Sausra

 

   Dabar ne apie Geologijos tarnybos veiklą ir apie tarptautinius konkursus dėl naftos ir skalūnų gavybos. Tai tik dūmų uždanga, kad daug ko nematytume. Vis tik neseniai matėme NATO karinių laivų paradą Klaipėdoje. Ir čia būtų mūsų dienų istorijos pradžia, todėl sunku atsispirti pagundai paliesti sąmokslo teorijas, priminti K. Markso mokslą kaip pasisavinti svetimus pinigus, dabar jau glemžiamos svetimos žemės, gelmių turtai, nafta.

   20 amžiaus pradžioje per Pirmąjį pasaulinį karą, revoliucijas, sumaištis pasibaigė pirmasis sąmokslo prieš žmoniją etapas. Carinė Rusija virto griuvėsiais. Kažkur prie Volgos geologiją išmanantis žmogus sugriautame archyve aptiko įdomią medžiagą. Brėžiniuose buvo pavaizduotas naftos baseinas einantis nuo Kaspijos jūros ir išeinantis į Baltijos jūrą kaip tik Lietuvoje. Todėl vykdant „Sąjūdžio” programas buvo parduota „Mažeikių nafta”, privatizuoti strateginiai objektai, Lietuva ir jos istorija stumiama į nebūtį. „Išrinktosios tautos” atstovas V. Putinas dirba su LDK litvakų istorija ir kažkodėl per pasaulio futbolo čempionatą rusai nešioja marškinėlius su užrašu Russia. Pasidžiaukite, rusai, parėkaukite per rungtynes ir nematykite kur išvežami jūsų turtai. Dirbama ir su vandens ištekliais. Pas mus per pranciškonus Vilniuje einama prie Župronių šaltinių, todėl jau prie „valstiečių” buvo nugriautas ilgai visuomenės saugotas kinoteatras „Lietuva”. Nepavykus įgyvendinti projektų jie atidedami, bet nepamirštami. Dabartiniai pasaulio šeimininkai palieka užšifruotus ženklus, informaciją, žinias sinagogose ir vėl prie jų grįžta po metų ar šimtmečių. Todėl netikėtai išnyra litvakų istorijos ir už jų stovintys kikenantys elfai. Lietuviai naikinami, keičiama jų prigimtis ir atmintis.

   Apie tą „naftos baseiną” dar 1956 metais rašė išeivių dienraštis „Draugas”. Nafta dabar pas mus gaunama, bet pagrindinis tikslas buvo nuo Kaspijos jūros per Lietuvą tiesti giluminį, požeminį naftotiekį… Link JAV. Prie jo ir perestroikos ekonominių programų stovėjo JAV prezidentai tėvas ir sūnus Bušai ir, atrodo, tas požeminis naftotiekis buvo nutiestas, tik įvyko avarija surijusi milžiniškus turtus. Pasaulis nugrimzdo į chaosą. Kaip yra dabar?

   NATO kariniai laivai parodė, kad rusai prie „vamzdžio” nebus prileisti. Gerai! Bet milijardų jau nėra. ES merdi, krikščionybė per Jono-Pauliaus II valdymą ir ištvirkimą yra mirus, kaip pranašystėse – krikščionybė pasibaigs tada kai popiežiumi taps Vaidila. Audros, vėjai, sausros, liūtys, ugnikalnių išsiveržimai siaubia Žemę. 

