Panevėžio taryba neišsigando STT reido – toliau kuria aferas

 

Gema Umbrasienė jaučiasi kupina energijos.

 

Šviežios žinios dėl Autobusų stoties ! Ūkio komitete dauguma pritarė jos pastato rekonstrukcijai, išmetant pačią stotį. Atsirado nauja versija – jei pasiseks, statysime naują iš Darnaus judumo programos pinigų ir formuosime naują estetiką už 500 tūkst. Eur. Net Baltishes buvo pasirengusi investuoti 700 tūkst. Eur, ir tai vertinom kaip šykštumą ! Tai išsakiau savo atskirą nuomonę, jog nepritariu autobusų stoties projektui be stoties, paprašiau tai užfiksuoti protokole, bet pirmininkas A.Petrauskas pareiškė, kad nėra reikalo, o aš paprašiau tai taip pat užfiksuoti protokole. Bus matyt. Aiškėja kovos už stotį didvyriai ! Laikomės ten.

 

Na ką, užvakar Ūkio komiteto posėdžio metu nepatikėjau savo ausimis, išgirdusi, jog valdžia ir toliau planuoja ES lėšoms gauti teikti projektą ,,Panevėžio autobusų stoties konversija’‘, pagal kurį autobusų stoties vietoje autobusų stoties nebus ! Visą autobusų stoties pastatą siūloma pritaikyti ,,komercinei ir bendruomenių veiklai” , be realaus poreikio, o politiniu sprendimu į jį perkeliant Turizmo informacijos centrą bei Verslo konsultacinį centrą, turinčius puikias patalpas, bei įrengiant multifunkcinį centrą ( salės, etc.). Paklaususi apie dingusią stotį, iš T.Juknos išgirdau, jog ji būsianti vietoje, kuri buvo suplanuota, reaguojant į privataus investuotojo poreikius, o į klausimą kokiais pinigais ji bus statoma, nes Pusiau Privatus Pilkasis Projektas jau gerai įstrigęs (o po vakar gauto prokuroro įspėjimo kaip ir aišku, jog stotis nebebus statoma suplanuotu būdu privačiomis lėšomis), išgirdau – gal savivaldybės biudžeto ? Įsivaizduojate ? Autobusų stoties problema po beveik keturių metų delsimo ir/ar mėginimo realizuoti sutartį su be konkurso pasirinktu privačiu investuotoju, perkeliama būsimai kadencijai, kurios finansinės galimybės visiškai neaiškios, o ES pinigams bus jau per vėlu !!! Esu tikra, jog racionaliausia palikti stoties funkciją tame pačiame pastate ir, jeigu miesto valdžia tikrai nori sutvarkyti stoties pastatą ir tai padaryti racionaliai bei skaidriai – privalo nedelsiant pertvarkyti projektą, papildyti jį stoties funkcija ir jau kitąmet prasidės rekonstrukcija. Norintiems meluoti, jog tai neįmanoma, teikiu išaiškinimą : ,,1.Projekto ,,Panevėžio autobusų stoties konversija, pritaikant ją komercinei ir bendruomenių veiklai‘‘ pastate galima palikti autobusų stoties funkcijas, nes pagal 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 10.2.4 finansuojamas statinių (priklausančių savivaldybei ar partneriui nuosavybės teise), skirtų viešojo transporto sistemos prieinamumo gerinimui, atnaujinimas.

2. Pagal 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 38.4 papunktį pastatų rekonstrukcijos išlaidos yra tinkamos finansuoti. 

3. Projektą galima koreguoti, inicijuojant Panevėžio miesto ITVP keitimą. Pagal 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 12 punktą regionų projektų sąrašai turi būti sudaryti iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.”. Nauja stotis bus ! Opozicija pasistengs iš visų jėgų ! Tiesa, nesijuokite, bet TIC norima perkelti, nes žmonės Laisvės aikštėje jo neranda. O jo vieton būtų įkelta elektroninio bilieto kontora 

( kam jai miesto centras, niekaip nesuvokiu, nebent kokiam suplanuotam iš anksto direktoriui) , o gal dar viena panaši, apie kurią greitai pakalbėsime.

Facebook komentarai
});}(jQuery));