Seimo nario N.Puteikio pranešimas: parlamentaras ragina Vilniaus savivaldybę kuo skubiau nutraukti asocialią praktiką, kuri dirbtinai riboja galimybes teikti pagalbą labiausiai skurstantiems

Seimo nario N.Puteikio pranešimas: parlamentaras ragina Vilniaus savivaldybę kuo skubiau nutraukti asocialią praktiką, kuri dirbtinai riboja galimybes teikti pagalbą labiausiai skurstantiems

Įvykdžius valdančiųjų liaupsinamą socialinės paramos sistemos pertvarką, savivaldybėms neva suteikta daugiau galių spręsti dėl paramos tiems, kurių pajamos mažesnės už mistinį „valstybės remiamų pajamų“ dydį, šiuo metu sudarantį 102 eurus ir nepagrįstą jokiais žmogaus poreikiais. Tačiau prof. Romas Lazutka ir kiti skurdo problemas tiriantys mokslininkai šią pertvarką kritikuoja (http://lietuvos.link/romas-lazutka-skurdas-prioritetu-o-ne-pinigu-klausimas/), nes, deklaruojant kovą su piktnaudžiavimu, iš tiesų savivaldybėms buvo duota paskata teikti skurde gyvenantiems žmonėms kuo mažiau paramos, o sutaupytus pinigus naudoti kitoms reikmėms.

Kokių nežmoniškų formų įgyja savivaldybių taupymo vajus, paaiškėjo Vilniaus miesto savivaldybei atsakius į Naglio Puteikio prašymą suteikti pagalbą vienišai, keliomis sunkiomis ligomis sergančiai ir giliame skurde gyvenančiai pensininkei (prašymas paskelbtas čia: http://puteikis.lt/vilniaus-savivaldybei-prasymas-pagaileti-ir-padeti-vienisiems-senukams-ligoniams-nepasiturintiems/), kurios pajamos yra vos keliais eurais didesnės už „valstybės remiamų pajamų“ dydį, todėl valstybės parama jai nepriklauso, tačiau savivaldybės tokiais atvejais turi teisę skirti paramą išimties tvarka – tai numatyta Piniginės socialinės paramos įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje.

„…tačiau minėta įstatymo nuostata nėra imperatyvi ir savivaldybių administracijos nėra įpareigotos visus šiuos atvejus pasitvirtinti piniginės socialinės paramos teikimą konkrečioje savivaldybėje reglamentuojančioje tvarkoje“, – rašoma Vilniaus miesto savivaldybės atsakyme, nurodant, kad 2015 m. balandžio 15 d. savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintame „Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos apraše“  numatyta galimybė teikti paramą ne visais, o tik kai kuriais įstatyme numatytais atvejais, todėl „šiuo metu“ savivaldybė negali būtiniausių poreikių neįstengiančiai patenkinti moteriai nei išimties tvarka skirti socialinę pašalpą, nei numatyti didesnę šildymo išlaidų kompensaciją.

Pagal Vilniaus savivaldybės „tvarką“, parama ypatingai skurstantiems vilniečiams gali būti teikiama tik įstatymo 23 straipsnio 3 dalies 1, 2, 4, 5, 7, 9 ir 11 punktuose nurodytais atvejais (žr. „tvarkos“ punktą Nr. 41). O 3, 6, 8 ir 10 punktuose nurodytais atvejais – ne, net jei žmogus galuotųsi mirtimi…

Todėl parlamentaras N. Puteikis kreipėsi į Vilniaus merą, savivaldybės administracijos direktorių ir Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktorių, ragindamas kuo skubiau papildyti minėtą „tvarką“.

„Tai, kad ankstesnė, A. Zuoko vadovaujama Vilniaus m. taryba patvirtino Aprašą, kurio 41 punkte numatyta, kad Vilniaus m. savivaldybė gali išimties tvarka teikti paramą ne visais Įstatymo numatytais atvejais, o tik tais, kurie numatyti 23 straipsnio 3 dalies 1, 2, 4, 5, 7, 9 ir 11 punktuose, vertinu kaip socialiai neatsakingą veiksmą, dirbtinai apribojusį galimybes padėti išgyventi labiausiai pažeidžiamiems žmonėms, todėl raginu nutraukti šią asocialią praktiką ir padaryti tai kuo skubiau, nes delsiant priimti sprendimą tokie skurde ir neviltyje gyvenantys žmonės, kaip minėta pensininkė, pagalbos gali tiesiog nebesulaukti.

Prašyčiau mane informuoti, kada bus priimtas sprendimas dėl Aprašo papildymo.“, – rašoma Naglio Puteikio kreipimesi.

 

 

 

 
Pranešimą paskelbė: Asta Markevičienė, Lietuvos Respublikos Seimas

Facebook komentarai
});}(jQuery));