Seimas atvėrė kelią prichvatizuoti Klaipėdos uostą ir oro uostus

getFile

Seimas atvėrė galimybę susisiekimo sektoriaus valstybės įmonėms tapti akcinėmis bendrovėmis

Keturios susisiekimo sektoriaus valstybės įmonės – Lietuvos oro uostai, „Oro navigacija“, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija ir Vidaus vandens kelių direkcija – netrukus bus pradėtos pertvarkyti į akcines bendroves. Teisinę galimybę tokiai pertvarkai šiandien atvėrė Seimas, palaikęs Prezidento siūlymus dėl įstatymų nuostatų tikslinimo.

„Ačiū Prezidentui už palaikymą. Džiaugiamės Seimo sprendimu – pagaliau sudarytos teisinės prielaidos įmonių pertvarkai įgyvendinti. Laukia daug darbo, tačiau svarbu, kad po šios pertvarkos įmonės galės veikti efektyviau ir teikti didesnę naudą valstybei. Lietuva parodė, kad yra pribrendusi tokiems pokyčiams“, – sakė susisiekimo ministras Marius Skuodis.

Seime pakartotinai svarstytas įmonių pertvarkai reikalingas įstatymų paketas priimtas kartu su Prezidento pateiktais siūlymais. Susisiekimo ministerijos vertinimu, Prezidento pateikti siūlymai prisidės prie pertvarkomų įmonių gerosios valdysenos, skaidrumo ir nacionalinio saugumo sustiprinimo.

Valstybės įmonių pertvarka vykdoma įgyvendinant Vyriausybės programą bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijas peržiūrėti, supaprastinti ir suvienodinti valstybės valdomų įmonių teisines formas.

Atsižvelgdama į EBPO rekomendacijas, Susisiekimo ministerija dar 2018 m. inicijavo minėtų valstybės įmonių pertvarką į akcines bendroves. Tais pačiais metais Vyriausybė pritarė šiai pertvarkai reikalingiems teisės aktų pakeitimams, tačiau praeitos kadencijos Seime jie nebuvo priimti.

Šiais metais, įgyvendinant naujos kadencijos Vyriausybės programą ir Susisiekimo ministerijai atnaujinus pastangas pertvarkyti valstybės įmones, balandžio mėn. ministrų kabinetas pritarė ministerijos teiktai išvadai dėl ankstesnės Vyriausybės parengtų teisės aktų projektų, sudarančių prielaidas valstybės įmonių pertvarkai. Pavasario sesijoje Seimui priėmus minėtų teisės aktų pakeitimus, juos vetavo Prezidentas, todėl po veto įstatymų paketas buvo grąžintas Seimui svarstyti pakartotinai.

Seimo rudens sesijoje numatoma svarstyti ir valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos pertvarką į akcinę bendrovę.

Valstybės įmones pertvarkyti į akcines bendroves planuojama iki 2022 m. pabaigos.

Facebook komentarai
});}(jQuery));