Seimas, gelbėdamas Naglį Puteikį nuo atsakomybės, skubiai pakeitė BPK

Seimas, gelbėdamas Naglį Puteikį nuo atsakomybės, skubiai pakeitė BPK

Kristina Sulikienė

Žinokite, kuo toliau, tuo ši valstybė darosi labiau stebuklų ir stebuklų.

Patys matome, kaip dorojami Seimo nariai Pūkas, kad negražiai kalbėjo su kažkokiom mergicomis, kad Skardžius kažko nedeklaravo, kad Bastys prieš milijoną metų kažkur kažką padarė.

O štai dėl Naglio Puteiko  Seimas net metus nevykdė Seimas keletos Vilniaus apygardos teismo nutarčių. Ir nieko.

O pamatę, kad senaties eiga sustoja, kai jie neduoda leidimo jį traukti atsakomybėn – ėmė ir nuo 2017 10 26 pakeitė BPK. Neva jeigu Seimas neduoda sutikimo – tai negalima iš viso vykdyti proceso (anksčiau buvo sustabdo bylą ir laukia, kiek reikia, kol baigsis ta karjera su neliečiamybe.)

Taip reikalingas tas Naglis Puteikis į tuos prezidentus arba trukdyti prezidento rinkimus, kad net įstatymus keičia vardan jo.

Ir kuo ne tarnybinis piktnaudžiavimas užimama padėtimi?

Be to, naujasis LR BPK 3-2 prieštarauja LR BPK 95 str.- nes ten numatyta, jog senaties eiga sustoja, logiškai (teisiškai), byla tiesiog sustaboma.

Įdomu, kas per teisės korifėjai praleido šitą nesąmonę? Tai dabar Seimo nariams galima daryti nusikaltimus, o tokią nesąmonę pasirašė kas? Dalia Grybauskaitė. Nes ji paniškai bijo, jog į „jos“ kėdę atsisės kažkoks žmogus, kurio ji negalės kontroliuoti. O Naglis Puteikis jai labai tiktų. Buvęs alkoholikas, jis darys, ką ji lieps. Jau savo dvare laikė tvirtai Liną Balsį, kuris paaiškėjo yra galimas alkoholikas. Galimai.

Beje, jeigu Naglis Puteikis, kuris iš Seimo tribūnos faktiškai atkartojo savo giesmelę – jog mano garsus tėvas yra faktiškai niekas („ Jis buvęs Kauno muzikos instrumentų muziejaus direktorius“ – kažkoks totalus kliedesys iš Seimo tribūnos, ir visiems gerai…, o mano darbovietė „Laisvas laikraštis“ irgi š… („Tai mažatiražis laikraštis“), bijo atsakyti už savo prisimelavimą, tai kaip jis galės atsakyti už sprendimus, susijusius kad ir su ginkluotės pirkimu ar karo skelbimu? Juk jis netgi neatsako už savo žodžius? Zigmas Vaišvila jam siūlė elgtis vyriškai. Tačiau. Vyriškumo paprastoje privataus kaltinimo bylelėje trūksta. Bet eis į prezidento rinkimus!! Va ten tai nebijo nieko. 

           Privataus kaltinimo skundas Nr. 1-70-365/2017                                                                                

       Teisminio proceso Nr. 1-68-3-00162-2015-5

Procesinio sprendimo kategorija:

2.11.1.;2.11.8.;2.11.9.;2.1.3.9.

 

 

 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

2017 m. lapkričio 13 d.

Vilnius

 

Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Gintaras Dzedulionis nagrinėdamas Kristinos Sulikienės skundą dėl proceso privataus kaltinimo tvarka pradėjimo,

 

n u s t a t ė :

 

Vilniaus apygardos teisme gautas pareiškėjos Kristinos Sulikienės skundas dėl baudžiamosios bylos iškėlimo privataus kaltinimo tvarka, kuriuo Kristina Sulikienė prašo pripažinti ją nukentėjusiąja ir civiline ieškove, kreiptis į Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą su prašymu kreiptis į Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą su prašymu kreiptis į Seimą dėl Seimo nario Naglio Puteikio neliečiamybės panaikinimo, pripažinti Naglį Puteikį  kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 154 str. 2 d., ir skirti jam įstatyme numatytą bausmę, priteisti 15 000 eurų  patirtai neturtinei žalai atlyginti. 

Iš teismui pateikto skundo matyti, kad pareiškėja  šmeižiančia informacija laiko 2012-06- 22 laikraštyje „Laisvas laikraštis straipsnyje – interviu su Nagliu Puteikiu „N.Venckienė  žlugdo Prezidentę ir Lietuvos politinę sistemą“ paskleista tikrovės neatitinkančią informaciją  apie jos tėvą, apibūdinant pastarąjį kaip  „apsišvietusį KGB agentą“.

Taikinamojo teismo posėdžio metu šalys nesusitaikė, todėl buvo spręstas skundo perdavimo nagrinėti teisiamajame posėdyje klausimas.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 62 straipsnis nustato, kad Seimo nario asmuo yra neliečiamas. Be Seimo sutikimo Seimo narys negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, suimamas, negali būti  kitaip suvaržoma jo laisvė. Lietuvos Respublikos Seimo statuto 22, 23 straipsniai, numato, kad dėl Seimo nario neliečiamybės atėmimo į Seimą turi kreiptis Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras.

