Seimas nubalsavo už tai, kad kažkas kitas kariautų su Rusija

ukraine no fly zon banner 2000x900 1

ukraine no fly zon banner 2000x900 1

Seimas ragina Jungtines Tautas nedelsiant imtis veiksmų, užtikrinant neskraidymo zoną virš Ukrainos

Seimas priėmė rezoliuciją, kuria ragina Jungtinių Tautų organizaciją nedelsiant imtis veiksmų, užtikrinant neskraidymo zoną virš Ukrainos.

„Niekas nesiūlo pulti ir niekas nesiūlo skelbti karo. Siūlymas yra užtikrinti civilių ir, beje, tų pačių Europos, NATO ir Jungtinių Tautų šalių narių piliečių, kurie vyksta ir veža humanitarinę paramą į Ukrainą, saugumą ir gyvybę, štai ką mes siūlome savo rezoliucija“, – Seimo posėdyje sakė Seimo Pirmininko pavaduotojas Paulius Saudargas.

Rezoliucija demokratinių valstybių parlamentai raginami siekti humanitarinių koridorių Ukrainos teritorijoje atidarymo, kad civiliai gyventojai galėtų saugiai išvykti iš karo veiksmų zonų ir Rusijos Federacijos neteisėtai užimtų teritorijų, kad būtų apsaugoti humanitarinės paramos konvojai; o virš minėtų teritorijų, taip pat virš Ukrainos atominių elektrinių bei branduolinių atliekų saugyklų, oro erdvę paskelbti neskraidymo zona.

Demokratinės valstybės raginamos tiekti Ukrainai ginkluotę, prioretizuojant oro gynybos sistemas, kurios padėtų gelbėjant civilių gyventojų gyvybes ir nedelsiant koordinuotai uždaryti savo oro erdvę ir uostus Rusijos Federacijos lėktuvams bei laivams.

Demokratinių valstybių parlamentai kviečiami raginti savo šalių vyriausybes skelbti papildomas sankcijas Rusijos Federacijai ir Baltarusijos Respublikai, prisidedančiai prie Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje.

Europos Sąjungos (ES) valstybės narės raginamos užtikrinti, kad valstybėms, fiziniams ir juridiniams asmenims, mėginantiems apeiti ES sankcijas, būtų taikomos antrinės sankcijos.

ES valstybės narės ir jų parlamentarai raginami sutelkti didžiausią politinę paramą Ukrainai ir sudaryti sąlygas ES institucijoms imtis veiksmų, kad Ukrainai nedelsiant būtų suteiktas ES šalies kandidatės statusas ir pradėtas derybų procesas.

Už Seimo rezoliuciją „Dėl aktyvių priemonių Ukrainos civilių gyventojų bei kritinės infrastruktūros saugumui užtikrinti“ (projektas XIVP-1420(2) vieningai balsavo 100 balsavime dalyvavusių Seimo narių.

Ką reiškia „neskraidymo zona”?

Realybės patikrinimas: „Neskraidymo zona“ virš Ukrainos reiškia KARą
Vakarų žinovai ir žurnalistai dėl Ukrainos yra susijaudinę. Jie mano, kad tai labai įdomu, ir nori pasirodyti griežti ir ryžtingi. Jų vidiniuose monologuose tikriausiai dažnai skamba žodis „čerčilio stiliaus“.
Natūralu, kad tai reiškia, jog daugelis iš jų kalba tikrai kvailus dalykus.
Tarp jų – plačiai paplitę raginimai įvesti NATO nustatytą „neskraidymo zoną“ virš Ukrainos oro erdvės. Apie šį pasiūlymą rašoma visoje žiniasklaidoje, net iš Jungtinės Karalystės leiboristų partijos lyderio sero Keiro Starmerio (Keir Starmer) kiauliškos burnos:
Pasižvalgę po „Twitter“ hashtagą #NoFlyZone, pamatysite šimtus ir šimtus žmonių, iš kurių daugelis tikriausiai yra NATO atstovų paskyros, ir visi jie ragina įvesti neskraidymo zoną.
Tai taip pat parodys, kad didžiulis skaičius šių žmonių neturi jokio supratimo, kas iš tikrųjų yra „neskraidymo zona“ ir kaip ji veikia.
Prieš kelerius metus su ta pačia problema susidūrėme Sirijoje. Po to, kai Bašaro al Asado kvietimu į karą įsitraukė rusai, Vakarų žurnalistai pasidarė džingoistai ir ėmė raginti kurti neskraidymo zonas. Tuomet taip pat turėjome aiškinti, kaip jos veikia.
Kaip neseniai mūsų redaktoriai apibendrino „Twitter“…
Neskraidymo zona nėra stebuklingas jaukios apsaugos kupolas, kuri nustatoma vienu pirštų spragtelėjimu ir įgyvendinama be jokio šūvio.
Neskraidymo zona – tai karo paskelbimas. Ji NEGALIMA gelbėti gyvybių. Tai melas, kuriuo siekiama apgauti kvailus žmones, kad jie ragintų eskaluoti padėtį.
Įvedus neskraidymo zoną, NATO privalės numušti visus į oro erdvę įskridusius Rusijos orlaivius.
Dėl to rusai neišvengiamai imsis atsakomųjų veiksmų ir numuš NATO orlaivius bei atakuos NATO priešlėktuvines baterijas. Tūkstančiai žmonių iš karto žus.
O kadangi Rusija jau yra paskelbusi aukščiausią parengtį dėl savo branduolinių ginklų, bet koks neskraidymo zonos įvedimas Ukrainoje turi labai didelę tikimybę, kad tuojau pat prasidės branduolinis karas.
Ir ne, tai NEBŪTŲ apsikeitimas taktinėmis branduolinėmis galvutėmis mūšio lauke. Tai būtų strateginės ICBM.
Tūkstančiai kilotonų branduolinių ginklų, nukreiptų į visus didžiuosius Šiaurės pusrutulio miestus nuo San Diego iki Maskvos.
Karas staiga virstų grybų debesiu JŪSŲ kieme.
Štai kodėl net Pentagonas nesvarsto apie neskraidymo zoną Ukrainoje. Tai pasaulinė savižudybė.
Neskraidymo zonos negelbsti gyvybių, jos tam neskirtos. Jos skirtos eskaluoti.
Visiems žmonėms, kurie mielai dalijasi #NoFlyZoneinUkraineNow hashtag’u: jei tikrai norite išgelbėti gyvybes, sužinokite, kas iš tikrųjų vyksta Ukrainoje. Nustokite būti manipuliuojama karo marionete, skleidžiančia hashtagus, kurių nesuprantate.
Facebook komentarai
});}(jQuery));