    Pas mus juda nepajudinamos politinės figūros. Prezidentės žaidimai su nurodymais ką skirti į valdžią, į teisėsaugą, kaip valdyti žiniasklaidą ir panašiai – tapo vieši. Už jos stovi V. Landsbergis, tik jis nepaliko laiškų. Vilniuje buvo susirinkę Rusijos litvakai  ar buvę prie jų. Žurnalistas M. Babčenko nuvyko į Ukrainą ir ten buvo nužudytas. Po dienos paaiškėjo, kad jis gyvas. Vadinasi, dideli pinigai iš Lietuvos jam nebuvo išsiųsti, todėl prisikėlė. Tokių „prisikėlusiųjų” yra daug, „išrinktasis” žurnalistas  klasikinis intrigų pavyzdys ir kalba ne apie kelis tūkstančius eurų, bet apie didesnes sumas. Kas pas mus jas valdo? Mūsų valdžia –  V. Landsbergis, D. Grybauskaitė ir čia daug kam nepatiks, jiems dirba premjeras S. Skvernelis, taip pat vykdantis buvusio prezidento V.Adamkaus lenkinimo programas. Vadinamas elitas tik nedidelė valdoma grupelė. Iš kitų žmonių jau nėra ką paimti, nebent privalomus ” dūmų detektorius”. Todėl žlugo D. Grybauskaitės svajonės apie svarbų postą Briuselyje. O kaip ji čirškėjo JAV susitikime su prezidentu D.Trumpu, bet jis žinojo tikrąją padėtį. Išjudinus D Grybauskaitę, žlugs ir V. Landsbergis. ES lėšų taškymas eina į pabaigą, o konservatoriai opozicijoje. 

   Politinis darinys „valstiečiai” atėjo į valdžią „protesto” balsais, o gal su tikslu prastumti į valdžią S.Skvernelį, V.Baką. Todėl puolamas R. Karbauskis. Bet vis tik parodykite pasaulyje valstybę kuri žlugdo alkoholio gerai paruoštą gamybos ir pardavimo sistemą. Juk tai pajamos ir lėšos. Reformos tragiškos. V. Landsbergis ir prezidentė parinko Ministrų kabinetą kuriame beveik visi ministrai specifinės išvaizdos – juodaakiai, siauraakiai, išverstaakiai, žodžiu, elitas, ir galvojo, kad per tokias reformas „valstiečiai” galutinai susikompromituos ir premjeru taps Gabrielius Landsbergos – anūkas. Valdžioje buvo ir yra žmonės kurių kraujo ryšiai siekia šimtmečius. Gal ir buvo koks žydiško kraujo lašiukas, kaip Vanagaitės, bet visuotinio žydų ir lietuvių maišymosi nebuvo. Rusijoje – taip, pas mus gal tik paleckiai, landsbergiai, sniečkai su žmonomis bardonaitėmis, karo metu išgelbėti žydai ir jų vaikai, sovietiniais laikais susituokę.

  Pasidžiaukime kad su „valstiečiais” atėjo kiek kitokie politikai, bet kol  tautinės mažumos, verslas, ekonomika, investicijos, reklamos bus pirmoje vietoje tol būsime pririšti prie nesibaigiančių intrigų dėl litvakams „pažadėtos žemės”.

   Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryboje buvo priimta rezoliucija smerkianti Izraelio smurtą prieš palestiniečius. 

   Palestina – palei Stiną ėjo žmonės į šiaurę grįždami į savo buvusią ledynais nuklotą žemę, nusėdami grįžimo kelią kalnų, upių, slėnių, miestų, vietovių pavadinimais. Tai buvo labai seniai, bet dabartiniai lietuviai dar gali pagauti pavadinimų prasmę. O mūsų ekonomikos ir verslo protai įvardijo mus žydšaudžiais, banditais, fašistais, marginalais, populistais ir kitaip.

   Gimusieji Nepriklausomoje, A. Smetonos laikų Lietuvoje Pokaryje sudėjo milžinišką auką ant Tėvynės aukuro. Jie, ir mes likę gyvi, nesitikėjome dabar tokios neapykantos, paniekos, pažeminimų. 

   Apsikaišioję blizgučiais, ne tais rūbeliais, ne su ta pasaulėžiūra susėdo prie Lietuvių Tautos altoriaus ir mes, ištikimi gamtos, širdies, pagonybės vaikai mirštame kartu su Gamta. Dvasinė sausra degina žmonių sielas.

 

 

   2018-06-16

 

   Nijolė Medelienė

Facebook komentarai
});}(jQuery));