Negavus Seimo sutikimo dėl Seimo nario N. Puteikio patraukimo baudžiamojon atsakomybėn, nėra galimybės tęsti privataus kaltinimo proceso. 2016-04-18 nutartimi nutarė kreiptis į generalinį prokurorą prašant kreiptis į Seimą su prašymu leisti patraukti Seimo narį N. Puteikį baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržyti jo laisvę (T. 2, b.l. 73-74). Generalinis prokuroras 2016-05-10 raštu Nr. 17.2-5956 kreipėsi į praėjusios (2012-2016 metų kadencijos Seimą, prašydamas leisti patraukti Seimo narį N. Puteikį baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržyti jo laisvę (T. 2, b.l. 78-79), tačiau Seimas apie priimtą sprendimą neinformavo nei Vilniaus apygardos teismo, nei generalinio prokuroro. 

2016-11-22 nutartimi Vilniaus apygardos teismas, įvertinęs tai, jog Naglis Puteikis laikotarpiu nuo 2012-11-16 iki 2016-11-14 buvo praėjusios (2012-2016 m.) kadencijos Lietuvos Respublikos Seimo nariu bei kandidatu į Seimo narius, tai, jog jis yra išrinktas į naujos kadencijos (2016-2020 m.) Lietuvos Respublikos Seimą ir nuo 2016-11-14 N. Puteikis yra Seimo narys, kuris naudojasi Seimo nario neliečiamybe, numatyta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 62 straipsnio 2 dalyje ir Lietuvos Respublikos Seimo statuto 22 straipsnio 3 dalyje, nutarė dar kartą kreiptis į generalinį prokurorą su prašymu kreiptis į naujai išrinktą Seimą dėl leidimo patraukti naujos (2016-2020 metų) kadencijos Seimo narį N. Puteikį baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržyti jo laisvę (T. 2, b.l. 80-81). Generalinis prokuroras 2017-01-09 raštu Nr. 17.2-233 kreipėsi į naujai išrinktą (2016-2020 metų kadencijos) Seimą, prašydamas leisti patraukti Seimo narį N. Puteikį baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržyti jo laisvę (T. 2, b.l. 89-91). 2017-03-29 Vilniaus apygardos teisme buvo gautas iš Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros persiųstas Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio  atsakymas, kuriame nurodoma, jog leidimo patraukti Seimo narį N. Puteikį atsakomybėn klausimą svarstė praeitos kadencijos Seimas ir sprendimas buvo neigiamas. Kartu su šiuo atsakymu teismui pateikta 2016-06-09 Seimo posėdžio, kurio metu nebuvo leista patraukti N. Puteikį atsakomybėn, protokolo išrašas (T.2, b.l. 86-88).

Vilniaus apygardos teismas, nustatęs, kad Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras 2017-01-09  kreipėsi į  šios kadencijos Seimą ir prašė šios kadencijos Seimą spręsti  klausimą dėl šios kadencijos Seimo nario Naglio Puteikio patraukimo baudžiamojon atsakomybėn klausimą bei tai, jog prašymas Lietuvos Respublikos Seimo statuto 23 str. nustatyta tvarka nebuvo sprendžiamas, pakartotinai 2017-04-25 nutartimi kreipėsi į Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą, prašydamas dar kartą kreiptis į Seimą prašant spręsti leidimo patraukti šios kadencijos Seimo narį Naglį Puteikį baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržyti jo teises (T. 2, b.l. 92-93). Generalinis prokuroras 2017-05-25 raštu Nr. 17.2-4504 kreipėsi į naujai išrinktą (2016-2020 metų kadencijos) Seimą, prašydamas leisti patraukti Seimo narį N. Puteikį baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržyti jo laisvę Seimo statuto 23 straipsnio nustatyta tvarka (T. 2, b.l. 96-98). Vilniaus apygardos teisme gautas Lietuvos Respublikos Seimo 2017-10-12 posėdžio protokolo Nr. SPP-107 išrašas, kuris patirtina, jog svarstant Seimo protokolinio nutarimo „Dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Naglį Puteikį patraukti baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržyti jo laisvę“ ir paskelbus balsavimą (bei pakartotinį balsavimą) dėl šio projekto priėmimo, buvo priimtas sprendimas nepritarti paminėtam Seimo protokoliniam nutarimui (T. 2, b.l. 99-100).

Lietuvos Respublikos BPK 32 str. 2 d. numatyta, kad jeigu atlikus visus nedraudžiamus proceso veiksmus nėra kompetentingos institucijos leidimo asmenį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, baudžiamasis procesas turi būti nutrauktas. Šiuo atveju negautas Lietuvos Respublikos Seimo sutikimas patraukti Seimo narį Naglį Puteikį baudžiamojon atsakomybėn, todėl tolesnis pareiškimo nagrinėjimas yra negalimas, ir baudžiamasis procesas yra nutrauktinas.

Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 32 straipsnio 2 dalimi, 440 straipsnio 2 dalimi,

 

n u t a r ė :  

 

Procesą dėl Naglio Puteikio patraukimo baudžiamojon atsakomybėn privataus kaltinimo tvarka pagal Kristinos Sulikienės skundą nutraukti.

Nutartis per septynias dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą. 

 

 

 

Teisėjas                                                                                                                     Gintaras Dzedulionis

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));