Seimas vienbalsiai apribojo demokratiją

aika

aika

Seimas pratęsė nepaprastosios padėties galiojimą Lietuvoje

 

Seimas dar kartą pratęsė nepaprastosios padėties galiojimą Lietuvoje, priimdamas tai reglamentuojantį nutarimą.

Nepaprastoji padėtis įvedama dėl precedento neturinčiu mastu sutelktų Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos pajėgų, kurios vykdo karinę agresiją prieš kaimynystėje esančią Ukrainos valstybę ir sukėlė humanitarinę bei pabėgėlių krizę, taip pat grasina NATO, Europos Sąjungos ir kitų Europos valstybių saugumui ir kelia grėsmę pirmaeiliams Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams; be to, dėl galimų hibridinių atakų ir įvairiausio pobūdžio provokacijų kyla grėsmė visuomenės rimčiai, kurios neįmanoma pašalinti nepanaudojus Konstitucijoje ir Nepaprastosios padėties įstatyme numatyto naudojimosi nurodytomis teisėmis ir laisvėmis proporcingo apribojimo ir netaikant konkrečių nepaprastųjų priemonių.

„Dėl Rusijos vykdomo valstybinio terorizmo ir nuolat daromų tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų, vis didėja humanitarinė ir pabėgėlių iš Ukrainos krizė. Dėl Rusijos ir Baltarusijos vykdomos agresyvios politikos savo šalies gyventojų atžvilgiu, išaugo ir šių šalių gyventojų pasitraukimo tikimybė. Šioje situacijoje būtina užtikrinti sienos apsaugą ir sudaryti prielaidas humanitariniam asmenų, besitraukiančių nuo agresijos, nuo karo, priėmimui. Taip pat stebima suintensyvėjusi asmenų veikla, nacionaliniam saugumui užtikrini svarbių objektų prieigose, įskaitant galimą informacijos rinkimą. Šios padidėjusios grėsmės visuomenės rimčiai neįmanoma pašalinti laikinai netaikant naudojimosi, kai kuriomis konstitucinėmis teisėmis ir laisvėmis apribojimų, bei nenustačius nepaprastųjų priemonių“, – pristatydama projektą sakė Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, nepaprastoji padėtis visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje įvedama nuo balandžio 22 d. 00 valandų 00 minučių. Ji galios iki birželio 29 d. 24 valandos 00 minučių.

Nutarimu nepaprastosios padėties metu taikomos šios nepaprastosios priemonės:

lieka galioti Rusijos ar Baltarusijos radijo programų, televizijos programų retransliavimo, platinimo internete draudimas, jeigu tam nėra gautas Lietuvos radijo ir televizijos komisijos leidimas;

draudžiami susirinkimai, kuriuose reiškiama parama Rusijos agresijai prieš Ukrainą;

išlieka sustiprinta svarbių objektų, ir valstybės sienos apsauga. Asmenys, ketinantys kirsti ar kirtę Europos Sąjungos išorės sieną tam nenustatytose vietose, į Lietuvos Respublikos teritoriją negali būti įleidžiami (ši nuostata netaikoma nuo karinės agresijos ir (ar) persekiojimo besitraukiantiems užsieniečiams);

lieka galioti vizų režimo sugriežtinimas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, o pasienio ruože transporto priemonių ir asmenų bei jų bagažo tikrinimas, siekiant rasti ir paimti neteisėtai laikomus šaunamuosius ginklus ar pavojingas medžiagas.

Nutarimu taip pat nustatytas valstybės rezervo naudojimas siekiant užtikrinti tinkamas nuo karinės agresijos ir (ar) persekiojimo besitraukiančių užsieniečių priėmimo sąlygas, paramos Ukrainai teikimą, institucijų, dalyvaujančių valdant nepaprastąją padėtį, veiklos finansavimą bei siekiant pašalinti kilusią grėsmę pirmaeiliams Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams ir visuomenės rimčiai.

Už Seimo nutarimą „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ (projektas Nr. XIVP-1577) balsavo 124 Seimo nariai, nė vienas nebuvo prieš, 6 parlamentarai susilaikė.

Rusijai užpuolus Ukrainą Lietuvos Respublikos Prezidentas 2022 m. vasario 24 d. dekretu įvedė nepaprastąją padėtį visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiui nuo vasario 24 d. 13 valandų 00 minučių iki kovo 10 d. 24 valandos 00 minučių. Seimas tą pačią dieną nutarimu patvirtino šį Prezidento priimtą sprendimą. Nepaprastoji padėtis buvo įvesta dėl Rusijos Federacijos veiksmų, kurie kelia grėsmę pirmaeiliams Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams, be kita ko, susijusiems su patikima valstybės sienos, sudarančios ir Europos Sąjungos išorinės sienos dalį, kontrole ir apsauga.

Pirmąją pavasario sesijos dieną, kovo 10 d., Seimas dar kartą įvedė nepaprastąją padėtį, kuri galiojo nuo kovo 11 d. 00 valandų 00 minučių iki balandžio 20 d. 24 valandos 00 minučių.

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: SAULĖ EGLĖ TREMBO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJA
Facebook komentarai
});}(jQuery));