jam kitos gyvenamos vietos. Jis, iš gaunamos menkavertės pašalpos, negalėjo sumokėti šildymo kaštų. Šiame bute išgyveno 37 metus. Žmogus šiuo metu gyvena blogiau už šunį.  Keletą metų tebetampomas po teismus. Matyt tokiu būdu siekiama senolį pasiųsti anapilin, kad nereiktų sugrąžinti buto. 

 

 

                  MAITVANAGIAI SUKRUTO, NES NESUSPĖJO NUMARINTI

 

Toks pat likimas laukė ir kitos vienišos, apleistos,  paliktos likimo valiai be pinigų, prasiskolinusios valstybei už patarnavimus   90 metų senolės Marijos Viktorijos Kasiulienės. Jokie kaimynų skundai  nepadėjo, raginant Panevėžio m. soc. skyriaus vedėją V.Michailovą ir kitas institucijas, kad pasirūpintų senole. Galiausiai kaimynai kreipėsi į žiniasklaidą. Patikrinus vietoje faktai pasitvirtino.  Senolė buvo pasmerkta mirčiai. LPF ,,Biblijos studijos“ pasirūpino, kad senolei  būtų suteikta būtina pagalba. Po keletos mėnesių kasdieninio įtempto darbo, su Fondo pagalba sutvarkius reikiamus dokumentus, ji laikinai apgyvendinta globos namuose. 

 

 

Apie tokį aplaidų ir neatsakingą Panevėžio  soc. skyriaus vadovų darbą  Fondas informavo miesto merą, LR Prezidentę, Darbo ir Soc. apsaugos ministeriją, prokuratūrą, policijos komisariatą, kad būtų įvertinta Panevėžio m. soc. skyriaus atsakomybė už paliktą be priežiūros senolę.  Visos institucijos tik atsirašinėjo. Panevėžio policijos komisariatas ir prokuratūra ikiteisminį tyrimą dėl likimo valiai paliktos senolės pradėjo, bet vėliau nutraukė. Motyvas,  kad negauta jokių objektyvių duomenų, kad padaryta nusikalstama veika. Jei ne fondo pagalba greičiausiai apleista senolė būtų atsidūrusi anapilyje. 

 

nuotr. Taip ,,prižiūrimi“ Panevėžio soc. skyriaus senoliai.

 

Šioje istorijoje keisčiausia tai,  kad Panevėžio savivaldybės soc. skyrius vietoje to, kad pasirūpintų žmonėmis, pradėtų dirbti ir teiktų būtiną pagalbą, kenkia net tiems, kurie tą pagalbą  suteikė. 

Savo neveiksnumui pagrįsti, neva, ginant  viešąjį interesą, Fondą perdavė prokuratūrai, o ši teismui. Prokuratūra prašo, kad 91 metų senolei būtų paskirta teismo psichiatrijos ekspertizė, kuri nustatytų  atgaline data nuo 2017 m. sausio mėn. ar ji turėjo psichikos sutrikimų. Liūdna tai, kad ,,išminčiai“ išgelbėtą nuo mirties senolę bando tąsyti po psichiatrijos ligonines ir teismus. Nori padaryti veiksnią senolę psichiškai nesveika, galimai tikslu užvaldyti jos turtą. Po to reikia manyti ilgai negyvens. Jie tam priemonių turi.  Teismas talkina savivaldybės  biurokratams ir tuo tikslu sustabdė senolės geros valios išraiška  parašytą Fondui  įgaliojimą ir sutartis dėl jai teikiamos pagalbos.  Dabar turėsime teisme  įrodinėti, kad visokeriopa pagalba senolei buvo suteikta teisėtai, nepadarius jokių nusižengimų ar juo labiau nusikaltimų. Vienas Fondo globotinis-našlaitis, patyręs begalę skriaudų, pagailo senolės. Jis  gera valia suteikė sutvarkytą savo būstą senolei, kad galima būtų atlikti kapitalinį remontą jos bute, kuris buvo paverstas tvartu. Jis ne tik patyrė didžiulę  materialinę žalą, atremontuodamas senolės būstą, bet dėl biurokratų išpuolių  dabar priverstas daryti papildomas išlaidas ir įrodinėti savo tiesą teisme, kad  senolę nenuskriaudė. ,,Maitvanagiai“ ne tik nesuteikia senoliams būtinos pagalbos, bet,  savo  parazituojančiu veikimu, apsunkina visuomenininkams, kurie gera valia,  be atlygio padeda nuskriaustiesiems. Vienas buvęs   Panevėžio rajono meras-milijonierius, kai paprašiau jo  pagalbos vargetoms,  tiesiai šviesiai rėžė: ,, Valdžia vykdo žmonių dvasinimo politiką, o tu nori jiems padėti?“ Dabar galiu be užuolankų teigti, kad jo prieš dešimtmetį ištarti žodžiai su kaupu pasitvirtino. 

