K.Pauliukonio byla-dar vienas politinio persekiojimo pavyzdys

Pauliokonis

Pauliokonis

K.Pauliukonio byla-dar vienas politinio persekiojimo pavyzdys

Pauliokonis

Rugpjūčio 9 d. Ukmergėje prasidejo Kęstučio Pauliukonio teismo procesas. Jis kaltinamas tuo, jog  socialiniame tinkle ,,Facebook“ neva platino tarybinius  simbolius-pasiuntė tarybinės vėliavos atvaizdą ( taip vadinamos LTSR vėliavos) ir penkiakampę žvaigždę.  Už tai jam buvo paskirta 230 eurų administracinė bauda. K. Pauliukonis nesutiko su šiuo sprendimu ir jį apskundė. 

Teismo posėdyje teisėja I. Vaišvilienė perskaitė bylos įžanginę dalį. Po to liudijo K. Pauliukonio motina. Pasisakė ir Ukmergės policijos atstovas. Teisėja paklausė, ar K. Pauliukonis yra susipažinęs su bylos medžiaga? Paaiškėjus, jog jam neteko su šia medžiaga susipažinti, teisėja pareiškė, jog kaltinamajam suteikiama galimybė kopijuoti bylos medžiagą, su ja susipažinti. O sekančiame posėdyje bylos svarstymas bus pratęstas. Kitas teismo posėdis vyks rugsėjo 11 d. 13 val. 

Kai K.Pauliukonis išsamiai susipažino su bylos medžiaga, tai buvo šiek tiek nustebintas. Jis pabrėžė-,,Lietuvoje vėl taikomi gestapo metodai. Radau jog apie mane smulkiai surinkti įvairūs duomenys-nuo visų darboviečių, kur teko darbuotis,  iki mano  tėvų, senelių asmens duomenų, surinkti duomenys net ir apie kitus giminaičius. Kas čia darosi? Lietuvoje klesti politinio sekimo metodai? “. Paaiškėjo, jog tyrime dalyvavo įvairios struktūros, tame tarpe Vilniaus ir Kauno kriminalinė policija. 

Byloje yra įvairių paslaptingų momentų. Tyrimas pradėtas po anonimo skundo Kauno apskrities Vyriausiajam policijos komisariatui, jog K. Pauliukonis ,,Facebook“ tinkle išplatino tarybinės vėliavos atvaizdą. Įdomu ir tai, jog tas atvaizdas neva platintas  vienoje uždaroje ,,Facebook“ grupėje. Yra ir duomenys apie tai, kad skundus dėl K. Pauliukonio padavė kai kurie užsienio valstybių piliečiai. Tas vaizdas gan paslaptingas ir sudaro konkretų ,,ochrankos“ bei gestapo metodų taikymą. Beje, įdomu pastebėti-K. Pauliukonis rugpjūčio 3 d. buvo atvykęs į Vilnių palaikyti A. Drižiaus jo civilinėje byloje( dėl ieškinio grupei teisėjų ir kitų valstybės pareigūnų atžvilgiu), o ir jam pačiam jau teko neužilgo minti teismų slenksčius. Aktyvūs piliečiai-žurnalistai, žmogaus teisių gynėjai, įvairiuose regionuose gyvenantys visuomenininkai pastoviai susiduria su trukdymais ir persekiojimais. 

Tokie politiniai  persekiojimai jau tampa sistemingais veiksmais. A Paleckio, D. Raugalienės, A.Drižiaus, D. Šulco, G. Grabausko, O. Titorenko, Ž. Razmino, A. Dolženko, E. Satkevičiaus, V. Lekstučio ir daugelio kitų piliečių bylos –tai konkrečios politinio persekiojimo bylos.  Kodėl buvo imtasi persekioti K. Pauliukonį? Nes jis pasižymi kaip aktyvus pilietis: socialiniuose tinkluose dažnai pasakydavo savo poziciją prieš karo kurstymą ir išnaudojimą, už taiką ir tautų draugystę.  K.Pauliukonis buvo ir aktyvus  įvairių pilietinių akcijų dalyvis, tame tarpe 2016 m. rugsėjo 15 d. dalyvavo antikarinėse akcijose prie LR Seimo ir Krašto apsaugos  ministerijos. Jam šių metų eigoje ne kartą buvo  grasinama tokiais žodžiais-,,Turėsi problemų“,  ,,prarasi darbą“ ir panašiai.

Nagrinėjant teisės aktus, irgi susidaro dviprasmė situacija. LR Administracinių teisės pažeidimų kodekse yra 188-18 straip., kuriame teigiama jog draudžiamas komunistinių ar nacistinių simbolių naudojimas tokia prasme : ,,naudojimas susirinkime ar kitame masiniame renginyje“. Lietuvoje būdavo nemažai atvejų, kai baudžiami tie piliečiai, kurie tokius simbolius viešai nešdavo gatvėje ar ateidavo su jais į kokį viešą renginį. Tačiau dabar pradedama ,,raganų medžioklė“ socialiniuose tinkluose –tai politinio persekiojimo praktika. Tai primena gestapo laikus, tai niūrus demokratijos mindymas. 

Giedrius Grabauskas

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));