 

KANTRYBĖS TAURĖ PERPILDYTA. 

 

 BADO AKCIJA, O KAS PO TO? SU ŠAKĖMIS Į GATVES AR TERORISTINIAI IŠPUOLIAI? 

 

 

Susidariusiai tokiai nepakenčiamai biurokratų savivalei yra gautas leidimas vykdyti bado akciją prie Prezidentūros Daukanto aikštėje. Tauta budės tol, kol keisis Lietuva ir išlaikytinių arsenalas, kol bus įvykdyti visuomenės interesus atstovaujančių aktyvistų pateikti reikalavimai.  Teisingumas privalo vykdyti teisingumą, o biurokratai nepiktnaudžiauti savo teisėmis. Pasaulis sužinos, kokia ta iš tikro  LIETUVA. Kas slypi po reklamuojamu  jos veidu. Akcija bus paviešinta per visas Pasaulio lietuvių bendruomenes. Ji prasidės šių metų rugpjūčio 21 d. 8 val.  ryto. Apie tai informuosime per leidinį ,,Laisvas Laikraštis“ Lietuvai ir kt. informacijos teikimo priemones. Didžiulė gėda dėl tokių šalies pareigūnų nuopuolio!

 

 

Visi grupėmis vienykitės ir rugpjūčio 21 d. 8 val ryto į Daukanto aikštę!

 

NEMIEGOKITE! BUDĖKITE! BŪKITE VIENINGI!

 

Su teisingumo mafija kovoti kito kelio neliko: arba su šakėm, arba taikiu būdu vykdyti bado akciją. Pasirinktas antras kelias. Jis teisingesnis. Su šakėm, prieš pritemptą į Lietuvą metalo laužą NATO bazėse, nepakovosi. Nebent savo šalies šauktiniai įgautų proto ir atgręžtų ginklus į nepakaltinamuosius. Geriau, kad to neįvyktų. Išlaikytinių – parazitų arsenalui laikas iš padebesių nusileisti ant žemės. Jie tik vieni plėšikaudami džiaugiasi gerėjančiu gyvenimu, o tauta liūdi ir bėga, kas tik dar gali svetur, kaip iš skęstančio ,,Titaniko” laivo. Iš Lietuvos liko Sodoma ir Gomora. Ji pasmerkta sunaikinimui. Todėl, 

 

NEBIJOKITE! KELKITĖS! BŪKITE DRĄSŪS! KOVOKITE DIEVO GINKLAIS!

 

Lietuvos parazitai bijo viešo skandalo. Tarptautiniu lygiu vaizduoja labai demokratinę ir kitas galinčią pamokyti valstybę, nors mokytis nėra ko ir iš ko. Žmogaus teisių pažeidimai jau pasiekė neįtikėtinas debilizmo aukštumas.

 

Akcijos iniciatoriai ir jų kontaktai: 

 

Scholestika Katavičienė mob.861151329 

El.p. scholastikakatavicienė@gmail.com.

Donatas Šulcas mob.860800512; el.p. lztss.eu@gmail.com

 

http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=4789:prie-prezidenturos-pradedamas-bado-akcija-del-masines-korupcijos-teismuose&catid=31&Itemid=101

 

Apie senolių patyčias   buvo rašyta: 

http://www.tiesoskariai.lt/lt/straipsniai-65/lt/alvydas-veberis—-tiesiog-tragiskai-nusikalstama-istorija–275.html

 

 

B.d. Apie Panevėžio m. savivaldybės biurokratų ir teisinių institucijų darbą informuosime skaitytojus. 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));